Kết quả thi CNTT trình độ cơ bản, Khoá 31, ngày 12/9/2020

STTSBDHỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH
GIỚI TÍNHĐIỂM LTĐIỂM THTỔNG ĐIỂMXẾP
LOẠI
1001TRẦN VŨ HUỆ ANH01/05/1997NữVắngVắngVắngKhông XL
2002ĐOÀN THỊ MỸ ANH27/12/1979Nữ7.35.512.8Đạt
3003GIANG NGỌC ANH06/07/1997Nữ8.8513.8Đạt
4004TRẦN TUẤN ANH26/10/1989Nam 7.57.515Đạt
5005ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH30/08/1998NữVắngVắngVắngKhông XL
6006BÙI VĂN CHIẾN28/06/1987Nam 97.516.5Đạt
7007PHẠM VĂN CƯỜNG15/07/1983Nam 9.5514.5Đạt
8008TRƯƠNG VĂN DINH20/12/1974Nam 6713Đạt
9009PHẠM THỊ DỊU12/05/1985Nữ9514Đạt
10010ĐẶNG THỊ PHƯƠNG DUNG07/03/1997Nữ7.88.516.3Đạt
11011NGUYỄN VĂN DŨNG15/07/1983Nam 5611Đạt
12012ĐẶNG VIỆT DŨNG05/08/1986Nam 8614Đạt
13013NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN06/09/1978Nữ6.8612.8Đạt
14014HỒ THÙY DƯƠNG23/11/1995Nữ7.38.515.8Đạt
15015PHÙNG VĂN DƯƠNG10/11/1965Nam 88.516.5Đạt
16016NGÔ HOÀNG ĐẠO08/05/1976Nam 8.8614.8Đạt
17017NGUYỄN VĂN ĐÀN02/03/1986Nam 7.58.516Đạt
18018NGUYỄN THỊ ĐỊNH12/12/1987Nữ6.88.515.3Đạt
19019NGUYỄN MINH ĐỨC10/03/1984Nam 8.88.517.3Đạt
20020TỐNG THỊ GẤM08/09/1984Nữ6.85.512.3Đạt
21021PHẠM THỊ LỆ GIANG20/10/1987Nữ7.57.515Đạt
22022VŨ THỊ HẢI HÀ19/10/1992Nữ8.3917.3Đạt
23023TRỊNH THỊ NGỌC HÀ12/08/1983Nữ8.8917.8Đạt
24024TRẦN THỊ THU HÀ05/09/1980Nữ66.512.5Đạt
25025DƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH27/11/1991Nữ9.5918.5Đạt
26026ĐÀO THỊ MỸ HẠNH02/01/1992Nữ9817Đạt
27027NGUYỄN THỊ HẢO07/11/1985Nữ7.58.516Đạt
28028ĐÀO THỊ HẰNG01/12/1982NữVắngVắngVắngKhông XL
29029NGUYỄN THỊ HẰNG08/04/1987Nữ6.35.511.8Đạt
30030NGUYỄN THỊ HẰNG10/08/1989Nữ8.3917.3Đạt
31031NGUYỄN THỊ HẰNG09/01/1980Nữ7.38.515.8Đạt
32032ĐÀM THU HIỀN23/07/1984Nữ7.5714.5Đạt
33033DƯƠNG THỊ THU HIỀN29/03/1986Nữ7.3815.3Đạt
34034ĐÀO THỊ KIỀU HOA13/11/1996Nữ9.38.517.8Đạt
35035PHẠM THỊ THÚY HÒA01/05/1975Nữ6.5814.5Đạt
36036ĐÀO NGỌC HOÀN08/11/1980Nam 5.57.513Đạt
37037LÊ THỊ HỒNG30/01/1988Nữ7.5916.5Đạt
38038VŨ THỊ HỒNG02/05/1990Nữ8.87.516.3Đạt
39039TẠ THỊ HUỆ15/12/1984Nữ6.36.512.8Đạt
40040ĐÀO VIỆT HÙNG01/09/1982Nam 7.56.514Đạt
41041HOÀNG KHÁNH HUYỀN31/08/1998Nữ8.5917.5Đạt
42042ĐINH THỊ THANH HUYỀN08/11/1977Nữ8.8715.8Đạt
43043NGUYỄN THỊ HUYỀN20/10/1986Nữ8.8614.8Đạt
