Kết quả kiểm tra Tiếng Anh C, khóa 17

STTSBDHỌ VÀ TÊN NGÀY SINHĐIỂM NGHEĐIỂM ĐỌCĐIỂM VIẾTĐIỂM NÓITỔNG ĐIỂMXẾP LOẠI
1001TRIỆU THỊ ÁI19/07/19916.07.56.56.026.0Trung b?nh
2002NGUYỄN THỊ AN10/10/19886.07.06.55.024.5Trung b?nh
3003NGUYỄN HOÀNG ANH01/09/19946.07.07.06.026.0Trung b?nh
4004LƯƠNG THỊ HUYỀN ANH02/09/19867.07.07.07.028.0Kh?
5005ĐẶNG HÀ KIỀU OANH25/03/19766.07.04.54.021.5Trung b?nh
6006L? MAI ANH26/11/19836.07.07.05.025.0Trung b?nh
7007QUYỀN THẾ ANH10/12/19946.07.07.07.027.0Trung b?nh
8008TRỊNH THỊ BẢN08/11/19727.07.07.57.028.5Kh?
9009ĐINH HỮU BẮC19/10/19856.07.06.54.023.5Trung b?nh
10010NGUYỄN THỊ BẮC24/08/19896.07.06.56.025.5Trung b?nh
11011PHẠM XUÂN BẮC14/04/19797.07.07.07.028.0Kh?
12012TRƯƠNG CÔNG BẰNG08/01/19766.07.06.04.023.0Trung b?nh
13013PHẠM XUÂN CẦN26/01/19846.07.06.55.024.5Trung b?nh
14014LÊ THỊ HỒNG CHUYÊN14/01/19836.06.56.05.023.5Trung b?nh
15015DƯƠNG ĐỨC CƯỜNG20/11/19926.07.06.05.024.0Trung b?nh
16016NGUYỄN THỊ DỊU05/06/19917.07.58.07.029.5Kh?
17017PHẠM THỊ THANH DUNG31/03/19846.06.56.05.023.5Trung b?nh
18018PHẠM TRUNG DŨNG28/02/19826.07.06.06.025.0Trung b?nh
19019NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUYÊN26/12/19768.08.07.07.530.5Kh?
20020ĐINH VĂN DƯƠNG19/07/19856.07.06.04.023.0Trung b?nh
21021NGUYỄN MINH ĐỨC10/03/19846.07.06.06.025.0Trung b?nh
22022NGUYỄN MINH ĐƯỜNG21/10/19756.07.05.55.023.5Trung b?nh
23023NGUYỄN HOÀNG GIANG16/11/19836.07.55.55.524.5Trung b?nh
24024LÊ THỊ HƯƠNG GIANG11/12/19886.07.05.57.025.5Trung b?nh
25025NGUYỄN THỊ THU GIANG01/09/19906.07.06.06.025.0Trung b?nh
26026VŨ TRƯỜNG GIANG17/01/19867.57.56.07.028.0Kh?
27027HOÀNG THỊ HẢI HÀ26/02/19926.07.06.05.024.0Trung b?nh
28028VŨ MẠNH HÀ01/07/19886.07.06.55.024.5Trung b?nh
29029LÊ THỊ THÁI HÀ02/12/19867.07.08.07.529.5Kh?
30030HÀ THỊ THU HÀ01/08/19867.07.58.07.530.0Kh?
31031TẠ THỊ THU HÀ10/11/19747.57.57.07.029.0Kh?
32032NGUYỄN THANH HẢI27/10/19835.57.56.05.024.0Trung b?nh
33033LÊ THỊ THANH HẢI10/03/19823.57.55.04.520.5Trung b?nh
34034ĐỒNG THỊ HỒNG HẠNH02/01/19777.57.57.57.029.5Kh?
35035VŨ NGỌC HẠNH04/11/19827.07.57.58.030.0Kh?
