Kết quả thi CNTT trình độ cơ bản, Khoá 32, ngày 18/10/2020

STTSBDHỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH
GIỚI TÍNHĐIỂM LTĐIỂM THTỔNG ĐIỂMXẾP
LOẠI
1001BÙI VIỆT ANH16/09/1996Nam8.5816.5Đạt
2002NGUYỄN NGỌC ANH17/07/1986Nữ8.3917.3Đạt
3003NGUYỄN PHƯƠNG ANH16/11/1998Nữ7.88.516.3Đạt
4004LÊ THỊ BÍCH02/10/1991Nữ9918Đạt
5005LÊ THỊ CHINH28/05/1990Nữ7.5613.5Đạt
6006TRẦN CÔNG DÂN09/06/1976Nam6713Đạt
7007PHẠM THỊ THÙY DINH12/07/1995Nữ6.86.513.3Đạt
8008ĐINH THỊ TUYẾT DUNG02/08/1983Nữ97.516.5Đạt
9009PHẠM THỊ KIM DUNG30/12/1984Nữ7.5714.5Đạt
10010PHẠM MẠNH DŨNG09/10/1962Nam9.5716.5Đạt
11011NGUYỄN THỊ DUYÊN27/11/1998Nữ7.8613.8Đạt
12012NGUYỄN HỮU DƯƠNG26/10/1979Nam7.8714.8Đạt
13013PHẠM HỒNG ĐIỂM06/02/1987Nữ77.514.5Đạt
14014NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC17/12/1984Nữ8.88.517.3Đạt
15015NGUYỄN NGỌC GIÁP09/01/1980Nam6713Đạt
16016PHẠM THỊ HÀ09/06/1993Nữ7815Đạt
17017TỐNG THỊ DUNG HÀ26/09/1990Nữ8.58.517Đạt
18018ĐOÀN THỊ NGỌC HẢI18/10/1982Nữ7.8714.8Đạt
19019HOÀNG HẢI30/05/1982Nữ8.3917.3Đạt
20020LÊ THANH HẢI20/02/1968NamVắngVắng0Không XL
21021LÊ THỊ THANH HẢI10/03/1982Nữ95.514.5Đạt
22022NGUYỄN MINH HẢI12/12/1975NamVắngVắng0Không XL
23023NGUYỄN THANH HẢI27/10/1983Nam8.3816.3Đạt
24024VŨ THẾ HẢI23/04/1983Nam9.88.518.3Đạt
25025NGUYỄN THỊ HẠNH01/02/1993Nữ8.3917.3Đạt
26026NGUYỄN THỊ HIỀN27/02/1992Nữ9.89.519.3Đạt
27027NGUYỄN THỊ THU HIỀN27/03/1988Nữ9.5918.5Đạt
28028PHẠM THỊ HIỀN05/10/1981Nữ9918Đạt
29029NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIỂN02/07/1984Nữ9918Đạt
30030NGUYỄN MINH HIẾU18/05/1987Nam7.3714.3Đạt
31031TỐNG THỊ HUỆ20/08/1994Nữ7.5916.5Đạt
32032TRẦN THỊ THANH HUYỀN05/12/1991Nữ7.8916.8Đạt
33033NGÔ THỊ LAN HƯƠNG24/08/1983Nữ5.85.511.3Đạt
34034PHẠM THỊ THU HƯỜNG19/04/1981Nữ7.5815.5Đạt
35035NGUYỄN ĐÌNH KHIÊM09/11/1983Nam98.517.5Đạt
36036PHẠM TRUNG KIÊN17/12/1983Nam8.58.517Đạt
37037PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN13/12/1987Nữ8.8917.8Đạt
38038PHAN THỊ NGỌC LAN24/03/1978Nữ5510Đạt
39039ĐINH THỊ LỆ15/05/1983Nữ8.8715.8Đạt
40040PHẠM CẨM LÊ23/09/1998Nữ9.3918.3Đạt
