Kết quả thi CNTT trình độ cơ bản, Khoá 33, ngày 29/11/2020

STTSBDHỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH
GIỚI TÍNHĐIỂM LTĐIỂM THTỔNG ĐIỂMXẾP
LOẠI
1001ĐINH TRƯỜNG AN30/03/1999Nam7.5714.5Đạt
2002BÙI THỊ LAN ANH26/04/1977Nữ7916Đạt
3003BÙI THỊ TÚ ANH21/04/1992Nữ8.89.518.3Đạt
4004NGUYỄN THỊ VÂN ANH25/10/1990Nữ8.39.517.8Đạt
5005TRẦN TUẤN ANH09/12/1998Nam99.518.5Đạt
6006HOÀNG THỊ KIM ÁNH28/05/1981Nữ9.3918.3Đạt
7007LÊ THỊ NGUYỆT ÁNH24/04/1982Nữ8.8917.8Đạt
8008HOÀNG VĂN BẰNG14/09/1982Nam5510Đạt
9009BÙI THỊ BẨY10/09/1969Nữ6612Đạt
10010PHẠM VĂN BẨY29/11/1962Nam5.5611.5Đạt
11011PHAN THỊ NGỌC BÍCH06/05/1991Nữ97.516.5Đạt
12012MAI VĂN BÍNH10/01/1985Nam5510Đạt
13013NGUYỄN THỊ BÚT29/08/1973Nữ6.8814.8Đạt
14014NGUYỄN THỊ THỦY CHI10/10/1986Nữ87.515.5Đạt
15015VŨ NGỌC CHIẾN28/05/1977Nam8.88.517.3Đạt
16016HOÀNG NGỌC CHINH23/08/1980Nam6.87.514.3Đạt
17017BÙI THỊ KIM CÚC08/02/1974Nữ7.507.5Hỏng
18018PHẠM ĐÌNH CƯ05/10/1967Nam6612Đạt
19019NGUYỄN TIẾN CƯỜNG11/03/1977Nam6.3713.3Đạt
20020TÔ HỒNG DIỆP11/02/1985Nữ7.5714.5Đạt
21021NGUYỄN THỊ DỊU05/06/1991Nữ8917Đạt
22022NGUYỄN THỊ DUNG26/01/1979Nữ66.512.5Đạt
23023NGUYỄN THỊ DUNG05/06/1979Nữ7.8916.8Đạt
24024ĐỚI VIỆT DŨNG26/08/1990Nam9.3918.3Đạt
25025PHAN VĂN DŨNG10/09/1975NamVắngVắngVắngKhông XL
26026LÊ THỊ DỪA06/10/1967Nữ7.3613.3Đạt
27027NGUYỄN THÙY DƯƠNG03/06/1984Nữ7.5916.5Đạt
28028VŨ VĂN ĐIỆP30/09/1983Nam8.57.516Đạt
29029ĐƯỜNG HOÀNG GIANG06/03/1993Nam99.518.5Đạt
30030LÂM THỊ HƯƠNG GIANG13/04/1984Nữ9918Đạt
31031TỐNG KIM GIANG30/07/1977Nam8.57.516Đạt
32032TRỊNH THỊ THU GIANG24/10/1982Nữ6.55.512Đạt
33033ĐỖ VĂN GIỚI21/01/1981Nam7.8916.8Đạt
34034ĐOÀN THỊ HÀ29/01/1987Nữ8.8816.8Đạt
35035BÙI HOÀNG HẢI21/04/1985Nam8.8917.8Đạt
36036NGUYỄN THỊ HẢI21/11/1984Nữ7.8916.8Đạt
37037TRỊNH VĂN HẢI10/09/1979Nam8.3917.3Đạt
38038VŨ THỊ THU HẢI21/07/1985Nữ8917Đạt
39039NGUYỄN THỊ HẠNH16/07/1982Nữ8.59.518Đạt
40040NINH VĂN HẠNH15/02/1983Nam8.88.517.3Đạt
41041VŨ QUANG HẢO03/06/1985Nam8.5917.5Đạt
42042NGUYỄN THỊ THU HẰNG02/02/1987Nữ6.3814.3Đạt
43043NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG19/09/1972Nữ5.56.512Đạt
44044VŨ THỊ HẰNG22/06/1990Nữ7.8916.8Đạt
45045PHẠM VĂN LÂU10/07/1986Nam8816Đạt
46046LÊ THU HIỀN09/11/1999Nữ6.56.513Đạt
47047NGUYỄN THỊ HIỀN17/10/1988Nữ8816Đạt
48048ĐỖ GIA HIỂU07/08/1986Nam6511Đạt
49049BÙI QUỐC HIỆU10/12/1989Nam7.88.516.3Đạt
