Kết quả thi CNTT trình độ cơ bản, khoá 27

STTSBDHỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH
GIỚI TÍNHĐIỂM LTĐIỂM THTỔNG ĐIỂMXẾP
LOẠI
1001ĐINH THANH AN08/06/2003Nữ5.86.512.3Đạt
2002PHẠM HOÀNG AN16/09/2003Nam5611Đạt
3003ĐINH NGỌC ANH23/12/2003Nữ5510Đạt
4004MAI VIỆT ANH15/09/2003Nam5510Đạt
5005NGÔ VIỆT ANH23/11/2003Nam7.59.517Đạt
6006NGUYỄN ĐỨC ANH21/10/2003Nam5.5611.5Đạt
7007NGUYỄN QUÝ ANH22/05/2003Nam5.5510.5Đạt
8008NGUYỄN THỊ VÂN ANH06/02/2003Nữ5510Đạt
9009PHẠM PHƯƠNG ANH11/07/2003Nữ5510Đạt
10010TỐNG DUY ANH20/08/2003Nam55.510.5Đạt
11011TRẦN NHẬT ANH18/12/2003Nam66.512.5Đạt
12012VŨ THỊ LAN ANH12/08/2003Nữ56.511.5Đạt
13013BÙI THỊ MINH ÁNH05/11/2003Nữ5.5712.5Đạt
14014DƯƠNG NGỌC ÁNH04/11/2003Nữ6.5713.5Đạt
15015ĐINH NGỌC ÁNH22/11/2003Nữ6.5713.5Đạt
16016TRẦN THỊ ÁNH21/12/2003Nữ6.56.513Đạt
17017TRỊNH QUANG CẢNH02/04/2003Nam5510Đạt
18018TRẦN THỊ MINH CHÚC18/05/2003Nữ5510Đạt
19019PHẠM ĐỨC CHUNG13/12/2003Nam5611Đạt
20020VŨ VĂN CÔN29/06/2003Nam5.8611.8Đạt
21021ĐINH CÔNG CỘNG27/04/2003Nam5611Đạt
22022BÙI VĂN CƯƠNG04/01/2003Nam5611Đạt
23023ĐINH CÔNG CƯỜNG02/08/2003Nam5611Đạt
24024NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM17/03/2003Nữ5.8611.8Đạt
25025BÙI THỊ KHÁNH DIỆN08/02/2003Nữ55.510.5Đạt
26026VŨ HỮU DIỆN08/09/2003Nam5510Đạt
27027DƯƠNG THỊ THÙY DUNG29/10/2003Nữ5.8510.8Đạt
28028ĐINH THẾ DŨNG06/10/2003Nam5.8611.8Đạt
29029NGUYỄN TẤN DŨNG02/05/2003Nam5.8611.8Đạt
30030NGUYỄN TIẾN DŨNG10/11/2003Nam5611Đạt
31031VƯƠNG THÀNH DUY21/08/2001Nam6612Đạt
32032ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN04/07/2003Nữ5611Đạt
33033LỘ QUÝ DƯƠNG10/11/2003Nam7.3613.3Đạt
34034MAI THỊ DƯƠNG22/07/2003Nữ5.3712.3Đạt
35035NGUYỄN MINH DƯƠNG18/08/2003Nam5.3712.3Đạt
36036NGUYỄN SƠN DƯƠNG02/09/2003Nam5.3510.3Đạt
37037NGUYỄN HỮU ĐẠT25/10/2003Nam5.3611.3Đạt
38038PHẠM VĂN ĐẠT23/08/2003Nam6.5713.5Đạt
39039TRỊNH VĂN ĐẠT02/11/2002Nam5611Đạt
40040NGUYỄN HIẾU ĐĂNG31/03/2003Nam6.8814.8Đạt
41041KIỀU ĐÌNH ĐIỆP21/08/2003Nam6.87.514.3Đạt
42042NGUYỄN THẾ ĐỨC14/07/2003Nam6.57.514Đạt
43043NGUYỄN THANH HÀ20/03/2003Nữ5.86.512.3Đạt
44044PHẠM THANH HÀ23/09/2003Nam5.86.512.3Đạt
45045TRẦN MINH HẠNH03/05/2003Nam6.8713.8Đạt
