Kết quả thi CNTT trình độ cơ bản, khoá 24, ngày 09/11/2019

STTSBDHỌ VÀ TÊN NG?Y
SINH
GIỚI TÍNHĐIỂM LTĐIỂM THTỔNG ĐIỂMXẾP
LOẠI
1001NGUYỄN THANH BÌNH19/12/1990NamVắngVắngVắngKh?ng XL
2002TẠ ĐỨC CHÍNH01/01/1982Nam7.08.015.0Đạt
3003LÊ VĂN CHUNG20/11/1966Nam5.05.010.0Đạt
4004TRẦN VĂN CHƯƠNG24/09/1971Nam5.56.011.5Đạt
5005TỐNG VIỆT CƯỜNG16/10/1992Nam8.58.517.0Đạt
6006VŨ THỊ HỒNG DIỄM20/06/1982Nữ5.38.013.3Đạt
7007NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG06/03/1988Nữ8.59.017.5Đạt
8008MAI VĂN ĐẠI12/03/1975Nam8.09.517.5Đạt
9009ĐÀM NGỌC ĐOÀN08/08/1983Nam9.39.518.8Đạt
10010VŨ THỊ THU HÀ18/08/1997Nữ7.58.516.0Đạt
11011PHẠM VĂN HIỆP10/03/1985Nam5.36.011.3Đạt
12012PHẠM TRUNG HIẾU23/10/1996Nam9.08.517.5Đạt
13013THỊNH THỊ HOA21/06/1989Nữ7.07.514.5Đạt
14014TRẦN ĐÌNH HOÀN08/10/1986Nam7.58.516.0Đạt
15015VŨ QUANG HUẤN25/01/1991Nam6.55.011.5Đạt
16016ĐÀO THỊ HUÊ03/10/1988Nữ7.88.516.3Đạt
17017HOÀNG VĂN HÙNG21/10/1971Nam8.08.516.5Đạt
18018PHẠM XUÂN HÙNG01/05/1969Nam7.57.014.5Đạt
19019ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN02/05/1989Nữ8.39.017.3Đạt
20020NGUYỄN QUANG HƯNG03/02/1975Nam6.35.011.3Đạt
21021VŨ THỊ PHONG LAN10/01/1974Nữ6.07.013.0Đạt
22022BÙI THỊ LOAN10/07/1990NữVắngVắngVắngKh?ng XL
23023LÊ TRỌNG LONG10/03/1987Nam5.88.013.8Đạt
24024NGUYỄN THỊ LỰU20/01/1984Nữ7.58.015.5Đạt
25025HÀ THỊ HỒNG MAI30/10/1991Nữ7.37.014.3Đạt
26026NGUYỄN THỊ MAI04/11/1995Nữ7.58.015.5Đạt
27027NGUYỄN THỊ MAI03/10/1986Nữ8.88.517.3Đạt
28028VŨ HỒNG MINH28/12/1974Nam7.58.015.5Đạt
29029HOÀNG THỊ MINH17/10/1985Nữ7.86.013.8Đạt
30030PHẠM THỊ TRÀ MY25/07/1985Nữ5.05.010.0Đạt
31031BÙI THỊ THANH NGA20/08/1993Nữ6.57.013.5Đạt
32032DƯƠNG THỊ VÂN NGA12/10/1982Nữ5.56.011.5Đạt
33033PHẠM ĐÌNH PHONG11/08/1983Nam8.08.016.0Đạt
34034NGUYỄN THỊ THÙY PHƯƠNG05/03/1981Nữ8.88.517.3Đạt
35035TẠ VĂN PHƯƠNG13/01/1978Nam8.59.017.5Đạt
36036ĐINH MINH QUANG02/07/1976Nam6.36.012.3Đạt
37037ĐÀO HỒNG QUÂN22/08/1986Nam8.07.515.5Đạt
38038LƯU THANH SƠN20/02/1977Nam5.05.010.0Đạt
