Kết quả kiểm tra Tiếng Anh B, khóa 25

STTSBDHỌ VÀ TÊN NGÀY SINHĐIỂM NGHEĐIỂM ĐỌCĐIỂM VIẾTĐIỂM NÓITỔNG ĐIỂMXẾP LOẠI
1001PHẠM THẾ ANH20/06/19746.59.07.03.025.5Trung b?nh
2002PHAN MINH CHÍ29/06/19807.07.06.56.026.5Trung b?nh
3003PHẠM VĂN CHIẾN15/02/19867.07.07.56.528.0Kh?
4004ĐINH THỊ THU CÚC02/01/19927.07.07.58.029.5Kh?
5005TRẦN NAM CƯỜNG19/09/19826.57.08.56.028.0Kh?
6006TRẦN VĂN DẠO02/06/19827.09.08.07.031.0Kh?
7007VŨ THỊ THU DUNG27/12/19907.07.06.06.026.0Trung b?nh
8008LÊ THỊ MINH DƯƠNG05/12/19937.08.06.57.028.5Kh?
9009LÊ THỊ THÙY DƯƠNG19/10/19957.07.06.06.526.5Trung b?nh
10010TRẦN VĂN ĐỒNG15/06/19827.59.07.06.029.5Kh?
11011NGUYỄN HOÀI ĐỨC15/02/19827.07.06.06.526.5Trung b?nh
12012NGUYỄN PHÚC GIÁM24/01/19826.57.05.55.024.0Trung b?nh
13013TRẦN THỊ BÍCH HẠNH03/01/19836.57.06.04.023.5Trung b?nh
14014LÊ THỊ HẰNG27/12/19877.07.06.56.026.5Trung b?nh
15015VŨ THỊ THU HẰNG14/12/19847.07.05.55.024.5Trung b?nh
16016HOÀNG THỊ HẬU25/09/19786.58.07.55.027.0Trung b?nh
17017ĐÀO THỊ HIỀN18/02/19705.57.04.53.020.0Trung b?nh
18018HOÀNG THỊ THU HIỀN18/06/19837.58.56.06.028.0Kh?
19019TRẦN THỊ HÒE03/08/19917.09.06.56.028.5Kh?
20020TỐNG VĂN HỒNG28/07/19856.09.05.05.025.0Trung b?nh
21021TRẦN THỊ HUÊ12/10/19876.59.05.05.025.5Trung b?nh
22022ĐỖ THANH HÙNG17/05/19957.07.06.07.027.0Trung b?nh
23023NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN16/08/19936.59.06.56.028.0Kh?
24024LÊ HỒNG KIÊN15/01/19897.07.56.06.026.5Trung b?nh
25025ĐINH THỊ LAN09/03/19817.07.55.56.026.0Trung b?nh
26026BÙI PHƯƠNG LIÊN12/04/19876.57.07.57.028.0Kh?
27027PHẠM THẢO LINH19/05/19957.09.07.07.030.0Kh?
28028HOÀNG NGỌC LƯƠNG01/09/19817.09.06.56.028.5Kh?
29029PHAN THỊ TUYẾT MAI07/12/19988.08.57.57.031.0Kh?
30030NGUYỄN HỮU MẠNH07/05/19648.08.57.56.030.0Kh?
31031VŨ THỊ MƠ12/02/19857.06.56.55.025.0Trung b?nh
32032NGUYỄN GIANG NAM10/10/19837.09.06.06.028.0Kh?
33033PHẠM TRỌNG NGỌC03/09/19697.07.04.55.023.5Trung b?nh
34034NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT03/03/19717.07.05.05.524.5Trung b?nh
35035NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT01/06/19966.58.55.56.026.5Trung b?nh
36036NGUYỄN THỊ NGUYỆT13/06/19817.08.57.56.029.0Kh?
37037NGUYỄN VĂN PHƯỢNG28/04/19897.09.05.05.026.0Trung b?nh
38038TỐNG THỊ TÂM15/08/19827.09.07.06.029.0Kh?
39039TRẦN MAI THANH THANH05/06/19937.09.07.06.029.0Kh?
40040NGUYỄN VĂN THÀNH06/02/19836.59.05.56.027.0Trung b?nh
41041LÝ HUY THẢO10/01/19747.59.06.56.029.0Kh?
42042NGUYỄN TRỌNG THI06/03/19767.59.06.07.029.5Kh?
43043AN VIẾT THIÊM02/02/19836.57.05.06.024.5Trung b?nh
44044MAI THỊ THU01/10/19877.09.07.57.030.5Kh?
45045VŨ THỊ THU29/11/19917.09.06.06.028.0Kh?
46046ĐINH THỊ THANH THÙY16/08/19928.08.57.06.029.5Kh?
47047PHẠM THỊ THỦY08/12/19887.09.06.06.028.0Kh?
48048ĐOÀN VĂN TRỌNG19727.09.04.07.027.0Trung b?nh
49049VŨ THÀNH TRUNG19/09/19726.59.04.07.026.5Trung b?nh
50050BÙI VĂN TRỰC04/04/19737.09.06.57.029.5Kh?
51051HOÀNG TUẤN VIỆT07/12/19817.07.07.07.028.0Kh?
52052TRẦN THỊ VÓC19/06/19977.07.07.07.028.0Kh?