Kết quả thi CNTT trình độ cơ bản, khoá 28

STTSBDHỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH
GIỚI TÍNHĐIỂM LTĐIỂM THTỔNG ĐIỂMXẾP
LOẠI
1001CHU QUANG AN28/11/2003Nam6.3713.3Đạt
2002NGUYỄN NGỌC AN14/09/2003Nam5611Đạt
3003ĐÀO XUÂN ANH29/08/2002Nam5712Đạt
4004ĐỖ THỊ DIỆP ANH09/10/2003Nữ5.36.511.8Đạt
5005LÊ MINH ĐỨC ANH02/04/2003Nam5.3611.3Đạt
6006NGUYỄN THỊ LAN ANH12/02/2003Nữ6.8612.8Đạt
7007PHẠM KHẮC ANH16/03/2003Nam5.5611.5Đạt
8008VŨ THỊ VÂN ANH13/11/2003Nữ5.3611.3Đạt
9009NGUYỄN NGỌC ÁNH23/11/2003Nữ5510Đạt
10010PHẠM THỊ HỒNG ÁNH06/11/2003Nữ55.510.5Đạt
11011PHẠM THỊ NGỌC ÁNH25/10/2002Nữ5.3510.3Đạt
12012HOÀNG VĂN BẰNG10/09/2003Nam5.3510.3Đạt
13013NAM VĂN BẰNG17/12/2003Nam5.3712.3Đạt
14014PHẠM NGỌC BÌNH18/09/2003Nam5.36.511.8Đạt
15015TẠ ĐỨC CẢNH02/01/2002Nam5510Đạt
16016PHẠM XUÂN CHIẾN10/05/2002Nam5510Đạt
17017VŨ MINH CHIẾN13/09/2003Nam55.510.5Đạt
18018LÊ THÀNH CÔNG29/11/2003Nam5611Đạt
19019NGUYỄN VĂN CÔNG23/07/2002Nam5510Đạt
20020VƯƠNG ĐÌNH CƯƠNG14/05/2001Nam56.511.5Đạt
21021ĐÀO XUÂN DŨNG17/12/2003Nam5510Đạt
22022ĐINH TẤT DUY22/10/1999Nam6.3612.3Đạt
23023ĐINH TIẾN DUY16/09/2001Nam5510Đạt
24024NGUYỄN ĐỨC DƯỠNG21/10/2003Nam7512Đạt
25025TRẦN VĂN ĐẠI05/01/2003Nam5610.3Đạt
26026BÙI TIẾN ĐẠT22/09/2003Nam5.3511.5Đạt
27027LÊ QUỐC ĐẠT27/10/2003Nam5.5610Đạt
28028NGUYỄN VĂN ĐỊNH24/04/2003Nam5510Đạt
29029BÙI VĂN ĐỨC29/03/2001Nam5611Đạt
30030NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC19/01/2002Nam5510Đạt
31031NGUYỄN NGỌC GIAI24/04/2003Nam5510Đạt
32032ĐINH TRẦN PHƯƠNG GIANG23/09/2003Nam5611Đạt
33033NGUYỄN HƯƠNG GIANG24/04/2003Nữ5.36.511.8Đạt
34034DƯƠNG THỊ HẢO01/10/2003Nữ4.304.3Hỏng
35035LÊ THỊ DIỄM HẰNG17/11/2003Nữ5611Đạt
36036BÙI NGÔ THANH HIỀN26/09/2003Nữ5.8712.8Đạt
37037ĐOÀN THỊ THU HIỀN05/03/2003Nữ5611Đạt
38038ĐẶNG HOÀNG HIỆP06/01/2003Nam5.8510.8Đạt
39039LÊ HOÀNG HIỆP17/01/2003Nam5.8712.8Đạt
40040TRẦN QUANG HIỆP12/03/2003Nam5611Đạt
41041LÊ TRUNG HIẾU24/10/2003Nam5.87.513.3Đạt
42042NGÔ MINH HIẾU22/10/2003Nam5712Đạt
43043NGUYỄN NGỌC HIẾU18/10/2003Nam5.86.512.3Đạt
44044PHẠM TRUNG HIẾU14/10/2003Nam6.3511.3Đạt
45045TRẦN QUỐC HOÀN19/11/2003Nam5611Đạt
46046NGUYỄN HUY HOÀNG07/02/2002Nam7.8815.8Đạt
47047PHẠM THỊ MINH HỒNG01/04/2002Nữ6.56.513Đạt
