Kết quả kiểm tra Tiếng Anh C, khóa 15

STTSBDHỌ VÀ TÊN NGÀY SINHĐIỂM NGHEĐIỂM ĐỌCĐIỂM VIẾTĐIỂM NÓITỔNG ĐIỂMXẾP LOẠI
1001VŨ CAO CƯỜNG10/09/19836.57.05.06.024.5Trung b?nh
2002TỐNG THỊ KIM DUNG09/07/19778.07.58.08.031.5Kh?
3003NGUYỄN THỊ DUNG16/04/19897.07.06.56.026.5Trung b?nh
4004VŨ THỊ HƯƠNG GIANG29/05/19786.07.07.05.525.5Trung b?nh
5005VŨ THỊ NGỌC HÀ30/10/19806.57.55.04.023.0Trung b?nh
6006NGUYỄN THỊ THÚY HÀ05/09/19846.57.08.57.029.0Kh?
7007TẠ VĂN HẢI12/02/19628.08.57.07.030.5Kh?
8008LÊ THỊ HIỀN20/09/19856.07.05.06.024.0Trung b?nh
9009NGUYỄN THỊ NHƯ HOA29/10/19887.07.06.56.527.0Trung b?nh
10010NGUYỄN TIẾN HÙNG20/03/19787.07.05.53.022.5Trung b?nh
11011NGUYỄN THỊ DUNG HƯƠNG26/02/19827.57.06.57.028.0Kh?
12012NGUYỄN THỊ HOA LAN22/03/19867.07.06.05.025.0Trung b?nh
13013TRỊNH THỊ HƯƠNG LAN26/08/19808.07.07.56.028.5Kh?
14014CHÂU THỊ NHUẬN LINH01/10/19858.07.07.55.027.5Trung b?nh
15015PHẠM THỊ MAI07/08/19867.07.07.57.028.5Kh?
16016B?I ?NH MINH16/07/19847.07.07.05.026.0Trung b?nh
17017NGUYỄN THỊ MƠ11/08/19818.07.07.55.027.5Trung b?nh
18018TRƯƠNG THỊ NĂM26/10/19727.07.08.05.027.0Trung b?nh
19019NGUYỄN THỊ NGA20/10/19796.07.07.55.025.5Trung b?nh
20020NGUYỄN THỊ NGA01/04/19856.57.57.56.027.5Trung b?nh
21021NGÔ THỊ NGÂN29/10/19837.07.08.07.029.0Kh?
22022TRẦN THỊ NGÂN08/03/19846.57.58.05.027.0Trung b?nh
23023TRẦN THỊ NGHĨA10/09/19827.07.08.06.028.0Kh?
24024NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG01/01/19867.07.07.56.027.5Trung b?nh
25025NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG18/06/19838.07.07.55.027.5Trung b?nh
26026NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG26/12/19746.07.56.05.024.5Trung b?nh
27027NGUYỄN THỊ THẢO QUYÊN06/02/19826.07.07.05.025.0Trung b?nh
28028TRƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH26/11/19826.06.57.57.027.0Trung b?nh
29029MAI THỊ TÂM19/11/19787.07.06.05.025.0Trung b?nh
30030NGUYỄN THẾ ANH24/11/19918.07.05.06.026.0Trung b?nh
31031HOÀNG NGỌC ÁNH01/12/19698.57.55.03.024.0Trung b?nh
32032HOÀNG VĂN BA15/12/19667.07.56.05.025.5Trung b?nh
33033PHẠM VĂN BA21/02/19948.07.56.06.027.5Trung b?nh
34034NGUYỄN THÁI BÌNH09/11/19898.07.06.07.028.0Kh?
35035LÊ THỊ BÌNH01/03/19847.08.06.08.029.0Kh?
36036NGUYỄN ĐỨC CẢNH01/11/19928.06.55.07.026.5Trung b?nh
37037ĐINH HOÀNG CHINH15/07/19827.07.07.07.028.0Kh?
38038VŨ ĐỨC CÔNG26/02/19868.07.05.06.026.0Trung b?nh
39039BÙI THỊ KIM CÚC15/02/19806.57.57.07.028.0Kh?
40040NGUYỄN CÔNG CƯỜNG02/12/19868.07.55.58.029.0Trung b?nh
41041VŨ ĐỨC CƯỜNG11/01/19859.08.06.06.029.0Kh?
42042PHẠM MẠNH CƯỜNG05/09/19909.07.56.06.028.5Kh?
43043LÊ ĐỨC DẦU27/02/19808.57.56.57.029.5Kh?