46046ĐINH THỊ HẰNG12/03/2003Nữ5.35.510.8Đạt
47047LÊ THU HẰNG18/06/2003Nữ5.8510.8Đạt
48048TRẦN THỊ THU HẰNG05/11/2003Nữ6713Đạt
49049DƯƠNG THỊ THU HIỀN12/11/2002Nữ5.5813.5Đạt
50050VŨ TRỌNG HIỆP15/12/2002Nam56.511.5Đạt
51051ĐÀO TRỌNG HIẾU20/01/2001Nam5.87.513.3Đạt
52052ĐINH CÔNG HIẾU18/05/2003Nam6.5511.5Đạt
53053HOÀNG TRUNG HIẾU01/05/2003Nam5.87.513.3Đạt
54054VŨ THỊ KHÁNH HÒA29/12/2003Nữ56.511.5Đạt
55055TRẦN NGỌC HOÀI22/03/2002Nam5510Đạt
56056ĐỖ TRỌNG HOÀNG02/05/2003Nam6612Đạt
57057VŨ HUY HOÀNG29/08/2003Nam5611Đạt
58058PHẠM QUỐC HỘI26/02/2003Nam5.88.514.3Đạt
59059NGUYỄN THỊ HUỆ17/03/2003Nữ58.513.5Đạt
60060PHẠM HỒNG HUỆ17/01/2003Nữ5611Đạt
61061ĐINH XUÂN HÙNG13/05/2003Nam5510Đạt
62062MAI ĐỨC HÙNG07/02/2003Nam5.5611.5Đạt
63063NGUYỄN VĂN SINH HÙNG13/01/2003Nam6.8915.8Đạt
64064NGUYỄN VIỆT HÙNG10/03/2003Nam5.3611.3Đạt
65065PHẠM VĂN HÙNG19/12/2003Nam5813Đạt
66066TRẦN ĐỨC HÙNG27/01/2003Nam5611Đạt
67067MAI QUANG HUY04/12/2003Nam55.510.5Đạt
68068VŨ HỮU HUY31/08/2003Nam5510Đạt
69069BÙI THỊ KHÁNH HUYỀN01/09/2003Nữ5611Đạt
70070ĐỖ THỊ HUYỀN27/10/2003Nữ5510Đạt
71071GIANG THỊ THANH HUYỀN25/12/2003Nữ56.511.5Đạt
72072NGUYỄN THỊ THU HUYỀN15/10/2003Nữ5712Đạt
73073VŨ VIỆT HƯNG07/06/2003Nam5.8712.8Đạt
74074NGUYỄN LAN HƯƠNG07/09/2003Nữ5712Đạt
75075NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG27/01/2003Nữ5.3712.3Đạt
76076TRẦN LAN HƯƠNG29/01/2003Nữ6.87.514.3Đạt
77077LÊ ĐỨC HỮU30/11/2003Nam6814Đạt
78078ĐỖ QUANG KHẢI14/10/2003Nam5.58.514Đạt
79079TỐNG QUỐC KHÁNH11/06/2003Nam6.8915.8Đạt
80080TỐNG THỊ NGỌC KHÁNH28/06/2003Nữ5914Đạt
81081NGUYỄN GIA KHIÊM27/01/2002Nam55.510.5Đạt
82082NGUYỄN ĐÌNH KIÊN26/06/2003Nam5611Đạt
83083TRẦN TRUNG KIÊN03/04/2003Nam5712Đạt
84084NGUYỄN THỊ NGỌC LAN04/11/2003Nữ5.36.511.8Đạt
85085TRẦN QUỐC LÂM03/12/2003Nam5510Đạt
86086NGUYỄN MỸ LỆ19/07/2003Nữ5.5510.5Đạt
87087BÙI THỊ LIÊN16/09/2003Nữ5.3510.3Đạt
88088DOÃN THỊ LIỄU03/08/2003Nữ5510Đạt
89089PHẠM QUANG LINH24/03/2003Nam5510Đạt
90090NGUYỄN THỊ THANH LOAN09/05/2003Nữ5510Đạt
91091DOÃN THỊ LỤA03/08/2003Nữ5510Đạt
92092VŨ THỊ KHÁNH LY14/02/2002Nữ5611Đạt
93093DƯƠNG THỊ MAI02/10/2003Nữ5510Đạt
94094LÊ NHƯ MẠNH01/07/2003Nam5.5510.5Đạt
