KẾT QUẢ THI NGHỀ NĂM HỌC 2019 – 2020

KẾT QUẢ THI NGHỀ NĂM HỌC 2019 – 2020

(Nhập số báo danh hoặc họ tên để tìm kiếm)

SBDHọ và tênNgày sinhTrườngNghềLý thuyếtThực hànhTrung bìnhXếp loại đỗGhi chú
01Trịnh Thị Phương Anh17/01/2002Trần Hưng ĐạoCắt may8.59.59.3Giỏi
02Hoàng Thị Thu Cúc22/03/2002Trần Hưng ĐạoCắt may99.59.4Giỏi
03Lê Thị Duyên18/03/2002Trần Hưng ĐạoCắt may7.598.6Khá
04Đỗ Thị Thế Dương18/07/2002Trần Hưng ĐạoCắt may8.5109.6Giỏi
05Đỗ Thị Hồng Giang03/11/2002Trần Hưng ĐạoCắt may8.5109.6Giỏi
06Lương Thị Ngọc Hà11/01/2002Trần Hưng ĐạoCắt may9109.8Giỏi
07Nguyễn Thị Thúy Hằng26/02/2002Trần Hưng ĐạoCắt may8.5109.6Giỏi
08Nguyễn Thị Huệ12/04/2002Trần Hưng ĐạoCắt may8.59.59.3Giỏi
09Nguyễn Thị Khánh Huyền10/01/2002Trần Hưng ĐạoCắt may99.59.4Giỏi
10Tiêu Thị Ngọc Huyền28/09/2002Trần Hưng ĐạoCắt may8.58.58.5Khá
11Nguyễn Thị Thu Hương28/10/2002Trần Hưng ĐạoCắt may8.5109.6Giỏi
12Nguyễn Thị Hoài Linh28/06/2002Trần Hưng ĐạoCắt may8.588.1Khá
13Phạm Thị Thuỳ Linh02/07/2002Trần Hưng ĐạoCắt may9109.8Giỏi
14Trần Thị Linh03/09/2002Trần Hưng ĐạoCắt may9.5109.9Giỏi
15Nguyễn Thị Ly22/02/2002Trần Hưng ĐạoCắt may89.59.1Giỏi
16Nguyễn Trần Phương Mai26/12/2002Trần Hưng ĐạoCắt may99.59.4Giỏi
17Bùi Hồng Nhung14/03/2002Trần Hưng ĐạoCắt may999Giỏi
18Đinh Thị Hồng Nhung25/04/2002Trần Hưng ĐạoCắt may9.58.58.8Khá
19Đinh Thị Ninh12/03/2002Trần Hưng ĐạoCắt may8.59.59.3Giỏi
20Đỗ Thị Minh Phương08/11/2002Trần Hưng ĐạoCắt may9.588.4Khá
21Trương Thị Thu Phương12/08/2002Trần Hưng ĐạoCắt may898.8Khá
22Phạm Thị Phượng07/05/2002Trần Hưng ĐạoCắt may9.5109.9Giỏi
23Nguyễn Như Quỳnh18/05/2002Trần Hưng ĐạoCắt may8.5109.6Giỏi
24Đào Thị Phương Thảo21/11/2002Trần Hưng ĐạoCắt may9.5109.9Giỏi
25Nguyễn Thị Thanh Thảo17/08/2002Trần Hưng ĐạoCắt may9109.8Giỏi
26Trịnh Thị Phương Thảo04/02/2002Trần Hưng ĐạoCắt may9.59.59.5Giỏi
27Bùi Thị Hoài Thương23/06/2002Trần Hưng ĐạoCắt mayBỏ thi
28Phạm Thị Hoài Thương25/01/2002Trần Hưng ĐạoCắt may88.58.4Khá
29Đào Thị Tình19/06/2002Trần Hưng ĐạoCắt may8.59.59.3Giỏi
30Nguyễn Hương Trà29/11/2002Trần Hưng ĐạoCắt may7.59.59Giỏi
31Đào Thị Kiều Trang02/10/2002Trần Hưng ĐạoCắt may9.5109.9Giỏi
32Đinh Thị Huyền Trang05/11/2002Trần Hưng ĐạoCắt may99.59.4Giỏi
33Đỗ Thị Thu Trang19/10/2002Trần Hưng ĐạoCắt may8.5109.6Giỏi
34Hà Thị Huyền Trang14/09/2002Trần Hưng ĐạoCắt may99.59.4Giỏi
35Hoàng Thị Thu Trang17/11/2002Trần Hưng ĐạoCắt may999Giỏi
36Nguyễn Thị Kiều Trang10/09/2002Trần Hưng ĐạoCắt may7.598.6Khá
37Nguyễn Thị Kiều Trang08/10/2002Trần Hưng ĐạoCắt may8.58.58.5Khá
38Phạm Thị Thu Trang26/07/2002Trần Hưng ĐạoCắt may8.58.58.5Khá
39Vũ Thị Trang22/11/2002Trần Hưng ĐạoCắt may98.58.6Khá
40Phạm Thị Tú Uyên24/01/2002Trần Hưng ĐạoCắt may9109.8Giỏi
41Trần Thị Ngọc Vân03/09/2002Trần Hưng ĐạoCắt may98.58.6Khá
42Hoàng Thị Hải Yến19/07/2002Trần Hưng ĐạoCắt may9.59.59.5Giỏi
43Phạm Hải Yến21/12/2002Trần Hưng ĐạoCắt may9.59.59.5Giỏi
44Trịnh Kim Yến14/05/2002Trần Hưng ĐạoCắt may78.58.1Khá
45Chu Thị Lan Anh16/11/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9109.8Giỏi
46Đào Thị Lan Anh03/06/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.59.59.5Giỏi
47Đinh Lan Anh19/06/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9109.8Giỏi
48Hà Mai Anh15/04/2001Trần Hưng ĐạoThêu tay9.59.59.5Giỏi
49Hoàng Thị Lan Anh23/04/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9109.8Giỏi
50Nguyễn Thị Hải Anh28/07/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.5109.9Giỏi
51Nguyễn Thị Lan Anh14/07/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.59.59.5Giỏi
52Nguyễn Thị Ngọc Anh13/04/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.59.59.5Giỏi
53Phạm Thị Phương Anh02/07/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.5109.9Giỏi
54Vũ Tú Anh05/08/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.5109.9Giỏi
55Nguyễn Quỳnh Chi02/10/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.5109.9Giỏi
56Vũ Thị Kim Chi06/10/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9109.8Giỏi
57Bùi Nguyễn Tuyết Chinh06/12/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9109.8Giỏi
58Hoàng Thị Phương Dung17/09/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.59.59.5Giỏi
59Đỗ Thị Hương Giang02/09/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.5109.9Giỏi
60Hoàng Thu Hà04/09/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.59.59.5Giỏi
61Lê Thị Hà01/08/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.59.59.5Giỏi
62Nguyễn Thị Hải Hà02/01/2001Trần Hưng ĐạoThêu tay9.59.59.5Giỏi
63Phạm Thị Minh Hằng26/11/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.5109.9Giỏi
64Vũ Thị Thu Hiền30/07/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.5109.9Giỏi
65Bùi Thị Mỹ Hoa17/08/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.5109.9Giỏi
66Đinh Thị Thu Hoài17/11/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.5109.9Giỏi
67Nguyễn Thị Hồng12/12/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.59.59.5Giỏi
68Nguyễn Thị Huệ05/03/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9109.8Giỏi
69Dương Thị Ngọc Huyền06/12/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay7.5109.4Giỏi
70Lê Phương Huyền04/12/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay8.5109.6Giỏi
71Lê Thanh Huyền20/08/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay8.5109.6Giỏi
72Đào Thị Ngọc Hương03/02/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9109.8Giỏi
73Đinh Thị Hương31/10/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9109.8Giỏi
74Phạm Thị Lan Hương23/10/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay8109.5Giỏi
75Hà Hiểu Lam80/10/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay8.5109.6Giỏi
76Vũ Thị Thanh Lan28/03/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9109.8Giỏi
77Hà Thị Mỹ Linh16/04/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay8.5109.6Giỏi
78Hoàng Thị Thùy Linh30/11/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay8.5109.6Giỏi
79Hoàng Thùy Linh26/11/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay8109.5Giỏi
80Nguyễn Chí Linh05/01/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9109.8Giỏi
81Phạm Thuỳ Linh19/10/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9109.8Giỏi
82Nguyễn Phương Loan06/06/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay8.5109.6Giỏi
83Tạ Khánh Ly29/09/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9109.8Giỏi
84Hứa Thị Mai21/12/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay99.59.4Giỏi
85Phạm Thị Dương Mai19/08/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay99.59.4Giỏi
86An Thị Minh22/06/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay8.5109.6Giỏi
87Nguyễn Thị Trà My22/10/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay99.59.4Giỏi
88Đỗ Thanh Nga10/01/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay99.59.4Giỏi
89Nguyễn Thị Ngân14/10/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.5109.9Giỏi
90Trần Thị Kim Ngân23/08/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay101010Giỏi
91Phạm Hoài Ngọc21/04/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9109.8Giỏi
92Phạm Thị Bích Ngọc28/09/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9109.8Giỏi
93Phạm Thị Ánh Nguyệt20/11/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay8.5109.6Giỏi
94Đinh Thị Nhật01/05/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay99.59.4Giỏi
95Phạm Thị Yến Nhi19/07/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay101010Giỏi
96Bùi Thị Tuyết Nhung16/07/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay7.5109.4Giỏi
97Chu Hồng Nhung23/08/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay99.59.4Giỏi
98Lê Thị Nhung15/11/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.5109.9Giỏi
99Nguyễn Thị Nương12/02/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.5109.9Giỏi
100Nguyễn Kiều Oanh09/12/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay109.59.6Giỏi
101Nguyễn Thị Kiều Oanh24/05/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay999Giỏi
102Lương Thu Phương12/12/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay99.59.4Giỏi
103Tạ Thị Phương17/09/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9109.8Giỏi
104Trần Hồ Phương01/02/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.59.59.5Giỏi
105Trần Thị Phương30/09/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay8.5109.6Giỏi
106Đỗ Thị Như Quỳnh01/06/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.5109.9Giỏi
107Lã Thị Như Quỳnh08/07/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay99.59.4Giỏi
108Đinh Thị Thanh19/07/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay8109.5Giỏi
109Đỗ Phương Thảo19/11/2001Trần Hưng ĐạoThêu tay9.59.59.5Giỏi
110Đào Thị Thêm30/08/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9109.8Giỏi
111Nguyễn Thị Thuý25/03/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9109.8Giỏi
112Phạm Thị Thu Thủy18/01/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.5109.9Giỏi
113Ngô Thị Thương22/05/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay89.59.1Giỏi
114Phan Thuỷ Tiên01/01/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.5109.9Giỏi
115Dương Thị Huyền Trang01/07/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay89.59.1Giỏi
116Đỗ Thị Minh Trang21/11/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.59.59.5Giỏi
117Lê Thị Thùy Trang18/10/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay8.5109.6Giỏi
118Lưu Huyền Trang18/10/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay101010Giỏi
119Nguyễn Thị Huyền Trang26/06/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9109.8Giỏi
120Phạm Thị Huyền Trang17/12/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9109.8Giỏi
121Trịnh Thị Quỳnh Trang16/05/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.5109.9Giỏi
122Trịnh Thị Thùy Trang13/06/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9109.8Giỏi
123Nguyễn Thị Tuyến14/04/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.5109.9Giỏi
124Đinh Thị Bích Vân08/08/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay99.59.4Giỏi
125Bùi Thị Xuân18/08/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay7.5109.4Giỏi
126Bùi Thị Hải Yến14/12/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.59.59.5Giỏi
127Văn Thị Hoàng Yến16/12/2002Trần Hưng ĐạoThêu tay9.5109.9Giỏi
128Chu Việt Anh03/02/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
129Đỗ Công Tuấn Anh22/03/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng89.59.1Giỏi
130Lương Thế Anh26/10/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
131Phạm Đức Anh09/01/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng999Giỏi
132Phan Duy Anh04/07/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng999Giỏi
133Trần Tuấn Anh04/09/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng9109.8Giỏi
