Kết quả thi CNTT trình độ cơ bản, Khoá 40, ngày 27/11/2021

STTSBDHỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH
GIỚI TÍNHĐIỂM LTĐIỂM THTỔNG ĐIỂMXẾP
LOẠI
11LƯU THÀNH AN16/09/2005Nam6.87.514.3Đạt
22NGUYỄN THÀNH AN29/10/2005Nam55.510.5Đạt
33ĐINH TUẤN ANH25/06/2005Nam5510Đạt
44ĐỖ PHẠM HOÀNG ANH06/09/2005Nam5611Đạt
55HOÀNG THỊ VÂN ANH26/10/2005Nữ5712Đạt
66HOÀNG TUẤN ANH19/04/2005Nam76.513.5Đạt
77NGUYỄN HẢI ANH25/11/2005Nam5.56.512Đạt
88NGUYỄN XUÂN ANH24/04/2005Nam5712Đạt
99PHẠM THỊ VÂN ANH15/08/2005Nữ5611Đạt
1010PHAN THẾ ANH03/01/2005Nam5712Đạt
1111PHAN TUẤN ANH27/03/2005Nam5.3813.3Đạt
1212TẠ DUY ANH24/06/2005Nam6.3814.3Đạt
1313TRẦN QUỐC ANH27/07/2005Nam5.3712.3Đạt
1414TRẦN THẾ ANH13/06/2005Nam5611Đạt
1515TRẦN THỊ VÂN ANH04/10/2005Nữ56.511.5Đạt
1616TRẦN TUẤN ANH20/04/2005Nam58.513.5Đạt
1717TRẦN TUẤN ANH25/12/2004Nam6.38.514.8Đạt
1818VŨ THỊ LAN ANH20/11/2005Nữ5712Đạt
1919VŨ THỊ HỒNG ÁNH04/07/2005Nữ5.57.513Đạt
2020TRẦN XUÂN BÁCH03/07/2005NamVắngVắngVắngKhông XL
2121TRẦN ĐĂNG CHÍ BẢO29/08/2005NamVắngVắngVắngKhông XL
2222VŨ QUỐC BẢO09/03/2005Nam55.510.5Đạt
2323NGUYỄN NGỌC BÍCH09/02/2005Nữ56.511.5Đạt
2424NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH31/08/2005Nữ5611Đạt
2525VŨ THANH BÌNH16/09/2005Nam5611Đạt
2626TRIỆU THỊ PHƯƠNG CHÂM14/10/2005Nữ5510Đạt
2727NGUYỄN MINH CHÂU23/09/2005Nam5510Đạt
2828BÙI VĂN CÔNG30/10/2005Nam5611Đạt
2929NGUYỄN THÀNH CÔNG29/10/2005Nam5611Đạt
3030PHẠM VĂN CÔNG19/02/2005Nam5.8510.8Đạt
3131TRẦN MINH CÔNG14/01/2005Nam5510Đạt
3232NGÔ ĐỨC CƯỜNG22/09/2005Nam5510Đạt
3333NGUYỄN VĂN CƯỜNG16/11/2005Nam3.81.55.3Hỏng
3434TRẦN CAO CƯỜNG15/10/2005Nam5510Đạt
3535TRẦN DUY CƯỜNG24/01/2005Nam5.87.513.3Đạt
3636NGUYỄN THỊ DIỆU05/09/2005Nữ5.3611.3Đạt
3737ĐÀO VĂN DOANH01/05/2005Nam5510Đạt
3838ĐỖ THÀNH DOANH17/10/2005Nam5510Đạt
3939NGUYỄN VĂN DOANH25/09/2005Nam57.512.5Đạt
4040TRẦN ĐĂNG DUẨN15/12/2005Nam6.87.514.3Đạt
4141LÊ MỸ DUNG06/10/2005Nữ5510Đạt
4242NGUYỄN THỊ KIM DUNG16/10/2005Nữ57.512.5Đạt
4343TRẦN THỊ THÙY DUNG11/12/2005Nữ5611Đạt
