Kết quả thi CNTT trình độ cơ bản, Khoá 30, ngày 11/7/2020

STTSBDHỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH
GIỚI TÍNHĐIỂM LTĐIỂM THTỔNG ĐIỂMXẾP
LOẠI
1001VŨ NGỌC BÍCH18/10/1982Nữ8.3614.3Đạt
2002LÊ THỊ NGỌC DIỆP09/05/2002Nữ5510Đạt
3003HÀ VĂN DŨNG25/07/2000Nam5510Đạt
4004NGUYỄN THỊ THÙY GIANG14/06/1985Nữ8.88.517.3Đạt
5005BÙI THỊ HẰNG30/10/1978Nữ7.5714.5Đạt
6006NGÔ THỊ THU HẰNG13/06/1984Nữ9817Đạt
7007PHẠM KIỀU HOA18/11/1984Nữ98.517.5Đạt
8008TRẦN PHI HÙNG04/07/2001Nam5510Đạt
9009LÊ THỊ THANH HUYỀN27/08/1994Nữ88.516.5Đạt
10010MAI THANH HUYỀN13/11/1978Nữ8.58.517Đạt
11011LÊ THỊ LAN16/01/1988Nữ8.56.515Đạt
12012BÙI THỊ LOAN11/08/1983Nữ8.56.515Đạt
13013HOÀNG THỊ LOAN24/11/1980Nữ7.57.515Đạt
14014ĐINH THỊ BÍCH NGỌC01/05/1990Nữ98.517.5Đạt
15015HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG14/10/1993Nữ9.58.518Đạt
16016NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG21/09/1984Nữ98.517.5Đạt
17017VŨ THỊ PHƯƠNG15/06/1991Nữ98.517.5Đạt
18018VŨ THỊ PHƯỢNG11/05/2000Nữ5510Đạt
19019NGUYỄN THỊ QUYÊN18/07/1984Nữ8.3816.3Đạt
20020PHẠM VĂN SAN22/06/1974Nam8.5917.5Đạt
21021ĐINH MẠNH THẮNG23/05/2002Nam58.513.5Đạt
22022HỨA ĐỨC THIỆN06/06/2002Nam5510Đạt
23023VŨ THỊ THỦY09/02/1983Nữ8.38.516.8Đạt
24024BÙI VĂN TIẾN13/11/2001Nam5510Đạt
25025TẠ THỊ TOAN10/03/1985NữVắngVắngVắngKhông XL
26026NGUYỄN VĂN TRƯỜNG05/08/2002NamVắngVắngVắngKhông XL
27027TRẦN TRỌNG TUẤN07/05/2001Nam5510Đạt
28028LÂM ĐỨC BÌNH24/12/1996Nam8.8816.8Đạt
29029NGUYỄN PHẠM QUỐC CƯỜNG19/04/1998Nam8.38.917.2Đạt
30030LƯƠNG TIẾN DŨNG25/11/1993Nam9.59.519Đạt
31031ĐOÀN NINH GIANG16/08/1986Nam8.5917.5Đạt
32032HÀ NGỌC HIẾU02/12/1996Nam8.3917.3Đạt
33033PHẠM ĐỨC HUY05/09/1978Nam9918Đạt
34034NGUYỄN MẠNH HƯNG28/02/1992Nam7.8815.8Đạt
35035NGUYỄN TÙNG LÂM08/07/1986NamVắngVắngVắngKhông XL
36036ĐINH THỊ THÙY LINH08/12/1983Nữ99.518.5Đạt
37037NGUYỄN THỊ KIM LINH12/10/1980Nữ9.3918.3Đạt
38038ĐỖ THÀNH LUÂN20/05/1989Nam9.3918.3Đạt
39039ĐINH MẠNH LƯƠNG15/04/1990Nam9.39.518.8Đạt
40040LÊ VIỆT NAM01/12/1992Nam99.518.5Đạt
41041PHẠM NGỌC NGÀ01/01/1985Nam99.518.5Đạt
42042PHẠM VĂN NGUYÊN10/04/1990Nam8917Đạt
43043VŨ NGỌC PHÚC27/11/1985Nam8.5917.5Đạt
44044NGUYỄN ĐỨC QUÂN15/12/1992Nam8.3917.3Đạt
45045NINH XUÂN QUÝ04/09/1991Nam9.3918.3Đạt
46046TRƯƠNG VĂN QUỲNH15/03/1983Nam8.3816.3Đạt
47047VŨ HOÀNG RINH07/10/1988Nam8917Đạt
48048NGUYỄN VĂN TÂN05/02/1993Nam7.5916.5Đạt
49049BẠCH NHẬT THÀNH09/10/1979Nam8.58.517Đạt
50050CAO VIỆT THÀNH09/09/1980Nam6713Đạt
51051DƯƠNG QUỐC THẮNG21/04/1983Nam9.3918.3Đạt
52052PHẠM ĐỨC THẮNG15/05/1990Nam8917Đạt
53053HÀ VĂN THỨC28/02/1993 Nam9.8817.8Đạt
54054ĐINH VĂN TOÀN07/09/1985Nam8.58.517Đạt
55055TRẦN THỊ TRANG18/08/1991Nữ9.8817.8Đạt
56056PHẠM NGỌC VĂN20/03/1983Nam6.87.514.3Đạt
57057ĐINH THỊ VÂN10/02/1986Nữ98.517.5Đạt