134Vũ Đức Anh30/08/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng9109.8Giỏi
135Vũ Việt Anh12/11/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng7.598.6Khá
136Nguyễn Công Chiến06/02/2000Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụngBỏ thi
137Nguyễn Văn Chinh23/12/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng9.599.1Giỏi
138Nguyễn Đức Chính04/01/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng999Giỏi
139Lê Minh Công17/04/2001Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụngBỏ thi
140Mai Tiến Cương31/07/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
141Phạm Tiến Dũng23/10/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
142Cao Ngọc Duy20/11/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng9.599.1Giỏi
143Đinh Đức Duy31/01/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng9.59.59.5Giỏi
144Hoàng Đức Dưỡng06/10/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
145Đinh Đức Đạt05/08/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng9.59.59.5Giỏi
146Phạm Thành Đạt25/03/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng898.8Khá
147Nguyễn Hải Đăng11/08/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
148Tống Hải Đăng03/02/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng9.59.59.5Giỏi
149Đỗ Ngọc Định31/01/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng9.59.59.5Giỏi
150Vũ Sơn Đông25/04/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng9.59.59.5Giỏi
151Phạm Nguyễn Hoàng Giang04/09/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
152Lê Văn Giáp26/10/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng8.56.57Khá
153Nguyễn Ngọc Hải03/11/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng8.598.9Khá
154Phạm Hoàng Hải28/01/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng8.598.9Khá
155Tạ Hồng Hải10/11/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng999Giỏi
156Bùi Minh Hiếu04/12/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng8.598.9Khá
157Nguyễn Huy Hoàng16/02/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng9.58.58.8Khá
158Đào Phi Hùng02/05/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
159Phạm Việt Hùng02/02/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng999Giỏi
160Trần Văn Hùng08/06/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng988.3Khá
161Vũ Tuấn Hùng17/04/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
162Đàm Trí Huy03/11/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng88.58.4Khá
163Nguyễn Văn Huy16/07/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng9.58.58.8Khá
164Vũ Đức Huy19/12/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng999Giỏi
165Nguyễn Duy Hưng25/04/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng8.58.58.5Khá
166Nguyễn Tiến Hưng25/10/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng101010Giỏi
167Lê Duy Anh Khôi04/09/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng9109.8Giỏi
168Lê Đình Khởi06/09/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng999Giỏi
169Nguyễn Đình Kiên14/11/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng88.58.4Khá
170Đàm Mạnh Linh19/02/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng89.59.1Giỏi
171Đinh Văn Linh02/05/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
172Vũ Hoài Linh27/02/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng8.5109.6Giỏi
173Hoàng Minh Long13/09/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng89.59.1Giỏi
174Bùi Đức Luật29/08/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
175Nguyễn Đức Lương21/04/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
176Vũ Chí Lương22/09/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng9109.8Giỏi
177Hoàng Đỗ Minh18/07/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
178Trần Đức Minh30/01/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
179Vũ Nhật Minh09/12/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng9.5109.9Giỏi
180Hà Minh Nghĩa02/07/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng8.5109.6Giỏi
181Lương Văn Nghiệp17/12/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
182Phạm Minh Ngọc05/08/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng9.59.59.5Giỏi
183Đinh Mạnh Phong19/03/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
184Đỗ Đại Phong23/07/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng8109.5Giỏi
185Đỗ Nam Phong18/09/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng109.59.6Giỏi
186Nguyễn Đình Quang05/12/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng9.599.1Giỏi
187Đỗ Hồng Quân05/03/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụngBỏ thi
188Nguyễn Anh Quân24/06/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
189Nguyễn Sỹ Quốc08/09/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng9109.8Giỏi
190Tạ Xuân Sơn04/01/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng9.5109.9Giỏi
191Đỗ Thế Tài09/04/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng777Khá
192Phạm Xuân Thành12/11/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng8.58.58.5Khá
193Vũ Đặng Thắng02/08/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng9.5109.9Giỏi
194Vũ Bùi Như Thuần18/10/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng9.588.4Khá
195Hoàng Văn Tú24/02/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng6.57.57.3Khá
196Lê Anh Tuấn01/11/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng9.599.1Giỏi
197Trịnh Minh Tuấn26/07/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng9.5109.9Giỏi
198Nguyễn Duy Tùng11/02/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng9.58.58.8Khá
199Nguyễn Thanh Tùng21/07/2002Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
200Hoàng Anh Văn09/12/2001Trần Hưng ĐạoĐiện dân dụng89.59.1Giỏi
201Lương Văn An15/05/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử101010Giỏi
202Đào Đức Anh22/11/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử109.59.6Giỏi
203Lê Ngọc Anh20/12/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử1088.5Khá
204Vũ Việt Anh26/07/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử9.5109.9Giỏi
205Đinh Xuân Chiến17/11/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tửBỏ thi
206Đào Anh Công19/12/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử101010Giỏi
207Nguyễn Thành Công27/07/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử101010Giỏi
208Nguyễn Văn Công08/01/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử1099.3Giỏi
209Trần Vĩnh Doanh17/01/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử109.59.6Giỏi
210Nguyễn Sỹ Dũng07/06/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử109.59.6Giỏi
211Vũ Việt Dũng28/04/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử109.59.6Giỏi
212Bùi Đức Duy27/01/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử8.56.57Khá
213Tống Đức Dương30/07/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử109.59.6Giỏi
214Vũ Bùi Minh Dương12/02/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử1077.8Khá
215Chu Tiến Đạt30/06/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử108.58.9Khá
216Đào Sỹ Đạt08/01/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử101010Giỏi
217Ngô Tuấn Đạt22/01/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử108.58.9Khá
218Nguyễn Thế Đạt30/12/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử101010Giỏi
219Chu Văn Đức16/08/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử1088.5Khá
220Đinh Thành Giang20/06/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử101010Giỏi
221Nguyễn Minh Hiếu23/01/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử108.58.9Khá
222Phạm Ngọc Hiếu27/09/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử1099.3Giỏi
223Phạm Văn Hiếu08/10/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử9.566.9Trung bình
224Nguyễn Quốc Hoàng31/08/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử1067Khá
225Quách Lê Hoàng30/11/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử999Giỏi
226Phạm Phi Hùng09/06/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử966.8Trung bình
227Đinh Quang Huy01/04/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử9.577.6Khá
228Đào Sỹ Lâm27/02/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử1099.3Giỏi
229Lê Vũ Lương15/09/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử956Trung bình
230Chu Đức Hoàng Minh05/07/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử9.56.57.3Khá
231Tiêu Văn Minh25/07/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử9.599.1Giỏi
232Nguyễn Hải Nam08/04/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử1099.3Giỏi
233Nguyễn Trường Nam01/10/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử8.588.1Khá
234Đỗ Văn Nhân31/05/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử9.599.1Giỏi
235Phạm Tuấn Phong30/01/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử9.599.1Giỏi
236Dương Công Phước25/07/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử9.56.57.3Khá
237Đinh Thế Quang10/09/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử106.57.4Khá
238Nguyễn Minh Quang16/12/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử966.8Trung bình
239Phùng Sỹ Quang07/04/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử9.599.1Giỏi
240Trần Quang Quân28/04/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử108.58.9Khá
241Trịnh Ngọc Sang29/07/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử101010Giỏi
242Đặng Hồng Sơn09/02/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử866.5Trung bình
243Hoàng Quốc Sử14/10/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử966.8Trung bình
244Đào Sỹ Tiến28/09/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử108.58.9Khá
245Lưu Minh Toàn04/02/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử9.599.1Giỏi
246Trịnh Văn Trọng02/07/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử9.599.1Giỏi
247Vũ Mạnh Tuấn21/06/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử1099.3Giỏi
248Đinh Lâm Tùng24/05/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử7.57.57.5Khá
249Phạm Đình Tùng28/03/2001Trần Hưng ĐạoĐiện tử1077.8Khá
250Phạm Thanh Tùng13/11/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử1099.3Giỏi
251Phạm Tiến Việt30/07/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử108.58.9Khá
252Trần Văn Vũ26/04/2002Trần Hưng ĐạoĐiện tử101010Giỏi
253Đàm Đức Anh28/04/2002Trần Hưng ĐạoSCXM9109.8Giỏi
254Đinh Hoàng Anh28/12/2002Trần Hưng ĐạoSCXM9109.8Giỏi
255Nguyễn Đức Anh25/09/2002Trần Hưng ĐạoSCXMBỏ thi
256Tống Đức Anh12/10/2002Trần Hưng ĐạoSCXM8.598.9Khá
257Trịnh Trung Anh01/08/2002Trần Hưng ĐạoSCXM88.58.4Khá
258Nguyễn Viết Bách26/08/2002Trần Hưng ĐạoSCXM7.587.9Khá
259An Thành Công21/09/2002Trần Hưng ĐạoSCXM9.599.1Giỏi
260Đinh Tiến Đạt06/06/2002Trần Hưng ĐạoSCXM1099.3Giỏi
