Kết quả kiểm tra Tiếng Anh C, khóa 16

STTSBDHỌ VÀ TÊN NGÀY SINHĐIỂM NGHEĐIỂM ĐỌCĐIỂM VIẾTĐIỂM NÓITỔNG ĐIỂMXẾP LOẠI
1001PHẠM THỊ NGỌC ANH21/04/19996.57.57.07.028.0Kh?
2002B?I T? ANH12/12/19967.07.07.07.028.0Kh?
3003MAI TUẤN ANH25/07/19856.57.07.07.027.5Trung b?nh
4004VŨ TUẤN ANH25/08/19935.08.07.07.027.0Trung b?nh
5005DƯƠNG ANH BA29/11/19836.57.06.55.025.0Trung b?nh
6006NGUYỄN HỮU BÁCH10/04/19707.07.07.07.028.0Kh?
7007NGUYỄN HẢI BẰNG15/10/19717.08.07.07.029.0Kh?
8008VŨ THỊ BỀN03/09/19896.58.07.05.026.5Trung b?nh
9009MAI THỊ BÍCH10/10/19726.07.57.57.028.0Kh?
10010NGUYỄN THỊ BÌNH16/10/19797.07.07.07.028.0Kh?
11011VŨ THỊ BÌNH12/6/19825.05.06.06.022.0Trung b?nh
12012NGUYỄN VĂN BÌNH27/10/19906.57.06.57.027.0Trung b?nh
13013ĐỖ THỊ BƯỞI29/08/19777.07.07.07.028.0Kh?
14014ĐÀM PHƯƠNG CHI06/12/19877.07.07.07.028.0Kh?
15015NGUYỄN THỊ CHỈNH24/02/19837.07.07.57.028.5Kh?
16016TRẦN THANH CHUNG24/02/19745.07.04.55.021.5Trung b?nh
17017NGUYỄN HỒNG CHƯƠNG19/05/19766.57.07.05.025.5Trung b?nh
18018TẠ NGỌC CƯƠNG04/06/19786.59.07.07.029.5Kh?
19019NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG03/05/19705.57.54.54.021.5Trung b?nh
20020TẠ TUẤN CƯỜNG13/02/19946.07.56.55.025.0Trung b?nh
21021VŨ THỊ HỒNG DIỄM20/06/19826.07.57.57.028.0Kh?
22022ĐOÀN THỊ KIM DUNG21/07/19797.58.06.56.028.0Kh?
23023NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG16/01/19837.58.07.06.028.5Kh?
24024PHẠM THỊ DUNG14/11/19875.57.06.55.024.0Trung b?nh
25025PHẠM THỊ DUNG01/10/19797.07.07.07.028.0Kh?
26026NGUYỄN THÙY DUNG01/06/19897.07.57.06.528.0Kh?
27027ĐINH TRẦN DŨNG08/08/19814.07.56.56.024.0Trung b?nh
28028PHẠM ĐẠI DƯƠNG08/11/19814.07.56.57.025.0Trung b?nh
29029HOÀNG THỊ THÙY DƯƠNG13/11/19876.57.07.07.027.5Trung b?nh
30030VŨ THỊ ANH ĐÀO19/10/19895.57.06.07.526.0Trung b?nh
31031HỒ THỊ KHUÊ ĐÀO01/09/19777.07.57.07.028.5Kh?
32032TRỊNH THỊ ĐÀO04/03/19707.58.07.05.027.5Trung b?nh
33033TRỊNH XUÂN ĐẠO22/09/19767.07.57.07.028.5Kh?
34034TRẦN NGUYÊN ĐỘ15/08/19827.07.56.56.027.0Trung b?nh
35035TRẦN ANH ĐỨC07/11/19696.08.05.56.025.5Trung b?nh
36036NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC16/04/19777.07.57.07.028.5Kh?
37037HO?NG H? GIANG30/12/19946.08.06.58.028.5Kh?
38038ĐƯỜNG HOÀNG GIANG06/03/19936.09.07.08.030.0Kh?