50050LÊ THỊ KIỀU HOA20/01/1976Nữ5.5510.5Đạt
51051NGUYỄN THANH HOA01/12/1986Nữ7.5714.5Đạt
52052VŨ THỊ HOA21/01/1983Nữ7.5512.5Đạt
53053NGUYỄN THỊ MINH HÒA14/12/1978Nữ7.5815.5Đạt
54054NGUYỄN VĂN HÒA29/05/1980Nam7.8815.8Đạt
55055ĐỒNG THỊ THU HOÀN05/07/1979Nữ78.515.5Đạt
56056LÊ THỊ HỒNG22/09/1982Nữ76.513.5Đạt
57057PHẠM ĐÌNH HỒNG04/12/1974Nam5.8510.8Đạt
58058TRỊNH THỊ HỒNG23/03/1982Nữ8.56.515Đạt
59059VŨ THỊ HỒNG05/09/1991Nữ8.88.517.3Đạt
60060NGUYỄN THỊ MINH HUẾ16/02/1984Nữ6.5915.5Đạt
61061ĐINH THỊ XUÂN HUỆ04/04/1984Nữ8.5816.5Đạt
62062BÙI NGỌC HÙNG22/05/1986Nam8.38.516.8Đạt
63063MAI ĐÌNH HÙNG15/02/1980Nữ96.515.5Đạt
64064NGUYỄN MẠNH HÙNG20/08/1991Nam87.515.5Đạt
65065BÙI THỊ HUYỀN17/04/1981Nữ6.8511.8Đạt
66066ĐINH THỊ THANH HUYỀN20/02/1994Nữ8.37.515.8Đạt
67067ĐỖ VĂN HUYNH02/10/1982Nam8.56.515Đạt
68068BÙI THỊ HƯƠNG27/08/1990Nữ8.38.516.8Đạt
69069LÊ THỊ THANH HƯƠNG02/08/1972Nữ88.516.5Đạt
70070NGUYỄN THỊ HƯƠNG06/12/1977Nữ65.511.5Đạt
71071VŨ THỊ HƯƠNG24/05/1985Nữ5.5510.5Đạt
72072VŨ THỊ HƯƠNG26/09/1983Nữ5.5712.5Đạt
73073ĐINH THỊ HƯỜNG16/11/1993Nữ97.516.5Đạt
74074LÊ THỊ HƯỜNG12/03/1978Nữ7512Đạt
75075PHẠM THỊ HƯỜNG29/09/1989Nữ8.5816.5Đạt
76076PHẠM THỊ HƯỜNG10/02/1989Nữ5.55.511Đạt
77077PHẠM THỊ HƯỜNG29/10/1985Nữ6.5814.5Đạt
78078PHẠM THỊ HƯỜNG14/01/1973Nữ78.515.5Đạt
79079PHẠM THỊ HƯỜNG19/03/1972Nữ8.58.517Đạt
80080TÔ THỊ HƯỜNG24/03/1982Nữ9.3918.3Đạt
81081TRỊNH THỊ THU HƯỜNG20/10/1986Nữ8.3715.3Đạt
82082BÙI THỊ KHIẾT05/08/1976Nữ9.3918.3Đạt
83083BÙI VĂN KHOA09/12/1987Nam7.85.513.3Đạt
84084LÊ THỊ PHƯƠNG LAN26/07/1980Nữ8.3816.3Đạt
85085PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN25/12/1975Nữ6.3612.3Đạt
86086PHAN THỊ TỐ LAN20/08/1987Nữ8.8715.8Đạt
87087PHẠM ĐÌNH LÂM15/03/1990Nam6.8814.8Đạt
88088PHẠM THỊ LÊ24/02/1990Nữ9817Đạt
89089NGUYỄN THỊ LIỄU24/10/1990Nữ5.36.511.8Đạt
90090NGUYỄN THỊ LIỆU10/07/1988Nữ5.8813.8Đạt
91091BÙI THỊ THANH LOAN15/02/1992Nữ7.37.514.8Đạt
92092TRỊNH THỊ LOAN21/06/1987Nữ5510Đạt
93093VŨ THỊ LOAN06/01/1993Nữ8.38.516.8Đạt
94094TRẦN GIA LONG28/09/2003Nam5510Đạt
95095TRỊNH THỊ LỤA09/11/1987Nữ8.5917.5Đạt
96096MAI THỊ LUẬN02/10/1983Nữ68.514.5Đạt
97097NGUYỄN THỊ THÚY LUYÊN17/12/1970Nữ6915Đạt
98098PHẠM THỊ LƯU15/11/1972Nữ6.87.514.3Đạt
99099VŨ THỊ HƯƠNG LÝ01/11/1984Nữ8.8816.8Đạt
100100ĐINH NGỌC MAI08/04/1997Nữ9.3918.3Đạt
101101NGUYỄN ĐÌNH MẠNH15/05/1982Nam86.514.5Đạt