261Trần Tiến Đạt22/08/2002Trần Hưng ĐạoSCXM9109.8Giỏi
262Phạm Văn Đồng26/03/2002Trần Hưng ĐạoSCXM9.5109.9Giỏi
263Trịnh Công Hệ17/05/2002Trần Hưng ĐạoSCXM9.5109.9Giỏi
264Nguyễn Trung Hiếu29/10/2002Trần Hưng ĐạoSCXM888Khá
265Lê Văn Hùng24/02/2002Trần Hưng ĐạoSCXM9.5109.9Giỏi
266Phạm Quang Huy09/10/2002Trần Hưng ĐạoSCXM7.598.6Khá
267Dương Nam Hướng14/05/2002Trần Hưng ĐạoSCXM101010Giỏi
268Nguyễn Việt Long11/11/2002Trần Hưng ĐạoSCXM9.59.59.5Giỏi
269Vũ Thành Nam20/11/2002Trần Hưng ĐạoSCXM9.59.59.5Giỏi
270Phạm Ngọc Nhân02/01/2002Trần Hưng ĐạoSCXM89.59.1Giỏi
271Đào Trần Trọng Phúc16/11/2002Trần Hưng ĐạoSCXM9.588.4Khá
272Đỗ Ngọc Sơn13/01/2002Trần Hưng ĐạoSCXM9.59.59.5Giỏi
273Nguyễn Thái Sơn06/10/2002Trần Hưng ĐạoSCXM777Khá
274Tạ Đức Tạo13/10/2002Trần Hưng ĐạoSCXM8.57.57.8Khá
275Phạm Hoàng Thái13/06/2002Trần Hưng ĐạoSCXM999Giỏi
276Lê Trung Thành26/04/2002Trần Hưng ĐạoSCXM6.59.58.8Khá
277Hoàng Minh Toàn06/04/2002Trần Hưng ĐạoSCXM109.59.6Giỏi
278Phạm Khánh Trường23/05/2002Trần Hưng ĐạoSCXM9.59.59.5Giỏi
279Trịnh Văn Trường19/08/2002Trần Hưng ĐạoSCXM9.59.59.5Giỏi
280Hoàng Minh Tuyên17/12/2002Trần Hưng ĐạoSCXM9.577.6Khá
281Phạm Công Tuyền30/10/2002Trần Hưng ĐạoSCXM1099.3Giỏi
282Tạ Hữu Vinh11/06/2002Trần Hưng ĐạoSCXM9.599.1Giỏi
283Chu Thị Mai Anh02/07/2002Trần Hưng ĐạoTHVP999Giỏi
284Đinh Thị Quỳnh Anh06/12/2002Trần Hưng ĐạoTHVP9109.8Giỏi
285Đinh Vũ Vân Anh18/10/2002Trần Hưng ĐạoTHVP89.59.1Giỏi
286Hoàng Thị Ngọc Ánh07/09/2002Trần Hưng ĐạoTHVP7109.3Giỏi
287Lưu Thị Chúc12/02/2002Trần Hưng ĐạoTHVP69.58.6Khá
288Phạm Thị Hồng Chúc03/11/2002Trần Hưng ĐạoTHVP99.59.4Giỏi
289Vũ Thuý Dịu07/06/2002Trần Hưng ĐạoTHVP9.5109.9Giỏi
290Trần Thị Phương Dung18/10/2002Trần Hưng ĐạoTHVP9.5109.9Giỏi
291Phan Thị Đào19/11/2002Trần Hưng ĐạoTHVP8.5109.6Giỏi
292Đàm Hương Giang14/01/2002Trần Hưng ĐạoTHVP7.5109.4Giỏi
293Hoàng Thanh Giang13/03/2002Trần Hưng ĐạoTHVP9.5109.9Giỏi
294Trịnh Thị Hồng Hạnh12/07/2002Trần Hưng ĐạoTHVP9.5109.9Giỏi
295Bùi Thu Hằng27/11/2002Trần Hưng ĐạoTHVP7.5109.4Giỏi
296Nguyễn Thị Thu Hằng31/01/2002Trần Hưng ĐạoTHVP8.59.59.3Giỏi
297Nguyễn Thị Hiền30/08/2002Trần Hưng ĐạoTHVP9109.8Giỏi
298Nguyễn Thị Thúy Hiền27/11/2002Trần Hưng ĐạoTHVP598Khá
299Đỗ Thị Quỳnh Hoa17/01/2002Trần Hưng ĐạoTHVP7109.3Giỏi
300Đỗ Thị Hồng13/09/2002Trần Hưng ĐạoTHVP8.5109.6Giỏi
301Phạm Thị Ngọc Huyền21/03/2002Trần Hưng ĐạoTHVP89.59.1Giỏi
302Lê Mai Linh01/12/2002Trần Hưng ĐạoTHVP5.598.1Khá
303Nguyễn Thị Thùy Linh02/04/2002Trần Hưng ĐạoTHVP7.59.59Giỏi
304Vũ Thị Thanh Loan04/11/2002Trần Hưng ĐạoTHVP6.58.58Khá
305Nguyễn Thị Diệu Ly16/10/2002Trần Hưng ĐạoTHVP89.59.1Giỏi
306Vũ Thị Lưu Lý27/07/2002Trần Hưng ĐạoTHVP9109.8Giỏi
307Nguyễn Ngọc Minh03/08/2002Trần Hưng ĐạoTHVP8.5109.6Giỏi
308Lê Thị Trà My14/12/2002Trần Hưng ĐạoTHVP8.5109.6Giỏi
309Nguyễn Hoài Nam13/05/2002Trần Hưng ĐạoTHVP7109.3Giỏi
310Nguyễn Quỳnh Ngân04/10/2002Trần Hưng ĐạoTHVP8.59.59.3Giỏi
311Nguyễn Bích Ngọc02/07/2002Trần Hưng ĐạoTHVP798.5Khá
312Văn Thị Hồng Ngọc11/06/2002Trần Hưng ĐạoTHVP8109.5Giỏi
313Đinh Thị Nhân04/11/2002Trần Hưng ĐạoTHVP8.5109.6Giỏi
314Nguyễn Thị Yến Nhi15/12/2002Trần Hưng ĐạoTHVP999Giỏi
315Đinh Thị Nụ09/08/2002Trần Hưng ĐạoTHVP4.59.58.3Trung bình
316Lê Thị Minh Phượng05/04/2002Trần Hưng ĐạoTHVP698.3Khá
317Vũ Thị Thanh Phượng23/11/2002Trần Hưng ĐạoTHVP8.598.9Khá
318Vũ Thị Thanh Tâm31/03/2002Trần Hưng ĐạoTHVP69.58.6Khá
319Đinh Thị Thảo24/03/2002Trần Hưng ĐạoTHVP69.58.6Khá
320Đinh Thị Thảo24/10/2002Trần Hưng ĐạoTHVP8.5109.6Giỏi
321Đinh Thị Thơm09/04/2002Trần Hưng ĐạoTHVP798.5Khá
322Lê Thị Hoài Thu06/01/2002Trần Hưng ĐạoTHVP9109.8Giỏi
323Phạm Minh Thư23/09/2002Trần Hưng ĐạoTHVP7.59.59Giỏi
324Hoàng Thị Huyền Trang12/04/2002Trần Hưng ĐạoTHVP999Giỏi
325Lê Thị Thu Trang05/06/2002Trần Hưng ĐạoTHVP5.5108.9Khá
326Nguyễn Thị Thu Trang05/06/2002Trần Hưng ĐạoTHVP6.5109.1Giỏi
327Phạm Phương Trang22/07/2002Trần Hưng ĐạoTHVP7109.3Giỏi
328Phạm Thị Thùy Trang10/04/2002Trần Hưng ĐạoTHVP898.8Khá
329Vũ Thị Kiều Trang23/03/2002Trần Hưng ĐạoTHVP9109.8Giỏi
330Lê Thuý Trân07/08/2002Trần Hưng ĐạoTHVP8.598.9Khá
331Tống Thị Thanh Trúc14/04/2002Trần Hưng ĐạoTHVP7109.3Giỏi
332Đỗ Ngọc Tú13/09/2002Trần Hưng ĐạoTHVP8.5109.6Giỏi
333Đàm Lê Ánh Tuyết27/03/2002Trần Hưng ĐạoTHVP8.59.59.3Giỏi
334Lương Thị Tú Uyên14/08/2002Trần Hưng ĐạoTHVP8.5109.6Giỏi
335Lê Nhật Vy25/05/2002Trần Hưng ĐạoTHVP101010Giỏi
336Đinh Thị Hoàng Yến21/02/2002Trần Hưng ĐạoTHVP7.5109.4Giỏi
337Hoàng Thị Vân Anh21/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may9.59.59.5Giỏi
338Nguyễn Quỳnh Anh13/09/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may9.59.59.5Giỏi
339Phạm Phương Anh05/01/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may9109.8Giỏi
340Nguyễn Thị Ngọc Ánh08/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may9.5109.9Giỏi
341Đỗ Thị Hương Giang16/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may99.59.4Giỏi
342Nguyễn Thị Thu Hằng08/07/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may9.5109.9Giỏi
343Nguyễn Thị Hiền02/09/2001Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may9.599.1Giỏi
344Phan Thị Thanh Hiền12/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may9.59.59.5Giỏi
345Nguyễn Thị Hoan01/01/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may99.59.4Giỏi
346Đỗ Thị Minh Huyền18/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may9109.8Giỏi
347Vũ Thị Hương21/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may9.59.59.5Giỏi
348Trịnh Thị Phương Liên01/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may8.59.59.3Giỏi
349Nguyễn Thị Thùy Linh05/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may101010Giỏi
350Nguyễn Thị Trúc Linh23/05/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may9.59.59.5Giỏi
351Bùi Thị Ly20/04/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may999Giỏi
352Mạc Ngọc Mai28/01/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may99.59.4Giỏi
353Đinh Thị Trà My24/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may999Giỏi
354Trịnh Thị Thuý Nga25/06/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may9109.8Giỏi
355Đặng Thị Ngân14/02/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may98.58.6Khá
356Tống Thị Minh Ngọc24/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may898.8Khá
357Tạ Linh Nhâm07/06/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may9109.8Giỏi
358Đỗ Thị Bảo Nhi02/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may9109.8Giỏi
359Phạm Hồng Nhung09/02/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may999Giỏi
360Trịnh Thị Kiều Oanh17/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may8.598.9Khá
361Đặng Thị Minh Phượng14/06/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may101010Giỏi
362Phạm Diễm Quỳnh18/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may8.5109.6Giỏi
363Vũ Thị Như Quỳnh14/01/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may9.5109.9Giỏi
364Nguyễn Thị Thành22/09/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may101010Giỏi
365Đinh Thị Phương Thảo20/04/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may101010Giỏi
366Hồ Thanh Thuỷ04/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may109.59.6Giỏi
367Đinh Thị Bích Thùy21/07/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may9.5109.9Giỏi
368Đỗ Thị Thủy27/02/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may101010Giỏi
369Nguyễn Thị Thủy29/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may1099.3Giỏi
370Đinh Thủy Tiên31/03/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may109.59.6Giỏi
371Nguyễn Thị Huyền Trang23/05/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may1099.3Giỏi
372Vũ Hồng Vân19/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuCắt may101010Giỏi
373Dương Thị Lan Anh22/08/2001Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tayBỏ thi
374Dương Thùy Anh20/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay8.598.9Khá
375Đặng Trâm Anh13/02/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay99.59.4Giỏi
376Hà Ngọc Anh15/06/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay99.59.4Giỏi
377Hoàng Thị Thuỳ Dương04/02/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay99.59.4Giỏi
378Trịnh Thị Thu Hà05/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay8.598.9Khá
379Vũ Thị Thu Hà04/02/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay9.59.59.5Giỏi
380Lã Thị Thanh Hải05/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay9.5109.9Giỏi
381Trần Thị Hiền20/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay9.5109.9Giỏi
382Vũ Thị Thanh Hiền04/01/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay9.5109.9Giỏi
383Bùi Đặng Kim Hiếu03/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay9.59.59.5Giỏi
384Đinh Thị Ngọc Huyền20/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay9.599.1Giỏi
385Lã Thu Huyền16/09/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay9.599.1Giỏi
386Trần Thị Thu Hường24/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay79.58.9Khá
387Lưu Thùy Khánh Linh02/06/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay9.59.59.5Giỏi
388Vũ Thị Linh08/04/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay999Giỏi
389Hà Thị Lương09/01/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay9.5109.9Giỏi
390Lê Hồng Ngọc27/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay1099.3Giỏi
391Phạm Bích Ngọc27/05/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay9.599.1Giỏi
392Nguyễn Trần Thị Xuân Nguyệt26/02/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay99.59.4Giỏi
393An Thị Hồng Nhung15/06/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay9.5109.9Giỏi
394Vũ Thị Hồng Nhung03/06/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay1099.3Giỏi
395Trịnh Thị Kim Oanh17/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay98.58.6Khá
396Lê Như Quỳnh19/07/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay988.3Khá
397Tạ Thị Minh Tâm17/09/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay7.59.59Giỏi
398Nguyễn Phương Thảo11/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay5.59.58.5Khá
399Dương Thị Lệ Thu08/07/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay8.5109.6Giỏi
400Lê Phương Tiến06/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay9109.8Giỏi
401Vũ Thu Trang28/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay9109.8Giỏi
402Dương Thảo Vi23/01/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tay7.59.59Giỏi
403Đinh Thị Hải Yến13/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuThêu tayBỏ thi
404Đặng Tuấn Anh28/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng9.5109.9Giỏi
405Đinh Hoàng Anh15/02/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng977.5Khá
406Nguyễn Việt Anh12/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng89.59.1Giỏi
407Triệu Thế Anh28/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng977.5Khá