44044NGÔ QUANG HƯNG24/07/1965Nam 7.3714.3Đạt
45045TRỊNH VĂN HƯNG30/10/1989Nam 78.515.5Đạt
46046TẠ THỊ LAN HƯƠNG18/03/1983Nữ8.3816.3Đạt
47047HOÀNG THỊ THU HƯƠNG20/09/1979Nữ8.5816.5Đạt
48048NGUYỄN THANH HƯỜNG24/10/1982Nữ7.3613.3Đạt
49049TRẦN QUỐC KHÁNH14/02/1979Nam 6.5713.5Đạt
50050ĐỖ THỊ KHÁNH02/09/1982Nữ88.516.5Đạt
51051MÂÙ THỊ KHUYÊN13/01/1987Nữ8.3816.3Đạt
52052NGÔ NGỌC KIÊN20/10/1993Nam 98.517.5Đạt
53053TRẦN TRUNG KIÊN16/03/1996Nam 8.5917.5Đạt
54054TRẦN TRUNG KIÊN01/04/1988Nam 98.517.5Đạt
55055PHAN THỊ NGỌC LAN24/03/1978NữVắngVắngVắngKhông XL
56056LÊ THỊ LAN01/02/1978Nữ8917Đạt
57057NGUYỄN THỊ LAN02/12/1978Nữ5.5611.5Đạt
58058LÃ THỊ BÍCH LÊ10/06/1975Nữ6.3612.3Đạt
59059TRƯƠNG THỊ LỆ06/03/1997Nữ86.514.5Đạt
60060VŨ DIỆU LINH17/08/1998Nữ9918Đạt
61061TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH16/12/1993Nữ8.58.517Đạt
62062ĐÀO THỊ THÙY LINH09/11/1992Nữ9.38.517.8Đạt
63063NGUYỄN THỊ THANH LOAN22/02/1989Nữ6511Đạt
64064PHAN QUỐC LONG23/08/1983Nam 8816Đạt
65065BÙI TIẾN LỰC28/08/1990Nam 9817Đạt
66066BÙI VĂN LƯƠNG26/10/1977Nam 9817Đạt
67067TRƯƠNG THỊ LY01/10/1990Nữ8.58.517Đạt
68068LÊ THỊ NGỌC MAI24/10/1983Nữ8816Đạt
69069NGUYỄN THỊ NGỌC MAI05/10/1992Nữ7.3815.3Đạt
70070VŨ ĐỨC MẠNH28/11/1988Nam 9817Đạt
71071ĐỖ NGỌC MIÊN09/10/1979Nam 9.89.519.3Đạt
72072NGUYỄN QUANG MINH25/10/1998Nam 6.8612.8Đạt
73073NGUYỄN THỊ MÙI12/03/1979Nữ77.514.5Đạt
74074VŨ VĂN NAM06/06/1988Nam 8.5917.5Đạt
75075LÊ THỊ THANH NGA17/10/1985Nữ8.89.518.3Đạt
76076ĐINH THỊ VÂN NGA14/07/1985NữVắngVắngVắngKhông XL
77077NGUYỄN THỊ THANH NGÂN02/03/1980Nữ6.3612.3Đạt
78078NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN04/08/1977Nữ55.510.5Đạt
79079VŨ THANH NGHỊ21/10/1981Nam 88.516.5Đạt
80080ĐỖ THỊ THÚY NGỌC27/11/1982Nữ9.39.518.8Đạt
81081PHẠM THỊ HỒNG NGỌC04/10/1998Nữ8.88.517.3Đạt
82082NGUYỄN HỒNG NHUNG02/04/1993Nữ9.3918.3Đạt
83083HOÀNG THỊ NHUNG03/01/1986Nữ9817Đạt
84084MAI THỊ NHUNG07/03/1990Nữ8.39.517.8Đạt
85085NGUYỄN THỊ NHUNG15/01/1985Nữ7714Đạt
86086PHẠM THỊ NHUNG21/10/1991Nữ8.58.517Đạt
87087THIỀU THỊ NHUNG01/11/1982Nữ6.58.515Đạt
88088TRẦN THỊ NHUNG01/03/1981Nữ5.85.511.3Đạt
89089TÔ QUỐC PHONG16/05/1984Nam 8.58.517Đạt
90090NGÔ XUÂN QUYỀN08/03/1974Nam 6.8814.8Đạt
91091PHAN THỊ QUỲNH10/09/1994Nữ8.3917.3Đạt