39039ĐINH VĂN SƠN09/09/1963Nam8.86.014.8Đạt
40040HÀ ĐỨC THÀNH09/02/1985Nam8.07.015.0Đạt
41041PHẠM TUẤN THÀNH25/04/1993Nam9.09.018.0Đạt
42042NGUYỄN ĐỨC THỊNH25/07/1997Nam8.88.517.3Đạt
43043HOÀNG THỊ THƠM27/01/1991Nữ8.89.017.8Đạt
44044PHAN THANH TH?Y10/05/1985Nam6.85.512.3Đạt
45045NGUYỄN THỊ THỦY16/06/1973Nữ7.89.016.8Đạt
46046ĐÀO THỊ THU THỦY03/01/1992Nữ8.39.517.8Đạt
47047LÊ PHƯƠNG THƯƠNG01/07/1997Nữ8.58.517.0Đạt
48048NGUYỄN NGỌC TIÊN04/08/1985Nam6.08.014.0Đạt
49049PHẠM VĂN TRƯỜNG02/04/1987Nam5.06.511.5Đạt
50050PHẠM ANH TUẤN09/01/1981Nam5.05.010.0Đạt
51051NGUYỄN HOÀNG TUẤN04/10/1980Nam5.35.010.3Đạt
52052VŨ HỒNG VÂN06/05/1983Nữ7.06.513.5Đạt
53053PHAN KHUÊ VƯƠNG23/11/1988Nam8.08.516.5Đạt
54054VŨ THỊ XEN28/07/1982Nữ6.59.015.5Đạt
55055LÊ ĐỨC ANH24/06/1982Nam8.38.016.3Đạt
56056NGUYỄN VIẾT ANH02/05/1980Nam7.88.015.8Đạt
57057VŨ HUY CƯỜNG14/06/1977Nam9.37.516.8Đạt
58058GIANG MẠNH DÂN30/10/1977Nam8.09.017.0Đạt
59059LÊ NGỌC ĐIỆP08/10/1969Nam8.88.517.3Đạt
60060NGUYỄN THỊ DUNG27/09/1980Nữ9.09.018.0Đạt
61061TRẦN THỊ THÙY DUNG04/01/1984Nữ8.89.017.8Đạt
62062NGUYỄN NGỌC ĐĂNG09/01/1983Nam9.38.517.8Đạt
63063NGUYỄN MINH HẢI29/09/1979Nam6.35.511.8Đạt
64064ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH24/12/1980Nữ9.59.018.5Đạt
65065NGUYỄN THỊ THU HIỀN29/10/1979Nữ8.08.516.5Đạt
66066PHẠM THỊ THU HIỀN26/07/1987Nữ9.38.517.8Đạt
67067VŨ THỊ THU HIỀN01/11/1987Nữ8.38.516.8Đạt
68068PHAN ĐÌNH HIẾU01/08/1979Nam9.88.518.3Đạt
69069PHAN ĐÌNH HỒNG21/12/1975Nam8.39.017.3Đạt
70070PHẠM THỊ THU HUYỀN26/07/1991Nữ9.59.519.0Đạt
71071L? GIA LI?M25/04/1979Nam9.89.519.3Đạt
72072TRỊNH THỊ LỤA01/12/1992Nữ9.39.518.8Đạt
73073LÊ HỮU MINH25/09/1980Nam7.59.016.5Đạt
74074HOÀNG TRẦN MINH28/03/1978Nam8.89.017.8Đạt
75075DƯƠNG HẢI NAM02/12/1975NamVắngVắngVắngKh?ng XL
76076VŨ HỮU PHONG05/10/1983Nam9.38.517.8Đạt
77077LÊ THỊ THU QUỲNH02/05/1976Nữ9.09.018.0Đạt
78078LÊ THỊ THOA05/01/1974Nữ8.09.017.0Đạt
79079NGUYỄN VĂN TÌNH05/12/1974Nam9.39.018.3Đạt
80080PHẠM NGỌC TRANG20/06/1976NữVắngVắngVắngKh?ng XL