41041PHẠM THỊ HỒNG LÊ15/03/1988Nữ7.5714.5Đạt
42042HÀ BÍCH LIÊN28/02/1980Nữ8.58.517Đạt
43043LÃ THỊ THÙY LINH16/08/1996Nữ7.8714.8Đạt
44044NGUYỄN THỌ LỘC07/02/1986Nam8.5917.5Đạt
45045LÊ THỊ MINH17/06/1984Nữ8.5816.5Đạt
46046ĐINH HỮU NAM01/11/1987Nam9.3716.3Đạt
47047ĐOÀN TRUNG NAM19/02/1976Nam6.8713.8Đạt
48048PHẠM VĂN NAM01/04/1979Nam8.88.517.3Đạt
49049BÙI THỊ THIÊN NGA01/06/1989Nữ9.5918.5Đạt
50050CAO THỊ THÚY NGA09/12/1974NữVắngVắng0Không XL
51051ĐINH THỊ BÍCH NGỌC01/12/1984Nữ98.517.5Đạt
52052LÊ THỊ NGỌC03/10/1975Nữ6.81.58.3Hỏng
53053TRẦN THỊ MINH NGỌC16/04/1979Nữ88.516.5Đạt
54054PHẠM THỊ MINH NGUYỆT04/06/1986Nữ97.516.5Đạt
55055PHẠM KHẮC NHIÊN01/09/1978NamVắngVắng0Không XL
56056HÀ TRANG NHUNG04/07/1981Nữ7.87.515.3Đạt
57057PHẠM THỊ NHUNG20/11/1985Nữ8.5816.5Đạt
58058ĐINH XUÂN PHÚC11/01/1986Nam8.38.516.8Đạt
59059ĐỖ THỊ PHƯƠNG16/03/1993Nữ66.512.5Đạt
60060ĐỖ THỊ MINH PHƯƠNG18/04/1988Nữ8.5816.5Đạt
61061ĐỒNG THỊ THƯƠNG21/08/1994Nữ9.3817.3Đạt
62062NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG12/08/1982Nữ98.517.5Đạt
63063PHAN THANH PHƯƠNG05/05/1989Nam7.87.515.3Đạt
64064VŨ THỊ PHƯỢNG02/07/1989Nữ7.5815.5Đạt
65065NGUYỄN ĐỨC QUÂN22/02/1990Nam98.517.5Đạt
66066VŨ HỒNG QUÂN17/08/1993Nam8.5917.5Đạt
67067VŨ KHẮC TẠO05/03/1991Nam6814Đạt
68068ĐÀM THỊ THANH06/11/1981Nữ9.3817.3Đạt
69069HÀ TRUNG THÀNH27/11/1972Nam8.5816.5Đạt
70070NGUYỄN VĂN THÀNH22/12/1974Nam9.3716.3Đạt
71071VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO13/04/1991Nữ6713Đạt
72072VŨ THỊ THANH THẢO02/10/1993Nữ9.8817.8Đạt
73073NGUYỄN THỊ THÌN20/02/1988Nữ8.58.517Đạt
74074NGÔ KIM THOA26/08/1992Nữ8.8715.8Đạt
75075BÙI THỊ THU13/10/1975Nữ7.5815.5Đạt
76076NGUYỄN THỊ THU01/09/1987Nữ8.87.516.3Đạt
77077PHẠM THỊ THỦY06/10/1979Nữ7.3714.3Đạt
78078LÊ THỊ TRANG08/11/1988Nữ86.514.5Đạt
79079LÊ THỊ MỸ TRANG09/10/1979Nữ87.515.5Đạt
80080NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG18/11/1999Nữ7.87.515.3Đạt
81081NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG22/05/1988Nữ88.516.5Đạt
82082NGUYỄN HẢI TRIỀU14/02/1992Nam7.58.516Đạt
83083NGUYỄN THỊ TUYẾN08/03/1976Nữ87.515.5Đạt
84084LÊ TUẤN VŨ26/05/1995Nam9.3716.3Đạt
