Kết quả thi CNTT trình độ cơ bản, Khoá 49, ngày 08/01/2023

STTSBDHỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH
NƠI SINHĐIỂM TNĐIỂM THTỔNG ĐIỂMXẾP
LOẠI
11ĐINH THỊ KIỀU AN23/02/2005Tam Điệp - Ninh Bình5510Đạt
22QUÁCH VIỆT AN27/08/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3712.3Đạt
33NGUYỄN HOÀNG ANH02/01/2005Nho Quan - Ninh Bình5712Đạt
44NGUYỄN THỊ LAN ANH08/12/2005Nho Quan - Ninh Bình5712Đạt
55NGÔ PHƯƠNG ANH09/10/2004Nho Quan - Ninh Bình5.8712.8Đạt
66TRỊNH THỊ PHƯƠNG ANH06/07/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5611.5Đạt
77VŨ QUANG ANH07/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3712.3Đạt
88NGUYỄN TUẤN ANH14/02/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8712.8Đạt
99TRƯƠNG TUẤN ANH05/03/2005Nho Quan - Ninh Bình7714Đạt
1010ĐINH THỊ HỒNG ÁNH03/01/2005Nho Quan - Ninh Bình6612Đạt
1111BÙI XUÂN TÙNG BÁCH12/02/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3611.3Đạt
1212NGUYỄN QUỐC BẢO04/07/2005Nho Quan - Ninh Bình5611Đạt
1313NGUYỄN THỊ CHÂM16/08/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3712.3Đạt
1414BÙI THỊ KIM CHI06/02/2005Nho Quan - Ninh Bình5712Đạt
1515ĐINH VĂN CHIẾN21/09/2004Nho Quan - Ninh Bình5.8510.8Đạt
1616NGUYỄN THÀNH CHUNG01/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8712.8Đạt
1717ĐÀO CHÍ CÔNG18/11/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3611.3Đạt
1818ĐINH THÀNH CÔNG26/03/2005Nho Quan - Ninh Bình5611Đạt
1919NGUYỄN CAO CƯỜNG16/08/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
2020NGUYỄN CHÍ CƯỜNG22/08/2004TP Hồ Chí Minh5510Đạt
2121NGUYỄN MẠNH CƯỜNG21/07/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
2222NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP08/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
2323ĐINH VĂN DUẨN01/09/2005Nho Quan - Ninh Bình6.3511.3Đạt
2424BÙI THỊ DUNG03/11/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
2525VŨ THÙY DUNG21/11/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
2626LƯƠNG TIẾN DŨNG20/08/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
2727NGUYỄN ĐỨC DUY02/12/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
2828NGUYỄN ĐỨC DUY15/07/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
2929HOÀNG VĂN DUY19/05/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
3030PHAN VĂN DUY11/12/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8510.8Đạt
3131NGÔ ĐỨC DƯƠNG08/09/2005Nho Quan - Ninh BìnhVắngVắngVắngKhông XL
3232HOÀNG HỮU DƯƠNG26/01/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
3333NGUYỄN THÙY DƯƠNG19/02/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
3434ĐINH TÙNG DƯƠNG03/08/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
3535NGUYỄN ĐINH TÙNG DƯƠNG15/05/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
3636VŨ VĂN DƯƠNG02/02/2003Nho Quan - Ninh Bình5.8510.8Đạt
3737MAI THỊ ĐÀO12/02/2005Nam Định5611Đạt
3838BÙI HỮU ĐẠT10/11/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3611.3Đạt
3939NGUYỄN THÀNH ĐẠT15/03/2004Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5.3611.3Đạt
4040PHẠM THÀNH ĐẠT18/09/2005Đồng Nai5712Đạt
4141QUÁCH TIẾN ĐẠT28/08/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3712.3Đạt
4242VŨ TIẾN ĐẠT03/02/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
4343BÙI TIẾN ĐỘ09/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8712.8Đạt
4444NGUYỄN MINH ĐỨC02/02/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8611.8Đạt
4545ĐINH CÔNG GIANG18/01/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3712.3Đạt
4646PHẠM THỊ GIANG13/02/2005Nho Quan - Ninh Bình5712Đạt
4747NGUYỄN VĂN GIANG19/02/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5712.5Đạt
