Kết quả thi CNTT trình độ cơ bản, Khoá 50, ngày 12/03/2023

STTSBDHỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH
NƠI SINHĐIỂM TNĐIỂM THTỔNG ĐIỂMXẾP
LOẠI
11BÙI QUỐC ANH24/06/2005Ninh Bình5.8611.8Đạt
22HOÀNG NGUYỄN TÚ ANH24/06/2005Ninh Bình5.37.512.8Đạt
33PHAN TUẤN ANH28/03/2005Ninh Bình5.36.511.8Đạt
44HÀ THỊ MINH ÁNH21/12/2005Ninh Bình6.8612.8Đạt
55NGUYỄN HỒNG BAN17/11/2005Ninh Bình5.5510.5Đạt
66LÊ VĂN CÔNG13/08/2005Ninh Bình5.3510.3Đạt
77ĐINH THỊ DUNG27/09/2005Ninh Bình55.510.5Đạt
88ĐINH CÔNG MẠNH DŨNG26/08/2005Ninh Bình5.35.510.8Đạt
99TRẦN VĂN DŨNG23/11/2005Ninh Bình5.8611.8Đạt
1010ĐINH THẾ DUY05/01/2005Ninh Bình5611Đạt
1111PHẠM HỒNG DƯƠNG18/03/2005Ninh Bình5.5712.5Đạt
1212NGUYỄN CÔNG ĐẢO26/01/2005Ninh Bình6.3713.3Đạt
1313DƯƠNG THÀNH ĐẠT25/07/2005Ninh Bình8513Đạt
1414NGUYỄN VĂN ĐÌNH24/12/2005Ninh Bình5.3611.3Đạt
1515NGUYỄN MINH ĐỨC17/03/2005Ninh Bình5.8611.8Đạt
1616VŨ VĂN ĐỨC09/06/2000Ninh Bình6.85.512.3Đạt
1717ĐINH VĂN GIANG22/10/2005Ninh Bình6.35.511.8Đạt
1818VŨ THỊ HÀ12/08/2005Ninh Bình5.3712.3Đạt
1919NGUYỄN MINH HẢI08/11/2005Ninh Bình5.5510.5Đạt
2020LƯƠNG TẤT HẢI17/10/2005Ninh Bình6.3511.3Đạt
2121TRẦN THỊ HẰNG05/12/2005Ninh Bình5.8611.8Đạt
2222HÀN ĐINH HIẾN12/09/2005Ninh Bình5712Đạt
2323LƯU DANH HIỆP18/12/2005Bình Dương5.3510.3Đạt
2424BÙI QUANG HÒA06/12/2005Ninh Bình5.86.512.3Đạt
2525BÙI MẠNH HÙNG06/08/2005Ninh Bình5.85.511.3Đạt
2626ĐOÀN VĂN HUY24/12/2005Ninh Bình5510Đạt
2727NGUYỄN TẤT KHANG23/04/2005Ninh Bình5510Đạt
2828PHẠM NGỌC KIÊN01/11/2005Ninh Bình5.8510.8Đạt
2929NGUYỄN THẾ KIÊN22/09/2005Ninh Bình5.8510.8Đạt
3030ĐỖ VĂN KIÊN04/09/2005Ninh Bình5.85.511.3Đạt
3131BÙI THANH LÂM16/03/2005Ninh Bình6.8511.8Đạt
3232NGUYỄN ĐỨC LINH26/09/2005Ninh Bình5.5611.5Đạt
3333LÝ THI PHƯƠNG LINH03/01/2005Ninh Bình65.511.5Đạt
3434HÀ ĐỨC LƯƠNG03/06/2005Ninh Bình5510Đạt
3535NGUYỄN HÙNG LƯƠNG22/12/2005Ninh Bình5510Đạt
3636BÙI ĐỨC MẠNH25/05/2005Hà Tây5.5510.5Đạt
3737NGUYỄN ĐỨC MẠNH02/04/2005Ninh Bình5510Đạt
3838TỐNG DUY MINH08/09/2003Ninh Bình5.36.511.8Đạt
3939TRẦN ĐÌNH NAM28/08/2005Ninh Bình5.8611.8Đạt
4040PHẠM HẢI NAM14/03/2005Ninh Bình5510Đạt
4141BÙI PHÚC NAM27/07/2005Ninh Bình5.8510.8Đạt
4242ĐẶNG VĂN NAM14/04/2005Ninh Bình5510Đạt
4343ĐINH XUÂN NAM10/03/2005Ninh Bình6511Đạt
4444ĐINH THỊ HỒNG NGÁT02/12/2005Ninh Bình#REF!510.8Đạt
4545NGUYỄN HỒNG NGỌC21/11/2004Ninh Bình5.8510Đạt
4646TẠ TRỌNG NHÂN27/09/2005Ninh Bình5510.8Đạt
4747LÊ QUANG NHẬT12/02/2005Ninh Bình5.8511.5Đạt
