Kết quả thi CNTT trình độ cơ bản, Khoá 43, ngày 19/03/2022

STTSBDHỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH
GIỚI TÍNHĐIỂM TNĐIỂM THTỔNG ĐIỂMXẾP
LOẠI
11HÀ HẢI ANH08/03/2004Nữ5.8611.8Đạt
22PHẠM THỊ NGỌC ANH13/07/2004Nữ5611Đạt
33ĐINH THẾ ANH07/10/2004Nam6.3511.3Đạt
44NGUYỄN TUẤN ANH15/11/2004Nam6.5713.5Đạt
55ĐINH VIỆT ANH01/11/2004Nam6.5713.5Đạt
66TRẦN QUANG ÁNH18/09/2004Nam5611Đạt
77ĐINH QUANG BA27/03/2004Nam5611Đạt
88NGUYỄN DUY BÌNH12/11/2004Nam6.8612.8Đạt
99TRẦN HẢI BÌNH31/10/2004Nam5.3712.3Đạt
1010NGUYỄN VĂN BÌNH30/12/2004Nam5712Đạt
1111NGUYỄN THANH CHÚC19/08/2004Nữ7.5714.5Đạt
1212TRẦN THỊ THU CÚC24/08/2004Nữ5611Đạt
1313NGUYỄN MẠNH CƯỜNG23/05/2004Nam5611Đạt
1414NGUYỄN CÔNG DANH30/09/2004Nam5611Đạt
1515VŨ NGỌC DIỆP03/12/2004Nữ5611Đạt
1616VŨ THỊ DUNG24/07/2004Nữ6511Đạt
1717NGUYỄN ĐỨC DUY09/11/2004Nam6.8511.8Đạt
1818QUÁCH ĐỨC DUY12/09/2004Nam5510Đạt
1919NGUYỄN KHÁNH DUY19/08/2004Nam5611Đạt
2020ĐẶNG VĂN DƯ08/07/2004Nam5712Đạt
2121PHẠM ĐỨC ĐẠT27/03/2004Nam6.3511.3Đạt
2222NGUYỄN THÀNH ĐẠT23/05/2004Nam5611Đạt
2323NGUYỄN THỊ ĐIỆP26/02/2003Nữ5510Đạt
2424VŨ VĂN ĐÔNG02/04/2004Nam7613Đạt
2525VŨ MINH ĐỨC10/07/2004Nam6.3713.3Đạt
2626TRẦN QUANG ĐỨC16/05/2004Nam7.5714.5Đạt
2727NGUYỄN VĂN ĐỨC02/09/2004Nam7714Đạt
2828BÙI VIỆT ĐỨC12/05/2004Nam6.3814.3Đạt
2929TRẦN VIỆT ĐỨC26/07/2004Nam6.3713.3Đạt
3030QUÁCH THỊ HƯƠNG GIANG24/12/2004Nữ6713Đạt
3131PHẠM QUANG GIÁP19/04/2004Nam5712Đạt
3232NGUYỄN VĂN GIÁP28/09/2004Nam5510Đạt
3333PHẠM MẠNH GIỚI14/02/2004Nam8.3715.3Đạt
3434VŨ MẠNH HÀ27/11/2004Nam5.5712.5Đạt
3535ĐÀO THỊ THU HÀ03/10/2004Nữ5712Đạt
3636PHẠM NGUYỄN XUÂN HẢI06/09/2004Nam5.8712.8Đạt
3737TRẦN THỊ DIỆU HIỀN28/11/2003Nữ5.3611.3Đạt
3838PHẠM NGỌC HIỂN18/07/2004Nam6612Đạt
3939NGUYỄN HỒNG HIỆP06/03/2004Nam5611Đạt
4040NGUYỄN CAO MINH HIẾU02/08/2004Nam5611Đạt
4141VŨ VĂN HIẾU24/01/2004Nam5712Đạt
4242VŨ VĂN HIẾU21/01/2004Nam5712Đạt
4343NGUYỄN THỊ HOA19/11/2004Nữ5611Đạt
4444BÙI CHÍ HOÀNG04/01/2004Nam6612Đạt
4545PHẠM VĂN HÙNG25/03/2004Nam8.5917.5Đạt
4646NGUYỄN VIỆT HÙNG09/01/2004Nam5611Đạt
4747DƯƠNG QUANG HUY04/08/2004Nam5.8611.8Đạt
4848ĐINH QUỐC HUY18/08/2004Nam5712Đạt
4949HOÀNG VĂN HUY04/02/2004Nam5712Đạt
5050PHẠM THỊ THANH HUYỀN26/10/2004Nữ5.3712.3Đạt
5151ĐINH THỊ THU HUYỀN18/05/2003Nữ5611Đạt
5252ĐOÀN THỊ THU HUYỀN09/09/2004Nam6511Đạt
5353PHẠM VĂN HƯNG08/03/2004Nam5611Đạt
5454PHẠM THỊ HƯỜNG14/04/2003Nữ5510Đạt
5555VŨ QUANG KHẢI06/12/2004Nam5510Đạt
