Kết quả thi CNTT trình độ cơ bản, Khoá 29, ngày 20/6/2020

STTSBDHỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH
GIỚI TÍNHĐIỂM LTĐIỂM THTỔNG ĐIỂMXẾP
LOẠI
1001NGÔ VĂN DẦN05/07/1974Nam5.57.513Đạt
2002LÂM HỒNG GIANG24/04/1986Nữ8.3917.3Đạt
3003ĐỖ THỊ DIỄM HÀ19/10/1987Nữ5.3712.3Đạt
4004HÀ THỊ THU HÀ01/08/1986Nữ8.89.518.3Đạt
5005HOÀNG NGỌC HÀ25/12/1992Nam7.87.515.3Đạt
6006NGUYỄN MẠNH HÀ04/01/1979Nam8.58.517Đạt
7007VŨ THẾ HẬU06/01/1980Nam8.89.518.3Đạt
8008PHẠM THỊ HOA03/09/1987Nữ7.3916.3Đạt
9009NGUYỄN VĂN HOÀNG10/10/1979Nam7.5916.5Đạt
10010NGUYỄN THỊ HỒNG10/12/1986Nữ97.516.5Đạt
11011ĐINH THỊ HUYÊN08/08/1985Nữ9918Đạt
12012NINH THỊ THU HUYỀN19/06/1989Nữ7.38.515.8Đạt
13013ĐẶNG THỊ HƯƠNG24/08/1990Nữ7.88.516.3Đạt
14014ĐỖ THỊ HƯƠNG12/02/1990Nữ7.58.516Đạt
15015BÙI THẾ KHÁNH20/09/1993Nam8816Đạt
16016NGUYỄN NGỌC KHUYẾN22/11/1975Nam5.38.513.8Đạt
17017NGUYỄN THỊ LIÊN13/05/1989Nữ8.58.517Đạt
18018ĐỖ THỊ DƯƠNG LIỄU05/12/1979Nữ8.37.515.8Đạt
19019NGUYỄN THỊ HỒNG LUYẾN21/10/1981Nữ88.516.5Đạt
20020PHẠM NGỌC MAI15/03/1997Nữ9.5918.5Đạt
21021HÀ THỊ MIỆN20/09/1983Nữ5.57.513Đạt
22022HOÀNG TRƯƠNG TUẤN MINH04/07/2002Nam5.8712.8Đạt
23023NGUYỄN ANH NGUYỄN13/12/1982Nam99.518.5Đạt
24024NGUYỄN THỊ NGUYỆT16/09/1987Nữ5.5712.5Đạt
25025LÊ HỒNG NHUNG06/05/1989Nữ5.5510.5Đạt
26026QUÁCH THỊ QUYÊN04/11/1982Nữ5611Đạt
27027NGUYỄN HỒNG THANH07/07/1982Nam76.513.5Đạt
28028NGUYỄN THỊ KIM THANH20/09/1984Nữ9.3716.3Đạt
29029NGUYỄN TRUNG THÀNH06/10/1995Nam8.88.517.3Đạt
30030PHẠM THU THẢO18/01/1986Nữ7.88.516.3Đạt
31031TRẦN THỊ THU THẢO16/11/1990NữVắngVắngVắngKhông XL
32032BÙI CÔNG THẮNG09/10/1995Nam9.5918.5Đạt
33033ĐỖ ANH THÚY08/10/1974Nam7815Đạt
34034HUỲNH THỊ THU THỦY23/07/2002Nữ5.5510.5Đạt
35035NGUYỄN THỊ KIM THÚY29/08/1977Nữ5.56.512Đạt
36036PHẠM THỊ PHƯƠNG THƯ09/12/1973Nữ5611Đạt
37037LẠI THỊ HUYỀN TRANG10/10/1984Nữ99.518.5Đạt
38038NGUYỄN THỊ TRANG06/10/1990Nữ9.88.518.3Đạt
39039NGUYỄN VĂN TRỌNG01/11/1989Nam5.5510.5Đạt
40040TRẦN NGỌC TÚ11/01/1995Nam8.8917.8Đạt
41041VŨ THỊ THANH VÂN28/04/1971Nữ7.3613.3Đạt
42042BÙI THANH XUYÊN09/11/1980Nam6915Đạt
43043ĐINH TUẤN ANH12/10/2004Nam5712Đạt
44044PHẠM MINH ANH13/08/2004Nam5.88.514.3Đạt
45045ĐỖ MINH ÁNH04/06/2004Nam96.515.5Đạt