4848NGUYỄN VĂN PHI27/11/2005Ninh Bình6.5510.8Đạt
4949PHẠM HỒNG PHONG01/09/2005Ninh Bình5.8510.8Đạt
5050LÊ TIẾN PHONG16/01/2004Ninh Bình5.8510.8Đạt
5151VŨ VĂN PHONG16/10/2005Ninh Bình5.85.510.8Đạt
5252ĐINH HỒNG PHÚC14/10/2005Ninh Bình5.3510.5Đạt
5353PHẠM VĂN PHÚC22/09/2005Ninh Bình5.55.511.3Đạt
5454NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG26/10/2005Ninh Bình5.85.511.3Đạt
5555NGUYỄN THU PHƯƠNG30/07/2005Ninh Bình5.8510.5Đạt
5656LÂM THỊ PHƯỢNG11/11/2005Ninh Bình5.5510Đạt
5757PHẠM MINH QUANG26/10/2005Ninh Bình5510.3Đạt
5858TRẦN MINH QUANG02/09/2005Ninh Bình5.3510Đạt
5959ĐỖ VIỆT QUANG14/03/2005Ninh Bình5510.8Đạt
6060TRẦN HỒNG QUÂN24/01/2005Ninh Bình5.8510Đạt
6161NGUYỄN MINH QUÂN07/12/2005Ninh Bình5510.3Đạt
6262NGUYỄN VĂN QUÂN01/08/2005Ninh Bình5.3510.3Đạt
6363VŨ LỆ QUYÊN07/06/2005Ninh Bình6.3713.3Đạt
6464VŨ HỒNG SƠN11/12/2005Ninh Bình5.3510.3Đạt
6565NGUYỄN VĂN SỸ02/07/2005Ninh Bình5.5510.5Đạt
6666NGUYỄN ĐỨC TÀI20/06/2005Ninh Bình5.5510.5Đạt
6767VŨ NGUYỄN HỒNG THÁI17/03/2005Ninh Bình5.8510.8Đạt
6868ĐẶNG CHÍ THANH12/05/2005Ninh Bình5510Đạt
6969BÙI XUÂN THÀNH21/12/2004Ninh Bình5510Đạt
7070NGUYỄN THỊ THANH THẢO23/01/2005Ninh Bình5.3611.3Đạt
7171BÙI THỊ THẢO01/01/2005Ninh Bình5712Đạt
7272NGUYỄN TRỌNG THẮNG25/05/2005Ninh Bình5.86.512.3Đạt
7373ĐỖ HOÀNG THI09/10/2004Ninh Bình5.56.512Đạt
7474ĐÀO TRÍ THỨC04/08/2005Ninh Bình5.3510.3Đạt
7575BÙI VĂN THỨC02/05/2005Ninh Bình5.35.510.8Đạt
7676TRẦN THỊ THƯƠNG01/06/2004Ninh Bình5.5510.5Đạt
7777TRẦN THIỆN TÍCH20/06/2005Ninh Bình5.36.511.8Đạt
7878TRẦN THỊ THÙY TRANG05/08/2005Ninh Bình5.87.513.3Đạt
7979PHẠM VĂN TRINH21/01/2005Ninh Bình5.8712.8Đạt
8080NGUYỄN THANH TRÚC19/04/2005Điện Biên8.3816.3Đạt
8181NGUYỄN THÀNH TRUNG04/03/2005Ninh Bình5.3712.3Đạt
8282PHAN TRẦN THÀNH TRUNG01/01/2004Ninh Bình5.85.511.3Đạt
8383LÊ ĐỨC TÚ10/05/2005Ninh Bình5611Đạt
8484BÙI VĂN TÚ01/11/2005Ninh Bình5.8510.8Đạt
8585NGUYỄN VĂN TUẤN11/12/2005Ninh Bình5510Đạt
8686LƯƠNG TẤT TUYỀN06/08/2005Ninh Bình5611Đạt
8787BÙI VIẾT TUYỂN13/10/2005Ninh Bình5.36.511.8Đạt
8888TRẦN THỊ UYÊN24/01/2005Ninh Bình5.5510.5Đạt
8989ĐỖ THẾ VĂN14/04/2005Ninh Bình5510Đạt
9090PHẠM ĐỨC VIỆT29/08/2005Ninh Bình5.5611.5Đạt
9191HOÀNG QUỐC VĨNH12/01/2006Ninh Bình5.85.511.3Đạt
9292VŨ VĂN XUÂN13/12/2005Ninh Bình5.5510.5Đạt
9393NGUYỄN THỊ HOÀI AN02/07/2005Hà Nam5510Đạt
9494LẠI HOÀ BÌNH11/12/2005Hà Nam5.5510.5Đạt
9595PHẠM QUỲNH CHI10/02/2005Hà Nam5.85.511.3Đạt