408Trần Thế Bình15/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng999Giỏi
409Vũ Quang Bình09/07/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng6.576.9Trung bình
410Dương Thanh Cao14/07/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng8109.5Giỏi
411Hoàng Minh Chiến29/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng89.59.1Giỏi
412Cao Việt Cường06/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
413Phạm Cao Cường11/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
414Đào Nghĩa Dũng09/05/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng687.5Khá
415Mai Tiến Dũng21/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng999Giỏi
416Nguyễn Mạnh Dũng28/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng78.58.1Khá
417Lê Tuấn Đạt11/02/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng7.59.59Giỏi
418Lê Trọng Đạt30/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng89.59.1Giỏi
419Nguyễn Tiến Đạt06/02/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng877.3Khá
420Nguyễn Hải Đăng01/05/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
421Đinh Quang Đức16/02/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng7.59.59Giỏi
422Nguyễn Đình Đức16/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng8.5109.6Giỏi
423Vương Bá Đức03/09/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng9109.8Giỏi
424Bùi Quang Giang26/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng7.598.6Khá
425Nguyễn Minh Hải04/02/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng7.58.58.3Khá
426Đỗ Chung Hiếu16/05/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng7.59.59Giỏi
427Nguyễn Trọng Hiếu20/01/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng9.59.59.5Giỏi
428Trần Trung Hiếu22/11/2001Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng98.58.6Khá
429Trịnh Hoàng Hiếu04/01/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng7.598.6Khá
430Vũ Ngọc Hoàn22/03/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng787.8Khá
431Nguyễn Việt Hoàng12/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng88.58.4Khá
432Trần Việt Hoàng16/05/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng8.598.9Khá
433Vũ Tiến Hồng16/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng7.59.59Giỏi
434Cao Việt Hùng04/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
435Đặng Huy Hùng19/05/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng89.59.1Giỏi
436Lê Mạnh Hùng09/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng89.59.1Giỏi
437Trần Ngọc Khải 01/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng7.5109.4Giỏi
438Đoàn Duy Khanh02/07/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng89.59.1Giỏi
439Nguyễn Văn Khánh12/01/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng89.59.1Giỏi
440Đinh Ngọc Khiêm13/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng79.58.9Khá
441Nguyễn Tử Trung Kiên15/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng7.598.6Khá
442Nguyễn Sơn Lâm04/04/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng78.58.1Khá
443Tống Thành Lâm06/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
444Bùi Phi Long20/02/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng7.58.58.3Khá
445Hoàng Hải Long23/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng7.58.58.3Khá
446Bùi Đức Mạnh22/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng898.8Khá
447Hoàng Đức Mạnh04/09/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng7.598.6Khá
448Trần Đức Mạnh28/02/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng7.58.58.3Khá
449Phạm Văn Nam16/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng6.598.4Khá
450Hoàng Văn Nghĩa05/05/2001Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng68.57.9Khá
451Lê Hải Nguyên15/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng78.58.1Khá
452Lê Trung Nguyên07/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng6.58.58Khá
453Nguyễn Lê Nguyên11/09/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng698.3Khá
454Nguyễn Trọng Phú24/04/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng9109.8Giỏi
455Hoàng Việt Phương10/03/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
456Đinh Văn Quang26/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng77.57.4Khá
457Lê Văn Quân21/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng98.58.6Khá
458Nguyễn Minh Quân19/09/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng687.5Khá
459Nguyễn Hải Sơn24/05/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng866.5Trung bình
460Nguyễn Hoàng Sơn06/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng7.57.57.5Khá
461Trần Đức Tài28/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng6.587.6Khá
462Nguyễn Văn Tâm20/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụngBỏ thi
463Hoàng Ngọc Thạch07/03/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng999Giỏi
464Đinh Vạn Thành04/04/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng7.587.9Khá
465Phạm Bùi Trung Thành12/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng6.598.4Khá
466Nguyễn Minh Thắng18/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
467Hoàng Hưng Thịnh11/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
468Hoàng Bùi Minh Thức29/04/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng977.5Khá
469Hoàng Minh Tiến13/09/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng8.58.58.5Khá
470Đinh Đức Toàn05/11/2001Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng9.577.6Khá
471Nguyễn Văn Trọng12/04/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng966.8Trung bình
472Bùi Anh Tuấn02/05/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng988.3Khá
473Đinh Anh Tuấn01/04/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng8.588.1Khá
474Đinh Văn Tuấn02/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng7.5109.4Giỏi
475Nguyễn Mạnh Tuấn06/04/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng6.59.58.8Khá
476Vũ Anh Tuấn16/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
477Vũ Ngọc Tuấn12/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng6.59.58.8Khá
478Phạm Đức Văn04/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng4.59.57.9Trung bình
479Nguyễn Thế Việt07/07/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng5.59.58.5Khá
480Vũ Hải Việt27/02/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện dân dụng698.3Khá
481Bùi Hữu Tuấn An03/03/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử108.58.9Khá
482Lê Thành An21/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử97.57.9Khá
483Nguyễn Duy An25/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử1099.3Giỏi
484Lê Ngọc Anh06/03/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử108.58.9Khá
485Lê Tuấn Anh18/03/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử109.59.6Giỏi
486Lương Hoàng Anh19/05/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử956Trung bình
487Nguyễn Thế Anh11/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử101010Giỏi
488Bùi Đức Chính04/05/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử101010Giỏi
489Đinh Quốc Cường04/09/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử1099.3Giỏi
490Nguyễn Quốc Cường21/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử9109.8Giỏi
491Vương Chí Cường20/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử101010Giỏi
492Đào Mạnh Dũng25/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử101010Giỏi
493Đinh Tùng Dương17/03/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử9109.8Giỏi
494Trần Thái Dương22/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử9.5109.9Giỏi
495Hoàng Văn Đại24/06/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử109.59.6Giỏi
496Đinh Tiến Đạt03/09/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử8109.5Giỏi
497Lê Trọng Đạt19/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử8109.5Giỏi
498Nguyễn Bá Trường Giang15/01/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử9.5109.9Giỏi
499Trần Hoàng Hà29/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử101010Giỏi
500An Viết Hạnh12/07/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử109.59.6Giỏi
501Đinh Trọng Hiệp11/06/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử9.5109.9Giỏi
502Đàm Trung Hiếu09/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử1099.3Giỏi
503Đinh Trung Hiếu24/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử101010Giỏi
504Nguyễn Minh Hiếu28/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử101010Giỏi
505Nguyễn Ngọc Hiếu27/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử8.59.59.3Giỏi
506Trịnh Đức Hiếu02/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử99.59.4Giỏi
507Phạm Việt Hoàn01/04/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử787.8Khá
508Nguyễn Việt Hùng02/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử999Giỏi
509Lý Quang Huy21/05/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử109.59.6Giỏi
510Mai Tuấn Khanh06/01/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử99.59.4Giỏi
511Đinh Sơn Lâm15/01/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử8.59.59.3Giỏi
512Lê Tùng Lâm28/07/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử8.598.9Khá
513Nguyễn Tùng Lâm23/04/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử89.59.1Giỏi
514Vũ Nhật Linh04/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử999Giỏi
515Trần Đức Long01/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử898.8Khá
516Nguyễn Nhật Minh24/01/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử8.598.9Khá
517Nguyễn Sỹ Nam16/05/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử9.59.59.5Giỏi
518Nguyễn Tử Nghĩa10/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử109.59.6Giỏi
519Nguyễn Quang Thái12/05/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử8109.5Giỏi
520Nguyễn Đức Tất Thành06/06/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử8.5109.6Giỏi
521Đinh Tiến Thịnh07/06/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử8.5109.6Giỏi
522Đinh Nguyễn Xuân Tiến09/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử8.5109.6Giỏi
523Nguyễn Đức Trung04/06/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử8.5109.6Giỏi
524Vũ Thành Trung09/03/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử7109.3Giỏi
525Đinh Khánh Trường16/07/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử9.599.1Giỏi
526Hoàng Xuân Tùng26/07/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử9109.8Giỏi
527Nguyễn Sơn Tùng31/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử8.598.9Khá
528Nguyễn Hoàng Việt18/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuĐiện tử101010Giỏi
529Trịnh Đào Thành An15/04/2002Ninh Bình - Bạc LiêuSCXM9.59.59.5Giỏi
