Kết quả thi CNTT trình độ cơ bản, Khoá 41, ngày 25/12/2021

STTSBDHỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH
GIỚI TÍNHĐIỂM TNĐIỂM THTỔNG ĐIỂMXẾP
LOẠI
11NGUYỄN HỮU AN25/10/2004Nam5.5510.5Đạt
22PHÙNG THỊ HOÀI ANH02/10/2005Nữ6.5612.5Đạt
33LÊ THỊ LAN ANH25/07/2005Nữ6.3713.3Đạt
44PHẠM THỊ LAN ANH15/11/2004Nữ5.8611.8Đạt
55NGUYỄN THỊ MAI ANH18/11/2004Nữ6.8612.8Đạt
66LÊ NGỌC ANH15/05/2004Nam5.85.511.3Đạt
77VŨ NGỌC ANH24/10/2005Nữ5.87.513.3Đạt
88TẠ QUANG ANH19/08/2004Nam6.5612.5Đạt
99HOÀNG QUỐC ANH25/02/2004Nam6.5612.5Đạt
1010VŨ QUỐC ANH21/01/2004Nam6.5612.5Đạt
1111DƯƠNG TUẤN ANH11/02/2005Nam7.3613.3Đạt
1212NGUYỄN TUẤN ANH05/11/2004Nam5.3510.3Đạt
1313NGUYỄN TUẤN ANH13/06/2004Nam5.5510.5Đạt
1414NGUYỄN TUẤN ANH10/08/2004Nam5510Đạt
1515VŨ TUẤN ANH03/03/2004Nam6.3511.3Đạt
1616VŨ TUẤN ANH11/06/2005Nam6.8511.8Đạt
1717LÊ VĂN ANH11/10/2004Nam65.511.5Đạt
1818PHẠM THỊ VÂN ANH15/05/2004Nữ6.55.512Đạt
1919NGUYỄN ĐẶNG HỒNG ÁNH30/08/2003Nữ75.512.5Đạt
2020LÊ NGỌC ÁNH24/09/2004Nữ6.55.512Đạt
2121TẠ ĐÌNH BẮC07/09/2005Nam55.510.5Đạt
2222NGUYỄN THANH BÌNH04/06/2004Nam5.8510.8Đạt
2323NGUYỄN THỊ THANH BÌNH15/03/2005Nữ56.511.5Đạt
2424TRẦN THANH BÌNH21/09/2004Nam6.36.512.8Đạt
2525NGUYỄN MINH BƯỞI30/09/2004Nam5.3510.3Đạt
2626LÊ XUÂN CẢNH02/01/2005Nam7613Đạt
2727VŨ BĂNG CHÂU27/10/2004Nữ5510Đạt
2828NGÔ THỊ LINH CHI29/10/2005Nữ5510Đạt
2929ĐỖ MẠNH CHIẾN29/10/2004Nam6.8511.8Đạt
3030VŨ THỊ KIỀU CHINH06/09/2004Nữ5.8510.8Đạt
3131NGÔ VIỆT CHINH09/06/2004Nữ5510Đạt
3232TRỊNH QUỐC CHỈNH15/08/2005Nam5.8510.8Đạt
3333TRẦN TRUNG CHÍNH22/09/2004Nam5.3510.3Đạt
3434NGUYỄN THÀNH CÔNG31/10/2004Nam5.5611.5Đạt
3535PHẠM THÀNH CÔNG21/03/2004Nam5.85.511.3Đạt
3636TRƯƠNG ĐĂNG CƯỜNG14/04/2003Nam5510Đạt
3737NGÔ NGỌC DÂN14/06/2004Nam75.512.5Đạt
3838ĐINH HỒNG DIỆP25/09/2004Nữ55.510.5Đạt
3939LÊ THỊ THÙY DUNG26/10/2004Nữ6.35.511.8Đạt
4040PHẠM THỊ THÙY DUNG05/09/2004Nữ5.85.511.3Đạt
4141NGUYỄN TRUNG DŨNG24/08/2004Nam5611Đạt
4242PHẠM VĂN DŨNG02/11/2004Nam5.3510.3Đạt
4343DƯƠNG VIỆT DŨNG07/11/2005Nam5.3712.3Đạt
4444ĐỖ VIỆT DŨNG06/02/2005Nam6.36.512.8Đạt
4545NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG15/09/2005Nam5.5611.5Đạt