46046TRẦN XUÂN BÁCH09/07/2004Nam5.55.511Đạt
47047BÙI MINH CHÂU21/04/2003Nam5.5611.5Đạt
48048DƯƠNG THỊ TUYẾT CHINH26/03/2004Nữ5712Đạt
49049ĐỖ DUY CHINH10/06/2004Nam76.513.5Đạt
50050PHẠM CHIẾN CÔNG08/11/2004Nam9.36.515.8Đạt
51051LÊ QUỐC CƯƠNG30/10/2004Nam8.86.515.3Đạt
52052ĐỖ VĂN CƯỜNG19/05/2004Nam7.8613.8Đạt
53053PHẠM MẠNH CƯỜNG03/11/2004Nam9.55.515Đạt
54054PHẠM BÌNH DÂN06/11/2004Nam75.512.5Đạt
55055ĐOÀN THÙY DUNG20/09/2004Nữ5.55.511Đạt
56056NGUYỄN VĂN DŨNG09/11/2004Nam5.5510.5Đạt
57057PHAN TIẾN DŨNG16/03/2004Nam57.512.5Đạt
58058PHẠM TIẾN DUY08/07/2003Nam5.5510.5Đạt
59059PHẠM TIẾN DUY02/01/2004Nam95.514.5Đạt
60060HOÀNG SƠN DƯƠNG18/01/2004Nam9.8615.8Đạt
61061PHẠM ĐOÀN THẾ DƯƠNG17/06/2004Nam5.5712.5Đạt
62062PHẠM TÙNG DƯƠNG02/10/2004Nam5.8510.8Đạt
63063PHẠM VĂN DƯƠNG17/11/2004Nam8.8614.8Đạt
64064TẠ ĐỨC DƯƠNG16/03/2003Nam7.3512.3Đạt
65065HOÀNG THỊ BÍCH ĐÀO28/01/2004Nữ6713Đạt
66066DƯƠNG VĂN ĐẠO22/02/2004Nam5510Đạt
67067DƯƠNG QUỐC ĐẠT25/03/2004Nam55.510.5Đạt
68068ĐINH TIẾN ĐẠT17/08/2004Nam5.56.512Đạt
69069NGUYỄN THÀNH ĐẠT19/09/2004Nam5.55.511Đạt
70070PHAN SỸ ĐẠT27/12/2003Nam5.8712.8Đạt
71071TẠ THÀNH ĐẠT20/10/2004Nam5.3712.3Đạt
72072PHẠM VĂN ĐOÀN12/01/2004Nam5.5712.5Đạt
73073NGUYỄN VĂN ĐÔ15/01/2004Nam55.510.5Đạt
74074PHẠM THÀNH ĐỒNG04/06/2004Nam5510Đạt
75075LÊ ANH ĐỨC26/02/2004Nam5.3611.3Đạt
76076NGUYỄN HỮU ĐỨC20/04/2004Nam5510Đạt
77077NGUYỄN VĂN ĐỨC23/10/2004Nam5510Đạt
78078NGUYỄN THỊ GẤM06/11/2004Nữ5611Đạt
79079MAI ĐỨC HÀ01/07/2004Nam56.511.5Đạt
80080CHU TAM HÁCH06/11/2004Nam5.3510.3Đạt
81081PHẠM THANH HẢI27/10/2004Nam5510Đạt
82082ĐINH THỊ NGUYỆT HẰNG08/11/2004Nữ5.57.513Đạt
83083LÊ THỊ THÚY HẰNG14/07/2000Nữ5.57.513Đạt
84084VŨ THỊ THU HẰNG15/12/2004Nữ5510Đạt
85085VŨ NGUYỄN CÔNG HẬU25/10/2004Nam5510Đạt
86086LÊ THỊ THU HIỀN12/09/2004Nữ5611Đạt
87087NGUYỄN THU HIỀN07/08/2004Nữ5.36.511.8Đạt
88088NGUYỄN NGỌC HIẾN06/07/2004Nam57.512.5Đạt
89089NGUYỄN HOÀNG HIỆP13/06/2004Nam5813Đạt
90090VŨ BẢO HIẾU17/08/2004Nam5.86.512.3Đạt
91091BÙI MINH HOÀNG02/07/2004Nam55.510.5Đạt
92092BÙI NGỌC HOÀNG18/10/2004Nam5510Đạt
93093PHẠM DUY HOÀNG15/10/2004Nam55.510.5Đạt
94094TRẦN HUY HOÀNG27/12/2004Nam5611Đạt
95095NGÔ THỊ HỒNG29/06/2004Nữ5510Đạt
96096TRẦN XUÂN HỢP23/03/2004Nam5611Đạt
