ĐÀO TẠO TIN HỌC, NGOẠI NGỮ

Tổ chức đào tạo, thi cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ

1. Tổ chức đào tạo, thi cấp chứng chỉ CNTT (theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông).

2. Tổ chức đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ ABC (tương đương với bậc 1, 2 và 3 của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 – Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ GD&ĐT)

[popup_trigger id=”2281″ tag=”button”]Đăng kí thi trực tuyến tại đây[/popup_trigger]

Tham gia ôn tập thi thử tại đây