5656ĐINH TRUNG KIÊN08/10/2004Nam5.35.510.8Đạt
5757HÀ TRUNG KIÊN25/11/2004Nam8715Đạt
5858HOÀNG TRUNG KIÊN09/11/2004NamVắngVắngVắngKhông XL
5959ĐOÀN THỊ MAI LAN14/02/2003Nữ5510Đạt
6060VŨ THI HỒNG LIÊN19/11/2004Nữ5510Đạt
6161NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN06/03/2004Nữ7.3714.3Đạt
6262NGUYỄN THỊ THÙY LINH26/01/2004Nữ5712Đạt
6363NGUYỄN THÀNH LONG22/01/2004Nam5712Đạt
6464ĐỖ PHÚ LỘC27/09/2004Nam5.5712.5Đạt
6565ĐINH TIẾN LỰC25/10/2004Nam8.5816.5Đạt
6666ĐINH ĐỨC LƯƠNG23/10/2004Nam5.35.510.8Đạt
6767NGUYỄN THỊ TRÀ MI03/10/2004Nữ5.5611.5Đạt
6868ĐINH DANH MINH16/04/2004Nam5510Đạt
6969BÙI THỊ TRÀ MY10/06/2003Nữ5.3611.3Đạt
7070QUÁCH GIANG NAM06/12/2004Nam6.36.512.8Đạt
7171TRẦN HOÀI NAM29/10/2004Nam55.510.5Đạt
7272ĐOÀN VĂN NAM10/08/2004Nam5510Đạt
7373LƯƠNG THẾ NGOAN02/08/2004Nam5510Đạt
7474ĐỖ DANH NGỌC24/05/2004Nam5.5611.5Đạt
7575ĐOÀN VĂN NGỌC09/10/2004Nam5712Đạt
7676TRẦN THỊ ÁNH NGUYÊN01/06/2004Nữ5.8510.8Đạt
7777NGUYỄN TRỌNG PHÚC01/10/2004Nam5611Đạt
7878ĐÀO VĂN PHÚC02/09/2003Nam5.3510.3Đạt
7979NGUYỄN THANH PHƯƠNG02/09/2004Nam6612Đạt
8080ĐINH THỊ PHƯƠNG19/06/2004Nữ55.510.5Đạt
8181TRẦN THỊ PHƯƠNG18/04/2004Nữ5510Đạt
8282LÊ ĐĂNG QUANG18/08/2003Nam5510Đạt
8383PHẠM MINH QUANG30/05/2003Nam7.35.512.8Đạt
8484BÙI MINH QUÂN29/05/2004Nam5.5712.5Đạt
8585ĐINH DUY QUÝ30/10/2004Nam5712Đạt
8686PHAN VĂN QUÝ15/07/2004Nam5611Đạt
8787TRẦN VĂN QUÝ21/12/2003Nam5.5510.5Đạt
8888ĐINH CÔNG SINH10/01/2004Nam5510Đạt
8989LÊ CÔNG SƯỚNG05/01/2004Nam55.510.5Đạt
9090ĐỖ ĐỨC TÀI12/12/2004Nam6713Đạt
9191TRẦN THỊ MỸ TÂM09/11/2004Nữ5.5611.5Đạt
9292PHẠM NGỌC TÂN16/10/2004Nam5.8712.8Đạt
9393ĐINH QUANG TRỌNG TẤN10/08/2004Nam6.35.511.8Đạt
9494PHẠM NGỌC THÁI02/02/2004Nam5712Đạt
9595NGUYỄN PHƯƠNG THANH27/05/2004Nam55.510.5Đạt
9696TRẦN TRỌNG THAO18/06/2004Nam6.85.512.3Đạt
9797NGUYỄN VĂN THAO06/02/2004Nam55.510.5Đạt
9898ĐINH THỊ PHƯƠNG THẢO23/01/2004Nam5.5813.5Đạt
9999ĐINH THỊ THẢO08/05/2004Nữ5510Đạt
100100NGUYỄN KHẮC THẮNG15/08/2004Nam5611Đạt
101101NGUYỄN QUANG THẮNG30/07/2004Nam56.511.5Đạt
102102BÙI QUANG THIỀU10/03/2004Nam5.85.511.3Đạt
103103NGUYỄN NGỌC THUẤN29/08/2004Nam6511Đạt
104104BÙI THỊ PHƯƠNG THÙY29/03/2004Nữ6.5612.5Đạt
105105NGUYỄN THỊ THÚY21/02/2004Nữ5712Đạt
106106PHẠM ĐỨC TIẾN02/01/2004Nam5510Đạt
107107ĐINH VĂN TOÀN13/02/2004Nam6.8511.8Đạt
108108NGUYỄN VĂN TOÀN30/06/2004Nam5510Đạt
109109ĐINH CÔNG TỐ24/06/2004Nam5.8510.8Đạt
110110VŨ THỊ THU TRANG30/08/2004Nữ5510Đạt