97097HÀ THỊ KIM HUỆ09/11/2004Nữ5.3813.3Đạt
98098HOÀNG MẠNH HÙNG17/04/2004Nam5.3510.3Đạt
99099ĐINH QUANG HUY21/04/2004Nam7.58.516Đạt
100100NGÔ QUANG HUY03/01/2004Nam5510Đạt
101101NGUYỄN QUỐC HUY28/03/2004Nam5.8510.8Đạt
102102TÔ BÁ HUYNH15/05/2004Nam5510Đạt
103103VŨ VĂN HUYNH10/01/1990Nam6.5814.5Đạt
104104LÊ TUẤN HƯNG21/11/2004Nam5.8611.8Đạt
105105HOÀNG VĂN HƯỚNG08/10/2004Nam5.5611.5Đạt
106106NGUYỄN NGỌC KẾT21/09/2004Nam5611Đạt
107107PHẠM QUANG KHẢI13/10/2004Nam5611Đạt
108108ĐÀO TẤN KHANH17/02/2004Nam5510Đạt
109109NGUYỄN TRUNG KIÊN18/08/2004Nam6.3612.3Đạt
110110NGUYỄN NGỌC LÂM02/10/2004Nam5712Đạt
111111PHẠM VĂN LÂM13/07/2004Nam5510Đạt
112112VŨ THANH LÂM01/12/2004Nam5510Đạt
113113DƯƠNG NGỌC LINH13/10/2004Nam5611Đạt
114114PHẠM THỊ KHÁNH LINH06/12/2004Nữ5510Đạt
115115TRỊNH YẾN LINH22/02/2004Nữ5611Đạt
116116PHẠM VĂN LONG09/04/2004Nam6713Đạt
117117CHU THỊ HỒNG MAI21/02/2004Nữ5510Đạt
118118PHAN SỸ MẠNH21/02/2004Nam5.3611.3Đạt
119119VŨ VĂN MINH17/02/2004Nam5.35.510.8Đạt
120120ĐINH THẾ NAM07/08/2004Nam5.35.510.8Đạt
121121ĐỖ VĂN NAM22/02/2004Nam5.5611.5Đạt
122122LẠI HOÀI NAM25/01/2004Nam5611Đạt
123123MAI ĐỨC NAM28/07/2004Nam5611Đạt
124124NGUYỄN THẾ NAM26/05/2004Nam5611Đạt
125125PHẠM TUẤN NAM18/12/2004Nam5510Đạt
126126VŨ HOÀI NAM09/08/2004Nam5611Đạt
127127NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN22/10/2004Nữ5.5611.5Đạt
128128NGUYỄN XUÂN NGHĨA02/02/2004Nam5510Đạt
129129TRẦN HỮU NGHĨA15/01/2004Nam5611Đạt
130130PHẠM HƯỚNG NGHIỆP23/03/2004Nam5611Đạt
131131BÙI BÍCH NGỌC21/12/2004Nữ5611Đạt
132132NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT25/02/2004Nữ5.36.511.8Đạt
133133NGUYỄN ĐỨC NHÂN19/11/2004Nam5611Đạt
134134NGUYỄN DUY NINH16/08/2004Nam5510Đạt
135135VŨ THỊ OANH21/10/2004Nữ5712Đạt
136136PHẠM TUẤN PHÁT15/11/2004Nam55.510.5Đạt
137137TRẦN TIẾN PHÁT16/10/2004Nam5.85.511.3Đạt
138138PHẠM ĐỨC PHONG22/08/2004Nam5611Đạt
139139PHẠM HỒNG PHÚ08/09/2004Nam55.510.5Đạt
140140ĐỖ HỮU PHƯỚC24/03/2004Nữ56.511.5Đạt
141141NGUYỄN MINH PHƯƠNG10/02/2004Nữ55.510.5Đạt
142142PHẠM THỊ LÂM PHƯƠNG06/06/2004Nữ5.3510.3Đạt
143143PHẠM THỊ THU PHƯƠNG31/05/2004Nữ5813Đạt
144144TRẦN XUÂN PHƯƠNG01/01/2004Nam57.512.5Đạt
145145VŨ LAN PHƯƠNG25/05/2004Nữ56.511.5Đạt