9696TRẦN THỊ NGỌC DIỄM26/11/2005Hà Nam6.8511.8Đạt
9797NGUYỄN VĂN ĐẠI04/10/2005Hà Nam5.55.511Đạt
9898LƯƠNG THÀNH ĐẠT07/08/2005Hà Nam75.512.5Đạt
9999LÊ PHAN MINH ĐOÀN19/08/2005Quảng Ngãi9.35.514.8Đạt
100100NGUYỄN THỊ NGỌC HẰNG22/11/2005Hà Nam5.35.510.8Đạt
101101NGUYỄN THỊ HẰNG18/01/2005Hà Nam5.8611.8Đạt
102102NGUYỄN HOÀNG MỸ HOA09/10/2005Hà Nam5.3712.3Đạt
103103LẠI THỊ THU HOÀI21/01/2005Hà Nam5712Đạt
104104TRẦN QUANG HUÂN11/09/2005Hà Nam55.510.5Đạt
105105NGUYỄN THU HUYỀN21/11/2005Hà Nam5.5510.5Đạt
106106NGUYỄN THUÝ HUYỀN31/01/2005Hà Nam5.8510.8Đạt
107107DƯƠNG NGỌC KHÁNH24/04/2005Hà Nam5.8510.8Đạt
108108TRẦN DƯƠNG KIÊN05/05/2005Hà Nam5510Đạt
109109BÙI THỊ NGỌC LOAN20/06/2005Hà Nam5.5510.5Đạt
110110NGUYỄN TIẾN LỢI14/03/2005Hà Nam5.5611.5Đạt
111111TRẦN VĂN LỢI18/11/2005Hà Nam5.5611.5Đạt
112112HOÀNG MẠNH LƯU06/06/2005Hà Nam5.8510.8Đạt
113113NGUYỄN ĐỨC MẠNH19/09/2005Hà Nam5.35.510.8Đạt
114114DƯƠNG QUANG MẠNH12/04/2005Hà Nam5.8611.8Đạt
115115PHẠM QUỐC NAM29/11/2005Hà Nam5.8712.8Đạt
116116TRẦN THỊ NGÂN12/05/2005Hà Nam6.5612.5Đạt
117117LÊ THỊ QUỲNH NHƯ26/08/2005TP Hồ Chí Minh6.3612.3Đạt
118118NGUYỄN TIẾN PHÁP15/05/2005Hà Nam5.8611.8Đạt
119119ĐINH DUY QUANG01/09/2005Hà Nam5.3611.3Đạt
120120TRỊNH HỒNG THÁI17/03/2005Hà Nam5.5611.5Đạt
121121HOÀNG MINH THÁI11/03/2005Hà Nam6.35.511.8Đạt
122122NGUYỄN HỮU TRUNG THÀNH29/11/2005Hà Nam75.512.5Đạt
123123LẠI PHƯƠNG THẢO05/06/2005Hà Nam6511Đạt
124124LÊ THỊ THẢO28/06/2005Hà Nam5611Đạt
125125LỮ VĂN THẮNG08/08/2005Hà Nam5712Đạt
126126PHẠM NGỌC THIỆN01/10/2005Thái Bình5611Đạt
127127PHẠM HOÀI THU08/01/2005Hà Nam5.3611.3Đạt
128128MAI THANH TRANG01/05/2005Đà NẵngVắngVắngVắngKhông XL
129129NGUYỄN THU TRANG06/01/2005Hà Nam5611Đạt
130130NGUYỄN NGỌC TRIỆU03/01/2005Hà Nam65.511.5Đạt
131131NGUYỄN ĐỨC TRUNG22/03/2005Hà Nam7613Đạt
132132BÙI TUẤN ANH23/04/2004Hoa Lư - Ninh Bình000Hỏng
133133NGÔ ĐỨC DƯƠNG08/09/2005Nho Quan - Ninh Bình6.5713.5Đạt
134134PHAN THỊ ĐƯỢM14/07/1978Kim Sơn - Ninh Bình5.36.511.8Đạt
135135ĐINH THANH HẢI14/10/2004Gia Viễn - Ninh Bình7.37.514.8Đạt
136136PHẠM VĂN HÙNG22/11/1985Yên Mô - Ninh Bình9.5918.5Đạt
137137PHẠM BÙI TRÀ MY10/09/2001Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình9.5918.5Đạt
138138VŨ THỊ HỒNG MỸ18/07/1990Kim Sơn - Ninh Bình8816Đạt
139139NGUYỄN TRUNG THÀNH21/08/2005Nghệ An5611Đạt
140140ĐÀO THỊ THANH THỦY14/06/1988Yên Khánh - Ninh BìnhVắngVắngVắngKhông XL