530Nguyễn Thế Anh09/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuSCXM101010Giỏi
531Hoàng Duy Bảo05/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuSCXM1088.5Khá
532Tạ Bá Thành Duy19/06/2002Ninh Bình - Bạc LiêuSCXM101010Giỏi
533Đặng Hồng Hà19/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuSCXM1067Khá
534Phạm Thế Hùng24/03/2002Ninh Bình - Bạc LiêuSCXM1077.8Khá
535Nguyễn Văn Huy 20/03/2002Ninh Bình - Bạc LiêuSCXM1077.8Khá
536Đinh Duy Hưng22/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuSCXM9.566.9Trung bình
537Phan Nguyễn Duy Khánh01/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuSCXMBỏ thi
538Phạm Trung Kiên30/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuSCXM1099.3Giỏi
539Phạm Viết Lương15/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuSCXM1099.3Giỏi
540Đinh Tiến Mạnh23/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuSCXM101010Giỏi
541Phạm Đức Minh20/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuSCXM101010Giỏi
542Nguyễn Thành Nam18/07/2002Ninh Bình - Bạc LiêuSCXM1077.8Khá
543Phùng Tiến Nghĩa19/09/2002Ninh Bình - Bạc LiêuSCXM988.3Khá
544Nguyễn Minh Quang12/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuSCXM1099.3Giỏi
545Trần Văn Quang16/06/2002Ninh Bình - Bạc LiêuSCXM1077.8Khá
546Nguyễn Trí Thanh10/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuSCXM109.59.6Giỏi
547Phạm Ngọc Tri27/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuSCXM1099.3Giỏi
548Nguyễn Văn Trường04/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuSCXM1077.8Khá
549Lã Xuân Tuấn03/06/2002Ninh Bình - Bạc LiêuSCXM9.5109.9Giỏi
550Nguyễn Đức Việt21/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuSCXM109.59.6Giỏi
551Đinh Hoàng Anh15/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP89.59.1Giỏi
552Đinh Phương Anh29/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP99.59.4Giỏi
553Nghiêm Hiền Anh09/06/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP8.588.1Khá
554Nguyễn Thị Quỳnh Anh24/02/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP9109.8Giỏi
555Ninh Ngọc Kiều Anh08/05/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP8.5109.6Giỏi
556Phạm Thị Ngọc Anh03/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP7.59.59Giỏi
557Lê Nhật Ánh23/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP8.5109.6Giỏi
558Trần Thị Ngọc Ánh25/09/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP999Giỏi
559Trương Thị Kim Chi26/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP6.5109.1Giỏi
560Nguyễn Thị Kim Dung02/01/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP999Giỏi
561Đồng Thùy Dương13/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP8.5109.6Giỏi
562Nguyễn Thị Hương Giang18/01/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP9.5109.9Giỏi
563Phạm Thị Hương Giang06/01/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP8109.5Giỏi
564Đặng Thị Hà18/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP8109.5Giỏi
565Phạm Thị Hà27/03/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP6.5109.1Giỏi
566Nguyễn Minh Hòa29/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP7.5109.4Giỏi
567Hà Thị Thu Huyền16/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP8.5109.6Giỏi
568Lê Thị Huyền03/03/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP8.5109.6Giỏi
569Nguyễn Thị Huyền15/04/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP7.5109.4Giỏi
570Phạm Thị Thanh Huyền24/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP8109.5Giỏi
571Đặng Thu Hương14/01/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP8.5109.6Giỏi
572Hoàng Thị Mai Hương25/04/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP9.59.59.5Giỏi
573Nguyễn Thị Thu Hương18/05/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP8.5109.6Giỏi
574Trần Thu Hương05/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP9109.8Giỏi
575Nguyễn Thu Hường24/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP9.5109.9Giỏi
576Nguyễn Thị Hiền Khanh25/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP9109.8Giỏi
577Tống Khánh Linh07/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP9109.8Giỏi
578Tống Khánh Linh01/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP9.59.59.5Giỏi
579Đinh Thị Thảo Ly12/08/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP9.5109.9Giỏi
580Nguyễn Trà My09/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP9.59.59.5Giỏi
581Nguyễn Bảo Ngọc05/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP8.59.59.3Giỏi
582Phạm Thị Ánh Ngọc31/10/2001Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP999Giỏi
583Trịnh Vũ Hương Nhung17/01/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP9109.8Giỏi
584Đinh Thị Tú Oanh18/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP9.5109.9Giỏi
585Vũ Thị Ngọc Oanh06/07/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP6.59.58.8Khá
586Nguyễn Hương Thảo09/07/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP99.59.4Giỏi
587Nguyễn Thị Phương Thảo04/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP8.59.59.3Giỏi
588Phạm Thị Thảo28/09/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP9.599.1Giỏi
589Trần Thị Phương Thảo24/02/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP9109.8Giỏi
590Lê Thị Thơm06/02/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP999Giỏi
591Phạm Thị Hồng Thúy20/10/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP999Giỏi
592Lê Thị Huyền Trang15/05/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP9.599.1Giỏi
593Nguyễn Huyền Trang17/03/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP9.59.59.5Giỏi
594Nguyễn Kiều Trang04/12/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP8.598.9Khá
595Nguyễn Quỳnh Trang26/05/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP999Giỏi
596Trừ Thu Trang11/11/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP99.59.4Giỏi
597Bùi Thị Ánh Tuyết16/01/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP9.59.59.5Giỏi
598Đỗ Ánh Vân05/03/2002Ninh Bình - Bạc LiêuTHVP8.588.1Khá
599Đỗ Thị Minh Anh08/04/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9109.8Giỏi
600Phạm Hải Anh21/12/2002Đinh Tiên HoàngCắt may101010Giỏi
601Dương Ngọc Ánh05/10/2002Đinh Tiên HoàngCắt may109.59.6Giỏi
602Trần Hoàng Linh Chi13/03/2002Đinh Tiên HoàngCắt may109.59.6Giỏi
603Điền Thị Vân Hà31/07/2002Đinh Tiên HoàngCắt may101010Giỏi
604Đinh Ngọc Hà10/03/2002Đinh Tiên HoàngCắt may101010Giỏi
605Nguyễn Hồng Hà11/08/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9.5109.9Giỏi
606Nguyễn Thu Hà18/12/2002Đinh Tiên HoàngCắt may99.59.4Giỏi
607Nguyễn Thị Hồng Hạnh14/04/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9109.8Giỏi
608Vũ Lâm Hằng22/09/2002Đinh Tiên HoàngCắt may8.5109.6Giỏi
609Vũ Thị Hiền15/05/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9.59.59.5Giỏi
610Vũ Thị Thu Hiền01/01/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9.5109.9Giỏi
611Đàm Thị Thanh Huyền28/11/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9.5109.9Giỏi
612Ngô Khánh Huyền31/01/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9.59.59.5Giỏi
613Vũ Thị Mỹ Huyền18/11/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9.5109.9Giỏi
614Vũ Thị Thu Hương12/07/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9.5109.9Giỏi
615Đào Thị Ngọc Linh11/01/2002Đinh Tiên HoàngCắt may101010Giỏi
616Phạm Thị Thuỳ Linh28/09/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9.59.59.5Giỏi
617Nguyễn Phương Loan09/11/2002Đinh Tiên HoàngCắt may101010Giỏi
618Đặng Thảo Ly12/11/2002Đinh Tiên HoàngCắt may109.59.6Giỏi
619Hoàng Khánh Ly28/12/2002Đinh Tiên HoàngCắt may101010Giỏi
620Vũ Phương Mai20/08/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9.59.59.5Giỏi
621Đoàn Thu Ngân10/08/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9.5109.9Giỏi
622Ngô Bảo Ngọc19/12/2002Đinh Tiên HoàngCắt may101010Giỏi
623Phạm Ngô Bảo Ngọc05/10/2002Đinh Tiên HoàngCắt may89.59.1Giỏi
624Phạm Thanh Nhàn11/08/2002Đinh Tiên HoàngCắt may4.59.58.3Trung bình
625Phạm Thị Hồng Nhung20/02/2002Đinh Tiên HoàngCắt may99.59.4Giỏi
626Phạm Thị Thu Phương04/02/2002Đinh Tiên HoàngCắt may99.59.4Giỏi
627Vũ Mai Phương09/03/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9.59.59.5Giỏi
628Vũ Thu Phương01/02/2002Đinh Tiên HoàngCắt may99.59.4Giỏi
629Lê Thị Thu Phượng14/04/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9109.8Giỏi
630Lâm Như Quỳnh11/12/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9.5109.9Giỏi
631Trịnh Thanh Thảo07/04/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9.5109.9Giỏi
632Đinh Phương Thảo23/10/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9.59.59.5Giỏi
633Nguyễn Phương Thảo15/01/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9109.8Giỏi
634Đinh Huyền Trang06/07/2002Đinh Tiên HoàngCắt may99.59.4Giỏi
635Lê Thùy Trang14/11/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9.59.59.5Giỏi
636Nguyễn Thu Trang09/12/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9109.8Giỏi
637Nguyễn Thị Thùy Trang21/12/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9109.8Giỏi
638Vũ Hạnh Trang15/07/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9.5109.9Giỏi
639Bùi Cẩm Tú10/10/2002Đinh Tiên HoàngCắt may99.59.4Giỏi
640Phạm Thị Phương Uyên29/12/2002Đinh Tiên HoàngCắt may89.59.1Giỏi
641Vũ Thị Uyên03/05/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9109.8Giỏi
642Trần Thị Hà Vi24/11/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9.5109.9Giỏi
643Lê Hoàng Yến30/12/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9.5109.9Giỏi
644Vũ Hải Yến04/02/2002Đinh Tiên HoàngCắt may9.59.59.5Giỏi
645Dương Thị Phương Anh07/07/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9.5109.9Giỏi
646Đặng Quỳnh Anh29/07/2001Đinh Tiên HoàngThêu tay9.5109.9Giỏi
647Nguyễn Phương Anh13/12/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9.59.59.5Giỏi
648Nguyễn Thị Lan Anh02/11/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9109.8Giỏi
649Nhữ Thị Lan Anh16/12/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9.5109.9Giỏi
650Phạm Thị Vân Anh08/08/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9109.8Giỏi
651Trần Phương Lan Anh04/12/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9.5109.9Giỏi
652Dương Thị Ngọc Ánh01/09/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay8.59.59.3Giỏi
653Nguyễn Thị Ngọc Ánh18/06/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay8.59.59.3Giỏi
654Nguyễn Thị Thanh Bình26/02/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay101010Giỏi
655Đỗ Quỳnh Chi30/04/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay101010Giỏi
656Nguyễn Thị Kim Chi26/11/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9.5109.9Giỏi
657Lương Linh Chi18/12/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay99.59.4Giỏi
658Vũ Thị Thanh Chúc31/05/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay101010Giỏi