102102NGUYỄN TUẤN MẠNH11/12/1996Nam8816Đạt
103103NGUYỄN THỊ MÙI17/10/1979Nữ56.511.5Đạt
104104PHẠM THỊ MY18/12/1971Nữ5510Đạt
105105NGUYỄN THỊ NGA01/10/1988Nữ8.58.517Đạt
106106PHẠM THANH NGA18/07/1987Nữ9.3817.3Đạt
107107ĐINH THỊ NGÁT22/05/1990Nữ9.38.517.8Đạt
108108LÊ THỊ VIỆT NGÂN05/10/1979Nữ9615Đạt
109109NGUYỄN BÁ NGỌC14/12/1983Nam88.516.5Đạt
110110NGUYỄN MINH NGỌC04/02/1978Nam8.5816.5Đạt
111111NGUYỄN THỊ NGỌC08/09/1972Nữ8.3816.3Đạt
112112NGUYỄN THỊ MINH NGỌC20/10/1976Nữ8.37.515.8Đạt
113113LÂM THỊ NGỌT08/12/1985Nữ6814Đạt
114114VŨ THỊ NGUYÊN18/01/1991Nữ98.517.5Đạt
115115BÙI THỊ NHÀN28/12/1990Nữ9.57.517Đạt
116116NGUYỄN THỊ THANH NHÀN29/05/1974Nữ8.8816.8Đạt
117117TRƯƠNG NGỌC OANH16/10/1988Nữ9.3817.3Đạt
118118NGUYỄN THANH PHAN05/09/1975Nam57.512.5Đạt
119119ĐINH THỊ LAN PHƯƠNG14/12/1976Nữ9.3716.3Đạt
120120PHẠM THI PHƯƠNG20/11/1977Nữ5.8712.8Đạt
121121VŨ THỊ THU PHƯƠNG22/10/1984Nữ8.8816.8Đạt
122122TRẦN THỊ LỆ QUYÊN12/12/1981Nữ7815Đạt
123123ĐINH NGỌC QUYỀN02/06/1986Nam8.58.517Đạt
124124PHẠM SAO13/05/1981Nam7.5815.5Đạt
125125NGUYỄN THỊ HỒNG SÂM28/12/1979Nữ6.86.513.3Đạt
126126NGUYỄN THÁI SOÁI01/10/1971Nam8.5614.5Đạt
127127ĐÀO THỊ TRUNG SONG29/03/1978Nữ7.56.514Đạt
128128PHẠM THANH SƠN14/11/1981Nam8.37.515.8Đạt
129129PHẠM VĂN SƠN15/11/1987Nam5712Đạt
130130VŨ THANH SƠN15/01/1993Nam7714Đạt
131131PHẠM HỒNG TÁM29/01/1978Nữ7.36.513.8Đạt
132132ĐINH THỊ THANH TÂM04/10/1985Nữ8.38.516.8Đạt
133133TRẦN THỊ TÂM09/10/1994Nữ8.3917.3Đạt
134134NGUYỄN THANH TÂN14/02/1990Nam9.3918.3Đạt
135135PHẠM DUY TÂN06/09/1990Nam6814Đạt
136136NINH THỊ KIM THANH24/03/1977Nữ7.36.513.8Đạt
137137PHẠM XUÂN THANH16/06/1986Nam8.5816.5Đạt
138138BÙI VĂN THÀNH25/10/1970Nam6.38.514.8Đạt
139139PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO22/11/1991Nữ8.59.518Đạt
140140VŨ THỊ THẢO27/05/1991Nữ7.88.516.3Đạt
141141VŨ THỊ XUÂN THẢO02/07/1973Nữ6814Đạt
142142PHẠM THỊ THẮM05/10/1984Nữ8.3816.3Đạt
143143PHẠM THẾ THẮNG20/06/1993Nam9.5817.5Đạt
144144PHẠM DUY THI12/05/1969Nam7.5815.5Đạt
145145VŨ NGỌC THIỆN10/01/1993Nam8.5816.5Đạt
146146LƯƠNG THỊ THOA06/03/1977Nữ8.87.516.3Đạt
147147ĐẶNG THỊ THU24/07/1985Nữ7.88.516.3Đạt
148148NGUYỄN HOÀI THU15/08/1987Nữ7.89.517.3Đạt
149149NGUYỄN THỊ THU18/07/1980Nữ8816Đạt
150150PHẠM THỊ THU01/10/1979Nữ7.8815.8Đạt
151151TRẦN THỊ MINH THU23/03/1985Nữ8.38.516.8Đạt