4444HOÀNG ANH DŨNG10/11/2005Nam5.5510.5Đạt
4545LÊ ANH DŨNG07/06/2005Nam56.511.5Đạt
4646NGÔ QUANG DŨNG11/01/2005Nam5611Đạt
4747NGUYỄN TẤN DŨNG17/05/2005Nam56.511.5Đạt
4848NGUYỄN TIẾN DŨNG09/06/2005Nam5611Đạt
4949NGUYỄN TRÍ DŨNG07/05/2005Nam5611Đạt
5050TRẦN MẠNH DŨNG30/03/2005Nam5510Đạt
5151BÙI ĐỨC DUY25/10/2005Nam5611Đạt
5252ĐỖ VĂN DUY07/11/2005Nam5712Đạt
5353NINH QUANG DUY12/08/2005Nam57.512.5Đạt
5454PHẠM NGUYỄN ANH DUY29/08/2005Nam5510Đạt
5555PHAN KHÁNH DUY26/12/2005Nam5510Đạt
5656VŨ THÀNH DUY19/01/2005Nam5510Đạt
5757PHAN TRỌNG DƯƠNG12/08/2005Nam5712Đạt
5858PHẠM THỊ ĐÀO17/10/2005Nữ5510Đạt
5959TRẦN DUY ĐẠT10/12/2004Nam6.8612.8Đạt
6060TRẦN TIẾN ĐẠT08/09/2005Nam5510Đạt
6161TRẦN MẠNH ĐẮC06/10/2005Nam5611Đạt
6262TRẦN HẢI ĐĂNG16/12/2005Nam6612Đạt
6363PHẠM VĂN ĐỊNH14/01/2005Nam5813Đạt
6464NGUYỄN MINH ĐOAN27/10/2004Nam5611Đạt
6565PHẠM MINH ĐOÀN30/12/2005Nam5712Đạt
6666PHẠM XUÂN ĐOÀN17/11/2005Nam5510Đạt
6767VŨ VĂN ĐOÀN16/07/2005Nam5510Đạt
6868ĐẶNG VIỆT ĐỨC21/08/2005Nam5712Đạt
6969TRẦN LẬP ĐỨC14/10/2005Nam5712Đạt
7070TRẦN TRUNG ĐỨC23/02/2005Nam5712Đạt
7171NGUYỄN HƯƠNG GIANG15/12/2005Nữ6.5511.5Đạt
7272PHẠM TRƯỜNG GIANG21/01/2005Nam5611Đạt
7373TRẦN MINH GIANG09/06/2005Nam5611Đạt
7474TRẦN VĂN GIANG24/06/2005Nam5510Đạt
7575TRẦN NGỌC HÀ24/11/2005Nữ5611Đạt
7676NGUYỄN KIM HẢI19/04/2005Nam5510Đạt
7777TRẦN XUÂN HẢI30/03/2005Nam5.8611.8Đạt
7878LÊ THỊ HẠNH11/03/2005Nữ5611Đạt
7979TRƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH30/07/2004Nữ5510Đạt
8080PHẠM THỊ THÚY HẰNG28/09/2005Nữ5510Đạt
8181NGUYỄN HOÀNG BẢO HÂN16/09/2005Nữ5510Đạt
8282ĐINH THỊ THU HIỀN01/10/2005Nữ3.314.3Hỏng
8383NGUYỄN THỊ THANH HIỀN06/02/2005Nữ5611Đạt
8484NGUYỄN CHÍ HIỂU25/02/2005Nam3.803.8Hỏng
8585ĐỖ ĐÌNH HIẾU24/06/2005Nam5510Đạt
8686LÊ TRUNG HIẾU19/09/2005Nam5510Đạt
8787NGUYỄN THẾ HIẾU18/01/2005Nam5611Đạt
8888NGUYỄN VĂN HIẾU16/03/2005Nam5.8611.8Đạt
8989NGUYỄN VĂN HIẾU21/12/2005Nam67.513.5Đạt
9090NGUYỄN XUÂN HIẾU16/02/2005Nam5510Đạt
9191TRẦN TRUNG HIẾU11/04/2005Nam5611Đạt
9292TRẦN VĂN HIẾU20/01/2005Nam5.5611.5Đạt