659Nguyễn Thị Ngọc Diệp16/07/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay101010Giỏi
660Nguyễn Thị Hương Giang05/07/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay8.5109.6Giỏi
661Đàm Lê Khánh Hà07/05/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9.59.59.5Giỏi
662Đinh Thị Hà05/07/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay8109.5Giỏi
663Đinh Thị Minh Hải29/07/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9.58.58.8Khá
664Nguyễn Hồng Hạnh19/10/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9.5109.9Giỏi
665Nguyễn Thị Hạnh01/03/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay99.59.4Giỏi
666Nguyễn Thị Thanh Thanh Hiền10/02/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay1099.3Giỏi
667Nguyễn Thị Hiếu22/09/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay101010Giỏi
668Lê Thị Kiều Hoa16/01/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9.5109.9Giỏi
669Phạm Thị Thanh Hoa09/10/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay59.58.4Khá
670Phạm Hồng Huệ08/11/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay8.5109.6Giỏi
671Lã Thanh Huyền22/10/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9109.8Giỏi
672Vũ Nguyễn Hương Huyền02/01/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9.5109.9Giỏi
673Nguyễn Thu Hương06/10/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9.5109.9Giỏi
674Nguyễn Thu Hương30/12/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9.5109.9Giỏi
675Hoàng Thu Hường07/07/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay8.59.59.3Giỏi
676Đinh Thị Hương Lan15/10/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay79.58.9Khá
677Phạm Hương Lan04/04/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay898.8Khá
678Phạm Thị Phương Lê25/04/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay8109.5Giỏi
679Lê Phương Liên30/06/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay8.5109.6Giỏi
680Bùi Thị khánh Linh22/12/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9.59.59.5Giỏi
681Đào Thùy Linh15/07/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay8.5109.6Giỏi
682Lã Thị Thùy Linh23/09/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay7109.3Giỏi
683Ngô Ngọc Linh 26/08/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay89.59.1Giỏi
684Nguyễn Thùy Linh12/12/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay89.59.1Giỏi
685Nguyễn Yến Linh16/07/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9.59.59.5Giỏi
686Phạm Hà Linh01/03/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay8.59.59.3Giỏi
687Phạm Thị Hoài Linh14/07/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay8.5109.6Giỏi
688Trần Thị Thùy Linh26/05/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9.5109.9Giỏi
689Nguyễn Thị Hồng Lĩnh27/11/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay8.59.59.3Giỏi
690Đỗ Thị Cẩm Ly20/12/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay7.59.59Giỏi
691Phạm Thị Ngọc Minh06/01/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay99.59.4Giỏi
692Đặng Thị Phương Nam23/10/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay99.59.4Giỏi
693TrầnThị Thanh Nga12/01/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9109.8Giỏi
694Hoàng Thị Kim Ngân11/02/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9109.8Giỏi
695Đỗ Thị Hồng Ngọc19/10/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9.5109.9Giỏi
696Hà Bảo Ngọc16/11/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay8.5109.6Giỏi
697Nguyễn Minh Ngọc19/08/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay8.5109.6Giỏi
698Nguyễn Thị Minh Ngọc04/05/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay8.5109.6Giỏi
699Trịnh Thị Phương Ngọc30/09/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9.5109.9Giỏi
700Vũ Thị Thanh Nhàn28/12/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay8.5109.6Giỏi
701Trần Thị Hồng Nhung27/10/2002Đinh Tiên HoàngThêu tayBỏ thi
702Đàm Thị Thảo Phương05/05/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9109.8Giỏi
703Điền Như Quỳnh20/11/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9109.8Giỏi
704Bùi Nguyệt Thảo24/01/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay8.5109.6Giỏi
705Trần Thị Hoài Thu22/09/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9.5109.9Giỏi
706Đỗ Thị Phương Thúy14/07/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9.5109.9Giỏi
707Phạm Thị Hồng Thúy22/01/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay8.5109.6Giỏi
708Hà Huyền Trang23/12/2001Đinh Tiên HoàngThêu tay9109.8Giỏi
709Trương Linh Trang10/12/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay9109.8Giỏi
710Vũ Thị Thu Trang30/11/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay8.5109.6Giỏi
711Phạm Thị Hải Yến01/06/2002Đinh Tiên HoàngThêu tay8.5109.6Giỏi
712Nguyễn Ngô An22/11/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng9.588.4Khá
713Đào Quang Anh27/03/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng8109.5Giỏi
714Đinh Hoàng Anh16/12/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng798.5Khá
715Lê Hồng Anh28/09/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng877.3Khá
716Lê Huy Hoàng Anh15/04/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng9.5109.9Giỏi
717Nguyễn Nam Anh14/06/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7.5109.4Giỏi
718Nguyễn Văn Hùng Anh16/12/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng6.5109.1Giỏi
719Nguyễn Việt Anh21/06/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7.587.9Khá
720Phạm Tuấn Anh07/11/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng6109Giỏi
721Tạ Quốc Anh12/11/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7.5109.4Giỏi
722Vũ Tuấn Anh12/10/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng587.3Khá
723Phạm Quang Chiêu24/08/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng6.598.4Khá
724Điền Văn Cộng02/06/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng698.3Khá
725Hoàng Tiến Dũng10/01/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7109.3Giỏi
726Trần Tiến Duy01/01/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng6.5109.1Giỏi
727Nguyễn Trọng Đạt11/09/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng8.5109.6Giỏi
728Phạm Hải Đăng23/10/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7.5109.4Giỏi
729Nguyễn Phi Đông07/06/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng6109Giỏi
730Quách Thành Đồng14/11/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng8109.5Giỏi
731Đào Minh Đức27/10/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7109.3Giỏi
732Đặng Anh Đức30/09/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng8.5109.6Giỏi
733Mai Cao Hiển01/02/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng8109.5Giỏi
734Dương Hiếu Hiếu02/10/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng798.5Khá
735Đinh Minh Hiếu02/03/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng8.5109.6Giỏi
736Trần Minh Hiếu29/10/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng698.3Khá
737Nguyễn Huy Hoàng04/10/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng6.5109.1Giỏi
738Đỗ Văn Hơn27/05/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7.5109.4Giỏi
739Đỗ Mạnh Hùng22/01/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng8109.5Giỏi
740Huỳnh Đức Huy09/02/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng8109.5Giỏi
741Ninh Quốc Huy28/05/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7.598.6Khá
742Bùi Tuấn Hưng18/09/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7109.3Giỏi
743Đinh Vũ Việt Hưng27/08/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng8109.5Giỏi
744Phạm Tuấn Hưng11/04/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng9.588.4Khá
745Dương Minh Khải07/11/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng6.587.6Khá
746Đinh Đình Lâm10/01/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7109.3Giỏi
747Nguyễn Tùng Lâm17/03/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7.5109.4Giỏi
748Nguyễn Tiến Lực16/11/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng8.5109.6Giỏi
749Đinh Đức Lương11/08/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng798.5Khá
750Bùi Đức Mạnh12/01/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng8.598.9Khá
751Đặng Đức Mạnh19/11/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7.5109.4Giỏi
752Đoàn Thế Mạnh24/07/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng8.5109.6Giỏi
753Nguyễn Đức Mạnh26/07/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng5.598.1Khá
754Trần Xuân Mạnh09/06/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng787.8Khá
755Hoàng Đức Minh17/03/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng988.3Khá
756Nguyễn Nhật Minh11/10/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng977.5Khá
757Nguyễn Văn Tuấn Minh18/06/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7109.3Giỏi
758Phạm Đức Minh04/02/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7.5109.4Giỏi
759Phạm Đức Minh05/07/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng5.5108.9Khá
760Trần Quang Minh25/07/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7.5109.4Giỏi
761Bùi Thành Nam16/11/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng69.58.6Khá
762Nguyễn Vũ Hải Nam07/06/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng9109.8Giỏi
763Phạm Thanh Nam28/04/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
764Đỗ Văn Ngọ31/10/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng9.5109.9Giỏi
765Vũ Duy Phong19/03/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng598Khá
766Nguyễn Tử Nhật Quang07/10/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7.598.6Khá
767Nguyễn Minh Quang28/12/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng8109.5Giỏi
768Trần Đức Quang08/07/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng888Khá
769Vũ Minh Quang24/12/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng79.58.9Khá
770Lê Minh Quân22/12/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng5.587.4Khá
771Phạm Dương Thanh Quý26/02/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng898.8Khá
772Bùi Trọng Sơn23/10/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng89.59.1Giỏi
773Nguyễn Cao Sơn03/07/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7.59.59Giỏi
774Vũ Minh Tâm22/10/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
775Vũ Quang Thái24/12/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7.58.58.3Khá
776Nguyễn Việt Thành12/04/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng79.58.9Khá
777Hà Đăng Thăng20/06/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7109.3Giỏi
778Lê Tuấn Tiến09/12/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng898.8Khá
