THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG TCCDNN

Căn cứ các Quyết định số 2650/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2020 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng công tác thủ quỹ, Quyết định số 2775/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2023 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ, Quyết định số 2774/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2023 về việc ban…

Xem thêm

TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG STEM/STEAM CỦA ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI

Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Ninh Bình phối hợp với Đại học sư phạm Hà Nội tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục STEM ở cấp Trung học, Tiểu học và STEAM giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và các khu…

Xem thêm

Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh Ninh Bình tổ chức chuyên đề cấp tỉnh: Kết nối tri thức với cuộc sống.

Đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình GDPT 2018, theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất, sáng ngày 27/10/2023 Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh Ninh Bình đã tổ chức chuyên đề liên môn các môn Khoa học Tự nhiên với chủ đề “Kết nối Tri thức với cuộc sống” Về…

Xem thêm