141141LÊ BẢO ANH15/12/2006Bệnh viện Ninh Bình5.5510.5Đạt
142142ĐINH VẠN HẢI ANH23/03/2006Bệnh viện huyện Hoa Lư55.510.5Đạt
143143TỐNG HOÀNG ANH13/08/2006Bệnh viện Ninh Bình5.3611.3Đạt
144144GIANG PHƯƠNG ANH18/03/2006Bệnh viện tỉnh Hà Tây56.511.5Đạt
145145DƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH09/05/2006Hoa Lư - Ninh Bình5.8510.8Đạt
146146HÀ THỊ PHƯƠNG ANH25/05/2006Gia Viễn - Ninh Bình5510Đạt
147147PHẠM QUỲNH ANH07/04/2006Gia Viễn - Ninh Bình55.510.5Đạt
148148NGUYỄN TUẤN ANH12/01/2005Bệnh viện huyện Hoa Lư5.5712.5Đạt
149149DƯƠNG NGỌC ÁNH01/04/2006Bệnh viện Ninh Bình6.86.513.3Đạt
150150ĐẶNG NGỌC ÁNH31/01/2006Bệnh viện Ninh Bình5.3712.3Đạt
151151BÙI GIA BẢO29/11/2006Trạm y tế xã Ninh Giang8.55.514Đạt
152152DƯƠNG GIA BẢO30/04/2006Phú Thọ5.8510.8Đạt
153153NGUYỄN QUỐC BẢO12/02/2006Bênh viện đa khoa Ninh Bình6.8713.8Đạt
154154BÙI TRỌNG BẰNG28/04/2006Bệnh viện đa khoa Hà Nam6.5612.5Đạt
155155LÊ XUÂN CẢNH20/08/2006Bệnh viện Ninh Bình6612Đạt
156156NGUYỄN ĐỨC CHIẾN18/08/2006Bệnh viện Ninh Bình5712Đạt
157157NGUYỄN HOÀNG CHIẾN02/12/2006Trạm y tế Ninh Hòa5.5510.5Đạt
158158NGUYỄN QUYẾT CHIẾN22/05/2006Bệnh viện Ninh Bình5712Đạt
159159PHẠM XUÂN CHIẾN27/09/2006Gia Viễn - Ninh Bình5.3510.3Đạt
160160LÊ TIẾN CHUNG16/06/2006Bệnh viện huyện Hoa Lư5.36.511.8Đạt
161161NGUYỄN TIẾN CHUNG20/06/2006Hoa Lư - Ninh Bình5.5510.5Đạt
162162TRẦN VĂN CHUNG14/01/2005Trạm y tế xã Tiến Thắng5.56.512Đạt
163163NGUYỄN KHẮC CƯỜNG18/10/2006Bệnh viện Ninh Bình5.8712.8Đạt
164164NGUYỄN THÀNH DOANH01/06/2006Bệnh viện Ninh Bình6511Đạt
165165NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG25/08/2006Bệnh viện Thống Nhất5.5611.5Đạt
166166NGUYỄN TIẾN DŨNG08/09/2006Trung tâm Y tế Hoa Lư6.8511.8Đạt
167167ĐINH XUÂN DŨNG08/07/2006Bệnh viện Ninh Bình5.8712.8Đạt
168168NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN04/10/2005Gia Viễn - Ninh Bình6.8713.8Đạt
169169TRẦN THỊ DUYÊN18/12/2006Gia Viễn - Ninh Bình5.3510.3Đạt
170170ĐINH TRỌNG DƯƠNG18/02/2006Bệnh viện huyện Hoa Lư5510Đạt
171171ĐẶNG MINH ĐẠT14/12/2006Gia Viễn - Ninh Bình5712Đạt
172172VŨ TIẾN ĐẠT10/11/2006Trạm y tế xã Ninh Giang66.512.5Đạt
173173PHẠM TRUNG ĐẠT23/10/2006Bệnh viện Ninh Bình5.36.511.8Đạt
174174ĐẶNG ANH ĐỨC08/12/2006Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình6.5713.5Đạt
175175NGUYỄN TIẾN ĐỨC22/09/2006Trạm y tế xã Ninh Giang6.8612.8Đạt
176176VŨ THỊ HƯƠNG GIANG31/10/2006Trạm y tế xã Ninh Giang5.5510.5Đạt