85085PHẠM QUỐC VƯỢNG05/12/1985Nam7.87.515.3Đạt
86086HOÀNG THỊ XUÂN03/03/1983Nữ9817Đạt
87087TRỊNH THỊ XUYẾN11/06/1968Nữ6.85.512.3Đạt
88088NGUYỄN ĐOÀN AN02/08/2004Nam5510Đạt
89089HOÀNG THỊ PHƯƠNG ANH16/10/2004Nữ5510Đạt
90090LÊ PHƯƠNG ANH12/01/2004Nữ5611Đạt
91091NGUYỄN TUẤN ANH10/02/2004Nam5510Đạt
92092PHẠM THỊ LAN ANH23/12/2004Nữ5611Đạt
93093PHAN QUANG ANH18/11/2004Nam5611Đạt
94094PHAN THỊ VÂN ANH11/08/2004Nữ5510Đạt
95095PHAN THỊ VÂN ANH23/11/2004Nữ5510Đạt
96096PHAN VIỆT ANH12/06/2004Nam65.511.5Đạt
97097TRẦN ĐĂNG ANH17/12/2004Nam5510Đạt
98098TRẦN ĐỨC ANH30/01/2003Nam5510Đạt
99099TRẦN NGỌC ANH12/11/2004Nam77.514.5Đạt
100100TRẦN THẾ ANH08/11/2004Nam5510Đạt
101101TRẦN TUẤN ANH23/01/2004Nam5510Đạt
102102TRẦN THỊ NGỌC ÁNH01/09/2004Nữ5510Đạt
103103ĐẶNG TÙNG BÁCH20/06/2004Nam5611Đạt
104104HOÀNG THỊ BAN12/09/2002Nữ5.3510.3Đạt
105105PHẠM MAI XUÂN BẮC10/04/2004Nam5510Đạt
106106ĐỖ VĂN BÌNH09/12/2004Nam5.5510.5Đạt
107107TRẦN THANH BÌNH12/06/2004NamVắngVắng0Không XL
108108TRỊNH HUY BÌNH26/09/2004Nam5.3510.3Đạt
109109PHAN VIỆT CẢNH03/11/2003Nam5510Đạt
110110NGUYỄN THỊ CHÂM02/08/2004Nữ5.8611.8Đạt
111111NGUYỄN VĂN CHIẾN23/03/2003Nam5510Đạt
112112ĐỖ VĂN CHINH25/01/2004Nam5510Đạt
113113NGUYỄN DUY CÔNG20/04/2004Nam5510Đạt
114114TRẦN VIỆT CƯỜNG14/10/2004Nam55.510.5Đạt
115115NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆU24/04/2004Nữ55.510.5Đạt
116116BÙI VĂN DUY10/01/2004Nam1.501.5Hỏng
117117ĐÀO VĂN DUY31/03/2003Nam5712Đạt
118118NGUYỄN HOÀNG DUY28/04/2004Nam5510Đạt
119119NGUYỄN VĂN DUY22/09/2004Nam5510Đạt
120120TRẦN QUANG DUY14/09/2004Nam5611Đạt
121121DƯƠNG THÀNH ĐẠT28/03/2004Nam1.83.55.3Hỏng
122122NGÔ THÀNH ĐẠT04/09/2004Nam5.35.510.8Đạt
123123BÙI VĂN ĐẶNG22/01/2003Nam5.8510.8Đạt
124124NGUYỄN MINH ĐOAN27/10/2004Nam303Hỏng
125125NGUYỄN QUANG ĐỘ20/08/2004Nam5510Đạt
126126NGUYỄN VĂN ĐÔNG19/11/2004Nam5.3510.3Đạt
127127ĐOÀN VĂN ĐỨC14/02/2004Nam5510Đạt
128128NGUYỄN MINH ĐỨC12/08/2004Nam5.5510.5Đạt
129129TRẦN THỊ TRÀ GIANG06/11/2003Nữ5510Đạt
130130VŨ VĂN GIÁP09/02/2004Nam5611Đạt
131131BÙI THU HÀ08/11/1995Nữ6.3713.3Đạt