39039L? HO?NG GI?P16/10/19847.57.55.05.025.0Trung b?nh
40040TRẦN NINH HÀ26/02/19797.07.56.07.027.5Trung b?nh
41041VŨ THÁI HÀ21/10/19786.08.55.57.027.0Trung b?nh
42042ĐỖ THANH HÀ22/11/19806.58.07.57.029.0Kh?
43043ĐẶNG THỊ HÀ01/11/19755.07.55.54.022.0Trung b?nh
44044ĐINH THỊ THU HÀ21/02/19746.08.07.07.028.0Kh?
45045ĐINH THỊ THU HÀ25/05/19716.08.56.57.028.0Kh?
46046PHẠM THỊ VIỆT HÀ29/08/19877.08.56.56.028.0Kh?
47047VŨ THẾ HẢI23/04/19836.58.56.07.028.0Kh?
48048ĐINH DUY HÁN08/04/19786.58.56.07.028.0Kh?
49049NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH29/10/19847.08.56.05.026.5Trung b?nh
50050NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH17/05/19787.08.56.05.026.5Trung b?nh
51051QUÁCH THỊ HẠNH20/06/19787.07.07.07.028.0Kh?
52052TRẦN MINH HẢO05/03/19856.58.56.07.028.0Kh?
53053MAI THỊ LỆ HẰNG21/10/19767.07.56.56.027.0Trung b?nh
54054ĐINH THỊ HẰNG26/06/19937.08.07.06.528.5Kh?
55055TRẦN THỊ THU HẰNG18/10/19836.08.57.05.026.5Trung b?nh
56056TẠ THỊ MAI HIÊN23/04/19766.08.56.57.028.0Kh?
57057NGUYỄN THỊ HIỀN14/02/19807.08.56.55.027.0Trung b?nh
58058MAI THỊ THU HIỀN18/08/19837.08.56.57.029.0Kh?
59059NGUYỄN THỊ THU HIỀN01/03/19856.58.57.07.029.0Kh?
60060ĐẶNG THỊ THU HIỂN12/02/19777.08.56.57.029.0Kh?
61061ĐÀO THỊ HOA23/07/19824.58.56.55.024.5Trung b?nh
62062TRẦN THỊ VIỆT HOA24/02/19707.08.56.07.028.5Kh?
63063ĐINH THỊ HÒA09/05/19847.06.57.57.028.0Kh?
64064TRẦN THỊ HÒA25/07/19706.58.05.55.025.0Trung b?nh
65065NGUYỄN VIẾT HÒA01/01/19787.08.07.57.029.5Kh?
66066NGUYỄN TRỌNG HOAN16/04/19757.08.07.58.030.5Kh?
67067B?I HUY HO?NG27/02/19977.08.07.57.029.5Kh?
68068LẠI VIÊT HOÀNG11/04/19946.07.06.58.027.5Trung b?nh
69069DƯƠNG THỊ ÁNH HỒNG12/09/19797.08.07.06.028.0Kh?
70070PHẠM THỊ THÚY HỒNG25/01/19865.58.07.06.026.5Trung b?nh
71071TRƯƠNG NGỌC HUẤN16/08/19866.07.56.55.025.0Trung b?nh
72072ĐINH VĂN HUẤN04/10/19875.57.56.57.026.5Trung b?nh
73073NGUYỄN THỊ HUẾ10/09/19826.08.07.57.028.5Kh?
74074NGUYỄN THỊ HUỆ03/04/19736.58.07.56.528.5Kh?
75075NINH THỊ HUỆ07/11/19736.58.07.04.025.5Trung b?nh
76076NGUYỄN MẠNH HÙNG05/02/19776.58.07.06.528.0Kh?
77077TRẦN VIỆT HÙNG09/03/19786.57.06.07.026.5Trung b?nh
78078LÊ THỊ KIM HUYỀN09/09/19755.57.56.04.023.0Trung b?nh
79079NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN20/03/19838.58.07.06.029.5Kh?
80080HOÀNG THỊ HUYỀN24/12/19878.57.07.57.030.0Kh?
81081TRẦN THỊ HUYỀN20/10/19808.58.07.06.029.5Kh?