48048ĐINH MẠNH HÙNG14/02/2002Nam6.5612.5Đạt
49049NGUYỄN MẠNH HÙNG08/09/2001Nam5611Đạt
50050NGUYỄN MẠNH HÙNG30/08/2003Nam55.510.5Đạt
51051NGUYỄN MẠNH HÙNG26/02/2003Nam5.8510.8Đạt
52052PHẠM VĂN HÙNG08/12/2003Nam6.8612.8Đạt
53053VŨ VĂN HÙNG22/02/2003Nam5611Đạt
54054PHẠM QUANG HUY24/12/2002Nam6.8511.8Đạt
55055PHẠM SỸ HUY16/11/2003Nam5510Đạt
56056PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN18/12/2003Nữ6713Đạt
57057ĐINH QUANG HƯNG01/07/2003Nam7.5815.5Đạt
58058NGUYỄN THỊ HƯƠNG16/05/2003Nữ57.512.5Đạt
59059TRẦN THỊ HƯỜNG26/04/2003Nữ5510Đạt
60060PHẠM TRỌNG KHÁNH09/10/2002Nam55.510.5Đạt
61061TẠ QUỐC KHÁNH31/12/2002Nam3.803.8Hỏng
62062PHẠM ĐÌNH KHUÊ12/01/1999Nam6.8713.8Đạt
63063ĐINH THẾ KIÊN20/09/2003Nam5510Đạt
64064NGUYỄN THỊ THANH LAM16/11/2002Nữ5510Đạt
65065HOÀNG THANH LÂM07/07/2002Nam5510Đạt
66066TRẦN NGỌC LÂM15/08/2003Nam5.3510.3Đạt
67067TRƯƠNG MỸ LỆ11/02/2003Nữ55.510.5Đạt
68068NGUYỄN THU LIÊN04/03/2003Nữ5.86.512.3Đạt
69069NGUYỄN ĐÌNH LIÊU15/11/2002Nam5611Đạt
70070VŨ QUỐC LIỆU06/08/2000Nam5.3611.3Đạt
71071BÙI ANH LINH24/08/2003Nam8.88.517.3Đạt
72072ĐÀO PHƯƠNG LINH09/11/2003Nữ56.511.5Đạt
73073ĐỖ PHƯƠNG LINH09/11/2002Nam5611Đạt
74074LÊ KHÁNH LINH15/09/2003Nữ5.3813.3Đạt
75075PHẠM MỸ LINH20/09/2002Nữ5611Đạt
76076TRẦN ĐĂNG LINH07/07/2003Nam7.5512.5Đạt
77077PHẠM KHẮC LỘC21/03/2003Nam5611Đạt
78078LÊ HOÀNG BẢO LUÂN01/11/2003Nam5.3510.3Đạt
79079LÊ HỮU LƯƠNG04/09/2003Nam5510Đạt
80080TRẦN QUỐC LƯƠNG27/03/2003Nam5510Đạt
81081VŨ VĂN LƯỢNG01/06/2001Nam5510Đạt
82082PHẠM ĐỨC MINH23/10/2003Nam5510Đạt
83083ĐINH HÀ MY07/08/2003Nữ5.8510.8Đạt
84084QUÁCH THỊ TRÀ MY16/10/2003Nữ5510Đạt
85085LÊ VĂN NAM07/05/2001Nam5.35.510.8Đạt
86086PHẠM VĂN NAM16/08/2002Nam55.510.5Đạt
87087LẠI THỊ THÚY NGA22/01/2003Nữ5.3611.3Đạt
88088PHẠM THỊ NGA02/11/2003Nữ55.510.5Đạt
89089BÙI MINH NGỌC18/05/2003Nam55.510.5Đạt
90090DƯƠNG THỊ PHƯƠNG NGỌC26/06/2003Nữ5.3611.3Đạt
91091NGUYỄN THỊ NGỌC19/12/2003Nữ5.35.510.8Đạt
92092TRẦN ĐẶNG NGUYÊN14/11/2003Nam5510Đạt
93093LÊ XUÂN NHO09/04/2003NamVắngVắngVắngKhông XL
94094PHẠM THỊ THÙY NHUNG18/10/2003Nữ5.3611.3Đạt
95095PHẠM THANH PHONG23/12/2003Nam6.5511.5Đạt
96096TRẦN ĐẠI PHONG24/12/2003Nam5.35.510.8Đạt
97097CAO HỒNG PHÚC04/05/2003Nam5510Đạt