4646TRẦN ĐỨC DƯƠNG30/05/2004Nam7.3512.3Đạt
4747NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG06/04/2005Nữ6.86.513.3Đạt
4848NGUYỄN TRỌNG DƯƠNG03/04/2005Nam7.8512.8Đạt
4949NGUYỄN TÙNG DƯƠNG11/04/2005Nam8513Đạt
5050PHẠM NGỌC ĐẠI11/10/2005Nam5.8510.8Đạt
5151PHẠM HIỂU ĐAN03/04/2005Nam5510Đạt
5252NGUYỄN TIẾN ĐẢNG25/11/2004Nam7.3512.3Đạt
5353NGUYỄN ĐỨC ĐẠO19/12/2005Nam5.5510.5Đạt
5454PHẠM BÁ ĐẠT12/12/2005Nam8513Đạt
5555PHẠM HỮU ĐẠT12/04/2005Nam5.8611.8Đạt
5656ĐỖ QUỐC ĐẠT16/05/2005Nam7.57.515Đạt
5757PHẠM THÀNH ĐẠT29/10/2004Nam76.513.5Đạt
5858MAI TIẾN ĐẠT30/12/2004Nam7.35.512.8Đạt
5959PHẠM TIẾN ĐẠT18/12/2004Nam6.55.512Đạt
6060PHÙNG KHẮC ĐĂNG26/09/2005Nam7.55.513Đạt
6161DƯƠNG VĂN ĐÔNG30/03/2004Nam6.3511.3Đạt
6262NGUYỄN MINH ĐỨC19/10/2004Nam5.5611.5Đạt
6363PHẠM MINH ĐỨC29/03/2005Nam55.510.5Đạt
6464TRƯƠNG QUANG ĐỨC07/12/2005NamVắngVắngVắngKhông XL
6565MAI VIỆT ĐỨC22/07/2005Nam6.8612.8Đạt
6666LÊ THỊ HÀ GIANG07/09/2005Nữ5611Đạt
6767LÊ HỒNG GIANG30/07/2004Nam5611Đạt
6868PHẠM THANH HÀ23/08/2004Nữ5.5611.5Đạt
6969NGUYỄN THỊ THU HÀ24/12/2005Nữ6.3612.3Đạt
7070PHẠM THỊ THU HÀ25/09/2005Nữ5510Đạt
7171PHẠM VĂN HẢI08/09/2004Nam5510Đạt
7272HÀ THỊ HỒNG HẠNH20/06/2005Nữ6511Đạt
7373HOÀNG THỊ HẠNH22/01/2004Nữ76.513.5Đạt
7474TỐNG THỊ THU HẰNG10/11/2004Nữ6.5612.5Đạt
7575VŨ THỊ THU HẰNG16/11/2005Nữ5.5510.5Đạt
7676TRẦN THỊ MAI HIÊN16/09/2005Nữ5.3611.3Đạt
7777BÙI THỊ THU HIỀN03/11/2005Nữ5611Đạt
7878NGUYỄN THỊ THU HIỀN12/07/2005Nữ5.3611.3Đạt
7979TRẦN THỊ THU HIỀN01/05/2005Nữ5.3510.3Đạt
8080TRẦN THU HIỀN29/02/2004Nữ5.8510.8Đạt
8181MAI VĂN HIỀN02/03/2004Nam6.36.512.8Đạt
8282PHAN ĐỨC HIỆP03/03/2005Nam7.5613.5Đạt
8383ĐỖ MINH HIỆP22/12/2005Nam55.510.5Đạt
8484VŨ CHÍ HIẾU06/02/2004Nam87.515.5Đạt
8585VŨ MINH HIẾU21/09/2004Nam6.56.513Đạt
8686ĐINH TRỌNG HIẾU20/11/2005Nam5712Đạt
8787TRẦN VĂN HIẾU16/11/2004Nam7.56.514Đạt
8888NGUYỄN NGÔ QUỐC HIỆU16/01/2004Nam8.56.515Đạt
8989VŨ THỊ HẰNG HOA27/10/2004Nữ6.86.513.3Đạt
9090NINH THỊ HỒNG HOA07/09/2004Nữ7.56.514Đạt
9191TRƯƠNG THỊ HOA15/02/2005Nữ5.36.511.8Đạt
9292VŨ MINH HÒA18/12/2004Nam7.36.513.8Đạt