9393TRƯƠNG THỊ THU HOÀI09/10/2005Nữ5611Đạt
9494VŨ THỊ HOÀI15/08/2005Nữ5510Đạt
9595NGUYỄN KHẢI HOÀN05/03/2005Nam5.5510.5Đạt
9696NGUYỄN VĂN HOÀN26/10/2005Nam5510Đạt
9797NGUYỄN VĂN HOÀN24/10/2004Nam6.3612.3Đạt
9898ĐINH NGUYÊN HOÀNG22/06/2003Nam5611Đạt
9999NGUYỄN NGỌC HOÀNG22/04/2005Nam5510Đạt
100100PHẠM TRUNG HOÀNG06/06/2005Nam5510Đạt
101101NGUYỄN MẠNH HƠN09/01/2004Nam5611Đạt
102102ĐỖ THỊ HUÊ22/12/2005Nữ5.5611.5Đạt
103103ĐỖ NGUYỄN PHI HÙNG10/05/2005Nam5510Đạt
104104NGUYỄN PHI HÙNG02/06/2005Nam5510Đạt
105105TRẦN MẠNH HÙNG10/10/2005Nam5712Đạt
106106VŨ TIẾN HÙNG02/01/2005Nam5611Đạt
107107NGUYỄN VĂN HUY01/07/2005Nam5611Đạt
108108PHẠM QUANG HUY16/08/2005Nam5611Đạt
109109TRẦN NGỌC HUY05/04/2005Nam5510Đạt
110110TRƯƠNG VĂN HUY02/12/2005Nam6.3612.3Đạt
111111VŨ QUANG HUY22/07/2005Nam7714Đạt
112112NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN13/11/2005Nữ5.8510.8Đạt
113113TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN27/08/2005Nữ5510Đạt
114114PHAN ĐỨC HUỲNH17/07/2005Nam5510Đạt
115115BÙI VĂN HƯNG07/07/2005Nam5510Đạt
116116ĐẬU THỊ HƯƠNG13/12/2005NữVắngVắngVắngKhông XL
117117ĐINH THỊ THU HƯƠNG29/07/2005Nữ5510Đạt
118118NGUYỄN THỊ HƯƠNG08/10/2005Nữ5510Đạt
119119NGUYỄN THU HƯƠNG13/06/2005Nữ5510Đạt
120120VŨ QUANG HƯỚNG30/09/2005Nam5712Đạt
121121TRẦN VĂN KHẢI12/07/2005Nam6.5713.5Đạt
122122NGUYỄN PHẠM DUY KHANH07/10/2005Nam57.512.5Đạt
123123PHẠM DUY KHANH26/03/2005Nam5510Đạt
124124TRẦN VĂN KHANH07/06/2005Nam5611Đạt
125125BÙI DUY KHÁNH16/06/2005Nam6713Đạt
126126NGUYỄN VĂN KHÁNH02/09/2005Nam7.3613.3Đạt
127127NGUYỄN VĂN KHÁNH07/06/2005Nam5712Đạt
128128TRẦN THỊ VÂN KHÁNH09/05/2005Nữ5.5611.5Đạt
129129NGUYỄN VĂN KHOA14/12/2005Nam6612Đạt
130130PHAN THỊ HỒNG KHUYÊN30/11/2005Nữ5712Đạt
131131NGUYỄN TRUNG KIÊN18/01/2005Nam6.5511.5Đạt
132132TRẦN HOÀNG KIỆT11/12/2005Nam5611Đạt
133133NGUYỄN THÚY KIỀU02/05/2005Nữ5611Đạt
134134TRẦN THỊ LÀ04/09/2005Nữ5510Đạt
135135NGUYỄN NGỌC LAN20/12/2005Nữ5510Đạt
136136PHẠM THỊ BÍCH LAN11/11/2005Nữ5510Đạt
137137PHẠM THỊ HƯƠNG LAN23/10/2005Nữ5510Đạt