82082TRẦN THỊ THU HUYỀN30/11/19887.07.07.05.026.0Trung b?nh
83083NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG20/12/19827.08.06.55.026.5Trung b?nh
84084VŨ KIM MỸ HƯƠNG10/03/19847.08.06.56.027.5Trung b?nh
85085NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG20/10/19966.08.06.55.025.5Trung b?nh
86086PHẠM THỊ THANH HƯƠNG23/09/19775.57.56.04.023.0Trung b?nh
87087CAO THỊ HƯƠNG26/01/19736.58.06.04.024.5Trung b?nh
88088BÙI THỊ THU HƯƠNG24/12/19827.08.07.05.027.0Trung b?nh
89089NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG11/07/19827.08.07.07.029.0Kh?
90090NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG09/06/19757.08.07.04.026.0Trung b?nh
91091TRẦN THỊ THU HƯƠNG15/05/19827.08.58.07.030.5Kh?
92092TRẦN THÚY HƯƠNG01/02/19897.08.57.56.029.0Kh?
93093DƯ THỊ HƯỜNG14/05/19827.08.08.06.029.0Kh?
94094TRẦN THỊ HƯỜNG15/11/19788.08.08.07.031.0Kh?
95095LƯƠNG THỊ THU HƯỜNG04/12/19847.08.58.56.030.0Kh?
96096ĐINH GIA KHÁNH01/01/19767.08.08.56.029.5Kh?
97097TRẦN ANH KHIÊM03/04/19737.08.58.06.029.5Kh?
98098NGUYỄN VĂN KHIẾT20/10/19777.08.58.56.030.0Kh?
99099NGUYỄN THỊ THU LA17/11/19807.08.07.56.028.5Kh?
100100ĐÀM THỊ PHƯƠNG LAN27/12/19837.08.58.07.531.0Kh?
101101LÊ THỊ PHƯƠNG LAN01/05/19797.08.08.06.029.0Kh?
102102HOÀNG THỊ LAN08/10/19846.58.08.07.029.5Kh?
103103NGUYỄN ĐỨC LÀNH01/01/19838.08.58.57.032.0Giỏi
104104PHẠM THANH LIÊM05/02/19767.08.07.57.029.5Kh?
105105HOÀNG THỊ LIÊN22/07/19847.08.08.07.030.0Kh?
106106ĐỖ THỊ LIỆU16/01/19748.08.08.58.032.5Giỏi
107107NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN02/09/19877.08.08.56.029.5Kh?
108108NGUYỄN THỊ LOAN10/01/19837.08.08.07.030.0Kh?
109109B?I XU?N HO?NG LONG18/07/19887.08.07.56.028.5Kh?
110110NGUYỄN THẾ LONG07/08/19767.08.07.07.029.0Kh?
111111MAI THỊ LUYẾN16/02/19856.58.07.56.528.5Kh?
112112LẠI NGỌC MAI04/12/19876.58.08.06.529.0Kh?
113113ĐINH THỊ MINH20/10/19806.58.07.56.028.0Kh?
114114NGUYỄN THỊ MƠ15/10/19826.58.07.57.529.5Kh?
115115NGUYỄN THÀNH NAM06/12/19767.08.06.58.029.5Kh?
116116ĐỖ TRUNG NAM03/05/19797.08.06.08.029.0Kh?
117117MAI VĂN NAM28/09/19797.58.06.56.028.0Kh?
118118NGUYỄN QUỲNH NGA28/05/19857.08.07.56.028.5Kh?
119119CÙ THỊ THANH NGA07/08/19817.08.08.06.029.0Kh?
120120LÃ THỊ NGA22/09/19796.58.08.07.029.5Kh?
121121LÊ THỊ NGA25/10/19847.08.07.57.029.5Kh?
122122PHẠM THỊ NGA31/07/19837.08.07.06.028.0Kh?
123123PHẠM THỊ THU NGA02/07/19917.08.07.56.028.5Kh?
124124ĐẶNG THỊ MINH NGÁT05/12/19737.07.57.56.028.0Kh?
125125BÙI SỸ NGÂN02/06/19817.08.07.57.029.5Kh?
126126TRẦN ĐỨC NGHĨA19/01/19816.58.08.06.028.5Kh?