132132TRẦN THỊ THU HÀ17/06/2004Nữ6.3612.3Đạt
133133PHẠM VĂN HAI16/07/2004Nam5712Đạt
134134NGUYỄN NGỌC HẢI22/03/2004Nam6.35.511.8Đạt
135135TRẦN THỊ HẢI18/01/2004Nữ5611Đạt
136136TRẦN TRUNG HẢI05/01/2004Nam5611Đạt
137137TRƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH30/07/2004NữVắngVắng0Không XL
138138BÙI THỊ THUÝ HẰNG07/11/2003Nữ5510Đạt
139139ĐOÀN XUÂN HIỂN29/06/2004Nam55.510.5Đạt
140140NGUYỄN VĂN HIỆP01/08/2004Nam5611Đạt
141141TRẦN VŨ HIỆP09/08/2004Nam5712Đạt
142142LÊ THỊ HOÀI27/07/2004Nữ5611Đạt
143143LƯƠNG VĂN HÙNG08/08/2004Nam5712Đạt
144144HOÀNG VĂN HUY22/09/2004Nam55.510.5Đạt
145145NGUYỄN QUANG HUY25/12/2004Nam56.511.5Đạt
146146VŨ QUỐC HUY11/11/2003Nam5712Đạt
147147LÃ THỊ THU HUYỀN02/09/2004Nữ5611Đạt
148148LÊ THỊ THU HUYỀN20/10/2004Nữ5510Đạt
149149NGUYỄN THỊ THU HUYỀN26/01/2004Nữ5611Đạt
150150TRẦN THỊ HUYỀN06/04/2004Nữ5611Đạt
151151PHẠM THỊ HƯƠNG07/07/2004Nữ5.8611.8Đạt
152152TRẦN QUỐC HY25/12/2004Nam5611Đạt
153153VŨ NGỌC KHÁNH20/07/2004Nam5611Đạt
154154PHẠM ĐÌNH KIÊN13/12/2004Nam6612Đạt
155155NGUYỄN DIỆU LINH16/08/2004Nữ3.814.8Hỏng
156156TRẦN THỊ LINH11/10/2004Nữ5510Đạt
157157PHẠM ĐỨC LONG24/02/2004Nam5510Đạt
158158TRẦN GIA LONG28/09/2003NamVắngVắng0Không XL
159159TRẦN QUANG LONG04/04/2004Nam55.510.5Đạt
160160ĐỖ THÀNH LỘC22/07/2004Nam5611Đạt
161161LÊ TRỌNG LỢI02/10/2004Nam5712Đạt
162162TRẦN THỊ LỤA05/08/2004Nữ5510Đạt
163163NGÔ TIẾN LỰC13/09/2004Nam5510Đạt
164164HOÀNG VĂN MẠNH02/03/2004Nam5.8712.8Đạt
165165TRẦN CÔNG MINH16/08/2003Nam5510Đạt
166166VŨ CÔNG MINH17/07/2004Nam56.511.5Đạt
167167PHẠM VĂN MỸ25/06/2004Nam7714Đạt
168168NGUYỄN HOÀI NAM27/10/2004Nam5611Đạt
169169TRẦN HOÀNG NAM08/12/2003Nam55.510.5Đạt
170170NGUYỄN THỊ NGÂN30/07/2004Nữ5510Đạt
171171ĐINH TRỌNG NGHĨA05/04/2004Nam5510Đạt
172172VŨ HỒNG NGOAN20/08/2003Nữ6.8612.8Đạt
173173NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC03/12/2004Nữ5611Đạt
174174TRẦN THỊ NHƯ NGỌC02/09/2004Nữ5.5510.5Đạt
175175VŨ THỊ HỒNG NHUNG08/08/2004Nữ5510Đạt
176176PHẠM TUẤN NINH21/03/2004Nam5.8510.8Đạt
177177TRẦN MẠNH PHÁT18/05/2003Nam5510Đạt
178178HOÀNG TRỌNG PHÚC11/11/2004Nam5510Đạt