44044LÊ TIẾN DŨNG26/10/19957.57.55.56.026.5Trung b?nh
45045LƯƠNG TIẾN DŨNG25/11/19937.57.56.06.027.0Trung b?nh
46046BÙI CÔNG DỤNG12/05/19897.58.06.03.024.5Trung b?nh
47047LÊ ĐÌNH DUY18/05/19907.57.56.05.026.0Trung b?nh
48048LÊ TRỌNG ĐẠI02/07/19868.56.06.57.028.0Kh?
49049PHẠM HẢI ĐĂNG15/03/19907.57.06.08.028.5Kh?
50050NGUYỄN THÀNH ĐÔNG04/01/19829.07.05.55.026.5Trung b?nh
51051NGUYỄN THỊ ĐÔNG22/01/19768.57.07.06.028.5Kh?
52052PHẠM VĂN ĐỒNG19/12/19929.07.05.06.027.0Trung b?nh
53053ĐỖ VIỆT ĐỨC04/02/19859.07.06.07.029.0Kh?
54054ĐỖ VĂN ĐƯƠNG01/10/19818.06.57.07.028.5Kh?
55055LÊ QUẾ GIANG28/10/19739.07.56.06.028.5Kh?
56056TRẦN THANH HÀ13/10/19769.07.56.07.029.5Kh?
57057NGUYỄN THỊ THÚY HÀ18/11/19817.57.56.57.028.5Kh?
58058NGUYỄN XUÂN HÀ19/01/19927.08.58.07.030.5Kh?
59059BÙI HOÀNG HẢI09/02/19777.07.56.57.028.0Kh?
60060TRẦN VĂN HẢI27/09/19898.07.57.08.030.5Kh?
61061ĐINH THỊ MỸ HẠNH16/10/19747.57.56.07.028.0Kh?
62062NGUYỄN THỊ HẢO07/11/19857.57.56.57.028.5Kh?
63063NINH THỊ HẢO08/04/19817.57.55.56.026.5Trung b?nh
64064ĐINH THỊ LỆ HẰNG31/03/19747.07.56.56.027.0Trung b?nh
65065ĐỖ THỊ THÚY HẰNG10/07/19807.57.57.06.528.5Kh?
66066VŨ ĐỨC HẬU03/11/19867.57.57.06.028.0Kh?
67067BÙI THỊ THU HIỀN31/10/19778.58.07.07.030.5Kh?
68068TRƯƠNG XUÂN HIẾU30/01/19817.58.08.57.031.0Kh?
69069TRẦN THỊ NGỌC HOA29/02/19727.57.56.56.027.5Trung b?nh
70070ĐÀO THỊ THU HÒA26/10/19767.57.57.07.529.5Kh?
71071TRẦN THỊ THU HOÀI09/02/19717.57.57.06.028.0Kh?
72072NGUYỄN VĂN HOÀNG10/10/19797.57.56.07.028.0Kh?
73073LÊ VIỆT HOÀNG25/12/19858.57.05.56.027.0Trung b?nh
74074PHẠM THỊ BÍCH HỒNG15/02/19867.07.56.57.028.0Kh?
75075NGUYỄN THỊ HUỆ25/12/19717.07.06.57.528.0Kh?
76076ĐINH VIẾT HÙNG01/04/19897.07.56.57.028.0Kh?
77077CAO THỊ HUYỀN08/02/19897.55.56.06.025.0Trung b?nh
78078BÙI LAN HƯƠNG11/11/19888.07.56.07.028.5Kh?
79079TRẦN THI THU HƯƠNG27/09/19837.57.56.07.028.0Kh?
80080PHAN THỊ THU HƯỜNG13/09/19768.07.56.57.029.0Kh?
81081LẠI DUY KHÁNH01/11/19908.06.55.56.026.0Trung b?nh
82082ĐỖ THỊ KHÁNH02/09/19828.06.56.57.028.0Kh?
83083PHẠM ĐĂNG KHÔI09/12/19877.07.56.57.028.0Kh?
84084HOÀNG VĂN KIÊN03/02/19736.06.09.07.028.0Kh?
85085TRẦN VĂN KIÊN10/03/19746.06.09.07.028.0Kh?
86086LÃ THỊ HỒNG LAN02/09/19737.07.08.56.028.5Kh?
87087NGUYỄN THỊ HỒNG LAN10/05/19817.07.08.57.029.5Kh?
88088ĐỖ THỊ TUYẾT LÀNH26/07/19817.57.58.06.029.0Kh?
89089ĐẶNG THẾ LỊCH02/09/19697.57.07.06.528.0Kh?
90090HÀ THỊ KHÁNH LINH16/12/19857.58.08.06.029.5Kh?