81081TRẦN HẢI TÙNG02/02/1969Nam9.08.517.5Đạt
82082TRẦN QUỐC VIỆT18/06/1975Nam9.09.018.0Đạt
83083THÁI VĂN VĨNH20/10/1974Nam8.88.016.8Đạt
84084BÙI THỊ VÂN ANH28/05/2003Nữ5.07.512.5Đạt
85085TRẦN THỊ NGỌC ÁNH26/03/2003Nữ5.07.012.0Đạt
86086TRƯƠNG NGỌC ÁNH24/10/2003Nữ5.07.512.5Đạt
87087HOÀNG THỊ BAN12/09/2002Nữ1.35.06.3Hỏng
88088TRẦN CAO BẰNG06/05/2003Nam5.55.010.5Đạt
89089PHẠM VĂN BẰNG10/02/2003Nam7.87.515.3Đạt
90090TRẦN ĐỨC CẨM10/04/2003Nam6.06.512.5Đạt
91091PHẠM THỊ LINH CHI02/06/2003Nữ6.56.012.5Đạt
92092PHAN MINH CHIẾN02/08/2003Nam5.06.011.0Đạt
93093TRẦN QUỐC CHIẾN18/10/2003Nam5.06.011.0Đạt
94094TÔ VĂN CHIẾN28/10/2003Nam5.07.012.0Đạt
95095PHẠM VĂN CHINH06/09/2002Nam5.56.512.0Đạt
96096NGUYỄN VĂN CHUNG14/10/2003Nam5.06.011.0Đạt
97097TỐNG VĂN CHƯƠNG09/04/2003NamVắngVắngVắngKh?ng XL
98098PHẠM CAO CƯƠNG02/01/2003Nam6.07.513.5Đạt
99099TRẦN DUY CƯỜNG13/05/2003Nam6.07.013.0Đạt
100100TRẦN MINH DOANH26/10/2003Nam6.07.513.5Đạt
101101TRẦN VĂN DŨNG01/10/2003Nam6.87.013.8Đạt
102102NGUYỄN XUÂN DUY03/03/2003Nam6.35.011.3Đạt
103103NGUYỄN ÁNH DƯƠNG11/11/2001Nam5.85.010.8Đạt
104104NGUYỄN CAO ĐÀI17/01/2003Nam7.56.013.5Đạt
105105ĐẶNG VĂN ĐANG02/06/2003Nam5.05.010.0Đạt
106106HOÀNG THỊ ANH ĐÀO24/01/2003Nữ5.05.010.0Đạt
107107TRẦN VĂN ĐẢO03/10/2003Nam5.06.011.0Đạt
108108ĐINH QUỐC ĐẠT02/09/2003Nam6.55.011.5Đạt
109109DƯƠNG THÀNH ĐẠT13/10/2003Nam7.06.013.0Đạt
110110PHẠM VĂN ĐẠT07/02/2003Nam7.37.014.3Đạt
111111TRẦN MINH ĐOÀN28/09/2003Nam5.56.512.0Đạt
112112NGUYỄN TIẾN ĐÔNG28/04/2003Nam5.85.010.8Đạt
113113BÙI THỊ ÊM19/07/2003Nữ8.05.013.0Đạt
114114HOÀNG XUÂN HẠ23/10/2003Nam6.06.012.0Đạt
115115TRẦN VĂN HẢI04/03/2003Nam7.57.014.5Đạt
116116TRẦN THỊ HẠNH15/02/2003Nữ6.87.013.8Đạt
117117BÙI MINH HẢO11/10/2003Nam7.88.516.3Đạt
118118NGUYỄN MINH HIỂN01/12/2003Nam6.57.013.5Đạt
119119VŨ ĐỨC HIẾU23/04/2003Nam6.35.011.3Đạt
120120TRẦN MẠNH HIẾU24/11/2003Nam6.56.012.5Đạt
121121MAI THỊ THU HOÀI02/10/2003Nữ5.06.511.5Đạt
122122B?I ANH HO?NG03/01/2003Nam5.05.010.0Đạt
