ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THPT

ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Hình thức 1:

Đào tạo thi cấp bằng tốt nghiệp chương trình THCS, THPT (hệ GDTX).

Hình thức 2:

Đào tạo thi cấp bằng tốt nghiệp chương trình THCS, THPT (hệ GDTX) kết hợp đào tạo thi cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp Nghề (đào tạo miễn phí các nghề: Tin học, Điện tử, Du lịch, May mặc, Nấu ăn, …).