138138PHAN THU LỆ19/12/2005Nữ5.3510.3Đạt
139139PHAN THANH LIÊM11/02/2005Nam5611Đạt
140140NGUYỄN DIỆU LINH16/08/2004Nữ5611Đạt
141141NGUYỄN NGỌC LINH11/05/2005Nữ5611Đạt
142142PHẠM NGỌC LINH01/08/2005Nữ6612Đạt
143143PHẠM ĐỨC LONG31/10/2003Nam6.3612.3Đạt
144144NGUYỄN VĂN LỰC03/01/2005Nam6.3612.3Đạt
145145LÃ TRẦN LƯỢNG14/04/2005Nam5611Đạt
146146LÊ HƯƠNG LY02/07/2005Nữ5611Đạt
147147LÊ THỊ DIỆU LY26/10/2005Nữ5611Đạt
148148TRẦN THỊ TUYẾT MAI13/02/2005Nữ5712Đạt
149149DƯƠNG ĐỨC MẠNH20/07/2005Nam6.3713.3Đạt
150150ĐỖ QUANG MINH01/10/2004Nam5611Đạt
151151NGUYỄN PHÚC BÌNH MINH20/11/2005Nam5510Đạt
152152TRẦN QUANG MINH21/07/2005Nam6.5814.5Đạt
153153TRẦN TUẤN MINH30/07/2005Nam5611Đạt
154154TRẦN ANH MỸ06/11/2005Nam5712Đạt
155155ĐỖ VĂN NAM20/09/2005Nam5813Đạt
156156HÀ BÙI HOÀI NAM13/08/2005Nam56.511.5Đạt
157157TRẦN HOÀI NAM06/10/2005Nam56.511.5Đạt
158158ĐÀO NGUYỆT NGA23/05/2005Nữ6.5814.5Đạt
159159PHẠM THỊ THANH NGA18/07/2005Nữ5813Đạt
160160BÙI THỊ THANH NGÂN03/10/2005Nữ6.57.514Đạt
161161NGUYỄN THỊ THU NGÂN29/11/2005Nữ5.37.512.8Đạt
162162MAI VĂN NGHĨA26/09/2005Nam5510Đạt
163163PHẠM THỊ HỒNG NGỌC03/10/2005Nữ55.510.5Đạt
164164HOÀNG KHẮC NGUYÊN14/11/2005Nam55.510.5Đạt
165165NINH ĐẶNG KHÔI NGUYÊN01/12/2005Nam6511Đạt
166166VŨ QUỐC NGUYÊN02/01/2005Nam5510Đạt
167167TRẦN MINH NGUYỆN27/03/2004Nam5510Đạt
168168HOÀNG DUY NHẬT15/09/2005Nam5.5712.5Đạt
169169NGUYỄN NGỌC NHẬT06/05/2005Nam5611Đạt
170170NGUYỄN HỒNG NHUNG28/09/2005Nữ56.511.5Đạt
171171NGUYỄN THẢO NHUNG15/12/2005Nữ5611Đạt
172172NGUYỄN THỊ NHUNG25/07/2005Nữ5510Đạt
173173PHẠM THỊ NHUNG26/02/2005Nữ5.56.512Đạt
174174VŨ THỊ TUYẾT NHUNG12/09/2005Nữ56.511.5Đạt
175175NGUYỄN THỊ OANH15/12/2005Nữ5510Đạt
176176TRẦN THỊ THỤC OANH29/09/2005Nữ5510Đạt
177177MAI DUY PHONG23/06/2005Nam5510Đạt
178178VŨ MINH PHÒNG25/07/2005Nam5510Đạt
179179BÙI MINH PHÚC26/12/2005Nam56.511.5Đạt
180180NGUYỄN VĂN PHÚC14/08/2005Nam75.512.5Đạt
181181TRẦN MẠNH PHÚC08/02/2005Nam5510Đạt
182182TRƯƠNG VĂN PHÚC14/12/2005Nam5510Đạt
183183HOÀNG TIẾN PHƯƠNG05/08/2004Nam5510Đạt
184184NINH THỊ PHƯƠNG28/01/2005Nữ5510Đạt