123123ĐỖ XUÂN HOÀNG23/07/2003Nam6.56.513.0Đạt
124124NGUYỄN THỊ HUỆ02/09/2003Nữ5.07.512.5Đạt
125125NGUYỄN VĂN HÙNG19/11/2003Nam6.56.513.0Đạt
126126ĐÀO NGỌC HUY04/11/2003Nam6.85.011.8Đạt
127127TRẦN QUANG HUY02/07/2003Nam5.37.012.3Đạt
128128TRƯƠNG QUỐC HUY09/01/2003Nam7.07.514.5Đạt
129129NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG06/09/2003Nữ8.56.014.5Đạt
130130TRẦN THỊ THU HƯƠNG13/10/2003Nữ5.36.511.8Đạt
131131NGUYỄN DUY KHÁNH19/09/2002Nam5.86.011.8Đạt
132132PHẠM TRỌNG KHIÊM21/01/2003Nam7.57.014.5Đạt
133133VŨ MẠNH KIÊN02/10/2002Nam8.06.014.0Đạt
134134PHAN TRUNG KI?N29/10/2003Nam6.56.513.0Đạt
135135TRẦN TRUNG KIÊN09/06/2003Nam5.06.511.5Đạt
136136ĐỖ THỊ LAN07/02/2003Nữ5.06.011.0Đạt
137137NGUYỄN HOÀI LINH12/09/2003Nam6.06.012.0Đạt
138138PHẠM THỊ LOAN13/01/2003Nữ5.06.011.0Đạt
139139B?I HO?NG LONG13/06/2003Nam7.57.515.0Đạt
140140TRẦN QUANG LONG14/10/2003Nam8.58.517.0Đạt
141141TRƯƠNG QUANG LƯỢNG17/10/2003Nam8.07.015.0Đạt
142142NGÔ THỊ KHÁNH LY17/10/2003Nữ5.86.512.3Đạt
143143TRẦN THỊ KIM MAI18/04/2003Nữ6.56.012.5Đạt
144144TRẦN THỊ TUYẾT MAI18/04/2003Nữ7.06.513.5Đạt
145145TRẦN HÙNG MẠNH29/08/2003Nam5.37.012.3Đạt
146146TRẦN CÔNG MINH16/08/2003Nam1.86.58.3Hỏng
147147TRẦN CÔNG MINH18/12/2003Nam6.86.513.3Đạt
148148TRẦN NGỌC MINH23/04/2003Nam5.06.511.5Đạt
149149PHẠM QUANG MINH21/10/2003Nam7.38.515.8Đạt
150150TRẦN QUANG MINH18/10/2003Nam5.57.513.0Đạt
151151NGUYỄN VĂN MINH07/06/2003Nam5.05.010.0Đạt
152152PHẠM VĂN MINH01/08/1996Nam6.07.013.0Đạt
153153TRẦN VĂN MINH15/08/2003Nam5.57.012.5Đạt
154154ĐINH CÔNG NAM27/11/2003Nam7.37.514.8Đạt
155155TRỊNH HOÀI NAM12/10/2003Nam5.06.011.0Đạt
156156NGUYỄN HUY NAM19/10/2003Nam5.06.011.0Đạt
157157TRẦN VĂN NAM20/07/2002Nam5.06.011.0Đạt
158158HOÀNG TRỊNH BẢO NGÂN30/12/2003Nữ6.86.012.8Đạt
159159NGUYỄN VĂN NGHỊ21/10/2003Nam5.06.011.0Đạt
160160TRẦN THỊ BÍCH NGỌC27/07/2003Nữ6.36.012.3Đạt
161161TRẦN VIỆT NHẬT23/07/2003Nam5.56.512.0Đạt
162162TRẦN THỊ KIM OANH10/12/2003Nữ7.37.514.8Đạt