98098BÙI THU PHƯỢNG12/09/2003Nữ5510Đạt
99099LÊ MINH QUANG28/05/2002Nam5.35.510.8Đạt
100100PHẠM QUỐC QUANG05/12/2003Nam55.510.5Đạt
101101ĐÀM MẠNH QUÂN16/12/2003Nam65.511.5Đạt
102102LÊ VĂN QUÂN19/07/2002Nam5510Đạt
103103NGUYỄN HÙNG QUÂN21/11/2003Nam5510Đạt
104104CAO ĐỨC QUÝ28/12/2003Nam5.8611.8Đạt
105105NGUYỄN PHÚ QUÝ10/06/2003Nam5.3611.3Đạt
106106BÙI THỊ HỒNG QUYÊN17/04/2003Nữ6511Đạt
107107TỐNG VĂN QUYỀN18/10/2003Nam5510Đạt
108108VŨ ĐỨC QUYỀN24/10/2002Nam6.85.512.3Đạt
109109TỐNG VĂN QUYẾN25/12/2003Nam5611Đạt
110110ĐINH MẠNH QUỲNH26/12/2003Nam5510Đạt
111111NGUYỄN NGỌC SÁU06/03/2001Nam5510Đạt
112112LƯƠNG PHẠM THANH SƠN13/09/2003Nam5.8611.8Đạt
113113PHẠM HỒNG THÁI27/11/2003Nam55.510.5Đạt
114114ĐINH THỊ THANH29/10/2003Nữ3.80.54.3Hỏng
115115PHẠM NGỌC THANH18/07/2003Nam5510Đạt
116116VŨ THỊ THANH03/09/2003Nữ5611Đạt
117117NGUYỄN TUÂN THÀNH25/03/2003Nam56.511.5Đạt
118118NGUYỄN VĂN THÀNH31/08/2003Nam7.85.513.3Đạt
119119PHAN THANH THẢO25/07/2002Nữ5611Đạt
120120ĐỖ THỊ THU THÊM09/10/2002Nữ5510Đạt
121121TẠ BÁ THI06/03/2003Nam5510Đạt
122122ĐỖ VĂN THIỆN03/07/2001Nam5510Đạt
123123LƯƠNG ĐỨC THIỆN28/12/2003Nam5.3510.3Đạt
124124TRƯƠNG ĐỨC THỊNH29/12/2001Nam5510Đạt
125125NGUYỄN HỒNG THƠM03/09/2003Nữ66.512.5Đạt
126126PHẠM THỊ HOÀI THU04/07/2003Nữ5813Đạt
127127DIÊM CÔNG THUẬN04/06/2003Nam5.5712.5Đạt
128128NGUYỄN NGỌC THUẬN18/10/2003Nam6.35.511.8Đạt
129129PHẠM THẾ THUYÊN02/07/2003Nam5510Đạt
130130HOÀNG MINH THỨC20/06/2002Nam6612Đạt
131131VŨ PHI THƯỜNG19/07/2002Nam5510Đạt
132132DƯƠNG VĂN TIẾN09/11/2003Nam5510Đạt
133133ĐOÀN QUANG TIẾN15/11/2003Nam55.510.5Đạt
134134VŨ VĂN TIẾN15/02/2003Nam5.3611.3Đạt
135135VŨ MINH TIỆP24/05/2003Nam5510Đạt
136136PHẠM CÔNG TOÀN13/11/2002Nam5.3510.3Đạt
137137MAI THỊ TRANG17/10/2003Nữ5510Đạt
138138NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG05/09/2003Nữ55.510.5Đạt
139139TẠ HUYỀN TRANG19/06/2003Nữ5.5712.5Đạt
140140TRẦN THỊ KIM TRANG09/07/2003Nữ5510Đạt
141141LƯU THÀNH TRUNG10/05/2000Nam5.3712.3Đạt
142142PHẠM DUY TRUNG23/10/2003Nam5611Đạt
143143LÊ VĂN TRƯỜNG22/10/2003Nam5510Đạt
144144VŨ QUANG TRƯỜNG27/10/2002Nam7714Đạt
145145NGUYỄN ANH TÚ01/06/2003Nam55.510.5Đạt
146146NGUYỄN ANH TÚ31/08/2003Nam5.56.512Đạt