92092PHẠM THỊ SƠN1974NữVắngVắngVắngKhông XL
93093BÙI THỊ TÂM20/02/1974NữVắngVắngVắngKhông XL
94094PHẠM HUY TẬP01/09/1982Nam 9817Đạt
95095NGUYỄN HỒNG THANH08/03/1977Nam 7.57.515Đạt
96096PHẠM THỊ HỒNG THẮM07/08/1981Nữ8.37.515.8Đạt
97097HOÀNG XUÂN THẮM25/07/1984Nữ8.3816.3Đạt
98098TRẦN MẠNH THẮNG31/10/1989Nam 8.58.517Đạt
99099NGUYỄN TỬ ĐỨC THỌ04/11/1988Nam 9918Đạt
100100ĐÀM THỊ THU22/10/1982Nữ5.58.514Đạt
101101PHẠM THỊ NGỌC THỦY20/10/1977Nữ8816Đạt
102102NGUYỄN THỊ THANH THỦY19/02/1975Nữ8.5614.5Đạt
103103ĐINH THỊ THỦY07/11/1980Nữ7.5714.5Đạt
104104QUÁCH THỊ THU THỦY22/03/1994Nữ7.8916.8Đạt
105105TỐNG THU THỦY11/10/1980Nữ7.5916.5Đạt
106106NGUYỄN HUYỀN TRANG18/08/1985Nữ8.38.516.8Đạt
107107PHẠM QUỲNH TRANG05/02/1987Nữ6.8915.8Đạt
108108PHẠM THU TRANG07/09/1993Nữ88.516.5Đạt
109109TRẦN VĂN TRỌNG22/05/1978Nam 6713Đạt
110110LÊ TRUNG11/10/1974Nam 7.8815.8Đạt
111111PHẠM NGỌC TRUNG02/09/1979Nam 8.8715.8Đạt
112112NGUYỄN MINH TRƯỜNG03/11/1972Nam 8.57.516Đạt
113113NGUYỄN QUANG TÙNG07/12/1990Nam 9918Đạt
114114PHẠM THỊ TUYÊN01/09/1978Nữ7.8815.8Đạt
115115NGUYỄN THỊ VÂN1969Nữ8.3917.3Đạt
116116BÙI TUẤN VƯƠNG19/01/1979Nam 6.57.514Đạt
117117TẠ THẾ VƯỢNG28/02/1983Nam 8917Đạt
118118HÀ THỊ THANH XUÂN11/02/1983Nữ8.5917.5Đạt
119119NGUYỄN NGỌC ANH09/11/1974Nữ8.58.517Đạt
120120NGUYỄN NGỌC BÁCH18/08/1973Nam 9.39.518.8Đạt
121121PHẠM VĂN BIỂN07/11/1980Nam 7.5815.5Đạt
122122ĐOÀN VĂN BÌNH14/04/1982Nam 69.515.5Đạt
123123ĐOÀN VĂN CHIẾN20/06/1981Nam 5.57.513Đạt
124124ĐỖ VĂN CÔNG15/08/1983Nam 8.31018.3Đạt
125125ĐINH HÙNG CƯỜNG24/04/1984Nam 8.59.518Đạt
126126HOÀNG MẠNH CƯỜNG25/03/1967Nam 9918Đạt
127127QUÁCH VĂN DŨNG19/07/1983Nam 7.39.516.8Đạt
128128CÙ ĐỨC ĐẠT12/10/1976Nam 6.89.516.3Đạt
129129ĐINH VĂN ĐẶNG09/06/1985Nam 8.5917.5Đạt
130130VŨ VĂN ĐẶNG15/04/1980Nam 7.5916.5Đạt
131131ĐINH KHẮC ĐỊNH18/03/1983Nam 6.3612.3Đạt
132132ĐINH VĂN ĐOÀN12/06/1983Nam 7.8916.8Đạt
133133DƯƠNG NGỌC ĐỨC02/09/1983Nam 7.59.517Đạt
134134TRỊNH ĐỨC GIANG13/10/1982Nam 8.89.518.3Đạt
135135TẠ THỊ THU GIANG26/06/1976Nữ8.36.514.8Đạt
136136VŨ MẠNH HÀ20/07/1972Nam 5.5510.5Đạt
137137NGUYỄN SINH HẢI01/06/1981Nam 8.59.518Đạt
138138LƯƠNG VĂN HẢI01/10/1983Nam 7.31017.3Đạt
139139PHẠM MẠNH HIỆP28/08/1983Nam 9.31019.3Đạt