163163VŨ THANH PHÚC10/06/2003Nam5.36.511.8Đạt
164164PHẠM THỊ THU PHƯƠNG05/10/2003Nữ7.07.514.5Đạt
165165TRẦN THỊ THU PHƯƠNG11/09/2003Nữ7.56.514.0Đạt
166166HOÀNG VIỆT QUANG10/10/2003Nam6.56.012.5Đạt
167167NGUYỄN ANH QUÂN20/05/2003Nam5.56.011.5Đạt
168168TRẦN MINH QUÂN21/08/2003Nam5.06.511.5Đạt
169169TRẦN MINH QUÂN22/07/2003Nam5.87.513.3Đạt
170170LƯƠNG TIẾN QUÂN29/02/2003NamVắngVắngVắngKh?ng XL
171171ĐOÀN BẢO QUỐC18/07/2003Nam6.36.512.8Đạt
172172ĐẶNG VĂN QUỐC24/07/2003Nam6.35.511.8Đạt
173173DƯƠNG PHÚC QUÝ11/10/2003Nam6.05.511.5Đạt
174174TRẦN THỊ QUYÊN22/06/2003Nữ5.58.013.5Đạt
175175PHẠM THỊ HƯƠNG QUỲNH12/10/2003Nữ8.08.516.5Đạt
176176TRẦN THỊ NGỌC QUỲNH07/05/2003Nữ5.06.511.5Đạt
177177TRẦN THỊ SÁU20/10/2003Nữ7.88.015.8Đạt
178178TRẦN HÙNG SƠN27/04/2003Nam5.38.513.8Đạt
179179LÊ XUÂN SƠN30/08/2003Nam6.07.013.0Đạt
180180NGUYỄN ANH TÀI03/08/2003Nam7.36.513.8Đạt
181181LẠI PHẠM ĐỨC TÀI25/09/2003Nam7.87.014.8Đạt
182182LÊ HỮU TÀI22/12/2003Nam6.07.013.0Đạt
183183LƯU VĂN TÀI16/11/2003Nam5.05.010.0Đạt
184184NGÔ VĂN TÁM12/07/1991Nam8.36.014.3Đạt
185185NGUYỄN THANH TÂM09/10/2003Nam5.06.511.5Đạt
186186TRẦN THỊ THANH TÂM16/10/2003Nữ8.36.014.3Đạt
187187TRẦN QUANG THÁI24/08/2003Nam5.87.012.8Đạt
188188ĐOÀN VĂN THÀNH28/06/2003Nam6.35.011.3Đạt
189189PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO10/12/2003Nữ5.35.010.3Đạt
190190PHẠM VĂN THĂNG25/05/2003Nam6.87.013.8Đạt
191191NGUYỄN VĂN THẮNG12/11/2003Nam5.07.012.0Đạt
192192VŨ ANH THẾ01/11/2003Nam6.08.014.0Đạt
193193ĐỖ THỊ PHƯƠNG THÊU19/11/2003Nữ6.86.012.8Đạt
194194ĐINH CÔNG THIỆU16/06/2003Nam6.55.512.0Đạt
195195TRẦN THỊ MINH THO19/12/2002Nữ8.05.013.0Đạt
196196NGUYỄN ĐỨC THÔNG14/10/2003Nam5.86.512.3Đạt
197197VŨ MẠNH TRƯỜNG THỐNG13/12/2003Nam6.37.513.8Đạt
198198PHẠM THỊ THU04/08/2003Nữ6.07.013.0Đạt
199199VŨ THỊ PHƯƠNG THUỲ09/08/2003Nữ5.57.012.5Đạt
200200TRẦN THỊ THUỲ14/03/2003Nữ5.06.511.5Đạt
201201NGUYỄN THỊ THU THUỶ01/03/2003Nữ6.06.512.5Đạt
202202BÙI TRỌNG THUỶ25/05/2003Nam5.55.511.0Đạt