185185BÙI MINH QUANG12/04/2005Nam56.511.5Đạt
186186BÙI NGỌC QUANG28/09/2004Nam5712Đạt
187187NGUYỄN NGỌC QUANG12/03/2005Nam5611Đạt
188188NGUYỄN VIỆT QUANG05/12/2005Nam5510Đạt
189189BÙI MINH QUÂN28/04/2005Nam57.512.5Đạt
190190ĐỖ MINH QUÂN01/06/2005Nam5.3712.3Đạt
191191PHẠM ANH QUÂN13/10/2005Nam58.513.5Đạt
192192PHẠM MINH QUÂN01/05/2005Nam56.511.5Đạt
193193TRẦN MINH QUÂN26/06/2005Nam5712Đạt
194194ĐINH NHƯ QUỲNH13/03/2005Nữ6.87.514.3Đạt
195195VŨ THỊ NHƯ QUỲNH24/07/2005Nữ5.3712.3Đạt
196196TRẦN THỊ SÁNG01/01/2005Nữ5813Đạt
197197KIM MẠNH SƠN31/08/2005Nam57.512.5Đạt
198198MAI VĂN SƠN01/08/2005Nam5712Đạt
199199NGÔ ĐÌNH SƠN19/08/2005Nam55.510.5Đạt
200200TRẦN VĂN SƠN03/10/2005Nam56.511.5Đạt
201201PHẠM THẾ TÀI16/11/2005Nam5712Đạt
202202VŨ ĐỨC TÀI10/09/2005Nam56.511.5Đạt
203203NGUYỄN VĂN TÂM23/08/2005Nam7.5815.5Đạt
204204NGUYỄN THÀNH THÁI03/10/2005Nam5.87.513.3Đạt
205205TRẦN DUY THÁI25/11/2005Nam57.512.5Đạt
206206TRẦN NGỌC THÁI14/10/2005Nam5712Đạt
207207HOÀNG VĂN THANH03/04/2004Nam5611Đạt
208208NGUYỄN VĂN THÀNH19/09/2005Nam5611Đạt
209209ĐOÀN THỊ THẢO13/10/2005Nữ55.510.5Đạt
210210LÊ PHƯƠNG THẢO04/11/2005Nữ5712Đạt
211211NGUYỄN THỊ THẢO26/07/2005Nữ5510Đạt
212212NGUYỄN THỊ THU THẢO15/05/2005Nữ5510Đạt
213213TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO29/05/2005Nữ5.5813.5Đạt
214214VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO19/12/2005Nữ56.511.5Đạt
215215VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO07/04/2005Nữ55.510.5Đạt
216216PHẠM VĂN THĂNG18/06/2005Nam5.35.510.8Đạt
217217LÊ VĂN THẮNG01/09/2005Nam5.55.511Đạt
218218NGUYỄN ĐỨC THẮNG10/09/2005Nam5510Đạt
219219NGUYỄN QUYẾT THẮNG07/10/2005Nam5510Đạt
220220PHẠM VĂN THẮNG16/04/2005Nam5510Đạt
221221TRẦN ĐỨC THẮNG06/10/2005Nam5611Đạt
222222ĐINH THỊ THÊM07/08/2005Nữ5611Đạt
223223NGUYỄN AN THIÊN30/07/2005Nam5.8712.8Đạt
224224PHẠM MINH THIỆN01/01/2005Nam5510Đạt
225225TRẦN ĐÌNH THIỆN31/10/2005Nam5510Đạt
226226TRẦN ĐỨC THIỆN01/06/2005Nam57.512.5Đạt
227227VŨ XUÂN THIỆN09/07/2005Nam5.55.511Đạt