127127NGUYỄN THỊ NGOAN17/04/19847.08.08.04.027.0Trung b?nh
128128TRẦN THỊ NGOAN15/05/19767.08.58.06.029.5Kh?
129129NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC28/08/19788.07.58.06.530.0Kh?
130130BÙI KHẮC NHÂN30/10/19806.57.57.56.528.0Kh?
131131PHẠM THỊ NHUNG28/04/19836.57.57.54.025.5Trung b?nh
132132ĐINH THỊ NỤ08/03/19847.08.07.06.028.0Kh?
133133VŨ THỊ KIM OANH14/02/19904.08.56.06.024.5Trung b?nh
134134NGUYỄN THỊ OANH29/11/19757.58.07.06.028.5Kh?
135135PHẠM THỊ OANH11/07/19936.58.06.06.527.0Trung b?nh
136136NGUYỄN THỊ PHÚ10/10/19876.58.06.06.026.5Trung b?nh
137137NGUYỄN VĂN PHÚ16/09/19896.58.55.56.026.5Trung b?nh
138138LÊ CAO PHƯƠNG15/04/19725.58.54.55.023.5Trung b?nh
139139ĐỖ THỊ THANH PHƯƠNG13/11/19846.58.55.56.527.0Trung b?nh
140140ĐINH MINH QUANG02/07/19766.08.53.55.023.0Trung b?nh
141141TRẦN QUÂN21/08/19836.08.06.06.526.5Trung b?nh
142142NGUYỄN BÌNH QUÝ24/12/19797.08.56.07.028.5Kh?
143143NGUYỄN VĂN SẢI25/04/19687.08.06.05.026.0Trung b?nh
144144NGUYỄN NGỌC SƠN03/06/19906.58.06.06.527.0Trung b?nh
145145NGUYỄN VƯƠNG SƠN27/10/19706.58.56.05.526.5Trung b?nh
146146ĐOÀN TIẾN TÀI23/01/20005.08.55.05.524.0Trung b?nh
147147NGUYỄN THỊ THANH TÂM16/05/19835.08.06.56.025.5Trung b?nh
148148NGUYỄN VĂN TÂN20/01/19765.58.05.55.024.0Trung b?nh
149149VŨ XUÂN THÁI31/05/19795.08.06.07.026.0Trung b?nh
150150NGUYỄN CHÍ THANH10/08/19787.08.56.07.028.5Kh?
151151PHẠM HOÀI THANH19/07/19806.58.06.57.028.0Kh?
152152NGUYỄN NGỌC THANH11/04/19736.58.07.57.029.0Kh?
153153NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH12/06/19847.08.53.56.025.0Trung b?nh
154154NGUYỄN VĂN THÀNH22/12/19746.08.53.55.023.0Trung b?nh
155155NGUYỄN THỊ MINH THẢO28/10/19906.58.07.07.028.5Kh?
156156QUÁCH THỊ THẢO18/02/19786.58.06.07.027.5Trung b?nh
157157VŨ THỊ HÔNG THẮM28/04/19716.58.06.06.026.5Trung b?nh
158158CAO THỊ HỒNG THẮM11/09/19836.08.56.56.027.0Trung b?nh
159159HOÀNG HOA THẮNG17/08/19726.08.54.05.023.5Trung b?nh
160160NGUYỄN QUANG THẮNG09/01/19697.08.57.06.028.5Kh?
161161PHẠM QUYẾT THẮNG07/11/19947.08.06.07.028.0Kh?
162162NGUYỄN VĂN THỌ01/03/19847.58.08.08.031.5Kh?
163163PHẠM XUÂN THỌ23/08/19767.08.56.04.025.5Trung b?nh
164164PHAN THỊ THƠ10/02/19828.58.08.55.030.0Trung b?nh
165165TRƯƠNG THỊ DIỆU THƠM18/02/19897.08.09.07.031.0Kh?
166166VŨ THỊ THƠM16/06/19866.58.08.56.029.0Kh?
167167NGUYỄN NGỌC THU08/09/19707.08.57.56.029.0Kh?
168168TRẦN THỊ BÍCH THỦY24/06/19766.08.56.57.028.0Kh?
169169VĂN THỊ BÍCH THỦY31/10/19986.08.58.06.028.5Kh?