147147TẠ ANH TÚ25/08/2003Nam7815Đạt
148148TỐNG XUÂN TÚ18/12/2003Nam5510Đạt
149149NGUYỄN VĂN TUẤN15/11/2002Nam5510Đạt
150150PHẠM KHẮC TÙNG09/08/2003Nam5.8510.8Đạt
151151VŨ THANH TÙNG15/07/2003Nam5.86.512.3Đạt
152152PHẠM VĂN TUYẾN16/08/2003Nam5510Đạt
153153PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT24/10/2003Nữ5510Đạt
154154NGUYỄN VŨ VĂN11/07/2003Nam6.3713.3Đạt
155155PHẠM VĂN VĨ10/11/2003Nam5.56.512Đạt
156156ĐOÀN VĂN VIỆT08/10/2001Nam5.3813.3Đạt
157157NGUYỄN HOÀNG VIỆT30/07/2003Nam56.511.5Đạt
158158CAO KHẮC VINH15/03/2001Nam5510Đạt
159159VŨ THẾ VINH22/12/2003Nam6.38.514.8Đạt
160160PHẠM NHƯ Ý30/04/2002Nam5611Đạt
161161HOÀNG ANH18/10/1985Nam85.513.5Đạt
162162LÊ THỊ KIỀU OANH18/12/1982Nữ7.5714.5Đạt
163163NGUYỄN THỊ NGỌC ANH26/03/1997Nữ7.88.516.3Đạt
164164NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH02/02/1994Nữ7.3815.3Đạt
165165NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH07/11/1991Nữ9.88.518.3Đạt
166166NGUYỄN TRỌNG ANH24/01/1989Nam98.517.5Đạt
167167TRƯƠNG CÔNG BẰNG08/01/1976Nam8.8816.8Đạt
168168NGUYỄN THỊ THANH BÌNH04/03/1980Nữ8.5917.5Đạt
169169PHẠM VĂN CHIẾN24/06/1980Nam87.515.5Đạt
170170VŨ QUANG CHUNG08/05/1971Nam8.5816.5Đạt
171171TỐNG VĂN CƯƠNG28/04/1968Nam5813Đạt
172172BÙI VIỆT CƯỜNG08/05/1986Nam9716Đạt
173173VŨ VĂN CƯỜNG04/06/1992Nam8.3816.3Đạt
174174VŨ LÂM THÁI DIỆP09/07/1989Nữ9.3918.3Đạt
175175NGUYỄN THỊ DINH11/04/1988Nữ6.86.513.3Đạt
176176NGUYỄN VĂN DŨNG13/10/1982Nam7.5714.5Đạt
177177LÃ THỊ ANH ĐÀO04/05/1987Nữ6.3814.3Đạt
178178TRỊNH XUÂN ĐẠO22/09/1976Nam8.3816.3Đạt
179179HOÀNG MINH ĐIỆP30/06/1988Nam5.55.511Đạt
180180DƯƠNG CÔNG ĐOÀN12/08/1970Nam6.5713.5Đạt
181181NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC02/09/1979Nam6.37.513.8Đạt
182182NGUYỄN TRƯỜNG GIANG18/09/1988Nam7.3815.3Đạt
183183VŨ HƯƠNG GIANG30/10/1974Nữ7.58.516Đạt
184184VŨ TRƯỜNG GIANG17/01/1986Nam8.3917.3Đạt
185185NGUYỄN HUY GIẢNG20/01/1979Nam7.38.515.8Đạt
186186TRẦN LÊ HẢI21/05/1983Nam9.5918.5Đạt
187187PHÙNG VĂN HẠNH26/03/1977Nam8.57.516Đạt
188188PHẠM THỊ THU HIỀN25/06/1980Nữ7.58.516Đạt
189189TRẦN THỊ THU HIỀN26/02/1991NữVắngVắngVắngKhông XL
190190MAI XUÂN HÒA11/08/1992Nam7714Đạt
191191ĐINH THỊ HUỆ28/08/1986Nữ7714Đạt
192192LÃ VĂN HÙNG14/08/1972Nam5.5712.5Đạt