228228NGUYỄN ĐỨC THỊNH10/11/2005Nam57.512.5Đạt
229229NGUYỄN THỊ THƠM08/11/2005Nữ55.510.5Đạt
230230TRẦN THỊ MINH THU21/08/2005Nữ5.5510.5Đạt
231231NGUYỄN NHƯ THUẦN15/09/2005Nam55.510.5Đạt
232232TRẦN THỊ THÚY19/11/2005NữVắngVắngVắngKhông XL
233233NGUYỄN THỊ THANH THƯ08/09/2005Nữ5611Đạt
234234PHẠM QUỐC TOÀN29/11/2004Nam55.510.5Đạt
235235NGUYỄN VĂN TOÁN11/09/2005Nam5813Đạt
236236ĐỖ THỊ KIỀU TRANG18/09/2005Nữ5611Đạt
237237LƯU THỊ QUỲNH TRANG14/11/2005Nữ5712Đạt
238238NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG12/11/2004Nữ5712Đạt
239239NGUYỄN TUYẾT TRINH06/06/2005Nữ5510Đạt
240240PHẠM ĐỨC TRỌNG21/08/2005Nam5510Đạt
241241HOÀNG VĂN TRUNG30/10/2005Nam3.303.3Hỏng
242242PHAN LÊ NGỌC TRUNG17/02/2004Nam57.512.5Đạt
243243TRẦN XUÂN TRUNG15/12/2005Nam57.512.5Đạt
244244BÙI VĂN TRƯỜNG06/07/2004Nam57.512.5Đạt
245245NGUYỄN PHI TRƯỜNG22/12/2005Nam56.511.5Đạt
246246PHẠM ĐỨC TRƯỜNG11/10/2005Nam57.512.5Đạt
247247PHẠM MINH TRƯỜNG25/11/2005Nam56.511.5Đạt
248248TRẦN VĂN TRƯỜNG03/04/2005Nam57.512.5Đạt
249249VŨ TIẾN TRƯỜNG11/09/2005Nam5712Đạt
250250NGUYỄN ANH TÚ15/07/2005Nam5.3813.3Đạt
251251NGUYỄN NGỌC TÚ01/02/2004Nam167Hỏng
252252TRẦN ANH TÚ09/08/2005Nam5712Đạt
253253TRẦN ANH TÚ23/05/2005NamVắngVắngVắngKhông XL
254254NGUYỄN VĂN TUẤN25/07/2003Nam5510Đạt
255255HOÀNG THANH TÙNG20/12/2005Nam5510Đạt
256256NGUYỄN THANH TÙNG27/03/2005Nam56.511.5Đạt
257257NGUYỄN THANH TÙNG14/02/2005Nam56.511.5Đạt
258258HÀ VĂN TUYÊN03/12/2005Nam7815Đạt
259259NGUYỄN TRUNG TUYÊN16/05/2005Nam5611Đạt
260260PHẠM MINH TUYỀN10/04/2005Nam55.510.5Đạt
261261TRẦN QUỐC TUYỂN17/04/2005Nam55.510.5Đạt
262262NGUYỄN VĂN TUYẾN18/10/2005Nam55.510.5Đạt
263263HÀ THỊ ÁNH TUYẾT13/07/2005Nữ55.510.5Đạt
264264TRẦN THỊ THU VÂN24/10/2005Nữ67.513.5Đạt
265265TRẦN VĂN VIỆT09/02/2005Nam5712Đạt
266266ĐỖ THẾ VINH09/01/2005Nam5510Đạt
267267NGUYỄN QUANG VINH15/04/2005Nam5813Đạt
268268NGUYỄN QUANG VINH09/09/2005Nam55.510.5Đạt
269269NGUYỄN THÀNH VINH12/03/2005Nam5611Đạt
270270VŨ CÔNG VINH06/08/2005Nam5712Đạt
271271LƯU GIANG THIÊN VŨ05/04/2005Nam5611Đạt