152152ĐOÀN VĂN THUẬN25/03/1979Nam7.3613.3Đạt
153153NGUYỄN THỊ THANH THÙY29/01/1979Nữ6.5814.5Đạt
154154TRẦN VĂN THÙY26/08/1990Nam7.57.515Đạt
155155NGUYỄN THỊ THỦY14/12/1982Nữ9.8918.8Đạt
156156TẠ THỊ THU THỦY05/03/1985Nữ8.88.517.3Đạt
157157TRƯƠNG THỊ THU THỦY16/12/1983Nữ8917Đạt
158158LƯƠNG THỊ THÚY09/09/1994Nữ6.8713.8Đạt
159159LƯƠNG THỊ HỒNG THÚY08/12/1970Nữ88.516.5Đạt
160160TRẦN NGỌC THUYÊN29/07/1983Nam5510Đạt
161161ĐÀO THỊ THƯƠNG09/12/1991Nữ7.38.515.8Đạt
162162NGUYỄN THỊ THƯƠNG01/03/1990Nữ8.88.517.3Đạt
163163LÊ THỪA THƯỚNG14/06/1966Nam5.8813.8Đạt
164164LẠI VĂN TIẾN05/06/1979Nam8715Đạt
165165NGUYỄN ĐÌNH TIẾN09/11/1975Nam7.57.515Đạt
166166NGUYỄN VĂN TIẾN15/05/1983Nam7.5916.5Đạt
167167TẠ THỊ TOAN10/03/1985Nữ9918Đạt
168168NGUYỄN ĐỨC TOÀN16/10/1968Nam8.3917.3Đạt
169169TRẦN QUỐC TOÀN12/02/1978Nam5.86.512.3Đạt
170170VŨ MINH TOÀN02/04/1974Nam7.88.516.3Đạt
171171LÊ HUYỀN TRANG13/03/1987Nữ8.3816.3Đạt
172172NGUYỄN MINH TRANG21/10/1993Nữ8.8816.8Đạt
173173NGUYỄN THỊ TRANG06/08/1984Nữ8816Đạt
174174PHẠM MINH TRANG07/07/1986Nữ8.88.517.3Đạt
175175VŨ THỊ HUYỀN TRANG11/12/1986Nữ9.38.517.8Đạt
176176VŨ THỊ THU TRANG02/09/1984Nữ7815Đạt
177177PHẠM THỊ TRÂM06/01/1984Nữ5.5611.5Đạt
178178PHẠM THÀNH TRUNG05/02/1985Nam8.8917.8Đạt
179179PHẠM ĐỨC TÚ09/09/1974Nam5.8813.8Đạt
180180ĐOÀN VĂN TUẤN04/03/1982Nam6.5511.5Đạt
181181NGUYỄN PHÚ TUẤN02/12/1982Nam6.87.514.3Đạt
182182NGUYỄN ÁNH TUYẾT22/01/1980Nữ57.512.5Đạt
183183PHẠM THỊ TUYẾT16/10/1973Nữ6.88.515.3Đạt
184184PHẠM MẠNH TƯỞNG05/12/1983Nam6.37.513.8Đạt
185185VŨ VĂN TƯỞNG28/03/1990Nam6.38.514.8Đạt
186186NGUYỄN THỊ KIM UYÊN13/01/1976Nữ6.3511.3Đạt
187187TRẦN NGỌC UYÊN16/05/1980Nữ8.87.516.3Đạt
188188ĐÀM THỊ VÂN19/12/1990Nữ8.5917.5Đạt
189189NGUYỄN THỊ VÂN03/10/1986Nữ9918Đạt
190190VŨ THỊ VÂN15/12/1988Nữ8.5917.5Đạt
191191HOÀNG ĐỨC VƯƠNG07/05/1992Nam86.514.5Đạt
192192ĐINH DUY VƯỜNG05/10/1970Nam6713Đạt
193193LƯƠNG THỊ XUÂN24/08/1987Nữ7.8815.8Đạt
194194TRẦN THỊ XUYẾN12/08/1988Nữ9.3514.3Đạt
195195ĐÀO THỊ YẾN01/10/1989Nữ8.3816.3Đạt
196196ĐINH THỊ YẾN15/07/1987Nữ8.88.517.3Đạt
197197NGUYỄN THỊ YẾN06/05/1971Nữ5.87.513.3Đạt
198198NGÔ THỊ HÀ15/10/1968Nữ6.8814.8Đạt
199199TRỊNH THỊ HƯỜNG15/01/1973Nữ6814Đạt
200200VŨ THỊ HƯỜNG15/08/1979Nữ6511Đạt
201201PHẠM THỊ THÁI10/02/1972Nữ8816Đạt
202202MAI THỊ THO23/09/1973Nữ6.5612.5Đạt
203203ĐỖ THỊ THU03/04/1974Nữ7.3613.3Đạt