779Hà Đăng Tình02/10/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7.5109.4Giỏi
780Đinh Khánh Toàn04/01/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng89.59.1Giỏi
781Nguyễn Đức Toàn13/12/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7.5109.4Giỏi
782Phạm Đỗ Quang Trung23/11/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng89.59.1Giỏi
783Nguyễn Trọng Trường03/10/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng798.5Khá
784Phạm Đức Trường08/04/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
785Nguyễn Anh Tú08/02/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7.598.6Khá
786Điền Anh Tuấn09/10/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7.59.59Giỏi
787Nguyễn Anh Tuấn08/02/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng798.5Khá
788Nguyễn Ngọc Hoàng Tùng12/05/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng98.58.6Khá
789Tống Văn Tùng04/08/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng999Giỏi
790Trần Thanh Tùng17/11/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng798.5Khá
791Hoàng Ninh Vũ05/07/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng7.5109.4Giỏi
792Nguyễn Đức Anh16/02/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử108.58.9Khá
793Phạm Duy Anh15/03/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử9.5109.9Giỏi
794Trần Hùng Anh15/11/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử101010Giỏi
795Hoàng Gia Bảo14/10/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử101010Giỏi
796Lê Đức Bình10/01/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử101010Giỏi
797Ngô Đức Bình09/09/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử101010Giỏi
798Đinh Thế Cao06/04/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử9.59.59.5Giỏi
799Trần Nguyên Chương22/04/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử101010Giỏi
800Phạm Quốc Dân19/08/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử9.588.4Khá
801Trần Đức Du14/02/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử99.59.4Giỏi
802Mai Tiến Dũng02/05/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử108.58.9Khá
803Phạm Tuấn Dũng23/10/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử101010Giỏi
804Đỗ Thành Duy20/01/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử9.5109.9Giỏi
805Bùi Tùng Dương27/07/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử9.588.4Khá
806Đặng Thế Dương01/01/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử8109.5Giỏi
807Vũ Minh Đức23/09/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử1099.3Giỏi
808Đinh Công Hoàng Giang22/03/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử109.59.6Giỏi
809Nguyễn Hoàng Hiệp08/05/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử9.5109.9Giỏi
810Đào Trọng Hiếu08/01/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử109.59.6Giỏi
811Đặng Trung Hiếu21/05/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử999Giỏi
812Lã Đinh Trung Hiếu25/10/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử1099.3Giỏi
813Lê Trung Hiếu25/10/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử9.5109.9Giỏi
814Trần Minh Hiếu11/11/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử1067Khá
815Trần Xuân Hiếu30/08/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử9109.8Giỏi
816Nghiêm Bá Hùng02/03/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử9109.8Giỏi
817Đinh Tuấn Hưng06/10/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử9.5109.9Giỏi
818Nguyễn Hoàng Hưng25/01/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử109.59.6Giỏi
819Nguyễn Hoàng Khánh21/12/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử101010Giỏi
820Đinh Đức Khiêm13/11/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử109.59.6Giỏi
821Phạm Đăng Khiêm27/02/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử101010Giỏi
822Dương Tuấn Kiệt11/02/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử101010Giỏi
823Nghiêm Hoàng Phi Long28/05/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử9.5109.9Giỏi
824Nguyễn Thành Long20/02/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử101010Giỏi
825Nguyễn Phong Lưu21/12/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử107.58.1Khá
826Dương Duy Mạnh09/08/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử1099.3Giỏi
827Bùi Nhất Minh05/11/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử798.5Khá
828Nguyễn Tuấn Minh22/05/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử1099.3Giỏi
829Phạm Đức Minh01/09/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử1099.3Giỏi
830Nguyễn Đình Nam16/09/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử9.577.6Khá
831Vũ Long Nhật11/04/2001Đinh Tiên HoàngĐiện tử1099.3Giỏi
832Vũ Duy Phong03/12/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử101010Giỏi
833Trần Huy Phúc15/11/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử101010Giỏi
834Vũ Ngọc Sơn04/07/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử101010Giỏi
835Hoàng Điền Thành13/12/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử9.599.1Giỏi
836Nguyễn Xuân Thành21/12/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử101010Giỏi
837Lý Mạnh Thắng16/01/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử1077.8Khá
838Trịnh Đức Thắng12/11/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử1077.8Khá
839Nguyễn Đức Toàn20/12/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử1099.3Giỏi
840Đỗ Quốc Trung23/01/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử1099.3Giỏi
841Phạm Văn Tuấn15/08/2002Đinh Tiên HoàngĐiện tử1099.3Giỏi
842Nguyễn Đức Anh13/07/2002Đinh Tiên HoàngSCXM109.59.6Giỏi
843Nguyễn Hoàng Tuấn Anh01/06/2002Đinh Tiên HoàngSCXM9.59.59.5Giỏi
844Vũ Minh Dũng09/07/2002Đinh Tiên HoàngSCXM9109.8Giỏi
845Trần Thành Đạt25/08/2002Đinh Tiên HoàngSCXM9.577.6Khá
846Trần Hoàng Hải16/08/2002Đinh Tiên HoàngSCXM9.599.1Giỏi
847Đinh Đức Huy27/10/2002Đinh Tiên HoàngSCXM109.59.6Giỏi
848Vũ Đức Huy09/03/2002Đinh Tiên HoàngSCXM9.588.4Khá
849Cù Tất Hưng30/06/2002Đinh Tiên HoàngSCXM1088.5Khá
850Phan Doãn Khải07/04/2002Đinh Tiên HoàngSCXM9.599.1Giỏi
851Phạm Trung Kiên03/12/2002Đinh Tiên HoàngSCXM9.599.1Giỏi
852Nguyễn Trọng Long19/12/2002Đinh Tiên HoàngSCXM109.59.6Giỏi
853Trần Đức Lương22/12/2002Đinh Tiên HoàngSCXM9.599.1Giỏi
854Nguyễn Xuân Mạnh18/10/2002Đinh Tiên HoàngSCXM108.58.9Khá
855Nguyễn Nguyễn Thành Nam23/09/2002Đinh Tiên HoàngSCXM1099.3Giỏi
856Hoàng Cao Nguyên13/08/2002Đinh Tiên HoàngSCXM108.58.9Khá
857Vũ Duy Phương21/10/2002Đinh Tiên HoàngSCXM101010Giỏi
858Lê Thanh Sơn16/04/2002Đinh Tiên HoàngSCXM101010Giỏi
859Nguyễn Phú Thành20/06/2002Đinh Tiên HoàngSCXM101010Giỏi
860Nguyễn Quang Thiện03/10/2002Đinh Tiên HoàngSCXM109.59.6Giỏi
861Đinh Văn Trường08/05/2002Đinh Tiên HoàngSCXM8.58.58.5Khá
862Lê Xuân Trường18/01/2002Đinh Tiên HoàngSCXM9.5109.9Giỏi
863Lê Thanh Tùng21/11/2002Đinh Tiên HoàngSCXM101010Giỏi
864Trần Thanh Tùng14/12/2002Đinh Tiên HoàngSCXM9.599.1Giỏi
865Nguyễn Quang Vinh19/05/2002Đinh Tiên HoàngSCXM9.599.1Giỏi
866Đinh Đàm Châu Anh24/10/2002Đinh Tiên HoàngTHVP8.5109.6Giỏi
867Hoàng Lê Quỳnh Anh22/10/2002Đinh Tiên HoàngTHVP9.599.1Giỏi
868Phạm Lan Anh10/12/2002Đinh Tiên HoàngTHVP999Giỏi
869Phạm Ngọc Anh15/07/2002Đinh Tiên HoàngTHVP7.5109.4Giỏi
870Trịnh Lê Hải Anh12/11/2002Đinh Tiên HoàngTHVP9109.8Giỏi
871Nguyễn Thị Chúc25/03/2002Đinh Tiên HoàngTHVP8.598.9Khá
872Nguyễn Thị Hồng Đào30/12/2002Đinh Tiên HoàngTHVP9109.8Giỏi
873Nguyễn Thu Hà16/08/2002Đinh Tiên HoàngTHVP8.5109.6Giỏi
874Trần Ngọc Hà01/12/2002Đinh Tiên HoàngTHVP9109.8Giỏi
875Vũ Thị Ngọc Hà09/01/2002Đinh Tiên HoàngTHVP9.59.59.5Giỏi
876Huỳnh Hồng Hạnh18/09/2002Đinh Tiên HoàngTHVP8.5109.6Giỏi
877Phạm Thị Thu Hạnh09/08/2002Đinh Tiên HoàngTHVP8.59.59.3Giỏi
878Ngô Thị Thu Hiền03/01/2002Đinh Tiên HoàngTHVP9.5109.9Giỏi
879Trần Thị Thu Hoài17/03/2002Đinh Tiên HoàngTHVP8.5109.6Giỏi
880Nguyễn Thị Thu Huyền06/01/2002Đinh Tiên HoàngTHVP9.5109.9Giỏi
881Điền Thị Thu Hương21/01/2002Đinh Tiên HoàngTHVP99.59.4Giỏi
882Nguyễn Mai Hương16/07/2002Đinh Tiên HoàngTHVP8.5109.6Giỏi
883Nguyễn Thị Kim Liên04/05/2002Đinh Tiên HoàngTHVP7.59.59Giỏi
884Bùi Thị Thùy Linh15/06/2002Đinh Tiên HoàngTHVP8.59.59.3Giỏi
885Đinh Phương Linh23/08/2002Đinh Tiên HoàngTHVP999Giỏi
886Đỗ Thị Khánh Linh06/08/2002Đinh Tiên HoàngTHVP79.58.9Khá
887Đỗ Thị Lương Linh24/01/2002Đinh Tiên HoàngTHVP59.58.4Khá
888Nguyễn Hương Linh29/06/2002Đinh Tiên HoàngTHVP7.5109.4Giỏi
889Phạm Đan Linh05/01/2002Đinh Tiên HoàngTHVP7109.3Giỏi
890Phạm Thị Bích Loan08/11/2002Đinh Tiên HoàngTHVP89.59.1Giỏi
891Phạm Thị Trà My12/03/2002Đinh Tiên HoàngTHVP9109.8Giỏi
892Bùi Thị Hồng Ngọc14/12/2002Đinh Tiên HoàngTHVP9109.8Giỏi
893Nguyễn Thị Bích Ngọc11/11/2002Đinh Tiên HoàngTHVP7109.3Giỏi
894Phạm Hồng Ngọc18/11/2002Đinh Tiên HoàngTHVP9109.8Giỏi
895Trần Thị Bích Ngọc26/01/2002Đinh Tiên HoàngTHVP7.5109.4Giỏi
896Bùi Thị Hồng Nhung11/02/2002Đinh Tiên HoàngTHVP8109.5Giỏi
897Dương Thị Nhung24/03/2002Đinh Tiên HoàngTHVP9109.8Giỏi
898Đinh Tống Hồng Oanh23/07/2002Đinh Tiên HoàngTHVP9109.8Giỏi
899Trịnh Thị Kiều Oanh16/09/2002Đinh Tiên HoàngTHVP8.59.59.3Giỏi
900Phạm Quỳnh Phương30/07/2002Đinh Tiên HoàngTHVP8.5109.6Giỏi
901Nguyễn Hải Phượng05/11/2002Đinh Tiên HoàngTHVP7.5109.4Giỏi
902Đỗ Thị Hoa Quỳnh09/09/2002Đinh Tiên HoàngTHVP8109.5Giỏi
903Nguyễn Phương Thảo18/11/2002Đinh Tiên HoàngTHVP7.59.59Giỏi
904Lê Thị Phương Thảo02/02/2002Đinh Tiên HoàngTHVP7.5109.4Giỏi
905Điền Thị Thủy29/05/2002Đinh Tiên HoàngTHVP7.59.59Giỏi
906Lương Thị Thúy01/09/2002Đinh Tiên HoàngTHVP5.5108.9Khá
907Hoàng Anh Thư09/10/2002Đinh Tiên HoàngTHVP8.5109.6Giỏi
908Phan Minh Thư01/01/2002Đinh Tiên HoàngTHVP8.5109.6Giỏi
909Trịnh Hà Thư17/08/2002Đinh Tiên HoàngTHVP8109.5Giỏi
910Vũ Thị Anh Thư13/09/2002Đinh Tiên HoàngTHVP7.5109.4Giỏi
911Trần Thị Kiều Trang07/11/2002Đinh Tiên HoàngTHVP5.5108.9Khá
912Vũ Đỗ Thu Trang18/01/2002Đinh Tiên HoàngTHVP7.5109.4Giỏi
913Đỗ Hoàng Việt Trinh21/10/2002Đinh Tiên HoàngTHVP6.5109.1Giỏi
914Vũ Thị Trúc05/06/2002Đinh Tiên HoàngTHVP9.5109.9Giỏi
915Phạm Thị Hồng Vân24/04/2002Đinh Tiên HoàngTHVP8.5109.6Giỏi
916Lê Thị Hà Vi01/05/2002Đinh Tiên HoàngTHVPBỏ thi
917Phạm Thị Như Yến31/03/2002Đinh Tiên HoàngTHVP9.5109.9Giỏi
918Đinh Phạm Vân Anh13/11/2002Nguyễn Công TrứCắt may9.5109.9Giỏi
919Đàm Thị Hà28/07/2002Nguyễn Công TrứCắt may99.59.4Giỏi
920Lưu Thanh Huyền05/12/2002Nguyễn Công TrứCắt may9109.8Giỏi
921Tạ Thu Huyền15/03/2002Nguyễn Công TrứCắt may9.59.59.5Giỏi
922Nguyễn Thị Ngọc Khánh23/12/2002Nguyễn Công TrứCắt may9.59.59.5Giỏi
923Nguyễn Thị Ngọc Lan16/08/2002Nguyễn Công TrứCắt may9109.8Giỏi
924Phạm Thị Ngọc Lan19/04/2002Nguyễn Công TrứCắt may99.59.4Giỏi
925Phạm Thị Thuỳ Linh30/08/2002Nguyễn Công TrứCắt may99.59.4Giỏi
926Vũ Thị Thuý Nga28/05/2002Nguyễn Công TrứCắt may9.59.59.5Giỏi
927Phạm Thị Thu Thảo05/07/2002Nguyễn Công TrứCắt may8.5109.6Giỏi