95095LÊ VĂN MẠNH19/07/2002Nam5510Đạt
96096NGUYỄN ĐỨC MẠNH14/10/2003Nữ6.8713.8Đạt
97097NGUYỄN VĂN MẠNH26/12/2003Nam5.56.512Đạt
98098ĐINH XUÂN MINH21/07/2003Nam5.8712.8Đạt
99099LÊ BÌNH MINH08/09/2003Nam5510Đạt
100100NGUYỄN VĂN MINH19/06/2002Nam5510Đạt
101101NGUYỄN THỊ TRANG MY06/02/2002Nữ5510Đạt
102102ĐẶNG HẢI NAM18/05/2003Nam5.3611.3Đạt
103103TỐNG ĐỨC NAM16/09/2003Nam6.5612.5Đạt
104104NGUYỄN THỊ KIM NGÂN08/09/2003Nữ5510Đạt
105105NGUYỄN BÍCH NGỌC17/10/2003Nữ5.5510.5Đạt
106106VŨ THỊ BÍCH NGỌC08/08/2003Nữ55.510.5Đạt
107107NGÔ THỊ BÍCH NGUYỆT19/03/2002Nữ5510Đạt
108108LÊ ĐỨC NHẬT16/06/2003Nam5712Đạt
109109VŨ LONG NHẬT15/09/2002Nam5813Đạt
110110BÙI THỊ HỒNG NHUNG03/08/2002Nữ5510Đạt
111111ĐINH THỊ NHUNG22/06/2003Nữ5510Đạt
112112NGUYỄN THỊ NỤ03/02/2003Nữ5510Đạt
113113TỐNG MINH PHONG12/07/2003Nam5712Đạt
114114PHẠM HỒNG PHÚC22/12/2003Nam5611Đạt
115115PHẠM VĂN PHÚC25/01/2003Nam55.510.5Đạt
116116NGUYỄN VINH QUANG21/07/2003Nam5.56.512Đạt
117117TỐNG ĐỨC QUANG18/10/2003Nam5611Đạt
118118NGUYỄN MINH QUÂN03/11/2003Nam5.3510.3Đạt
119119PHẠM HỒNG QUÂN26/11/2003Nam5712Đạt
120120TRƯƠNG MINH QUÂN13/07/2003Nam5.5712.5Đạt
121121BÙI VĂN CƯỜNG QUỐC04/11/2003Nam5510Đạt
122122MAI XUÂN SƠN20/08/2003Nam55.510.5Đạt
123123PHẠM VĂN SƠN08/10/2003Nam5510Đạt
124124ĐẶNG ĐỨC TÀI17/01/2003Nam6713Đạt
125125TRỊNH VIẾT TÀI18/07/2003Nam5712Đạt
126126MAI VĂN TẶNG30/10/2003Nam5510Đạt
127127LÊ THỊ THANH TÂM12/05/2003Nữ5510Đạt
128128PHẠM HOÀNG THANH26/02/2003Nam5.5510.5Đạt
129129ĐINH TẤT THÀNH10/09/2003Nam5.5510.5Đạt
130130NGUYỄN ĐỨC THĂNG02/11/2003Nam5.3510.3Đạt
131131LÊ ĐỨC THẮNG12/01/2003Nam55.510.5Đạt
132132TỐNG VĂN THẮNG21/04/2003Nam55.510.5Đạt
133133ĐÀM NGỌC THẾ10/12/2003Nam5510Đạt
134134NGUYỄN DUY THẾ20/10/2003Nam5510Đạt
135135HOÀNG VĂN THIỆN12/08/2003Nam55.510.5Đạt
136136NGUYỄN ĐỨC THỌ05/03/2003Nam5.55.511Đạt
137137PHẠM HỒ THI THƠ11/12/2003Nữ5611Đạt
138138VŨ THỊ HỒNG THƠM13/04/2003Nữ5.55.511Đạt
139139PHẠM ĐỨC THUẬN29/10/2003Nam5.8510.8Đạt
140140BÙI VĂN THỦY08/04/2003Nữ5510Đạt
141141TRỊNH QUỐC TRỌNG11/01/2002Nam5611Đạt
142142BÙI NGUYÊN TRUNG24/04/2003Nam5.3510.3Đạt
143143VŨ ĐỨC TRUNG23/04/2003Nam6.3511.3Đạt
