Kết quả kiểm tra Tiếng Anh B, khóa 24

STTSBDHỌ VÀ TÊN NGÀY SINHĐIỂM NGHEĐIỂM ĐỌCĐIỂM VIẾTĐIỂM NÓITỔNG ĐIỂMXẾP LOẠI
1001ĐINH VĂN CHIẾM15/02/19755.07.54.05.021.5Trung b?nh
2002PHẠM VĂN CHỮ01/12/19724.08.04.05.021.0Trung b?nh
3003NGUYỄN VĂN DU12/02/19926.08.54.05.524.0Trung b?nh
4004LƯƠNG THỊ DUNG29/05/19886.07.57.07.528.0Kh?
5005PHẠM THỊ DUYÊN06/01/19885.07.55.06.023.5Trung b?nh
6006NGUYỄN VĂN DỰ27/10/19795.58.07.05.025.5Trung b?nh
7007TRẦN TRỌNG ĐẠT16/01/19795.07.55.06.023.5Trung b?nh
8008PHẠM HỮU ĐÔNG11/12/19825.58.06.56.026.0Trung b?nh
9009TỐNG VĂN ĐỨC16/08/19836.07.54.06.023.5Trung b?nh
10010TỐNG KIM GIANG30/07/19776.57.04.05.523.0Trung b?nh
11011PHẠM HỒNG HÀ21/06/19715.08.03.53.520.0Trung b?nh
12012HỨA THỊ THU HÀ17/03/19817.07.56.57.028.0Kh?
13013LÊ ĐÌNH HẢI09/03/19926.08.06.05.025.0Trung b?nh
14014PHẠM HỒNG HẢI23/06/19745.08.54.03.020.5Trung b?nh
15015LÊ THỊ HẢI20/01/19907.08.56.06.528.0Kh?
16016NGUYỄN THỊ HIÊN10/12/19916.07.55.56.025.0Trung b?nh
17017LƯƠNG VĂN HIỂU29/11/19833.57.05.54.020.0Trung b?nh
18018TRẦN QUANG HIỆU13/04/19775.07.04.04.020.0Trung b?nh
19019NGUYỄN DUY HÒA11/11/19885.07.55.55.023.0Trung b?nh
20020MAI THỊ HOAN02/09/19756.57.57.56.528.0Kh?
21021CAO ĐẠI HOÀN01/05/19897.07.57.56.028.0Kh?
22022TRẦN LÊ HOÀN13/10/19845.57.03.54.020.0Trung b?nh
23023ĐINH GIA HUẤN20/09/19895.57.56.04.023.0Trung b?nh
24024L? QUANG HUY05/06/19655.07.56.03.021.5Trung b?nh
25025VŨ THỊ THANH HUYỀN18/05/19756.57.56.03.023.0Trung b?nh
26026PHẠM THỊ HUYỀN26/05/19917.57.07.07.028.5Kh?
27027LÊ THỊ LINH HƯƠNG05/12/19936.07.06.05.024.0Trung b?nh
28028MAI THỊ HƯƠNG21/07/19807.07.07.07.028.0Kh?
29029TRƯƠNG THỊ HƯƠNG12/12/19896.07.55.05.023.5Trung b?nh
30030DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG06/10/19847.57.57.07.029.0Kh?
31031TRẦN THỊ HƯỜNG15/11/19787.07.57.56.028.0Kh?
32032ĐỖ CAO LANH18/01/19796.58.04.03.021.5Trung b?nh
33033LƯỜNG THỊ MAI07/12/19916.07.06.06.025.0Trung b?nh
34034PHẠM THỊ MẾN25/08/19895.57.04.06.022.5Trung b?nh
35035ĐINH XUÂN NAM20/09/19796.07.55.53.022.0Trung b?nh
36036LÊ THỊ THÚY NGA20/08/19977.07.07.07.028.0Kh?
37037LÊ VĂN NGUYÊN25/04/19795.57.57.05.025.0Trung b?nh
38038LÊ THỊ KIỀU OANH18/12/19827.57.07.07.028.5Kh?
39039NGUYỄN THỊ OANH28/06/19906.07.56.05.525.0Trung b?nh
40040VŨ HỒNG QUANG09/03/19656.57.06.03.022.5Trung b?nh
41041NGUYỄN QUỐC QUẢNG05/04/19735.57.54.04.021.0Trung b?nh
42042PHAN QUÝ QUỲNH31/08/19797.07.57.07.028.5Kh?
43043PHẠM THU QUỲNH12/12/19897.07.07.57.028.5Kh?
44044NGUYỄN THỊ THU QUỲNH22/12/19954.07.06.56.023.5Trung b?nh
45045NGUYỄN THỊ HỒNG SÂM28/12/19795.57.57.53.023.5Trung b?nh
46046HOÀNG MINH SƠN25/07/19946.07.05.55.023.5Trung b?nh
47047NGUYỄN VĂN TÂM12/10/19686.07.03.05.021.0Trung b?nh
48048PHẠM VĂN THÀNH18/11/19846.57.56.05.025.0Trung b?nh
49049NGUYỄN THỊ THẮM14/03/19926.08.05.56.025.5Trung b?nh
50050TRẦN THỊ THẮM25/07/19885.08.56.06.025.5Trung b?nh
51051BÙI ĐỨC THỊNH05/10/19866.58.07.07.028.5Kh?
52052LÊ THỊ THỦY01/08/19946.07.56.06.025.5Trung b?nh
53053NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY20/09/19955.57.06.06.024.5Trung b?nh
54054MAI THỊ MINH THƯ26/08/19787.07.57.56.528.5Kh?
55055NGUYỄN THỊ TOÀN04/12/19896.58.07.56.028.0Kh?
56056NGUYỄN THỊ TRANG07/06/19926.07.06.05.524.5Trung b?nh
57057DƯƠNG QUỐC TUẤN12/09/19835.07.55.55.523.5Trung b?nh
58058VŨ THỊ TUYẾN08/09/19836.57.03.55.022.0Trung b?nh
59059TRẦN TRUNG TUYẾN13/03/19685.07.06.53.021.5Trung b?nh
60060NGUYỄN MINH TƯƠNG13/10/19684.57.06.05.022.5Trung b?nh
61061NGUYỄN TỬ VINH05/08/19967.57.07.07.028.5Kh?
62062PHẠM THỊ XUÂN01/10/19706.58.07.06.528.0Kh?