272272TRẦN LONG VŨ09/11/2005Nam6.8814.8Đạt
273273NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG26/01/2005Nam56.511.5Đạt
274274PHẠM THỊ YẾN10/12/2005Nữ5.86.512.3Đạt
275275ĐINH VIỆT ANH21/08/1995Nam9918Đạt
276276ĐOÀN VĂN BÁCH12/09/1975Nam7613Đạt
277277TRẦN VĂN CHIẾN10/06/1992Nam7.58.516Đạt
278278ĐOÀN XUÂN CÔNG11/07/1980Nam9918Đạt
279279PHẠM THỊ CÚC10/04/1975Nữ8917Đạt
280280LÊ NGỌC DUY25/11/1981Nam7.88.516.3Đạt
281281VŨ ĐỨC DƯƠNG01/06/1976Nam7815Đạt
282282PHẠM VĂN ĐẠT02/08/1979Nam7815Đạt
283283ĐOÀN HẢI ĐĂNG11/10/1980Nam7.88.516.3Đạt
284284TRẦN ĐÔNG12/05/1983Nam7916Đạt
285285HOÀNG QUANG ĐỨC19/10/1993Nam88.516.5Đạt
286286ĐINH VĂN GHIN17/10/1980Nam9918Đạt
287287NGUYỄN MINH HẢI09/11/1989Nam88.516.5Đạt
288288HOÀNG NGÂN HẠNH04/06/1995Nữ9.8918.8Đạt
289289NGUYỄN ĐỨC HẠNH01/06/1976Nam77.514.5Đạt
290290TRẦN THỊ HỒNG HẠNH01/06/1979Nữ7.8916.8Đạt
291291ĐÀO QUANG HÂN16/04/1980Nam7.8815.8Đạt
292292BÙI THỊ THU HIỀN21/10/1981Nữ78.515.5Đạt
293293NGUYỄN VĂN HIỂN26/12/1987Nam7.38.515.8Đạt
294294NGUYỄN TRUNG HIẾU01/02/1984Nam9.3918.3Đạt
295295HÀ THỊ THANH HOA02/05/1983Nữ8.3917.3Đạt
296296LƯƠNG THỊ HOẠT10/02/1980Nữ8.58.517Đạt
297297LÊ QUANG HỢP07/01/1985Nam7714Đạt
298298HOÀNG MẠNH HÙNG26/08/1985Nam8.88.517.3Đạt
299299PHẠM QUỐC HUY21/07/1986Nam77.514.5Đạt
300300ĐẶNG THỊ KHÁNH20/09/1977Nữ8.8917.8Đạt
301301NGUYỄN NAM KHÁNH23/04/1993Nam9.5918.5Đạt
302302ĐINH VĂN KHOA07/05/1988NamVắngVắngVắngKhông XL
303303PHẠM ĐỨC KHÔI02/10/1993Nam8.8917.8Đạt
304304NGUYỄN THỊ LAN02/12/1977Nữ78.515.5Đạt
305305NGUYỄN VĂN LINH10/10/1986Nam7.5916.5Đạt
306306NGUYỄN THÀNH LONG27/10/1982Nam7916Đạt
307307MAI THỊ LỤA26/12/1977Nữ8.58.517Đạt
308308HÀ QUÝ MÃO20/10/1979Nam7714Đạt
309309PHẠM NGỌC NAM05/11/1985Nam7815Đạt
310310PHẠM VĂN NAM12/10/1972Nam78.515.5Đạt
311311PHẠM THỊ YẾN NGA10/02/1973Nữ7916Đạt
312312TRỊNH VĂN NGHỊ06/04/1973Nam6814Đạt
313313TRẦN QUỐC NGHĨA10/09/1987Nam7714Đạt
314314ĐINH ĐỨC NGUYÊN15/09/1975Nam8.58.517Đạt
315315ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG18/11/1983Nữ77.514.5Đạt