9393NGUYỄN VĂN HOAN11/01/2005Nam6.85.512.3Đạt
9494VŨ NGỌC HOÀN11/08/2005Nam6511Đạt
9595LƯƠNG NHẬT HOÀN08/11/2005Nam8614Đạt
9696TRẦN TRỌNG HOÀN02/10/2004Nam8614Đạt
9797PHẠM DUY HOÀNG05/12/2005Nam7.5613.5Đạt
9898VŨ HUY HOÀNG19/09/2005Nam7.36.513.8Đạt
9999PHẠM MINH HOÀNG03/08/2004Nam56.511.5Đạt
100100PHẠM VĂN HÒANG17/10/2005Nam5510Đạt
101101LÊ VIỆT HOÀNG12/06/2004NamVắngVắngVắngKhông XL
102102MAI VIỆT HOÀNG19/10/2005Nam7.8512.8Đạt
103103PHẠM VĂN VIỆT HOÀNG26/06/2005Nam7512Đạt
104104PHẠM THỊ HỒNG16/01/2004Nữ5510Đạt
105105NGUYỄN THÚY HỒNG18/05/2005Nữ5510Đạt
106106TẠ THANH HUẾ20/10/2005Nữ5510Đạt
107107MAI ĐỨC HÙNG06/10/2004Nam55.510.5Đạt
108108MAI QUANG HUY17/11/2005Nam6.85.512.3Đạt
109109PHẠM QUANG HUY07/11/2005Nam8.55.514Đạt
110110TRẦN DOANH QUỐC HUY21/04/2004Nam6.5713.5Đạt
111111MAI QUỐC HUY18/10/2004Nam6.8713.8Đạt
112112PHẠM QUỐC HUY17/03/2004Nam7613Đạt
113113LÊ VĂN HUY25/10/2005Nam7714Đạt
114114NGUYỄN VĂN HUY29/10/2005Nam5510Đạt
115115NGUYỄN THỊ HUYỀN26/08/2004Nữ5.8611.8Đạt
116116MAI THỊ THU HUYỀN08/10/2004Nữ5.35.510.8Đạt
117117NGÔ THỊ THU HUYỀN06/06/2004Nữ5611Đạt
118118PHẠM THẾ HUỲNH21/03/2005Nam7.85.513.3Đạt
119119MAI TUẤN HƯNG03/09/2004Nam6.8612.8Đạt
120120VŨ VĂN HƯNG17/07/2004Nam5.5510.5Đạt
121121PHẠM THỊ LAN HƯƠNG02/10/2004Nữ6.56.513Đạt
122122ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG07/09/2004Nữ6.5612.5Đạt
123123MAI THU HƯỜNG04/01/2005Nữ5510Đạt
124124VŨ PHẠM KHẢI12/09/2004Nam5510Đạt
125125ĐẶNG XUÂN KHẢI20/10/2004Nam7512Đạt
126126LÊ CÔNG KHANH20/12/2004Nam6.35.511.8Đạt
127127TRẦN BẢO KHÁNH22/07/2004Nam5.8611.8Đạt
128128VŨ DUY KHÁNH06/10/2005Nam5.35.510.8Đạt
129129ĐINH ĐỨC KHÁNH28/01/2004Nam5.3611.3Đạt
130130ĐINH NGỌC KHÁNH29/10/2005Nam7613Đạt
131131VŨ QUỐC KHÁNH06/11/2005Nam6.5612.5Đạt
132132TỐNG THIỆN KHÁNH18/08/2005Nam8.56.515Đạt
133133VŨ HUY KHIÊM30/01/2005Nam6.3612.3Đạt
134134ĐINH TRUNG KIÊN22/10/2005Nam6.37.513.8Đạt
135135MAI TRUNG KIÊN01/01/2004Nam6.8814.8Đạt
136136PHẠM TRUNG KIÊN12/02/2005Nam5.5510.5Đạt
137137NGUYỄN VĂN KIÊN25/02/2003Nam6.3511.3Đạt
138138PHẠM TUẤN KIỆT24/11/2005Nam5.8510.8Đạt
139139ĐỖ THANH LAM12/06/2005Nam7.8512.8Đạt