144144BÙI XUÂN TRƯỜNG06/02/2003Nam67.513.5Đạt
145145ĐỖ NHƯ TRƯỜNG23/12/2003Nam5.5813.5Đạt
146146NGUYỄN QUANG TRƯỜNG01/11/2003Nam6.8915.8Đạt
147147PHẠM XUÂN TRƯỜNG05/08/2003Nam57.512.5Đạt
148148NGUYỄN HUY TRƯỞNG19/10/2002Nam56.511.5Đạt
149149NGUYỄN ĐÌNH ANH TÚ31/12/2003Nam8614Đạt
150150ĐINH ANH TUẤN04/08/2003Nam57.512.5Đạt
151151NGUYỄN THANH TUẤN15/05/2003Nam57.512.5Đạt
152152BÙI VĂN TÙNG19/06/2003Nam5712Đạt
153153ĐẶNG ĐÌNH TÙNG18/06/2003Nam76.513.5Đạt
154154ĐINH XUÂN TÙNG01/05/2003Nam5.56.512Đạt
155155HOÀNG NGỌC TÙNG01/05/2003Nam56.511.5Đạt
156156NGUYỄN THANH TÙNG23/05/2003Nam5.37.512.8Đạt
157157TRẦN MẠNH TÙNG07/09/2003Nam5611Đạt
158158PHẠM THỊ THANH TƯƠI13/10/2003Nữ56.511.5Đạt
159159NGUYỄN CÔNG VIỆT21/06/2003Nam56.511.5Đạt
160160NGUYỄN QUỐC VIỆT21/11/2003Nam5712Đạt
161161ĐINH THỊ VUI28/06/2003Nữ5510Đạt
162162DƯƠNG THỊ THANH XUÂN21/03/2003Nữ5510Đạt
163163NGUYỄN THỊ HẢI YẾN20/11/2003Nữ5510Đạt
164164ĐINH THỊ LAN ANH05/09/2002Nữ5510Đạt
165165ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH04/12/2002Nữ5510Đạt
166166NGUYỄN THỊ KIM ANH10/10/2002Nữ5510Đạt
167167NGUYỄN THỊ VÂN ANH15/06/2001Nữ6.5511.5Đạt
168168TRẦN HÀ HOÀNG ANH16/03/2001Nam7512Đạt
169169ĐINH CHÍ BẢO02/10/2002Nam5611Đạt
170170ĐÀO THỊ BÌNH11/11/2002Nữ5510Đạt
171171VŨ THANH BÌNH15/11/2002Nam5510Đạt
172172BÙI TRUNG CHÍNH19/11/2001Nam5611Đạt
173173TRẦN THANH CHÚC17/09/2002Nam5.3510.3Đạt
174174NGUYỄN THIỆN CƠ06/05/2002NamVắngVắngVắngKhông XL
175175BÙI ĐÌNH CƯỜNG19/12/2002Nam5510Đạt
176176CAO VĂN CƯỜNG27/04/2002Nam5611Đạt
177177VŨ VĂN CƯỜNG02/05/2002Nam5510Đạt
178178PHẠM VĂN DOANH01/11/2002Nam5510Đạt
179179HOÀNG TIẾN DŨNG29/05/2000Nam5611Đạt
180180BÙI MINH DUY18/01/2002Nam5.5510.5Đạt
181181TRẦN VĂN DUY13/01/2001Nam5.3510.3Đạt
182182VŨ NGỌC DUY12/01/2002Nam5611Đạt
183183VŨ THỊ DUYÊN08/11/2002Nữ5611Đạt
184184NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG12/12/2002Nam5510Đạt
185185BÙI ĐỨC ĐÀI07/11/2002Nam5510Đạt
186186ĐỖ TRỌNG ĐẠO21/05/2002Nam5510Đạt
187187ĐẶNG TIẾN ĐẠT12/10/2000Nam5510Đạt
188188LÊ THÀNH ĐẠT12/07/2002Nam5510Đạt
189189TRẦN ĐẮC ĐẠT24/03/2002Nam5510Đạt
190190TRẦN VĂN ĐẠT11/12/2002Nam5510Đạt