177177BÙI THỊ MINH HẢI27/11/2006Trạm y tế xã Ninh Giang5.5611.5Đạt
178178PHẠM THỊ MỸ HẢO24/01/2005Bệnh viện Ninh Bình5.86.512.3Đạt
179179VŨ THỊ HẰNG16/11/2006Gia Viễn - Ninh Bình5.3611.3Đạt
180180BÙI VĂN HẬU03/08/2006Bệnh viện Ninh Bình5.3510.3Đạt
181181NGUYỄN THỊ THANH HIÊN14/10/2006Trạm y tế Ninh Hòa5.55.511Đạt
182182ĐẶNG THU HIỀN26/04/2006Bệnh viện Hà Nam5.8712.8Đạt
183183LÊ MINH HIẾU19/08/2006Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5.5510.5Đạt
184184ĐINH VẠN HIẾU29/10/2006Bệnh viện huyện Hoa Lư5.5611.5Đạt
185185NGUYỄN THỊ MAI HOA11/03/2006Bệnh viện tỉnh Ninh Bình6.3713.3Đạt
186186ĐẶNG ĐÌNH HOÀNG03/03/2006Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5.8510.8Đạt
187187NGUYỄN NGỌC MINH HOÀNG07/02/2006Bệnh viện Ninh Bình5.3510.3Đạt
188188PHẠM VIỆT HOÀNG07/10/2006Gia Viễn - Ninh Bình5.5510.5Đạt
189189PHẠM THU HUẾ12/11/2006Bệnh viện Ninh Bình6.5713.5Đạt
190190NGUYỄN THỊ HOA HUỆ14/12/2006Gia Viễn - Ninh Bình5611Đạt
191191LÊ QUỐC HÙNG28/03/2006Bênh viện đa khoa Ninh Bình5.3712.3Đạt
192192NGUYỄN THẾ HÙNG24/10/2006Bệnh viện huyện Hoa Lư5712Đạt
193193ĐẶNG QUỐC HUY07/10/2006Bệnh viện Ninh Bình5712Đạt
194194TRẦN QUỐC HUY16/09/2006Bệnh viện Ninh Bình5.8712.8Đạt
195195TRỊNH QUỐC HUY14/12/2006Bệnh viện Ninh Bình5.86.512.3Đạt
196196ĐẶNG THỊ HUYỀN18/10/2006Bệnh viện Ninh Bình5.3510.3Đạt
197197BÙI THỊ THU HUYỀN18/06/2006Gia Viễn - Ninh Bình5510Đạt
198198PHẠM THỊ QUỲNH HƯƠNG21/10/2006Bệnh viện huyện Hoa Lư6.3612.3Đạt
199199TRẦN ĐÌNH KHANH03/11/2006Bệnh viện Ninh Bình5611Đạt
200200PHẠM QUANG KHANH05/06/2006Bệnh viện Ninh Bình5.5611.5Đạt
201201LÊ QUỐC KHÁNH16/01/2006Bệnh viện Ninh Bình5.8712.8Đạt
202202VŨ VĂN KIỆT14/07/2006Bênh viện đa khoa Ninh Bình5611Đạt
203203NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN05/02/2006Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5.8611.8Đạt
204204NGUYỄN THẾ HẢI LÂM01/02/2006Gia Viễn - Ninh Bình5.3712.3Đạt
205205DƯƠNG THỊ THUỲ LINH27/10/2006Hoa Lư - Ninh Bình5.8611.8Đạt
206206VŨ THỊ THUỲ LINH08/07/2006Bệnh viện Ninh Bình5510Đạt
207207NGUYỄN ĐỨC LONG13/05/2006Gia Viễn - Ninh Bình5.5712.5Đạt
208208VŨ HẢI LONG02/12/2006Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5.8510.8Đạt
209209NGUYỄN NHẬT LONG16/06/2006Gia Viễn - Ninh Bình5.3510.3Đạt
210210ĐẶNG THÀNH LONG09/06/2005Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5.3712.3Đạt
211211NGUYỄN THÀNH LONG09/06/2006Bệnh viện Ninh Bình97.516.5Đạt