193193PHẠM VĂN HÙNG05/07/1981Nam8.3513.3Đạt
194194ĐÀO TRUNG HƯNG20/04/1993Nam8816Đạt
195195NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG11/07/1982Nữ88.516.5Đạt
196196BÙI THỊ KHÁNH26/10/1972Nữ6.8511.8Đạt
197197NGUYỄN THỊ THU LA17/11/1980Nữ8.38.516.8Đạt
198198PHAN THỊ LAN22/12/1984Nữ7.37.514.8Đạt
199199MAI THỊ LEN10/10/1975Nữ7.8714.8Đạt
200200NGUYỄN THỊ LIÊN25/03/1990Nữ9817Đạt
201201NGUYỄN THỊ THÚY LIÊN29/10/1977Nữ8.38.516.8Đạt
202202HOÀNG TRỌNG LINH12/05/1987Nam6.57.514Đạt
203203PHẠM THÙY LINH13/10/1993Nữ9.88.518.3Đạt
204204ĐINH THỊ LÝ10/12/1996Nữ88.516.5Đạt
205205TRẦN HOÀI NAM26/08/1977Nam6.58.515Đạt
206206NGUYỄN THỊ NGÂN20/06/1983Nữ9817Đạt
207207TRẦN ĐẠI NGHĨA15/05/1991Nam8.88.517.3Đạt
208208LÊ THỊ NGOAN28/11/1994Nữ8.59.518Đạt
209209VŨ THỊ NHIỆM09/10/1970Nữ7.57.515Đạt
210210TRẦN ĐÌNH NINH05/04/1984Nam7.5815.5Đạt
211211ĐINH NGỌC PHONG04/09/1993Nam98.517.5Đạt
212212NGUYỄN MẠNH PHONG05/06/1991Nam9.5817.5Đạt
213213NGUYỄN TỬ PHÚC14/09/1982Nam9.38.517.8Đạt
214214LÊ THANH PHƯƠNG30/10/1992Nam8.8816.8Đạt
215215NGUYỄN THỊ PHƯỢNG16/12/1982Nữ8.38.516.8Đạt
216216VŨ NGỌC QUANG09/05/1980Nam5510Đạt
217217PHẠM TRUNG SƠN18/07/1996Nam8.5816.5Đạt
218218BÙI THỊ THANH TÂM15/07/1973Nữ8715Đạt
219219BÙI VĂN TÂM19/10/1987Nam8.5816.5Đạt
220220ĐẶNG THANH15/07/1979Nam8.3816.3Đạt
221221TRẦN MINH THANH30/06/1986Nam88.516.5Đạt
222222TRẦN VĂN THÀNH10/01/1993Nam8.3917.3Đạt
223223TRẦN THỊ THU THẢO16/11/1990NữVắngVắngVắngKhông XL
224224NGUYỄN THỊ THẮM14/09/1985NữVắngVắngVắngKhông XL
225225NGUYỄN VĂN THẮNG04/05/1979Nam76.513.5Đạt
226226ĐỖ THỊ THÙY24/10/1990NữVắngVắngVắngKhông XL
227227GIANG CÔNG THỦY31/05/1975Nam8816Đạt
228228TRẦN VĂN TỚI02/06/1991Nam8614Đạt
229229LƯU THỊ TRANG24/08/1987Nữ9918Đạt
230230NGUYỄN THU TRANG25/04/1982Nữ9.38.517.8Đạt
231231NGUYỄN NGỌC TÚ03/10/1968Nam8715Đạt
232232LÊ VĂN TUẤN13/07/1980NamVắngVắngVắngKhông XL
233233NGUYỄN ANH TUẤN20/02/1976Nam8.8513.8Đạt
234234VŨ MẠNH TUẤN14/09/1984Nam8.3715.3Đạt
235235NGUYỄN NGỌC TUYÊN17/01/1996Nam9.5918.5Đạt
236236VŨ TIẾN ỨNG06/06/1979Nam87.515.5Đạt
237237MAI THỊ DUNG18/11/1980Nữ8715Đạt
238238HOÀNG ĐỨC VƯƠNG07/05/1992NamVắngVắngVắngKhông XL
239239NGUYỄN THỊ HẢI YẾN18/05/1994Nữ7.5714.5Đạt