191191BÙI MẠNH ĐỨC17/06/2002Nam5.86.512.3Đạt
192192BÙI VĂN ĐỨC12/01/2002Nam5.8611.8Đạt
193193NGUYỄN THỊ VÂN GIANG21/02/2002Nữ5510Đạt
194194TRẦN THỊ GIANG27/08/2002Nữ5611Đạt
195195HÀ HẢI HÀ05/11/2002Nữ5.8813.8Đạt
196196LÊ THỊ HẰNG19/07/2002Nữ5510Đạt
197197VŨ VĂN HIẾU31/07/2002Nam5510Đạt
198198TRẦN THỊ HOÀI18/02/2002Nữ5611Đạt
199199ĐẶNG HỮU HOÀNG28/09/2002Nam5.3510.3Đạt
200200TRẦN QUANG HỒNG09/11/2002Nam5914Đạt
201201NGUYỄN THIỆN HÙNG15/07/2000Nam7916Đạt
202202VŨ MẠNH HÙNG18/08/2002Nam5510Đạt
203203VŨ MẠNH HÙNG12/04/2001Nam58.513.5Đạt
204204BÙI QUANG HUY13/01/2002Nam5.3510.3Đạt
205205LÃ CHỈ HUY01/03/2002Nam5611Đạt
206206TRẦN ĐẮC HƯNG01/11/2002Nam6511Đạt
207207TRẦN NHƯ HƯỚNG11/08/2002Nam5510Đạt
208208MAI XUÂN KHẢI23/10/2002Nam5510Đạt
209209ĐẶNG TẠ QUỐC KHÁNH22/11/2002Nam5510Đạt
210210NGUYỄN LONG KHÁNH05/07/2002Nam5510Đạt
211211TRẦN THỊ THANH KHOA15/10/2001Nữ5510Đạt
212212LÊ ĐỨC KỲ05/11/2002Nam5510Đạt
213213ĐINH VĂN LINH05/03/2002Nam5611Đạt
214214NGUYỄN THỊ DIỆU LINH22/07/2002Nữ5510Đạt
215215VŨ XUÂN LINH07/03/2002Nam5.5510.5Đạt
216216TRẦN THỊ THANH LOAN19/06/2002Nữ6.38.514.8Đạt
217217BÙI VĂN LONG27/10/1995Nam7.38.515.8Đạt
218218TRẦN HOÀNG LONG09/05/2002Nam5.8712.8Đạt
219219PHẠM CÔNG LUẬN10/12/2002Nam5510Đạt
220220VŨ TIẾN LỰC19/10/2001Nam55.510.5Đạt
221221NGUYỄN ĐỨC MINH07/11/2002Nam55.510.5Đạt
222222NGUYỄN HOÀNG MINH16/06/2002Nam5.3611.3Đạt
223223NGUYỄN XUÂN MINH20/07/2002Nam6.3511.3Đạt
224224PHẠM VĂN MINH18/01/2002Nam5.3510.3Đạt
225225PHAN THỊ NGA18/05/2002Nữ5510Đạt
226226BÙI THỊ KIM NGÂN22/02/2001Nữ5510Đạt
227227NGUYỄN THỊ KIM NGÂN27/07/2002Nữ5.8510.8Đạt
228228ĐINH VĂN NGUYÊN04/12/2002Nam5712Đạt
229229HÀ THỊ ÁNH NGUYỆT24/11/2002Nữ5.56.512Đạt
230230NGUYỄN MINH PHÚC21/02/2002Nam5510Đạt
231231ĐẶNG VĂN QUANG25/03/2002Nam5510Đạt
232232ĐỖ VĂN QUANG02/07/2002Nam5510Đạt
233233TRẦN HÀO QUANG01/05/2002Nam5510Đạt
234234ĐINH XUÂN QUÂN02/08/2002Nam55.510.5Đạt
235235VŨ MINH QUÂN14/09/2002Nam5.8611.8Đạt
236236NGUYỄN BẢO QUỐC26/06/2002Nam5611Đạt
237237VŨ THẾ QUYỀN12/09/2002Nam56.511.5Đạt
238238NGUYỄN THỊ QUỲNH20/12/2002Nữ6713Đạt
239239LÊ VĂN SƠN10/09/2002Nam57.512.5Đạt
240240TRẦN ĐỨC SƠN16/02/2002Nam5712Đạt