212212GIANG VĂN LỘC02/01/2006Trạm y tế xã Ninh Giang5510Đạt
213213PHẠM ĐỨC LƯƠNG27/02/2006Ninh Bình5.3510.3Đạt
214214PHẠM XUÂN LƯƠNG28/05/2006Bệnh viện huyện Hoa Lư5.8510.8Đạt
215215ĐẶNG ĐÌNH MẠNH02/09/2006Bệnh viện Krong Nô5.3712.3Đạt
216216HÀ VĂN MẠNH03/08/2006Gia Viễn - Ninh Bình5.3510.3Đạt
217217NGUYỄN ANH MINH28/11/2006Bệnh viện huyện Hoa Lư5.8510.8Đạt
218218TRẦN QUANG MINH04/06/2006Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5712Đạt
219219DƯƠNG VĂN MINH27/01/2006Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5.8712.8Đạt
220220ĐINH THỊ TRÀ MY17/12/2005Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5.5510.5Đạt
221221NGUYỄN THỊ HẰNG NGA20/09/2006Bệnh viện Ninh Bình5.3510.3Đạt
222222PHẠM BẢO NGỌC02/01/2006Gia Viễn - Ninh Bình5510Đạt
223223DƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC10/12/2006Bệnh viện Ninh Bình5.3510.3Đạt
224224ĐINH HỒNG NGỌC31/08/2006Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5.8510.8Đạt
225225PHẠM THẢO NGUYÊN16/09/2006Bệnh viện Ninh Bình5.8712.8Đạt
226226VŨ TRUNG NGUYÊN09/05/2006Gia Viễn - Ninh Bình5.3712.3Đạt
227227TRẦN ĐỨC NHIÊN22/08/2006Bệnh viện Ninh Bình7.8714.8Đạt
228228NGUYỄN THỊ NHUNG03/10/2006Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5611Đạt
229229TỐNG PHƯƠNG NHƯ01/02/2005TP Hồ Chí Minh5.5712.5Đạt
230230HÀ QUỲNH NHƯ03/05/2006Bênh viện đa khoa Ninh Bình5.8611.8Đạt
231231BÙI KIỀU OANH25/05/2006Bệnh viện Ninh BìnhVắngVắngVắngKhông XL
232232NGUYỄN HỒNG PHONG13/12/2006Gia Viễn - Ninh Bình5.3510.3Đạt
233233PHẠM QUANG PHÚC21/12/2006Gia Viễn - Ninh Bình5.5611.5Đạt
234234PHẠM TRUNG PHÚC01/03/2006Bệnh viện Ninh Bình5.5712.5Đạt
235235TỐNG MẠNH QUANG12/08/2006Bệnh viện Ninh Bình5.5611.5Đạt
236236NGUYỄN CÔNG MINH QUÂN15/03/2006Bệnh viện huyện Hoa Lư5.8611.8Đạt
237237PHẠM THỊ HƯƠNG QUẾ01/11/2006Bệnh viện huyện Hoa Lư5.5611.5Đạt
238238NGUYỄN XUÂN QUÝ22/02/2006Bệnh viện Ninh Bình5.8611.8Đạt
239239VŨ VĂN QUYỀN24/03/2006Gia Viễn - Ninh Bình5.5510.5Đạt
240240VŨ HỒNG SƠN10/09/2006Gia Viễn - Ninh Bình5.5510.5Đạt
241241NGUYỄN THANH SƠN16/03/2006Bệnh viện Ninh Bình5.5510.5Đạt
242242PHẠM THÀNH TÂM12/03/2006Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5.3510.3Đạt
243243HOÀNG THẾ THÀNH20/01/2006Gia Viễn - Ninh Bình5712Đạt
244244HOÀNG TIẾN THÀNH02/01/2006Bênh viện đa khoa Ninh Bình5712Đạt
245245NGUYỄN CÔNG THẮNG13/03/2006Trạm y tế xã Ninh Khang5510Đạt