140140NGUYỄN THẾ HIỆP19/10/1972Nam 6.3915.3Đạt
141141TRẦN VĂN HIỂU10/10/1977Nam 8816Đạt
142142ĐINH TIẾN HÓA23/03/1969Nam 8.5917.5Đạt
143143HOÀNG VĂN HOAN20/10/1975Nam 7916Đạt
144144TẠ DUY HƯNG21/03/1989Nam 7.59.517Đạt
145145VŨ THÀNH HƯNG29/08/1974Nam 6.87.514.3Đạt
146146MAI THỊ HƯƠNG05/05/1983Nữ7.59.517Đạt
147147HOÀNG THỊ HƯỜNG20/03/1982Nữ8.59.518Đạt
148148HOÀNG NAM KHÁNH31/08/1982Nam 7.8916.8Đạt
149149ĐỖ KHẮC KỶ19/07/1974Nam 8816Đạt
150150PHẠM HỒNG LÂM22/10/1984Nam 6.38.514.8Đạt
151151NGUYỄN VĂN LÂU06/05/1972Nam 8.8917.8Đạt
152152ĐINH NGỌC LONG31331Nam 9.59.519Đạt
153153PHẠM ANH LUÂN01/11/1978Nam 5.8914.8Đạt
154154TRẦN VĂN LUẬN10/07/1991Nam 6.86.513.3Đạt
155155NGUYỄN LONG MINH08/02/1972Nam 5.58.514Đạt
156156PHẠM VĂN MINH25/02/1982Nam 7.3916.3Đạt
157157ĐINH XUÂN MINH10/02/1987Nam 5.58.514Đạt
158158NGUYỄN VĂN NGỌC01/05/1972Nam 7.89.517.3Đạt
159159NGUYỄN THÀNH NHÂN11/03/1985Nam 7.3916.3Đạt
160160DƯƠNG THANH PHÚC19/10/1985Nam 89.517.5Đạt
161161NGUYỄN HỮU QUÂN07/11/1980Nam 7.8916.8Đạt
162162MAI NGỌC SƠN23/02/1975Nam 5.8813.8Đạt
163163MAI TRƯỜNG SƠN21/11/1976Nam 5.5813.5Đạt
164164NGUYỄN ĐÌNH TÂM17/07/1985Nam 99.518.5Đạt
165165LƯU QUANG THÁI14/07/1989Nam 9.59.519Đạt
166166TRỪ VĂN THANH25/04/1976Nam 7.59.517Đạt
167167PHẠM XUÂN THAO02/06/1986Nam 89.517.5Đạt
168168ĐOÀN ĐÌNH THẢO04/09/1980Nam 8.39.517.8Đạt
169169ĐINH HỮU THẮNG25/12/1988Nam 7.89.517.3Đạt
170170VŨ TẤT THẮNG20/07/1970Nam 88.516.5Đạt
171171PHẠM VĂN THẮNG08/08/1975Nam 6.3915.3Đạt
172172BÙI XUÂN THẮNG02/12/1985Nam 9.89.519.3Đạt
173173ĐINH VĂN THỌ15/09/1983Nam 9.39.518.8Đạt
174174TRẦN VĂN THỦY19/11/1980Nam 9.5918.5Đạt
175175HOÀNG THỊ THÚY06/07/1983Nữ8.8917.8Đạt
176176NGUYỄN QUỐC TÍNH24/07/1982Nam 9.59.519Đạt
177177DƯƠNG VĂN TOÀN23/04/1968Nam 8.58.517Đạt
178178NGUYỄN VĂN TOÀN15/08/1975Nam 6.8915.8Đạt
179179PHAN MẠNH TRƯỜNG04/02/1974Nam 9.89.519.3Đạt
180180ĐOÀN NGỌC TÚ02/01/1986Nam 99.518.5Đạt
181181PHẠM MINH TUẤN14/04/1989Nam 9.5918.5Đạt
182182ĐINH NGỌC TUẤN26/10/1982Nam 8.5917.5Đạt
183183TRẦN XUÂN TỨ17/02/1980Nam 8.89.518.3Đạt
184184NGUYỄN THẾ VẠN02/02/1973Nam 9.39.518.8Đạt
185185NGUYỄN HÀ VĂN03/07/1986Nam 8.59.518Đạt
186186NGUYỄN THỊ VÂN09/12/1993Nữ9.39.518.8Đạt
187187DƯƠNG THÀNH VINH12/08/1982Nam 89.517.5Đạt