140140BÙI THỊ KIM LAN09/02/2004Nữ5.8510.8Đạt
141141NGUYỄN NGỌC LAN28/01/2003Nữ5510Đạt
142142ĐINH THỊ NGỌC LAN17/04/2005Nữ7.8714.8Đạt
143143PHÙNG KHẮC LÂM08/09/2005Nam5510Đạt
144144TRỊNH MỸ LỆ23/09/2005Nữ5.55.511Đạt
145145PHẠM THỊ BÍCH LIÊN09/11/2004Nữ65.511.5Đạt
146146NGUYỄN THỊ KIM LIÊN20/11/2004Nữ5.3510.3Đạt
147147NGUYỄN KHÁNH LINH06/05/2005Nữ7.5512.5Đạt
148148PHẠM HOÀNG PHƯƠNG LINH03/10/2004Nữ5.8510.8Đạt
149149NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH26/06/2005Nữ6511Đạt
150150PHẠM THỊ PHƯƠNG LINH28/12/2005Nữ5510Đạt
151151PHẠM THỊ LINH13/09/2005Nữ5510Đạt
152152NGUYỄN THỊ THÙY LINH20/01/2004Nữ6511Đạt
153153NGUYỄN THỊ THÙY LINH05/04/2004Nữ6511Đạt
154154NGUYỄN THỊ THÙY LINH12/12/2004Nữ5.5510.5Đạt
155155PHẠM THỊ THÙY LINH09/01/2004Nữ5.85.511.3Đạt
156156VŨ THỊ THÙY LINH21/07/2005Nữ5.85.511.3Đạt
157157BÙI THỊ LOAN25/07/2004Nữ6.55.512Đạt
158158TRẦN VĂN LỘC07/10/2004Nam6.85.512.3Đạt
159159NGUYỄN XUÂN LỘC24/10/2004Nam5.85.511.3Đạt
160160NGUYỄN THÀNH LUÂN24/01/2005Nam5.5510.5Đạt
161161TRƯƠNG THỊ HỒNG LUYẾN15/10/2004Nữ5.8510.8Đạt
162162PHẠM MINH LUYẾN21/12/2003Nữ5.5510.5Đạt
163163ĐINH THẾ LỰC22/11/2004Nam5510Đạt
164164TỐNG TRƯỜNG LƯU23/09/2005Nam5.5510.5Đạt
165165ĐOÀN KIM LY25/07/2004Nữ5510Đạt
166166VŨ VĂN LÝ04/06/2004Nam5.5712.5Đạt
167167TRẦN THỊ NGỌC MAI07/11/2005Nữ5712Đạt
168168NGUYỄN THỊ MAI02/10/2004Nữ5.5712.5Đạt
169169TRẦN DUY MẠNH29/03/2005Nam5712Đạt
170170TẠ ĐÌNH MẠNH15/01/2004Nam6.3612.3Đạt
171171NGUYỄN THỊ MÂY29/05/2005Nữ6511Đạt
172172PHẠM CÔNG MINH09/10/2004Nam6.5612.5Đạt
173173PHẠM ĐỨC MINH22/09/2005Nam6713Đạt
174174TRỪ QUANG MINH28/05/2005Nam5.8510.8Đạt
175175VŨ QUANG MINH28/07/2005Nam6612Đạt
176176TỐNG THỊ MINH06/03/2005Nữ5.5510.5Đạt
177177PHẠM TIẾN MINH25/04/2005Nam6.5511.5Đạt
178178TỐNG TUẤN MINH15/11/2004Nam5.5510.5Đạt
179179ĐÀM VĂN MINH02/03/2005Nam5611Đạt
180180ĐINH VĂN MINH04/04/2004Nam5611Đạt
181181LƯƠNG VĂN MINH21/10/2005Nam7613Đạt
182182TỐNG VĂN MINH27/12/2004Nam5.3611.3Đạt
183183TẠ QUÝ MÙI22/10/2003Nam5611Đạt
184184PHẠM TRÀ MY02/12/2004NữVắngVắngVắngKhông XL
185185VŨ ĐỨC NAM06/12/2002Nam8614Đạt