36036ĐINH THỊ HẰNG03/11/19797.07.56.04.024.5Trung b?nh
37037VŨ THỊ THU HẰNG24/04/19897.57.55.54.525.0Trung b?nh
38038ĐỖ THỊ HIÊN09/07/19756.07.55.55.024.0Trung b?nh
39039NGUYỄN THỊ HIỀN25/01/19855.57.55.56.024.5Trung b?nh
40040NGUYỄN THỊ HIỀN28/01/19826.07.06.56.526.0Trung b?nh
41041NGUYỄN THỊ HIỀN28/01/1982VắngVắngVắngVắngVắngKh?ng XL
42042AN THỊ THU HIỀN09/04/19855.07.05.06.523.5Trung b?nh
43043NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIỂN02/07/19847.07.58.08.030.5Kh?
44044BÙI VĂN HIỆP15/09/19837.57.57.57.029.5Kh?
45045NGUYỄN VĂN HIỂU14/11/19837.57.57.06.028.0Kh?
46046HOÀNG THỊ MAI HOA18/03/19847.07.07.07.028.0Kh?
47047PHẠM THỊ THANH HOA24/07/19767.07.06.05.525.5Trung b?nh
48048PHẠM THỊ PHƯƠNG HÒA12/06/19767.07.06.05.025.0Trung b?nh
49049TRẦN THI THANH HÒA03/04/19826.57.07.05.025.5Trung b?nh
50050VŨ THỊ HÒA14/12/19757.07.06.55.025.5Trung b?nh
51051PHẠM THỊ HỒNG08/04/19867.07.56.06.527.0Trung b?nh
52052ĐỖ THỊ VÂN HỒNG25/06/19906.57.56.04.024.0Trung b?nh
53053TRẦN THỊ KIM HỢI10/05/19855.57.05.54.522.5Trung b?nh
54054ĐINH THỊ THANH HUYỀN20/02/19945.57.06.05.023.5Trung b?nh
55055PHẠM THỊ THANH HUYỀN10/04/19846.07.06.05.524.5Trung b?nh
56056NGUYỄN THỊ HUYỀN20/12/19896.57.57.06.027.0Trung b?nh
57057NGUYỄN THU HUYỀN22/09/19807.07.06.56.527.0Trung b?nh
58058LÊ THỊ THU HUYỀN17/12/19786.57.06.55.025.0Trung b?nh
59059TRẦN THỊ THU HUYỀN18/10/19765.57.05.05.022.5Trung b?nh
60060NGUYỄN ĐÔNG HƯNG12/10/19856.57.05.56.525.5Trung b?nh
61061NGUYỄN THỊ HƯNG08/08/19767.58.07.07.029.5Kh?
62062CAO THỊ LAN HƯƠNG10/02/19816.07.06.06.025.0Trung b?nh
63063BÙI THỊ HƯƠNG15/02/19797.07.57.56.528.5Kh?
64064ĐINH THỊ HƯƠNG31/10/19907.07.07.06.527.5Trung b?nh
65065MAI THỊ HƯƠNG12/04/19857.57.58.07.030.0Kh?
66066VŨ THỊ HƯƠNG12/05/19817.57.06.06.026.5Trung b?nh
67067BÙI THỊ THU HƯƠNG01/10/19767.58.07.57.030.0Kh?
68068TẠ THỊ THU HƯƠNG29/08/19836.57.06.56.026.0Trung b?nh
69069NGUYỄN THỊ HƯỜNG02/07/19886.07.06.06.025.0Trung b?nh
70070PHẠM THỊ THU HƯỜNG19/04/19816.57.57.07.028.0Kh?
71071ĐỖ TRUNG KIÊN19/08/19916.57.55.56.025.5Trung b?nh
72072LÊ THỊ LAN01/02/19787.07.57.56.028.0Kh?