246246ĐINH THỊ BÍCH THUỲ20/06/2006Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5510Đạt
247247NGUYỄN PHƯƠNG THUỲ20/08/2006Gia Viễn - Ninh Bình5510Đạt
248248VŨ MẠNH THUỶ12/05/2006Gia Viễn - Ninh Bình5510Đạt
249249LÊ THỊ PHƯƠNG THUÝ04/10/2006Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5.8510.8Đạt
250250BÙI HÙNG TIẾN25/09/2006Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5.8813.8Đạt
251251NGUYỄN TRUNG TIẾN27/08/2006Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5712Đạt
252252LÊ ĐỨC TOẢN03/03/2006Gia Viễn - Ninh Bình5.8510.8Đạt
253253NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG14/07/2006Bênh viện đa khoa Ninh Bình5510Đạt
254254TRẦN THỊ HUYỀN TRANG02/05/2006Nho Quan - Ninh Bình5.8510.8Đạt
255255NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG18/12/2006Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5510Đạt
256256DƯƠNG THỊ THUỲ TRANG20/09/2006Bệnh viện huyện Hoa Lư6713Đạt
257257VŨ TUYẾT TRINH10/02/2006Trạm y tế xã Ninh Giang5712Đạt
258258PHẠM QUỐC TRUNG27/01/2006Bệnh viện huyện Hoa Lư5.8611.8Đạt
259259HOÀNG MẠNH TRƯỜNG30/07/2006Bệnh viện tỉnh Ninh Bình6713Đạt
260260LÊ QUANG TRƯỜNG30/10/2006Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5712Đạt
261261LÊ QUANG TRƯỜNG21/03/2006Trạm y tế xã Ninh Giang7613Đạt
262262LÊ ANH TUẤN14/11/2006Bênh viện đa khoa Ninh Bình5510Đạt
263263MAI ANH TUẤN29/06/2006Bênh viện đa khoa Ninh Bình5712Đạt
264264NGUYỄN TÒNG ANH TUẤN09/07/2006Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5.8712.8Đạt
265265BÙI ĐỨC TUẤN18/04/2006Gia Viễn - Ninh Bình5.5712.5Đạt
266266NGUYỄN VĂN TUẤN12/04/2006Trạm y tế xã Trường Yên6.5713.5Đạt
267267NGUYỄN ĐÌNH TÙNG03/08/2006Gia Viễn - Ninh Bình5611Đạt
268268NGUYỄN THANH TÙNG11/05/2006Trạm y tế xã Ninh Giang6713Đạt
269269LÊ THỊ ÁNH TUYẾT28/08/2006Trạm y tế xã Ninh Giang5.8611.8Đạt
270270BÙI HỒNG VĂN19/03/2006Gia Viễn - Ninh Bình5.8611.8Đạt
271271NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN03/07/2005Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5.5712.5Đạt
272272NGUYỄN THỊ VÂN27/01/2006Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5.5611.5Đạt
273273TỐNG THỊ THU VÂN01/03/2006Trạm y tế xã Ninh Giang5.5712.5Đạt
274274VŨ HÀ VI01/10/2006Gia Viễn - Ninh Bình6713Đạt
275275NGUYỄN THẾ VINH16/09/2006Bệnh viện tỉnh Ninh Bình5.3611.3Đạt
276276NGUYỄN THẾ VINH06/08/2006Trạm y tế xã Ninh Giang5712Đạt
277277MAI XUÂN VÕ12/05/2006Trung tâm Y tế Hoa Lư5712Đạt