186186ĐỖ HOÀI NAM03/06/2004Nam5611Đạt
187187LÊ HOÀI NAM16/03/2005Nam5611Đạt
188188NGUYỄN NGỌC NAM04/11/2005Nam5611Đạt
189189NGUYỄN VĂN NĂNG06/07/2004Nam5510Đạt
190190PHẠM THỊ THANH NGA12/09/2005Nữ7512Đạt
191191DƯƠNG THỊ THÚY NGA26/11/2004Nữ5510Đạt
192192TRẦN HIẾU NGÂN23/08/2005Nữ5.3510.3Đạt
193193TRƯƠNG ĐẠI NGHĨA20/10/2004Nam6.3612.3Đạt
194194LƯƠNG VĂN NGHĨA30/04/2004Nam5.3611.3Đạt
195195NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC24/09/2004Nữ5611Đạt
196196VŨ HỒNG NGỌC23/07/2003Nam6.5814.5Đạt
197197BÙI THỊ MINH NGỌC21/01/2004Nữ6.8612.8Đạt
198198NGUYỄN THỊ NGỌC15/10/2005Nữ5.8813.8Đạt
199199NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN08/12/2005Nam5712Đạt
200200PHẠM HOÀNG NHẬT04/09/2005Nam5712Đạt
201201CAO THỊ HỒNG NHI22/05/2005Nữ7714Đạt
202202TRẦN HUY NHUẬN18/07/2004Nam5.8611.8Đạt
203203ĐINH THỊ CẨM NHUNG12/07/2004Nữ7.3714.3Đạt
204204ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG30/10/2003Nữ7.5512.5Đạt
205205TRƯƠNG HỒNG NHUNG30/06/2004Nữ5.8611.8Đạt
206206TRƯƠNG THỊ NHUNG25/04/2005Nữ6612Đạt
207207LẠI DUY OÁNH07/10/2004Nam5.8611.8Đạt
208208NGUYỄN ĐẠI PHONG13/10/2005Nam5.3611.3Đạt
209209BÙI HỒNG PHONG30/12/2003Nam5611Đạt
210210LÊ NHẤT PHONG12/02/2005Nam5.3611.3Đạt
211211NGUYỄN TIỀN TỶ PHÚ01/06/2005Nam5.8510.8Đạt
212212TRƯƠNG DUY PHƯƠNG03/11/2004Nam8.3614.3Đạt
213213PHẠM THỊ MAI PHƯƠNG31/10/2005Nữ6612Đạt
214214PHẠM THỊ PHƯƠNG10/09/2004Nữ6612Đạt
215215DƯƠNG VĂN PHƯƠNG29/11/2005Nam7.8512.8Đạt
216216NGUYỄN THỊ PHƯỢNG10/09/2005Nam5510Đạt
217217LÊ NGỌC QUANG28/01/2005Nam5.5611.5Đạt
218218ĐINH VĂN QUANG12/10/2004Nam5.5611.5Đạt
219219NGUYỄN VĂN QUANG19/08/2004Nam5.5611.5Đạt
220220VŨ DUY QUÂN19/06/2003Nam6612Đạt
221221TRƯƠNG ĐÌNH QUÂN28/06/2005Nam6612Đạt
222222PHẠM MINH QUÂN31/07/2005Nam6.8612.8Đạt
223223PHẠM XUÂN QUỐC25/10/2005Nam5.8611.8Đạt
224224NGUYỄN HƯƠNG QUYÊN08/12/2005Nữ5.5611.5Đạt
225225TRẦN THU QUỲNH01/01/2004Nữ7.3613.3Đạt
226226TẠ NHƯ SƠN13/05/2005Nam5.8611.8Đạt
227227PHẠM THÁI SƠN25/02/2005Nam8.5614.5Đạt
228228TRẦN TRUNG SƠN25/07/2004Nam5611Đạt
229229TRỊNH TRỌNG TÀI02/10/2005Nam5.5611.5Đạt
230230BÙI THỊ MỸ TÂM27/09/2004Nữ5.5611.5Đạt