4848MÀN THỊ NGUYỆT HÀ07/09/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
4949BÙI THỊ HÀ21/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
5050ĐINH THỊ HÀ28/06/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3611.3Đạt
5151NGUYỄN THỊ HÀ24/05/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8611.8Đạt
5252MÀN VĂN HẢI04/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5611.5Đạt
5353PHẠM NHƯ HANH30/04/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5611.5Đạt
5454NGUYỄN THỊ HẠNH18/09/2005Nho Quan - Ninh Bình5611Đạt
5555ĐINH THỊ HẢO17/03/2005Nho Quan - Ninh Bình5611Đạt
5656PHẠM THỊ THANH HẰNG04/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5611.5Đạt
5757BÙI THỊ HẰNG17/12/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3611.3Đạt
5858BÙI THỊ THU HẰNG20/12/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3611.3Đạt
5959NGUYỄN THỊ THU HẰNG07/07/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8611.8Đạt
6060TRẦN THỊ THÚY HẰNG03/06/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
6161NGUYỄN VĂN HẬU24/05/2005Nho Quan - Ninh Bình55.510.5Đạt
6262BÙI THỊ HIỀN19/06/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
6363HÀ XUÂN HIỆP13/06/2005Nho Quan - Ninh Bình5611Đạt
6464TRỊNH DUY HIẾU23/11/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
6565LÊ TRUNG HIẾU14/01/2005Hòa Bình6612Đạt
6666NGUYỄN VĂN HIẾU17/02/2005Nho Quan - Ninh Bình55.510.5Đạt
6767NGUYỄN VĂN HIẾU18/06/2005Nho Quan - Ninh Bình5.55.511Đạt
6868ĐINH XUÂN HÒA15/03/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
6969PHAN THỊ YẾN HÒA11/11/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5611.5Đạt
7070NGUYỄN VĂN HOAN13/06/2003Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
7171NGUYỄN NGỌC HOÀNG15/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5.55.511Đạt
7272BÙI VĂN HOẠT11/07/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5611.5Đạt
7373NGUYỄN VĂN HỒNG23/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8510.8Đạt
7474VŨ VĂN HỢP29/04/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
7575BÙI THỊ HUỆ18/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8510.8Đạt
7676BÙI MẠNH HÙNG16/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5611.5Đạt
7777ĐINH NGỌC HUY10/01/2005Hòa Bình5.8611.8Đạt
7878PHẠM PHÁT HUY05/12/2005Nho Quan - Ninh Bình5611Đạt
7979ĐINH QUANG HUY25/06/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
8080NGUYỄN QUỐC HUY18/08/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3712.3Đạt
8181NGUYỄN VĂN HUY05/07/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
8282HOÀNG QUANG HƯNG24/04/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
8383QUÁCH NGUYỄN THÀNH HƯNG27/03/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
8484NGUYỄN TUẤN HƯNG19/12/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
8585BÙI VIỆT HƯNG12/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8510.8Đạt
8686MÀN THỊ THU HƯƠNG11/09/2004Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
8787BÙI NGỌC KHÁNH28/08/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
8888ĐINH GIA KHIÊM07/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
8989BÙI CƯƠNG KHÔI24/12/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8510.8Đạt
9090ĐINH TIẾN KHỞI10/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
9191BÙI ĐẠI KHƯƠNG14/02/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
9292NGUYỄN TRUNG KIÊN10/07/2004Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
9393ĐINH THỊ THANH LAM09/03/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
9494NGUYỄN VĂN LÊ01/04/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