91091ĐINH NGỌC LINH01/06/19897.57.58.05.028.0Trung b?nh
92092PHẠM TÂM LONG29/08/19847.08.08.54.027.5Trung b?nh
93093LƯU KIM LUYỆN06/01/19816.58.09.06.029.5Kh?
94094NGUYỄN HỮU LƯƠNG26/12/19886.57.08.06.027.5Trung b?nh
95095LÊ NGUYỄN HƯƠNG LY10/11/19967.57.08.07.029.5Kh?
96096ĐỖ THỊ KHÁNH LY11/11/19877.57.08.58.031.0Kh?
97097CHU THỊ MAI28/03/19867.57.09.07.030.5Kh?
98098ĐỚI THỊ TÚ MAI18/03/19957.58.58.57.532.0Giỏi
99099LÊ ĐỨC MẠNH13/06/19948.57.08.07.030.5Kh?
100100NGUYỄN PHÚ NAM19/04/19867.57.59.07.031.0Kh?
101101H? THU NGA03/06/19827.58.08.57.031.0Kh?
102102VŨ THỊ THANH NHÀN18/01/19857.57.08.57.030.0Kh?
103103LÃ THỊ NHUẬN09/04/19857.57.08.56.029.0Kh?
104104NGUYỄN THỊ NHUNG10/08/19916.57.57.07.028.0Kh?
105105TRẦN VĂN NINH27/09/19897.57.07.07.028.5Kh?
106106NGUYỄN QUỐC PHONG20/12/19897.55.09.06.027.5Trung b?nh
107107L? ANH PH?23/06/19918.57.59.05.030.0Trung b?nh
108108NGUYỄN VĂN PHÚ16/09/1989VắngVắngVắngVắngVắngKh?ng XL
109109BÙI THỊ PHƯỢNG06/11/19857.57.08.57.030.0Kh?
110110VŨ THỊ PHƯƠNG15/08/19908.57.58.57.031.5Kh?
111111TỐNG KIM PHƯỢNG30/08/19728.07.55.05.025.5Trung b?nh
112112TRẦN QUYẾT10/03/19767.57.55.04.024.0Trung b?nh
113113NGUYỄN NHƯ QUỲNH31/12/19907.06.06.06.025.0Trung b?nh
114114NGUYỄN VĂN SÁNG14/10/19817.08.06.07.028.0Kh?
115115VŨ KHẮC TẠO05/03/19917.57.57.06.028.0Kh?
116116NGUYỄN XUÂN THÀNH25/12/19907.57.56.07.028.0Kh?
117117NGUYỄN VĂN THIẾT27/06/19917.57.06.54.025.0Trung b?nh
118118LÊ NGỌC THU28/10/19847.57.56.07.028.0Kh?
119119TRẦN VĂN THU14/06/19937.56.05.57.026.0Trung b?nh
120120PHẠM BIÊN THÙY09/05/19827.06.56.56.026.0Trung b?nh
121121TRƯƠNG THỊ THU THỦY16/12/19838.07.06.07.028.0Kh?
122122NGUYỄN NGỌC THÚY17/08/19898.06.56.57.028.0Kh?
123123NGUYỄN THỊ TÍNH05/10/19808.07.56.05.527.0Trung b?nh
124124NGUYỄN MẠNH TOÀN01/06/19867.57.57.06.028.0Kh?
125125PHAN VĂN TRÌNH03/11/19818.57.58.07.031.0Kh?
126126DƯƠNG THÀNH TRUNG19/04/19797.07.56.57.028.0Kh?
127127ĐINH QUỐC TRƯỜNG03/10/19737.07.57.07.028.5Kh?
128128NGUYỄN ANH TÚ05/04/19917.07.56.56.527.5Trung b?nh
129129PHẠM ANH TUẤN25/02/19786.57.57.07.028.0Kh?
130130TRẦN THANH TÙNG16/02/19847.57.56.56.027.5Trung b?nh
131131ĐOÀN XUÂN TÙNG25/07/19898.08.57.57.531.5Kh?
132132LÊ THỊ TUYẾT28/08/19757.57.56.57.028.5Kh?
133133ĐIỀN VĂN TỨ12/10/19757.07.56.55.026.0Trung b?nh
134134LƯƠNG THỊ THANH VÂN26/02/19715.07.05.56.023.5Trung b?nh
135135ĐINH NGỌC VŨ28/12/19885.57.55.56.024.5Trung b?nh
136136LÊ THỊ THANH XUÂN04/09/19857.57.56.56.528.0Kh?
137137ĐẶNG VĂN TIẾP14/10/19828.07.56.06.027.5Trung b?nh