231231ĐÀM NGỌC TÂM29/09/2005Nam5510Đạt
232232TRƯƠNG THỊ THANH TÂM01/09/2004Nữ5611Đạt
233233TRƯƠNG XUÂN THÁI31/03/2004NamVắngVắngVắngKhông XL
234234DƯƠNG TRỌNG THÀNH20/08/2004Nam6.3612.3Đạt
235235NGUYỄN VĂN THÀNH20/12/2004Nam5.3611.3Đạt
236236NGUYỄN VĂN THÀNH29/05/2005Nam5.3510.3Đạt
237237LÊ XUÂN THÀNH19/10/2004Nam5.5611.5Đạt
238238NGUYỄN VĂN THAO09/06/2004Nam6.3612.3Đạt
239239PHẠM VĂN THAO31/01/2004Nam5611Đạt
240240NGÔ THỊ THẢO14/10/2003Nữ5510Đạt
241241LÊ THỊ THU THẢO21/12/2005Nữ6.5511.5Đạt
242242CAO ĐỨC THẮNG07/10/2005Nam7512Đạt
243243HOÀNG NGỌC THẮNG15/05/2004Nam6.8511.8Đạt
244244NGUYỄN VĂN THẮNG15/11/2004Nam5.5611.5Đạt
245245HOÀNG NGỌC THI06/10/2003Nam5510Đạt
246246NGUYỄN THỊ THOA14/07/2004NữVắngVắngVắngKhông XL
247247PHẠM NGỌC THÔNG18/09/2004Nam5611Đạt
248248BÙI VĂN THÔNG28/07/2005Nam8614Đạt
249249TRƯƠNG THỊ MINH THU17/09/2005Nữ5510Đạt
250250ĐOÀN DUY THUẦN14/10/2004Nam5.8510.8Đạt
251251VŨ THỊ THU THÙY14/06/2005Nữ5510Đạt
252252VŨ TRUNG THỦY24/04/2004Nam75.512.5Đạt
253253ĐÀM VĂN THỦY07/01/2005Nam55.510.5Đạt
254254MAI THỊ PHƯƠNG THÚY20/04/2004Nữ5510Đạt
255255PHẠM THANH THÚY29/07/2005Nữ6511Đạt
256256PHẠM THỊ THUÝ16/10/2003Nữ7.8613.8Đạt
257257PHẠM ĐỨC THUYÊN30/03/2005Nam8.3513.3Đạt
258258LÊ THỊ DIỆU THƯƠNG09/09/2005Nữ5510Đạt
259259NGUYỄN THỊ THƯƠNG12/11/2004Nữ6.8511.8Đạt
260260TRẦN QUANG TIẾN27/12/2003Nam5.8510.8Đạt
261261PHẠM ĐỨC TOÀN19/05/2005Nam5.8510.8Đạt
262262VŨ ĐỨC TOÀN19/05/2004Nam6511Đạt
263263PHAN VIỆT TOÀN15/02/2005Nam5510Đạt
264264VŨ XUÂN TOÀN06/11/2005Nam7.8512.8Đạt
265265PHẠM HUYỀN TRANG19/07/2004Nữ6.3511.3Đạt
266266LƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG14/10/2005Nữ7.5512.5Đạt
267267NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG14/10/2004Nữ5510Đạt
268268NGUYỄN THỊ TRANG26/04/2004Nữ5510Đạt
269269PHÙNG THỊ TRANG12/08/2003Nữ5510Đạt
270270TRẦN THỊ THU TRANG08/02/2004Nữ5510Đạt
271271PHẠM THỊ THÙY TRANG26/02/2005Nữ5611Đạt
272272VŨ TRỌNG TRIỆU27/11/2004Nam6.3612.3Đạt
273273TRẦN VIỆT TRUNG02/12/2005Nam5510Đạt
274274PHẠM QUANG TRƯỜNG24/10/2005Nam5510Đạt
275275NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG29/10/2005Nam5510Đạt