241241VŨ VĂN THÀNH07/08/2002Nam77.514.5Đạt
242242TRẦN THỊ THU THẢO21/01/2002Nữ56.511.5Đạt
243243TRẦN THỊ THÙY22/02/2002Nữ56.511.5Đạt
244244TRẦN THỊ THÙY24/11/2001Nữ5510Đạt
245245TRẦN THỊ THU THÙY16/08/2002Nữ55.510.5Đạt
246246ĐINH THỊ THÚY09/04/2002Nữ5.35.510.8Đạt
247247NGUYỄN THỊ THÚY11/11/2002Nữ57.512.5Đạt
248248LÝ HUY THỰC27/12/2002Nam6.36.512.8Đạt
249249NGUYỄN VĂN THƯỜNG02/01/2002Nam5.8510.8Đạt
250250BÙI AN TOÀN24/05/2002Nam55.510.5Đạt
251251BÙI THỊ KIỀU TRANG23/08/2002Nữ55.510.5Đạt
252252TRẦN THỊ TRANG29/03/2002Nữ5510Đạt
253253PHẠM XUÂN TRƯỜNG16/10/2002Nam5510Đạt
254254LƯU DANH TÚ02/03/2002Nam55.510.5Đạt
255255BÙI VĂN TUẤN22/09/2001Nam5.3510.3Đạt
256256ĐẶNG ANH TUẤN14/07/2002Nam5.55.511Đạt
257257PHẠM VĂN TUẤN21/09/2002Nam5510Đạt
258258TẠ ANH TUẤN18/07/2002Nam5.3510.3Đạt
259259TRẦN THANH TUẤN09/03/2002Nam5.35.510.8Đạt
260260VŨ ANH TUẤN08/05/2002Nam5510Đạt
261261NGUYỄN THANH TÙNG26/02/2002Nam5.5510.5Đạt
262262LÊ THỊ TUYẾT16/09/2002Nữ5.3510.3Đạt
263263TRẦN QUANG VIỆT20/12/2002Nam5510Đạt
264264BÙI ĐỨC VINH24/08/2002Nam5.37.512.8Đạt
265265NGUYỄN TUẤN VŨ24/12/2002Nam66.512.5Đạt
266266TRẦN ĐẮC VŨ24/06/2002Nam5611Đạt
267267NGUYỄN ANH VƯƠNG20/07/2002Nam6.35.511.8Đạt
268268TRIỆU THỊ ÁI19/07/1991Nữ7.5916.5Đạt
269269LƯƠNG THỊ HUYỀN ANH02/09/1986Nữ8.5917.5Đạt
270270NGUYỄN HOÀNG ANH01/09/1994Nam8.87.516.3Đạt
271271NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH04/12/1998Nữ8.57.516Đạt
272272QUYỀN THẾ ANH10/12/1994Nam8.5917.5Đạt
273273TRẦN THỊ ANH01/09/1995Nữ8816Đạt
274274NGUYỄN HỮU BÁCH10/04/1970Nam8.5816.5Đạt
275275ĐINH HỮU BẮC19/10/1985Nam67.513.5Đạt
276276NGUYỄN THANH BÌNH19/12/1990Nam86.514.5Đạt
277277ĐINH XUÂN CHIẾN09/05/1989Nam6.5612.5Đạt
278278PHẠM DUY CHUNG01/02/1992Nam5.35.510.8Đạt
279279TRẦN THANH CHUNG24/02/1974Nam6.5612.5Đạt
280280LÊ THỊ HỒNG CHUYÊN14/01/1983Nữ6.85.512.3Đạt
281281LÊ THỊ DUNG10/01/1986Nữ87.515.5Đạt
282282PHẠM TRUNG DŨNG28/02/1982Nam5.5611.5Đạt
283283NGUYỄN HOÀI ĐỨC15/02/1982Nam8816Đạt
284284NGUYỄN THỊ THU GIANG01/09/1990Nữ9817Đạt
285285CAO THỊ VÂN HÀ16/02/1974Nữ6.5713.5Đạt
286286ĐÀO THỊ THU HÀ03/08/1983Nữ9918Đạt
287287ĐINH HỮU HÀ28/10/1975Nam66.512.5Đạt
