Kết quả CNTT-K22

STTSBDHọ và tênNgày sinhGiới tínhĐiển TNĐiểm THTổng điểmXếp loại
1001NGUYỄN THẾ ANH06/04/1981Y?n Kh?nh - Ninh B?nh8.38.516.8Đạt
2002PHẠM TUẤN ANH08/11/1994TP Ninh B?nh - Ninh B?nh7.38.515.8Đạt
3003NGUYỄN VĂN BA05/09/1975Y?n Kh?nh - Ninh B?nh6.58.515.0Đạt
4004DƯƠNG ĐỨC CÔNG18/12/1972Y?n M? - Ninh B?nh6.07.013.0Đạt
5005NGUYỄN CÔNG CƯỜNG02/12/1986Hoa Lư - Ninh Bình8.59.518.0Đạt
6006NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG23/03/1990TP Ninh B?nh - Ninh B?nh9.59.018.5Đạt
7007HOÀNG HÙNG CƯỜNG24/11/1993TP Ninh B?nh - Ninh B?nh8.89.518.3Đạt
8008L? BA DUY08/01/1985Th?i Nguy?n9.09.518.5Đạt
9009NGUYỄN THỊ DUYÊN20/04/1984Hoa Lư - Ninh Bình10.09.519.5Đạt
10010VŨ HỒNG ĐAN10/09/1984Y?n Kh?nh - Ninh B?nh9.39.518.8Đạt
11011ĐẶNG THẾ ĐẠT09/05/1976Nho Quan - Ninh B?nh9.59.018.5Đạt
12012LẠI MINH ĐỨC16/11/1993TP Ninh B?nh - Ninh B?nh8.89.017.8Đạt
13013PHẠM MINH ĐỨC04/03/1989Y?n M? - Ninh B?nh9.89.519.3Đạt
14014NGÔ MẠNH HÀ21/01/1988Y?n Kh?nh - Ninh B?nh9.59.018.5Đạt
15015AN VĂN HAI12/12/1987TP Ninh B?nh - Ninh B?nh8.88.517.3Đạt
16016NGUYỄN BÁ HIỂN04/09/1975H? Nam7.88.516.3Đạt
17017VŨ TIẾN HIỆP12/08/1993Tp Tam Điệp - Ninh Bình9.09.018.0Đạt
18018TRẦN THỊ MINH HOA08/08/1987Y?n M? - Ninh B?nh9.39.518.8Đạt
19019NGUYỄN THẾ HOÀN07/07/1974Y?n M? - Ninh B?nh9.38.517.8Đạt
20020VŨ LÊ HOÀNG19/05/1985Y?n M? - Ninh B?nh8.89.017.8Đạt
21021NGUYỄN THỊ HUẾ14/09/1992Hoa Lư - Ninh Bình10.09.019.0Đạt
22022NGUYỄN MẠNH HÙNG04/02/1980Y?n Kh?nh - Ninh B?nh9.57.517.0Đạt
23023NGUYỄN VĂN HÙNG16/10/1976Y?n Kh?nh - Ninh B?nh9.58.017.5Đạt
24024LÊ THỊ HUYỀN31/08/1984Nam Định9.39.518.8Đạt
25025NGUYỄN THÀNH KIÊN04/06/1987Kim Sơn - Ninh Bình9.39.018.3Đạt
26026NGUYỄN KHÁNH LINH08/11/1992TP Ninh B?nh - Ninh B?nh9.59.018.5Đạt
27027NGUYỄN NAM LONG02/02/1987Th?i Nguy?n9.89.519.3Đạt
28028LẠI VĂN LUẬN12/06/1985TP Ninh B?nh - Ninh B?nh8.08.516.5Đạt
29029PHẠM THỊ THANH MAI26/07/1982Y?n Kh?nh - Ninh B?nh9.39.518.8Đạt
30030NGUYỄN TIẾN MẠNH17/08/1988Hoa Lư - Ninh Bình8.08.516.5Đạt
31031TRỊNH ĐỨC MINH07/12/1977Y?n Kh?nh - Ninh B?nh9.08.517.5Đạt
32032ĐÀO NGỌC MINH25/01/1991TP Ninh B?nh - Ninh B?nh9.89.018.8Đạt
33033PHẠM TUẤN MINH30/12/1996TP Ninh B?nh - Ninh B?nh8.09.017.0Đạt
34034TRỊNH TRỌNG QUỲNH20/03/1993Hoa Lư - Ninh Bình7.58.015.5Đạt
35035TRẦN MINH SƠN01/10/1987TP Ninh B?nh - Ninh B?nh9.89.519.3Đạt
36036TRẦN XUÂN THANH21/05/1984Gia Viễn - Ninh Bình9.58.017.5Đạt
37037NGUYỄN VĂN THẢO20/12/1986Nho Quan - Ninh B?nh9.09.018.0Đạt
38038NGUYỄN TRUNG THỨ17/03/1988Nho Quan - Ninh B?nh9.39.018.3Đạt
39039TRẦN XUÂN TRƯỜNG11/10/1991Y?n M? - Ninh B?nh9.89.519.3Đạt
40040LÊ HẢI YẾN12/08/1981Y?n Kh?nh - Ninh B?nh9.09.518.5Đạt