9595ĐINH THỊ HƯƠNG LIÊN04/07/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
9696NGUYỄN TRẦN KHÁNH LIÊN08/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
9797BÙI THỊ PHƯƠNG LIÊN17/01/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8510.8Đạt
9898ĐINH THỊ LIÊN21/06/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
9999MÀN CHÍ LINH26/09/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8510.8Đạt
100100BÙI THỊ DIỆU LINH18/07/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
101101BÙI THỊ LINH15/09/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
102102ĐINH THỊ LINH10/02/2005Gia Lai5.3510.3Đạt
103103VŨ HOÀNG LONG30/09/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3611.3Đạt
104104HOÀNG VĂN LONG13/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5.55.511Đạt
105105NGUYỄN NGỌC LUẬT05/01/2005Nho Quan - Ninh Bình5.35.510.8Đạt
106106ĐINH THỊ LUYẾN01/07/2005Nho Quan - Ninh Bình5.55.511Đạt
107107NGUYỄN THỊ LUYẾN17/06/2005Nho Quan - Ninh Bình5611Đạt
108108QUÁCH ĐỨC LƯƠNG10/07/2004Nho Quan - Ninh Bình5.5611.5Đạt
109109BÙI VĂN LƯU07/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5611.5Đạt
110110NGUYỄN BÍCH LY24/08/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3611.3Đạt
111111TRẦN THỊ CẨM LY28/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8510.8Đạt
112112BÙI THỊ KHÁNH LY30/09/2005Nho Quan - Ninh Bình5.85.511.3Đạt
113113NGUYỄN THỊ KHÁNH LY14/12/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
114114NGUYỄN THỊ KHÁNH LY20/11/2005Nho Quan - Ninh Bình6.5612.5Đạt
115115BÙI PHẠM YẾN LY23/02/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8510.8Đạt
116116NGUYỄN DUY MẠNH14/06/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5611.5Đạt
117117BÙI ĐỨC MẠNH02/02/2005Nho Quan - Ninh Bình5.86.512.3Đạt
118118TRẦN NGỌC MINH13/11/2005Nho Quan - Ninh Bình5.56.512Đạt
119119ĐINH THỊ MINH01/09/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3611.3Đạt
120120QUÁCH THỊ TRÀ MY06/05/2005Nho Quan - Ninh Bình55.510.5Đạt
121121BÙI VĂN NAM20/11/2005Nho Quan - Ninh Bình55.510.5Đạt
122122PHAN VĂN NAM24/04/2005Nho Quan - Ninh Bình55.510.5Đạt
123123BÙI THỊ QUỲNH NGA27/05/2005Nho Quan - Ninh Bình5.55.511Đạt
124124BÙI THỊ HỒNG NGÁT23/12/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
125125BÙI THỊ BÍCH NGỌC06/06/2005Nho Quan - Ninh Bình5.85.511.3Đạt
126126BÙI NHƯ NGỌC07/05/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3611.3Đạt
127127ĐINH THỊ NGỌC08/01/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3611.3Đạt
128128NGUYỄN VĂN NGỌC08/08/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
129129ĐINH THỊ YẾN NHI03/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
130130TRẦN THỊ YẾN NHI04/06/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
131131NGUYỄN THỊ NHUNG18/12/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5611.5Đạt
132132ĐINH QUANG NINH14/07/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8510.8Đạt
133133BÙI HÀ OANH09/09/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8611.8Đạt
134134PHẠM THỊ LÂM OANH04/11/2005Nho Quan - Ninh Bình56.511.5Đạt
135135BÙI TUẤN PHONG07/11/2005Nho Quan - Ninh Bình6.86.513.3Đạt
136136TRƯƠNG VĂN PHONG02/12/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
137137ĐINH TRỌNG PHÚ22/07/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8611.8Đạt
138138ĐINH HỒNG PHÚC14/10/2005Nho Quan - Ninh BìnhVắngVắngVắngKhông XL
139139ĐINH THẾ PHÚC15/11/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
140140QUÁCH VĂN PHÚC05/02/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
141141NGUYỄN ANH PHƯƠNG13/08/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