288288VŨ MẠNH HÀ01/07/1988Nam7.5714.5Đạt
289289VŨ THÁI HÀ21/10/1978Nữ8.3816.3Đạt
290290NGUYỄN NGỌC HAI02/07/1979Nam6.86.513.3Đạt
291291PHẠM VĂN HẢO07/11/1975Nam7.5714.5Đạt
292292ĐOÀN THỊ HẰNG09/09/1989Nữ9.38.517.8Đạt
293293PHÙNG THỊ HIỀN21/11/1996Nữ78.515.5Đạt
294294PHẠM THỊ THANH HOA22/08/1984Nữ8.59.518Đạt
295295NGUYỄN VĂN HÒA15/10/1990Nam66.512.5Đạt
296296TRẦN THỊ THANH HÒA03/04/1982Nữ8.58.517Đạt
297297LÊ VĂN HỌC24/10/1978Nam7.5815.5Đạt
298298NGUYỄN MẠNH HÙNG05/02/1977Nam6.58.515Đạt
299299ĐINH THỊ HƯƠNG31/10/1990Nữ8.58.517Đạt
300300NGUYỄN THỊ HƯƠNG22/03/1997Nữ7.8815.8Đạt
301301TẠ THỊ THU HƯƠNG29/08/1983Nữ8816Đạt
302302TỐNG THỊ LAN PHƯƠNG27/04/1977Nữ9.58.518Đạt
303303TRẦN VỸ HƯƠNG01/05/1981Nữ9.38.517.8Đạt
304304ĐÀO TRUNG KIÊN13/06/1981Nam8.8816.8Đạt
305305ĐỖ TRUNG KIÊN19/08/1991Nam8.58.517Đạt
306306NGUYỄN VIỆT KIỀU29/10/1986Nam8.5715.5Đạt
307307LÊ THỊ PHƯƠNG LAN01/05/1979NữVắngVắngVắngKhông XL
308308PHẠM ĐỨC LẬP01/10/1984Nam5510Đạt
309309LÃ ĐÌNH LINH14/06/1998NamVắngVắngVắngKhông XL
310310PHẠM TIẾN MẠNH27/04/1972Nam7.5714.5Đạt
311311NGUYỄN VĂN MÃO15/09/1967NamVắngVắngVắngKhông XL
312312VŨ HỒNG MINH25/03/1968Nam7.5815.5Đạt
313313VŨ THỊ NGẦN17/08/1997Nữ76.513.5Đạt
314314TRẦN ĐỨC NGUYÊN09/10/1985Nam7.5714.5Đạt
315315PHẠM MINH PHONG18/01/1993Nam8.5715.5Đạt
316316NGUYỄN QUANG PHÚC10/03/1987Nam9.3817.3Đạt
317317PHẠM THỊ THU PHƯƠNG06/09/1978Nữ5.55.511Đạt
318318TẠ THU PHƯƠNG20/11/1997Nữ7.88.516.3Đạt
319319TRẦN HOÀNG PHƯƠNG20/05/1987Nam8.38.516.8Đạt
320320ĐỒNG MẠNH QUYẾT19/05/1996Nam88.516.5Đạt
321321ĐINH VĂN SỸ28/10/1980Nam88.516.5Đạt
322322NGUYỄN THỊ THANH TÂM16/05/1983Nữ8816Đạt
323323LẠI QUANG THÁI27/01/1997NamVắngVắngVắngKhông XL
324324TRẦN MAI THANH THANH05/06/1993Nữ6.3612.3Đạt
325325DƯƠNG ĐỨC THỊNH02/10/1977Nam5712Đạt
326326VŨ ĐỨC THUẬN13/05/1968Nam6713Đạt
327327TRẦN THỊ BÍCH THỦY24/06/1976Nữ88.516.5Đạt
328328ĐINH VĂN THỨ20/01/1964Nam7.5815.5Đạt
329329QUYỀN MẠNH TOÀN01/09/1966Nam7.5815.5Đạt
330330PHẠM XUÂN TOẢN20/11/1990Nam75.512.5Đạt
331331TRẦN DUY TUẤN29/08/1978Nam7.58.516Đạt
332332NGUYỄN VĂN TÙNG01/08/1990Nam6.5612.5Đạt
333333ĐỖ ĐÌNH ÚY06/05/1973Nam7815Đạt
334334ĐÀO QUANG VINH02/03/1992Nam9.3817.3Đạt