Bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT về dạy thêm, học thêm

Quyết định số: 2499/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định về việc công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm:

Loader Loading...
EAD Logo Mất quá nhiều thời gian?

Reload Tải lại tài liệu
| Open Mở sang trang mới

Tải xuống [159.11 KB]