142142NGUYỄN MINH PHƯƠNG21/06/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
143143NGUYỄN THỊ PHƯƠNG18/12/2005Nho Quan - Ninh Bình6.87.514.3Đạt
144144NGUYỄN THỊ PHƯƠNG26/12/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3712.3Đạt
145145NGUYỄN THỊ PHƯƠNG15/02/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
146146ĐINH VIỆT QUANG19/11/2005Nho Quan - Ninh Bình5.35.510.8Đạt
147147NGUYỄN VIỆT QUANG19/01/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
148148BÙI MINH QUÂN17/01/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
149149NGUYỄN THẾ QUÂN25/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
150150PHẠM NGỌC SANG01/01/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8510.8Đạt
151151NGUYỄN TUẤN SANG26/06/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8510.8Đạt
152152NGUYỄN HỒNG SƠN09/07/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
153153BÙI NGỌC SƠN05/06/2005Nho Quan - Ninh Bình5.55.511Đạt
154154HOÀNG ĐỨC TÀI08/12/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
155155TRƯƠNG QUỐC THÁI18/06/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
156156BÙI XUÂN THÁI31/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3712.3Đạt
157157NGUYỄN ĐỨC THÀNH28/04/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8611.8Đạt
158158LÊ HOÀNG THÀNH05/11/2005Nho Quan - Ninh Bình5.36.511.8Đạt
159159ĐINH VĂN THÀNH02/02/2005Nho Quan - Ninh Bình56.511.5Đạt
160160NGUYỄN PHƯƠNG THẢO13/04/2005Nho Quan - Ninh Bình6.56.513Đạt
161161VŨ THỊ THANH THẢO06/12/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
162162QUÁCH THỊ THẢO25/06/2005Nho Quan - Ninh BìnhVắngVắngVắngKhông XL
163163VŨ THỊ THẢO23/12/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
164164VŨ HOÀNG VI THẢO17/11/2005Nho Quan - Ninh Bình5.86.512.3Đạt
165165PHAN TRƯỜNG THĂNG12/05/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
166166VŨ HỮU THẮNG04/12/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
167167PHẠM VĂN THẮNG21/09/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
168168HOÀNG XUÂN THẮNG09/06/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
169169ĐINH ĐỨC THIỆN08/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8510.8Đạt
170170TRỊNH XUÂN THỊNH03/10/2005Nho Quan - Ninh Bình7613Đạt
171171ĐINH THỊ THANH THỦY06/04/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
172172BÙI THỊ THÚY24/06/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
173173LÝ XUÂN THỨC17/11/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
174174NGUYỄN THỊ THỰC13/09/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
175175LÊ THỊ THƯƠNG04/05/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
176176QUÁCH THỊ THƯỜNG05/04/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
177177NGUYỄN ĐÌNH TIẾN26/08/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8510.8Đạt
178178HÀ QUYẾT TIẾN19/02/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8510.8Đạt
179179PHẠM VĂN TIẾU01/07/2005Nho Quan - Ninh Bình5.5510.5Đạt
180180TRẦN VĂN TĨNH27/06/1994Kim Sơn - Ninh Bình5510Đạt
181181NGUYỄN HUYỀN TRANG02/11/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
182182ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG14/06/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
183183ĐINH THỊ KHÁNH TRANG19/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
184184TRẦN THỊ KIỀU TRANG09/02/2005Nho Quan - Ninh Bình5.55.511Đạt
185185BÙI THỊ TRANG05/05/2005Nho Quan - Ninh Bình55.510.5Đạt
186186NGUYỄN THỊ TRANG07/07/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
187187NGUYỄN THỊ THU TRANG25/05/2005TP Hồ Chí Minh55.510.5Đạt
188188ĐẶNG TRẦN THU TRANG16/02/2005Nho Quan - Ninh Bình55.510.5Đạt