111111VŨ ĐỨC TRƯỜNG21/09/2004Nam5.3510.3Đạt
112112ĐINH QUANG TRƯỜNG10/02/2004Nam5611Đạt
113113VŨ XUÂN TRƯỜNG17/02/2004Nam5.5611.5Đạt
114114VŨ HỮU TRƯỞNG26/04/2004Nam5.5611.5Đạt
115115MAI XUÂN TÚ10/10/2004Nam5.3510.3Đạt
116116NGUYỄN VĂN TUẤN21/02/2003Nam5611Đạt
117117NGUYỄN VĂN TUẤN21/12/2003Nam5510Đạt
118118ĐINH THỊ TUYẾT09/03/2004Nữ5510Đạt
119119NGUYỄN TIẾN VĨ22/11/2004Nam5510Đạt
120120ĐINH QUỐC VIỆT01/09/2004Nam5.3611.3Đạt
121121BÙI QUANG VINH26/12/2004Nam5510Đạt
122122ĐINH ANH VŨ22/08/2004Nam5611Đạt
123123PHẠM VĂN VŨ22/07/2004Nam5510Đạt
124124NGUYỄN VĂN VƯƠNG15/05/1994Nam5510Đạt
125125NGUYỄN ĐỨC ANH14/06/2004Nam5.5510.5Đạt
126126LÃ VIỆT ANH26/10/1997NamVắngVắngVắngKhông XL
127127PHẠM VĂN CHUNG27/04/2004Nam5712Đạt
128128MAI THỊ ĐÀO20/09/1991Nữ8.5816.5Đạt
129129ĐINH MINH ĐỨC13/07/1998Nam9817Đạt
130130NGUYỄN ĐỨC HIẾU31/01/2004Nam5712Đạt
131131NGUYỄN TRUNG HIẾU02/01/2004NamVắngVắngVắngKhông XL
132132BÙI VĂN HÙNG14/08/2004NamVắngVắngVắngKhông XL
133133TRẦN THỊ NHUNG29/06/1990Nữ8.5715.5Đạt
134134PHẠM VĂN PHONG27/11/2004Nam5813Đạt
135135NGUYỄN ĐỨC THẮNG31/03/2004NamVắngVắngVắngKhông XL
136136TRƯƠNG ĐỨC THỊNH25/03/2004Nam5611Đạt
137137HOÀNG VĂN TOÀN30/03/2003Nam5510Đạt
138138NGUYỄN THANH TÙNG01/11/1998Nam9817Đạt
139139BÙI VĂN TƯ18/08/1996Nam7613Đạt
140140NGUYỄN MẠNH CƯỜNG17/01/2004Nam5712Đạt
141141LƯƠNG THỊ DUNG04/05/1976Nữ5510Đạt
142142BÙI TIẾN DŨNG16/05/2004Nam5611Đạt
143143TẠ LINH ĐAN12/03/2004Nam5611Đạt
144144ĐINH VĂN ĐỘ07/05/2004Nam5510Đạt
145145TRƯƠNG QUANG ĐỨC07/12/2005NamVắngVắngVắngKhông XL
146146ĐỖ NGỌC HẢI23/11/2004Nam6511Đạt
147147BÙI VĂN HẬU15/08/2004Nam5.3510.3Đạt
148148LÊ VIỆT HOÀNG12/06/2004NamVắngVắngVắngKhông XL
149149NGUYỄN THỊ LAN05/10/2004Nữ5510Đạt
150150ĐINH THỊ LEN10/01/2003Nữ5510Đạt
151151ĐÀO THỊ LINH09/03/2004Nữ5.8510.8Đạt
152152QUÁCH ĐỨC LỢI05/03/2004Nam5.3510.3Đạt
153153PHẠM TRÀ MY02/12/2004NữVắngVắngVắngKhông XL
154154BÙI VĂN NGỌC17/08/2004Nam5510Đạt
155155BÙI ANH QUÂN26/08/2004Nam6.8511.8Đạt
156156TRƯƠNG XUÂN THÁI31/03/2004NamVắngVắngVắngKhông XL
157157HOÀNG MẠNH THẮNG30/12/2003Nam5611Đạt
158158ĐINH THỊ THÊM07/09/2004Nữ5.3611.3Đạt
159159NGUYỄN THỊ THOA14/07/2004NữVắngVắngVắngKhông XL
160160HOÀNG PHƯƠNG TRANG04/11/2004Nữ5611Đạt
161161BÙI THANH TÙNG07/10/2002Nam5510Đạt
162162ĐẶNG XUÂN TÙNG25/11/2003Nam5611Đạt
163163NGÔ ANH VIỆT16/09/2002Nam5510Đạt
164164PHẠM MINH YẾN22/06/1988Nữ7.5815.5Đạt
165165NGUYỄN VIỆT ANH15/11/1996Nam9615Đạt