146146LÊ XUÂN QUẢN02/12/2004Nam5510Đạt
147147LÊ DUY QUÂN08/08/2004Nam57.512.5Đạt
148148MAI TRỌNG QUÂN28/08/2004Nam56.511.5Đạt
149149VŨ MINH QUÂN07/09/2004Nam5.36.511.8Đạt
150150LÊ MẠNH QUỲNH27/02/2004Nam55.510.5Đạt
151151PHẠM HƯƠNG QUỲNH20/10/2004Nữ7.8815.8Đạt
152152NGUYỄN THẾ SƠN23/08/2004Nam5510Đạt
153153TÔ THÁI SƠN16/10/2004Nam5.57.513Đạt
154154BÙI VĂN TÀI03/02/2003Nam56.511.5Đạt
155155PHẠM VĂN TÀI25/07/2004Nam55.510.5Đạt
156156PHẠM VĂN TÀI01/01/2004Nam5611Đạt
157157NGUYỄN TRẦN ANH THÁI15/02/2005Nam5510Đạt
158158TẠ HỒNG THÁI03/12/2004Nam5.5510.5Đạt
159159VŨ VĂN THÀNH01/04/2004Nam5510Đạt
160160NGUYỄN THỊ THU THẢO02/01/2003Nữ5510Đạt
161161TỐNG THỊ THẢO24/09/2004Nam5510Đạt
162162NGUYỄN VIẾT THĂNG29/01/2004Nam5510Đạt
163163LẠI ĐỨC THẮNG07/01/2004Nam5510Đạt
164164NGÔ ANH THẾ09/07/2004Nam5510Đạt
165165ĐINH QUANG THIỆN14/08/2004Nam56.511.5Đạt
166166PHẠM THANH THỊNH16/06/1991Nam55.510.5Đạt
167167TRẦN CHIẾN THỊNH15/02/2004Nam5.57.513Đạt
168168PHẠM MINH THUÂN16/07/2004Nam5510Đạt
169169HOÀNG ANH TIẾN15/01/2004Nam5510Đạt
170170BÙI NGỌC TÌNH09/01/2004Nam5510Đạt
171171LÊ VĂN TÌNH06/12/1981NamVắngVắngVắngKhông XL
172172PHẠM VĂN QUỐC TOÀN06/12/2004Nam55.510.5Đạt
173173HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG05/03/2004Nữ5.3510.3Đạt
174174MAI THỊ ĐOAN TRANG22/12/2003Nữ5510Đạt
175175NGUYỄN THỊ THÙY TRANG19/11/2004Nữ5.5510.5Đạt
176176PHẠM THỊ HUYỀN TRANG23/08/2004Nữ5611Đạt
177177PHẠM THỊ KIỀU TRANG12/09/2004Nữ5510Đạt
178178NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG28/07/2003Nam5510Đạt
179179MAI THỊ TRÚC10/05/2004Nữ5510Đạt
180180VŨ MẠNH TRUNG15/09/2004Nam5.37.512.8Đạt
181181NGUYỄN VĂN TRỰC13/10/2004Nam5.57.513Đạt
182182PHẠM ĐĂNG TRƯỜNG04/04/2004Nam5510Đạt
183183NGUYỄN NGỌC TÚ20/11/2004Nam55.510.5Đạt
184184TÔ TUẤN TÚ21/07/2004Nam5510Đạt
185185PHẠM ANH TUẤN17/01/2004Nam6.8511.8Đạt
186186PHẠM ANH TUẤN20/05/2004Nam5.35.510.8Đạt
187187PHẠM QUỐC TUẤN26/03/2004Nam55.510.5Đạt
188188LỘC VĂN TÙNG07/11/2004Nam5510Đạt
189189NGUYỄN THẾ VĂN18/09/2004Nam5510Đạt
190190BÙI THỊ KIM VÂN01/11/2003Nữ5510Đạt
191191NGÔ THỊ THẢO VÂN25/07/2004Nữ5510Đạt
192192NGUYỄN ĐỨC VIỆT30/10/2004Nam6.3511.3Đạt
193193PHẠM QUANG VŨ24/01/2004Nam5510Đạt