170170TRẦN THỊ THANH THỦY20/07/19776.08.07.57.028.5Kh?
171171PHẠM THỊ THU THỦY03/09/19966.08.59.06.029.5Kh?
172172ĐINH XUÂN THỦY02/05/19727.08.57.56.029.0Kh?
173173LƯƠNG THỊ HỒNG THÚY08/12/19707.08.58.04.027.5Trung b?nh
174174ĐINH THỊ THÚY03/08/19806.58.06.55.026.0Trung b?nh
175175NGUYỄN THỊ THÚY10/12/19856.57.57.06.027.0Trung b?nh
176176ĐINH VĂN THỨ20/01/19647.07.57.07.028.5Kh?
177177ĐINH VĂN TIÊN01/05/19696.08.07.54.025.5Trung b?nh
178178PHẠM VĂN TỈNH15/08/19787.58.57.57.030.5Kh?
179179VŨ HOÀNG TOÀN09/08/19877.08.57.56.029.0Kh?
180180NGUYỄN VĂN TỐT09/05/19737.08.56.55.027.0Trung b?nh
181181LƯU QUỲNH TRANG23/10/19976.08.57.58.030.0Kh?
182182BÙI THỊ THU TRANG24/11/19873.58.08.06.025.5Trung b?nh
183183ĐOÀN THỊ THU TRANG09/06/19826.08.07.55.026.5Trung b?nh
184184LÃ THỊ THU TRANG16/09/19846.08.07.55.026.5Trung b?nh
185185NGUYỄN KHẮC TRỌNG26/10/19815.58.07.06.026.5Trung b?nh
186186NGUYỄN MINH TRƯỜNG03/11/19725.58.07.55.026.0Trung b?nh
187187TRẦN THANH TÚ01/05/19805.58.56.06.026.0Trung b?nh
188188MAI VĂN TÚ18/03/19755.58.55.54.023.5Trung b?nh
189189ĐẶNG ANH TUẤN23/04/19746.08.57.57.029.0Kh?
190190NGUYỄN ANH TUẤN22/12/19727.57.57.07.029.0Kh?
191191TRẦN MẠNH TUẤN26/12/19965.08.07.58.028.5Trung b?nh
192192NGÔ QUỐC TUẤN04/03/19845.58.57.07.028.0Trung b?nh
193193ĐINH VĂN TUẤT02/02/19826.58.58.07.030.0Kh?
194194NGUYỄN THỊ TUYẾN02/03/19867.08.58.06.029.5Kh?
195195HOÀNG THỊ TUYẾT02/10/19736.58.07.05.026.5Trung b?nh
196196DƯƠNG THỊ TƯ26/12/19867.08.07.56.028.5Kh?
197197CHU THỊ ƯNG31/01/19807.08.57.06.028.5Kh?
198198NGUYỄN HOÀNG VÂN22/12/19796.58.06.57.028.0Kh?
199199LÊ THỊ HỒNG VÂN24/06/19726.58.57.07.029.0Kh?
200200LÊ THỊ TUYẾT VÂN05/03/19797.08.07.57.029.5Kh?
201201NGUYỄN DUY VIỆT22/02/19855.58.58.04.026.0Trung b?nh
202202NGUYỄN QUANG VINH15/01/19877.09.08.09.033.0Giỏi
203203ĐINH VĂN VỢI15/05/19787.08.58.04.027.5Trung b?nh
204204TRẦN THỊ THANH VUI10/09/19827.08.57.56.529.5Kh?
205205TRƯƠNG THỊ XUÂN01/06/19827.08.08.06.029.0Kh?
206206LÊ THỊ YẾN28/02/19806.58.07.07.529.0Kh?
207207NGUYỄN THỊ YẾN14/10/19826.08.57.07.028.5Kh?
208208PHẠM THỊ THU HẰNG05/12/19786.08.08.03.025.0Trung b?nh
209209NGUYỄN THỊ HIỀN20/10/19826.58.07.53.025.0Trung b?nh
210210NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO26/12/19846.58.58.04.027.0Trung b?nh
211211VŨ ĐỨC THUẬN13/05/19685.58.06.03.022.5Trung b?nh