179179TRẦN ĐỨC PHÚC06/07/2004Nam5510Đạt
180180TRƯƠNG MAI HẢI PHÚC17/11/2004Nam5510Đạt
181181NGUYỄN THỊ PHƯỢNG25/02/2004Nữ5510Đạt
182182BÙI NGỌC QUANG28/09/2004NamVắngVắng0Không XL
183183NGUYỄN MINH QUANG05/09/2004Nam5510Đạt
184184PHAN ANH QUANG13/08/2003Nam5510Đạt
185185VŨ DUY QUANG19/10/2004Nam6.3511.3Đạt
186186HOÀNG MINH QUÂN23/06/2004Nam5510Đạt
187187LƯƠNG TIẾN QUÂN28/02/2003Nam5510Đạt
188188NGUYỄN MINH QUÂN30/07/2004Nam5510Đạt
189189PHẠM VĂN QUÂN03/12/2003Nam5510Đạt
190190NGUYỄN GIA QUY16/12/2004Nam5510Đạt
191191ĐỖ NGỌC QUYỀN26/11/2004Nam5611Đạt
192192PHẠM MINH QUYỀN10/10/2004Nam5.8611.8Đạt
193193LÊ NGỌC QUỲNH29/11/2002Nam5510Đạt
194194NGUYỄN HẢI SƠN01/12/2004Nam5611Đạt
195195TÔN TRUNG SƠN11/08/2003Nam5712Đạt
196196ĐINH VĂN TÀI28/02/2004Nam5510Đạt
197197HOÀNG THỊ THẢO21/12/2004Nữ5510Đạt
198198NGUYỄN VĂN THẮNG15/05/2004Nam5510Đạt
199199PHẠM ĐỨC THẮNG24/02/2002Nam5510Đạt
200200PHẠM VĂN THỂ26/01/2004Nam5510Đạt
201201NGUYỄN MINH THIỆN29/01/2004Nam5510Đạt
202202ĐỖ VĂN THIỆU02/09/2004Nam5510Đạt
203203NGÔ THỊ THOA06/11/2004Nữ5510Đạt
204204NGUYỄN VĂN THÔNG18/10/2004Nam5510Đạt
205205NGUYỄN THỊ LỆ THU15/03/2004Nữ5.5813.5Đạt
206206TRẦN THỊ THƯƠNG05/10/2004Nữ5813Đạt
207207TRẦN THỊ MAI THƯƠNG19/02/2003Nữ56.511.5Đạt
208208NGUYỄN ĐÌNH TIẾN03/01/2004Nam55.510.5Đạt
209209PHẠM VĂN TÌNH12/09/2004Nam5611Đạt
210210PHẠM QUỐC TOÀN29/11/2004Nam0.844.8Hỏng
211211ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG05/02/2004Nữ5611Đạt
212212NGÔ BÁ TRỌNG02/10/2004Nam5510Đạt
213213TRIỆU QUANG TRỌNG18/02/2004Nam56.511.5Đạt
214214NGÔ XUÂN TRÚC30/09/2004Nam5.8712.8Đạt
215215TRỊNH ĐỨC TRUNG31/03/2004Nam5510Đạt
216216LÊ VĂN TRƯỜNG03/09/2004Nam5611Đạt
217217PHẠM NGỌC TUẤN13/05/2004Nam56.511.5Đạt
218218TRẦN MINH TUẤN22/11/2004Nam5611Đạt
219219VŨ ANH TUẤN24/04/2004Nam5510Đạt
220220LÊ MẠNH TUYỀN28/08/2004Nam5510Đạt
221221TRẦN THỊ THUÝ VÂN17/04/2004Nữ5813Đạt
222222VŨ XUÂN VIỆT11/12/2004Nam5611Đạt
223223NGUYỄN HOÀNG VŨ22/06/2004Nam7613Đạt
224224TRẦN LONG VŨ25/10/2004Nam5611Đạt
225225TRẦN VĂN YÊN23/06/2004Nam5510Đạt
226226PHẠM THỊ HỒNG YẾN26/04/2004Nữ5611Đạt