HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ BẠCH ĐẰNG GIANG

Ngày 06/01/2024 Trung tâm GDTX, TH&NN Tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hoạt động trải nghiệm cho toàn thể học viên tại khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang (Hải Phòng) Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2023-2024, nhằm gắn hoạt động học tập với thực tiễn đồng thời trang bị cho…

Xem thêm