73073VŨ TÙNG LÂM15/06/19936.07.06.06.025.0Trung b?nh
74074NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN28/02/19906.57.06.07.026.5Trung b?nh
75075LÃ ĐÌNH LINH14/06/19986.07.05.56.024.5Trung b?nh
76076TỐNG THỊ MỸ LINH15/11/19966.57.05.56.525.5Trung b?nh
77077NGUYỄN THÙY LINH10/08/19856.57.56.06.026.0Trung b?nh
78078NGUYỄN THÙY LINH10/08/1985VắngVắngVắngVắngVắngKh?ng XL
79079PHẠM THỊ THANH LOAN05/06/19806.07.06.56.025.5Trung b?nh
80080MAI XU?N LONG16/06/19767.07.58.07.029.5Kh?
81081ĐINH THỊ ÚT LƯƠNG18/02/19917.57.57.07.029.0Kh?
82082TRẦN HUY LƯỢNG08/04/19846.57.05.56.025.0Trung b?nh
83083ĐINH THỊ LỰU30/03/19847.58.58.07.031.0Kh?
84084PHẠM THỊ MAI11/10/19886.57.56.07.027.0Trung b?nh
85085TRẦN NGỌC MẠNH13/10/19795.07.06.06.024.0Trung b?nh
86086ĐÀM PHÚ MẠNH09/07/19845.57.05.56.024.0Trung b?nh
87087TRẦN QUANG MẠNH10/06/19805.57.05.56.024.0Trung b?nh
88088PHẠM TIẾN MẠNH27/04/19727.07.07.07.028.0Kh?
89089LÊ VĂN MẠNH02/10/19796.57.06.06.025.5Trung b?nh
90090NGUYỄN CHU HOÀNG MINH27/11/19866.07.06.06.025.0Trung b?nh
91091PHẠM THỊ MINH27/09/19818.57.57.54.027.5Trung b?nh
92092ĐÀO VŨ MINH10/02/19718.07.57.06.028.5Kh?
93093ĐINH QUANG NAM02/08/19858.58.07.05.028.5Trung b?nh
94094ĐỖ THỊ NGA19/11/19878.58.06.56.029.0Kh?
95095NGUYỄN THỊ THÚY NGA08/06/19817.57.57.57.029.5Kh?
96096TRẦN VĂN NGA07/08/19677.07.04.54.022.5Trung b?nh
97097ĐỖ THỊ THÚY NGỌC27/11/19827.07.08.08.030.0Kh?
98098LÝ HUY NGUYỄN20/10/19757.07.07.57.028.5Kh?
99099NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT03/03/19719.07.55.04.025.5Trung b?nh
100100PHẠM PHƯƠNG NHUNG06/10/19848.07.56.05.026.5Trung b?nh
101101NGUYỄN THỊ OANH09/06/19798.07.58.06.029.5Kh?
102102ĐINH ĐỨC PHÚC15/10/19799.07.57.05.028.5Trung b?nh
103103NGUYỄN VĂN PHÚC06/11/19708.07.57.04.026.5Trung b?nh
104104TRẦN HOÀNG PHƯƠNG20/05/19878.57.58.06.030.0Kh?
105105PHẠM THỊ PHƯƠNG26/07/19858.07.57.05.027.5Trung b?nh
106106PHẠM THỊ THU PHƯƠNG06/09/19788.07.56.55.027.0Trung b?nh
107107VŨ THỊ THU PHƯƠNG22/10/19847.57.56.56.027.5Trung b?nh
108108MAI VĂN PHƯƠNG07/08/19807.57.56.54.025.5Trung b?nh
109109TRẦN THỊ NGỌC PHƯỢNG22/12/19918.07.07.56.028.5Kh?
110110NGUYỄN THỊ PHƯỢNG11/09/19738.07.57.05.027.5Trung b?nh
111111TRẦN THỊ PHƯỢNG04/01/19828.07.56.04.025.5Trung b?nh
112112VŨ HỒNG QUÂN17/08/19937.58.57.07.030.0Kh?