203203PHẠM THỊ HỒNG THUÝ26/07/2003Nữ5.06.011.0Đạt
204204TRẦN THỊ PHƯƠNG THUÝ07/05/2003Nữ5.85.010.8Đạt
205205ĐẶNG VĂN THUỴ08/12/2003Nam5.05.010.0Đạt
206206VŨ THỊ HOÀI THƯƠNG04/12/2003Nữ5.05.010.0Đạt
207207TRẦN THỊ THƯƠNG06/02/2002Nữ6.86.012.8Đạt
208208ĐINH VĂN THƯƠNG11/08/2003Nam5.05.010.0Đạt
209209PHẠM MINH THƯỞNG19/10/2003Nam5.36.011.3Đạt
210210TRẦN VĂN TĨNH10/12/2003Nam7.05.012.0Đạt
211211NGUYỄN VĂN TOÀN06/05/2003Nam7.36.513.8Đạt
212212VŨ VĂN TOÀN30/09/2003Nam8.57.015.5Đạt
213213NGUYỄN VĂN TỚI26/12/2003Nam5.07.012.0Đạt
214214NGUYỄN THỊ KIM TRANG31/01/2003NữVắngVắngVắngKh?ng XL
215215NINH THỊ TRANG18/01/2002Nữ5.37.012.3Đạt
216216MAI THU TRANG29/03/2003Nữ5.07.012.0Đạt
217217TRẦN THỊ THU TRANG18/03/2003Nữ5.37.012.3Đạt
218218TRẦN NHƯ TRƯỜNG21/04/2003Nam6.06.512.5Đạt
219219LÊ QUANG TRƯỜNG18/04/2003NamVắngVắngVắngKh?ng XL
220220LƯƠNG VĂN TRƯỜNG13/05/2003NamVắngVắngVắngKh?ng XL
221221NGUYỄN VĂN TRƯỜNG19/09/2003Nam5.06.511.5Đạt
222222PHẠM XUÂN TRƯỜNG22/09/2003Nam7.36.513.8Đạt
223223TRẦN XUÂN TRƯỜNG22/07/2003Nam5.06.511.5Đạt
224224MAI ANH T?16/02/2003Nam5.85.010.8Đạt
225225TRẦN ANH TÚ26/08/2003Nam8.58.517.0Đạt
226226PHẠM ANH TUẤN14/11/2003Nam6.55.011.5Đạt
227227NGUYỄN ĐÌNH TUẤN10/03/2003Nam7.57.014.5Đạt
228228ĐỖ QUỐC TUẤN02/01/2003Nam7.57.515.0Đạt
229229VŨ THẾ TUẤN30/09/2003Nam6.36.512.8Đạt
230230TRẦN VĂN TUYỀN15/12/2003Nam6.06.512.5Đạt
231231NGUYỄN VĂN TUYẾN21/04/2003Nam6.56.012.5Đạt
232232HOÀNG THỊ TƯƠI20/06/2003Nữ6.86.012.8Đạt
233233ĐINH CÔNG UÝ27/07/2003Nam5.05.010.0Đạt
234234PHẠM VĂN UY24/09/2003Nam6.35.511.8Đạt
235235PHẠM ĐÌNH VĂN09/11/2003Nam5.85.010.8Đạt
236236PHẠM THỊ HÀ VI25/05/2003Nữ5.86.512.3Đạt
237237TRẦN QUỐC VIỆT12/10/2003Nam5.06.511.5Đạt
238238TRẦN QUANG VINH23/09/2003Nam5.56.512.0Đạt
239239NGUYỄN THẾ VINH02/03/2003Nam7.36.513.8Đạt
240240PHẠM HOÀNG VŨ18/09/2003Nam5.38.513.8Đạt
241241VŨ MINH VƯƠNG14/10/2003Nam5.06.511.5Đạt
242242HOÀNG ĐỨC Ý11/11/2003Nam5.85.010.8Đạt
243243TRẦN THỊ YẾN18/10/2001Nữ7.37.014.3Đạt