189189TRẦN PHAN THỤC TRINH03/12/2005Gia Viễn - Ninh Bình5.8712.8Đạt
190190LÊ KHẮC TRUNG24/12/2005Quảng Ninh55.510.5Đạt
191191QUÁCH VIỆT TRUNG23/01/2005Cao Bằng5.55.511Đạt
192192BÙI VĂN TRƯỜNG20/02/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
193193LƯƠNG VĂN TRƯỜNG04/09/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8611.8Đạt
194194NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG09/12/2004Nho Quan - Ninh Bình5.5611.5Đạt
195195NGUYỄN ANH TÚ09/04/2005Nho Quan - Ninh Bình56.511.5Đạt
196196ĐINH ĐỨC TÚ28/07/2005Nho Quan - Ninh Bình55.510.5Đạt
197197ĐINH MẠNH TÚ12/05/2005Nho Quan - Ninh Bình56.511.5Đạt
198198NGUYỄN VĂN TUÂN23/09/2005Nho Quan - Ninh Bình5.55.511Đạt
199199PHẠM ANH TUẤN11/06/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
200200ĐINH ĐẮC TUẤN05/02/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
201201BÙI THANH TÙNG16/09/2005Nho Quan - Ninh Bình55.510.5Đạt
202202ĐINH THANH TÙNG11/05/2005Nho Quan - Ninh Bình5611Đạt
203203ĐINH THANH TÙNG20/11/2004Nho Quan - Ninh Bình5.55.511Đạt
204204VŨ THANH TÙNG28/11/2005Nho Quan - Ninh Bình55.510.5Đạt
205205NGUYỄN ÁNH TUYẾT09/04/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3712.3Đạt
206206ĐINH THỊ HÀ VI23/07/2005Nho Quan - Ninh Bình5.8510.8Đạt
207207ĐINH XUÂN VIỆT30/06/2005Nho Quan - Ninh Bình5510Đạt
208208ĐINH VIẾT XUÂN18/10/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
209209BÙI HẢI YẾN15/09/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
210210HOÀNG THỊ HẢI YẾN12/06/2005Bệnh viện huyện Nho Quan5.86.512.3Đạt
211211LÊ THỊ YẾN07/02/2005Nho Quan - Ninh Bình56.511.5Đạt
212212BÙI LÊ NAM PHƯƠNG29/05/2000Yên Khánh - Ninh Bình9716Đạt
213213TỐNG QUỐC TRỊNH10/03/1982Tp Ninh Bình - Ninh Bình6.57.514Đạt
214214HOÀNG ĐỨC TRUNG11/04/1993Kim Sơn - Ninh Bình8816Đạt
215215TRẦN THANH BÌNH21/08/2005Bệnh viện tỉnh Ninh Bình8.5715.5Đạt
216216TRẦN HUỲNH CÔNG15/02/2005Nam Định55.510.5Đạt
217217PHẠM THẾ DUYỆT17/02/2005Trạm y tế Định Hóa56.511.5Đạt
218218LÊ THỊ ĐÀO10/12/1986Ninh Bình5.3712.3Đạt
219219ĐỖ MINH ĐỨC11/09/2002Hoa Lư - Ninh Bình5.8611.8Đạt
220220NGUYỄN TRỌNG ĐỨC05/12/2003Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5.56.512Đạt
221221PHẠM TRƯỜNG GIANG09/02/2005Ninh Bình6.5511.5Đạt
222222NGUYỄN QUÁCH ĐẠI HẢI21/01/2005Nho Quan - Ninh Bình5.3510.3Đạt
223223PHẠM THỊ THU HIỀN19/11/2004Ninh Bình5.87.513.3Đạt
224224TRƯƠNG CHÍ HIẾU10/02/2004Bệnh viện tỉnh Hòa Bình6.8713.8Đạt
225225TẠ VĂN HÙNG05/07/2005Trạm y tế huyện Yên Mô55.510.5Đạt
226226TRƯƠNG TRUNG KIÊN27/09/2005Hà NamVắngVắngVắngKhông XL
227227NGUYỄN THỊ LIỄU29/04/1982Yên Mô - Ninh Bình5.3510.3Đạt
228228NGUYỄN THÀNH LỘC13/07/2005Trạm y tế huyện Yên Mô5.5712.5Đạt
229229TẠ THỊ TUYẾT MAI01/03/2004Tp Ninh Bình - Ninh Bình56.511.5Đạt
230230LÊ THỊ XUÂN MAI18/12/1997Thanh Hóa8.5816.5Đạt
231231LÊ ĐỨC MẠNH05/03/2005Nghệ An5.3611.3Đạt
232232NGUYỄN THỊ THANH MÙI27/07/2003Hoa Lư - Ninh Bình6612Đạt
233233DƯƠNG TUYẾT NGÂN27/03/2003Ninh Bình5.3510.3Đạt
234234NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC20/03/2005Trung tâm y tế huyện Gia Viễn5.5510.5Đạt
235235NGUYỄN THỊ NHƯỜNG02/01/2003Ninh Bình5.3510.3Đạt
236236NGUYỄN XUÂN SƠN29/01/2005Yên Khánh - Ninh Bình5.35.510.8Đạt
237237VŨ ĐỨC THẮNG01/07/2005Hải Phòng65.511.5Đạt
238238ĐỖ MẠNH THẮNG04/10/2005Nam Định5.3510.3Đạt
239239LÊ THANH THẾ02/05/2005Trạm y tế thị trấn Lam Sơn5.8712.8Đạt
240240ĐINH THỊ THÚY19/08/2005Gia Viễn - Ninh Bình67.513.5Đạt
241241PHẠM THỊ HOÀI THƯƠNG03/04/1998Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5.8510.8Đạt
242242NGUYỄN QUANG TRƯỜNG15/11/2003Hà Nội5.3611.3Đạt
243243NGUYỄN ĐÌNH QUANG VINH20/11/2004Bệnh viện tỉnh Ninh BìnhVắngVắngVắngKhông XL
244244ĐOÀN THỊ HẢI YẾN07/02/2005Hải Phòng6814Đạt