113113PHẠM THỊ QUỲNH04/01/19847.07.56.55.026.0Trung b?nh
114114HOÀNG THỊ SÁU04/07/19827.57.57.07.029.0Kh?
115115LÊ NGỌC SỬ04/08/19837.57.58.06.029.0Kh?
116116PHẠM THẾ TÀI22/07/19758.08.07.07.030.0Kh?
117117PHẠM THỊ THANH TÂM23/06/19838.07.57.05.027.5Trung b?nh
118118NGUYỄN THỊ TÂM10/10/19817.58.07.56.029.0Kh?
119119VŨ THỊ THANH THẢO02/10/19937.58.57.08.031.0Kh?
120120PHẠM THỊ THẢO08/11/19877.57.57.07.029.0Kh?
121121PHẠM VĂN THẢO01/02/19917.57.57.06.028.0Kh?
122122PHẠM QUANG THIỆU13/04/19845.07.07.05.024.0Trung b?nh
123123DƯƠNG ĐỨC THỊNH02/10/19777.07.57.07.028.5Kh?
124124AN VIẾT THỌ16/02/19796.07.07.04.024.0Trung b?nh
125125VĂN THỊ KIM THOA26/10/19837.07.07.57.028.5Kh?
126126VŨ MINH THU14/12/19777.57.57.07.529.5Kh?
127127NGUYỄN THỊ THU01/09/19876.07.07.04.024.0Trung b?nh
128128PHẠM XUÂN THÙY16/09/19796.07.07.07.027.0Trung b?nh
129129LÊ THỊ BÍCH THỦY01/11/19757.07.57.56.028.0Kh?
130130VŨ THỊ THANH THỦY17/07/19798.07.08.07.030.0Kh?
131131VŨ THỊ THỦY08/10/19827.07.57.06.528.0Kh?
132132TRƯƠNG THỊ THU THỦY24/11/19705.57.07.04.023.5Trung b?nh
133133NGUYỄN THỊ THÚY09/08/19846.07.07.06.026.0Trung b?nh
134134NGUYỄN THỊ THƯƠNG14/08/19896.07.06.55.024.5Trung b?nh
135135NGUYỄN THỊ THƯƠNG30/10/19835.57.07.07.026.5Trung b?nh
136136QUYỀN MẠNH TOÀN01/09/19667.07.57.06.528.0Kh?
137137NGUYỄN SONG TOÀN06/08/19807.07.57.57.029.0Kh?
138138NGUYỄN VĂN TOÀN04/01/19735.57.07.04.023.5Trung b?nh
139139PHẠM VĂN TOÀN15/02/19866.07.06.07.026.0Trung b?nh
140140NGUYỄN QUỐC TOẢN14/10/19796.57.06.08.528.0Kh?
141141NGUYỄN THỊ THU TRANG03/11/19815.57.07.07.026.5Trung b?nh
142142NGUYỄN THỊ TRÂM08/07/19895.57.57.07.527.5Trung b?nh
143143VŨ QUANG TRUNG05/05/19726.07.06.05.024.0Trung b?nh
144144PHẠM THÀNH TRUNG15/09/19756.07.05.05.023.0Trung b?nh
145145PHẠM THÀNH TRUNG05/12/19876.57.05.57.026.0Trung b?nh
146146ĐINH MẠNH TRƯỜNG29/05/19906.57.05.04.022.5Trung b?nh
147147BÙI ANH TUẤN26/11/19887.07.56.56.027.0Trung b?nh
148148GIANG THANH T?NG06/09/19917.07.56.54.025.0Trung b?nh
149149TẠ HỮU TƯỚC03/08/19825.57.06.05.023.5Trung b?nh
150150PHẠM VĂN VIỆN22/08/19875.57.56.57.527.0Trung b?nh
151151PHẠM THỊ MỸ YẾN04/04/19757.58.07.57.030.0Kh?
152152TỐNG THỊ TÂM15/08/19825.57.56.57.026.5Trung b?nh