CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN » Phòng Giáo dục thường xuyên

Phòng Giáo dục thường xuyên 

Chức năng

Tham mưu giúp cho Giám đốc tổ chức thực hiện chương trình GDTX cấp THPT; Tư vấn, Hướng nghiệp và đào tạo Giáo dục Nghề cho học sinh phổ thông và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo chương trình của Bộ GD&ĐT quy định.

Nhiệm vụ:

  1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình GDTX cấp THPT cho học viên trong tỉnh; triển khai các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và Giáo dục Nghề phổ thông (cho học sinh THPT trên địa bàn TP Ninh Bình) theo kế hoạch;
  2. Điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; phối hợp với các cơ quan, bộ phận khác để làm công tác tuyển sinh.
  3. Quản lí, cập nhật, bổ sung, thẩm định ngân hàng đề thi, đề kiểm tra của Phòng, Tổ đảm bảo an toàn, chính xác, bảo mật.
  4. Tổ chức quản lí, đào tạo, theo dõi, lên lịch học và thời khóa biểu và quản lí hồ sơ, học bạ, sổ điểm, sổ sách các lớp học, theo dõi tỉ lệ chuyên cần, nền nếp, đạo đức học viên.
  5. Đánh giá kết quả học tập của học sinh, lập danh sách, xếp phòng thi, tổ chức coi, chấm và xét duyệt kết quả cho các học sinh theo đúng chương trình quy định của Bộ GD&ĐT.
  6. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ giáo dục đào tạo, góp phần phân luồng học sinh sau THCS và THPT.
  7. Phối hợp với các tổ chức, đơn vị để liên kết đào tạo, đào tạo trung cấp Nghề cho học viên GDTX.
  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự điều hành của Lãnh đạo Trung tâm.

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên phòng:

STTHọ và tênNăm sinhChức vụ/Nhiệm vụGhi chú
1Lưu Thị Hà1978Trưởng phòng; Trưởng ban TrND; GV sử
2Đinh Thị Thu Hà1982Phó trưởng phòng, TKHĐ (Tổ trưởng TN); GV Hoá
3Lê Đức Dầu1980Phó trưởng phòng (Tổ trưởng GDN); GV Điện DD
4Vũ Thị Thanh Nhàn1985Giáo viên Toán (Tổ TN)
5Nguyễn Thị Hảo1985Giáo viên Toán (Tổ TN)
6Bùi Thị Hằng Mơ1905Giáo viên Toán (Tổ TN)Giáo viên HĐ
7Lưu Kim Luyện1981Giáo viên Sinh (Tổ TN)
8Đỗ Văn Đương1982Giáo viên Lý (Tổ TN)
9Chu Thị Mai1986Giáo viên Lý (Tổ TN)Giáo viên HĐ
10Nguyễn Văn Hoàng1979Giáo viên Văn (Tổ XH)
11Vũ Thái Hà1978Giáo viên Văn (Tổ XH)
12Trần Thị Minh Hảo1985Giáo viên Địa (Tổ XH)
13Phạm Thị Nga1983Giáo viên Điện, Thêu (Tổ GDN)
14Nguyễn Thị Huế1982Giáo viên Điện, Thêu (Tổ GDN)
15Đinh Thị Hoà1984Giáo viên Điện DD (Tổ GDN)
16Đinh Thanh Loan1994Giáo viên Toán (Tổ TN)Giáo viên HĐ