316316NGUYỄN THỊ NHUNG19/01/1978Nữ6915Đạt
317317NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG12/11/1987Nữ7.5916.5Đạt
318318DƯƠNG VĂN NINH15/03/1981Nam6814Đạt
319319NGUYỄN KHÁNH NINH02/02/1982Nam6.5915.5Đạt
320320VŨ THỊ MAI PHƯƠNG07/12/1979Nữ7916Đạt
321321DƯƠNG NHƯ QUÂN25/04/1981Nam8.39.517.8Đạt
322322NGUYỄN CƯỜNG QUYỀN21/12/1981Nam6.5814.5Đạt
323323NGUYỄN TRƯỜNG SƠN01/10/1988Nam6.5814.5Đạt
324324TẠ VĂN TÂM01/09/1979Nam88.516.5Đạt
325325ĐẶNG VĂN TÂN02/10/1988Nam6.58.515Đạt
326326PHẠM VĂN TÂN01/02/1987Nam6814Đạt
327327ĐỖ VĂN THANH27/11/1977Nam6713Đạt
328328ĐỖ HUY THÀNH20/05/1987Nam6.5713.5Đạt
329329TRỊNH ĐÌNH THẢO01/07/1984Nam67.513.5Đạt
330330ĐINH CÔNG THẮNG19/11/1990Nam7.5916.5Đạt
331331NGUYỄN THỊ THANH TRANG06/07/1990Nữ69.515.5Đạt
332332TRƯƠNG CHIẾN TRANH26/09/1977Nam6.58.515Đạt
333333MAI VĂN TÚ18/07/1987Nam7.8916.8Đạt
334334LÊ ANH TUẤN08/07/1976NamVắngVắngVắngKhông XL
335335BÙI MINH TUẤN14/03/1979Nam6.5915.5Đạt
336336KIM QUỐC TUẤN06/01/1978Nam6.5713.5Đạt
337337VŨ MINH TUẤN20/12/1975Nam9.3918.3Đạt
338338VŨ VĂN TÙNG22/01/1973Nam6.8814.8Đạt
339339LÊ XUÂN TUYÊN18/01/1980Nam8715Đạt
340340LƯƠNG XUÂN VIỆT20/03/1983Nam7.89.517.3Đạt
341341TRẦN VĂN VƯỢNG08/11/1984Nam8.38.516.8Đạt
342342PHẠM THỊ HẢI YẾN15/07/1990Nữ7.59.517Đạt
343343PHẠM PHƯƠNG ANH01/07/1999Nữ8.5816.5Đạt
344344NGUYỄN THỊ BÌNH25/05/1983Nữ9.3918.3Đạt
345345PHẠM HỒNG ĐIỆP11/01/1983Nữ8.8816.8Đạt
346346LÊ MẠNH HÀO25/01/1983Nam9918Đạt
347347NGUYỄN TRUNG HẬU12/02/1992Nam8.8917.8Đạt
348348VŨ VĂN HẬU11/07/1985Nam8.89.518.3Đạt
349349NGÔ THỊ HIỀN15/08/1988Nữ9.5918.5Đạt
350350PHẠM THỊ KIM HOA17/09/1984Nữ7.8916.8Đạt
351351HOÀNG THỊ HOA28/08/1971Nữ7.88.516.3Đạt
352352HÀ DIỆU LINH10/04/1994Nữ9918Đạt
353353BÙI ĐỨC LỘC06/12/1991Nam9.38.517.8Đạt
354354PHẠM THỊ TUYẾT MINH25/02/1979Nữ9.5918.5Đạt
355355NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC07/01/1995Nữ9.5918.5Đạt
356356ĐINH THỊ THÚY PHƯƠNG03/09/1971Nữ8.58.517Đạt
357357NGUYỄN THỊ QUỲNH THƯ28/02/1999Nữ8917Đạt
358358HOÀNG THANH THỦY27/09/1987Nữ7.8916.8Đạt