276276TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG02/05/2004Nam6612Đạt
277277NGUYỄN THỊ MINH TÚ21/08/2004Nữ5611Đạt
278278ĐỖ THỊ THANH TÚ04/02/2004Nữ7613Đạt
279279NGUYỄN VĂN TUÂN02/02/2005Nam6.3511.3Đạt
280280NINH ĐỨC ANH TUẤN20/10/2004Nam7512Đạt
281281PHẠM MINH TUẤN06/01/2003Nam7.3512.3Đạt
282282TỐNG MINH TUẤN26/08/2005Nam8.3513.3Đạt
283283NGUYỄN QUỐC TUẤN30/09/2004Nam5.5510.5Đạt
284284NGUYỄN QUỐC TUẤN30/06/2003Nam7.8613.8Đạt
285285VŨ VĂN TUẤN03/02/2005Nam6.5511.5Đạt
286286TRƯƠNG CHÍ TUỆ17/10/2004Nam5.3510.3Đạt
287287PHẠM THANH TÙNG23/12/2005Nam5.8611.8Đạt
288288TỐNG THANH TÙNG17/11/2003Nam6.5612.5Đạt
289289PHẠM VĂN TÙNG17/04/2005Nam6.8612.8Đạt
290290ĐẶNG XUÂN TÙNG29/07/2005Nam5.8510.8Đạt
291291MAI XUÂN TUYỂN11/10/2004Nam5510Đạt
292292TRẦN VĂN TUYẾN16/12/2005Nam5.8510.8Đạt
293293PHẠM MẠNH TƯỞNG27/12/2005Nam6.5511.5Đạt
294294ĐẶNG ĐÌNH UY06/09/2004Nam5.8510.8Đạt
295295NINH THỊ THU UYÊN23/01/2005Nữ5.8510.8Đạt
296296HOÀNG THÁI VĨ19/04/2004Nam5.5510.5Đạt
297297VŨ QUỐC VIỆT26/12/2004Nam5510Đạt
298298ĐOÀN QUANG VINH10/06/2004Nam5510Đạt
299299NGUYỄN VĂN VỊNH30/08/2005Nam5510Đạt
300300PHẠM TRƯỜNG VŨ30/10/2005Nam6511Đạt
301301LƯƠNG VĂN VỮNG04/09/2005Nam5.3510.3Đạt
302302MAI ĐỨC VƯƠNG15/05/2004Nam6.8511.8Đạt
303303PHẠM QUỐC VƯƠNG01/09/2004Nam6511Đạt
304304MAI MINH VƯỢNG20/10/2005Nam7.3512.3Đạt
305305TRƯƠNG THANH XUÂN18/06/2004Nữ5.8510.8Đạt
306306NGUYỄN VĂN XUÂN27/09/2005Nam5510Đạt
307307PHẠM THỊ HẢI YẾN31/10/2005Nữ7.8512.8Đạt
308308VŨ HẢI YẾN03/10/2004Nữ7512Đạt
309309LÊ THỊ HỒNG YẾN21/11/2004Nữ5.5510.5Đạt
310310ĐINH THỊ MAI YẾN26/02/2005Nữ6.3511.3Đạt
311311NINH THỊ YẾN20/11/2005Nữ6612Đạt
312312LÊ QUÝ ĐẠI03/09/1992Nam7.8815.8Đạt
313313PHẠM HỒNG HẠNH29/12/2000Nữ6.8915.8Đạt
314314MAI PHƯƠNG HIỀN06/03/1995Nữ7.58.516Đạt
315315ĐỖ MINH HIẾU15/08/1998Nam8.5917.5Đạt
316316VŨ MINH HOÀNG28/07/1998Nam9817Đạt
317317DƯƠNG THỊ THU HẰNG26/02/1977Nữ7815Đạt
318318NGUYỄN THANH MAI01/11/1999Nữ8816Đạt
319319PHẠM THỊ PHƯƠNG13/10/1977Nữ7815Đạt
320320NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO16/06/1995Nữ9.3817.3Đạt