CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN » Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính

Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc về quản lý kế toán, tài chính, văn thư, thư viện, giáo vụ, tổ chức, bộ máy, cơ sở vật chất, thiết bị, giáo dục,… và thực hiện công tác hành chính của cơ quan. Phòng được chia làm 3 Tổ:

– Tổ tài vụ: phụ trách kế toán, tài chính, BHXH, thủ quỹ, tài sản, giải quyết chế độ chính sách,…

– Tổ hành chính, phục vụ: phụ trách văn thư, thư viện, giáo vụ, phục phụ, giáo vụ, điều xe, ….

– Tổ tổ chức: phụ trách quản lý hồ sơ cán bộ, thiết bị, EMIS, PMIS, công nghệ, mạng, máy tính, …

Nhiệm vụ

  1. Phụ trách công tác kế toán tài chính, giải quyết các chế độ, chính sách, bảo hiểm cho cán bộ, viên chức và người lao động; phối hợp với BCH Công đoàn cơ quan tham mưu xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm.
  2. Tham mưu xây dựng chương trình và kế hoạch công tác tuần, tháng, năm; Soạn thảo, dự thảo các văn bản, giấy tờ, tổng hợp, thống kê, báo cáo các hoạt động trong Trung tâm theo yêu cầu của lãnh đạo.
  3. Xây dựng kế hoạch, thu, chi và thanh quyết toán về tài chính hàng tháng, hàng quý và cả năm theo quy định.
  4. Tham mưu công tác tổ chức, xây dựng tổ chức bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động cán bộ, viên chức trong Trung tâm.
  5. Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức, người lao động; quản lý, theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế, quy định; theo dõi việc thực hiện nề nếp, chấm công của cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm.
  6. Phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức chiêu sinh, tư vấn, hướng nghiệp, nhu cầu học tập, lên lịch học, thời khóa biểu và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho các lớp học; Thu học phí đào tạo, lệ phí thi.
  7. Làm công tác pháp chế, thủ quỹ, thủ kho, hành chính, văn thư, giáo vụ, thư viện, thiết bị giáo dục, y tế trường học, lái xe, hành chính, phục vụ, bảo vệ, …
  8. Chỉ đạo đảm bảo vệ sinh, môi trường, an ninh, an toàn cho Trung tâm; Quản lí tài sản của cơ quan, tham mưu mua sắm, thanh lí thiết bị, tài sản; Quản lí, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, sổ điểm, học bạ, … theo dõi, cấp phát văn bằng chứng chỉ, chứng nhận.
  9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự điều hành của Lãnh đạo Trung tâm.

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên phòng:

STTHọ và tênNăm sinhChức vụ/Nhiệm vụGhi chú
1Nguyễn Thị Nhung1982Trưởng phòng
2Lê Thị Hồng Phương1983Phó trưởng phòng
3Đỗ Hữu Hưng1971Giáo viên
4Nguyễn Thanh Khiết1970Giáo viên
5Đàm Thị Phương Lan1983Nhân viên y tế
6Đinh Thị Phương Lan1987Phụ trách thư viện, kiêm kế toán viênHĐ 68
7Nguyễn Thị Yến1982Thủ quỹHĐ 68
8Dương Thị Nhung1982Nhân viên Văn thưHĐ 68
9Bùi Thị Thu Hiền1977Nhân viên phục vụ (CS1)HĐ 68
10Hoàng Thị Hồng Nhung1981Nhân viên phục vụ (CS2)HĐ 68
11Vũ Khắc Tạo1991Nhân viên kỹ thuật (CS1)HĐ 68
12Nguyễn Viết Hòa1960Nhân viên kỹ thuật (CS2) HĐ 68
13Trịnh Xuân Lục1966Điều hành Trống (CS2)
14Đỗ Hồng Thuỷ1966Nhân viên bảo vệ CS1
15Đào Duy Đãi1962Bảo vệ CS1Nhân viên HĐ
16Nguyễn Đức Nhượng1959Bảo vệ CS1Nhân viên HĐ
17Phạm Đăng Quang1952Bảo vệ CS2Nhân viên HĐ
18Vũ Văn Độ1952Bảo vệ CS2Nhân viên HĐ