928Hoàng Thị Linh Trang27/04/2001Nguyễn Công TrứCắt may101010Giỏi
929Lê Thị Vy28/09/2002Nguyễn Công TrứCắt may9.5109.9Giỏi
930Nguyễn Trường An03/11/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6109Giỏi
931Lê Tuấn Anh14/11/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6109Giỏi
932Nguyễn Tuấn Anh25/06/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng69.58.6Khá
933Nguyễn Tuấn Anh31/10/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng59.58.4Khá
934Phạm Quý Anh17/08/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng5.587.4Khá
935Trần Việt Anh25/12/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6.59.58.8Khá
936Trịnh Hoàng Hải Anh29/08/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng79.58.9Khá
937Hoàng Ngọc Ánh09/06/2001Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng68.57.9Khá
938Phạm Đức Bình10/11/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6109Giỏi
939Nguyễn Quốc Cảnh17/10/2000Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng7.5109.4Giỏi
940Trần Đức Cảnh29/10/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng8109.5Giỏi
941Phạm Minh Chiến21/12/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6.59.58.8Khá
942Phạm Ngọc Đức Chung26/08/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng7109.3Giỏi
943Dương Mạnh Cường18/12/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6.5109.1Giỏi
944Trần Văn Cường02/10/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng7.5109.4Giỏi
945Đào Anh Dũng16/10/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng7.5109.4Giỏi
946Lê Tiến Dũng05/12/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6109Giỏi
947Nguyễn Tiến Dũng20/09/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng7109.3Giỏi
948Tạ Ngọc Dũng11/10/2001Nguyễn Công TrứĐiện dân dụngBỏ thi
949Vũ Chí Dũng15/12/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng7109.3Giỏi
950Đỗ Thành Duy16/11/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng7109.3Giỏi
951Nguyễn Đức Duy01/11/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng78.58.1Khá
952Nguyễn Tùng Dương12/12/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng5.59.58.5Khá
953Đinh Quang Đại13/01/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6.59.58.8Khá
954Bùi Quốc Đạt25/08/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng3108.3Trung bình
955Giang Thành Đạt02/06/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng698.3Khá
956Hà Thành Đạt14/07/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng5108.8Khá
957Vũ Quang Đạt19/07/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6.5109.1Giỏi
958Vũ Thành Đạt16/09/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng5.5108.9Khá
959Nguyễn Văn Đức23/07/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng7.598.6Khá
960Phạm Ngọc Đức13/01/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng687.5Khá
961Vũ Minh Đức18/06/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng5.598.1Khá
962Vũ Đặng Minh Đức31/07/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng7.5109.4Giỏi
963Phan Hoàng Giang04/06/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6.59.58.8Khá
964Vũ Trường Giang20/11/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng77.57.4Khá
965Đinh Văn Hà03/12/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng587.3Khá
966Phạm Thanh Hà24/09/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng5.5108.9Khá
967Cao Hoàng Hải21/06/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng787.8Khá
968Nguyễn Hoàng Hải02/06/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng5.5108.9Khá
969Nguyễn Văn Hậu25/03/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng4.5108.6Trung bình
970Khiếu Bảo Hiệp20/07/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng4.5108.6Trung bình
971Đoàn Minh Hiếu16/07/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng7109.3Giỏi
972Hà Minh Hiếu06/07/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng5.576.6Trung bình
973Nguyễn Minh Hiếu12/12/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng59.58.4Khá
974Phạm Ngọc Hiếu08/09/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng4108.5Trung bình
975Điền Văn Hoàn20/12/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng4.597.9Trung bình
976Bùi Ngọc Huy11/04/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6109Giỏi
977Đỗ Đình Huy01/03/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6.5109.1Giỏi
978Hà Quốc Huy03/11/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng5108.8Khá
979Lê Văn Huy31/12/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng68.57.9Khá
980Vũ Văn Huy09/04/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6.5109.1Giỏi
981Lê Dương Hưng26/03/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng5.59.58.5Khá
982Lê Thế Khải10/08/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng78.58.1Khá
983Nguyễn Nhật Khánh16/08/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6.598.4Khá
984Vũ Minh Khoa28/06/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng5.5108.9Khá
985Nguyễn Văn Kiên20/12/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng5108.8Khá
986Hà Quang Lanh25/08/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng798.5Khá
987Đào Trung Linh09/08/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng58.57.6Khá
988Đặng Thành Luân15/12/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6.58.58Khá
989Phạm Thành Luân02/04/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng587.3Khá
990Phạm Văn Lực24/09/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6.58.58Khá
991Phạm Đức Lương09/12/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng7109.3Giỏi
992Vũ Duy Lượng17/05/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng5108.8Khá
993Vũ Trong Lưu15/09/2001Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng698.3Khá
994Nguyễn Công Lý06/10/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng687.5Khá
995Phạm Văn Lý15/04/2001Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng58.57.6Khá
996Đỗ Ngọc Minh09/10/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng698.3Khá
997Lê Hoài Nam20/07/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6.5109.1Giỏi
998Vũ Đức Nam25/02/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6.5109.1Giỏi
999Hà Đăng Nghĩa02/10/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng7.59.59Giỏi
1000Nguyễn Minh Ngọc24/11/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng5.5108.9Khá
1001Trần Thế Ngọc08/06/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6.587.6Khá
1002Hoàng Minh Nguyên11/04/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng5.59.58.5Khá
1003Hà Hồng Phước03/11/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng5.5108.9Khá
1004Đinh Văn Phương02/05/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng59.58.4Khá
1005Vũ Mạnh Phương11/06/2001Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng39.57.9Trung bình
1006Đinh Cao Quang29/05/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng4.597.9Trung bình
1007Phạm Đức Quang07/03/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng69.58.6Khá
1008Bùi Hồng Quân21/08/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng5.5108.9Khá
1009Nguyễn Minh Quân19/09/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng487Trung bình
1010Vũ Mạnh Quân15/02/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6.59.58.8Khá
1011Điền Đức Sơn05/06/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng487Trung bình
1012Trịnh Văn Thành31/10/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng798.5Khá
1013Đỗ Văn Thắng06/08/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng5.59.58.5Khá
1014Vũ Trường Thọ05/09/2001Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng5108.8Khá
1015Lê Nhất Thống09/10/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6.5109.1Giỏi
1016Nguyễn Đức Toàn03/08/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6.5109.1Giỏi
1017Lại Văn Trà09/01/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6.5109.1Giỏi
1018Bùi Nguyễn Trường06/01/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng39.57.9Trung bình
1019Bùi Văn Trường16/08/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6109Giỏi
1020Đặng Đức Trường14/03/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng6109Giỏi
1021Nguyễn Minh Tuấn01/11/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng5.598.1Khá
1022Trần Anh Tuấn28/08/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng5.598.1Khá
1023Lã Lam Tùng13/10/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng4.597.9Trung bình
1024Nguyễn Thanh Tùng07/12/2002Nguyễn Công TrứĐiện dân dụng5.5108.9Khá
1025Đặng Chúc Anh21/06/2002Nguyễn Công TrứTHVP5.587.4Khá
1026Điền Thị Hải Anh10/05/2002Nguyễn Công TrứTHVP7.59.59Giỏi
1027Nguyễn Vân Anh30/12/2002Nguyễn Công TrứTHVP698.3Khá
1028Vũ Thị Ngọc Anh07/11/2002Nguyễn Công TrứTHVP898.8Khá
1029Đinh Thị Hoa14/07/2002Nguyễn Công TrứTHVP555Trung bình
1030Đồng Thị Hoài22/11/2002Nguyễn Công TrứTHVP7.59.59Giỏi
1031Nguyễn Ngọc Khánh16/10/2002Nguyễn Công TrứTHVP6.59.58.8Khá
1032Trần Thị Thanh Lam02/09/2002Nguyễn Công TrứTHVP798.5Khá
1033Nguyễn Ngọc Lan10/12/2002Nguyễn Công TrứTHVP698.3Khá
1034Nguyễn Tuyết Lan22/04/2002Nguyễn Công TrứTHVP7109.3Giỏi
1035Khiếu Thị Thuỳ Linh25/12/2002Nguyễn Công TrứTHVP7.59.59Giỏi
1036Nguyễn Thị Yến Linh28/10/2002Nguyễn Công TrứTHVP6.587.6Khá
1037Nguyễn Thuỳ Linh05/09/2002Nguyễn Công TrứTHVP6.59.58.8Khá
1038Nguyễn Trần Phương Ly03/09/2002Nguyễn Công TrứTHVP7109.3Giỏi
1039Nguyễn Phương Mai15/01/2002Nguyễn Công TrứTHVP898.8Khá
1040Phạm Quỳnh Mai17/12/2002Nguyễn Công TrứTHVP898.8Khá
1041Nguyễn Thị Trà My24/11/2002Nguyễn Công TrứTHVP78.58.1Khá
1042Nguyễn Trà My20/05/2002Nguyễn Công TrứTHVP787.8Khá
1043Phùng Thị Ngân20/06/2002Nguyễn Công TrứTHVP69.58.6Khá
1044Hà Bích Ngọc21/12/2002Nguyễn Công TrứTHVP78.58.1Khá
1045Hoàng Thị Minh Nguyệt05/10/2002Nguyễn Công TrứTHVP48.57.4Trung bình
1046Vũ Thị Thu Nhàn14/10/2002Nguyễn Công TrứTHVP79.58.9Khá
1047Đinh Thị Như Quỳnh06/02/2002Nguyễn Công TrứTHVP7.59.59Giỏi
1048Phạm Thị Như Quỳnh09/11/2002Nguyễn Công TrứTHVP8109.5Giỏi
1049Ngô Thị Thắm07/03/2002Nguyễn Công TrứTHVP497.8Trung bình
1050Phạm Thị Thịnh23/10/2002Nguyễn Công TrứTHVP7.5109.4Giỏi
1051Tạ Huyền Trang30/10/2002Nguyễn Công TrứTHVP6109Giỏi
1052Đặng Thị Kiều Trinh06/08/2002Nguyễn Công TrứTHVP6109Giỏi
1053Lê Thị Hồng Vân13/12/2002Nguyễn Công TrứTHVP798.5Khá
1054Nguyễn Thị Hải Yến09/08/2001Nguyễn Công TrứTHVP4108.5Trung bình
1055Đặng Việt Anh11/12/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng6.5109.1Giỏi
1056Nguyễn Quốc Anh25/11/2000Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng7109.3Giỏi
1057Nguyễn Quỳnh Anh11/03/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng798.5Khá
1058Trịnh Tuấn Anh18/01/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
1059Phạm Ngọc Ánh22/07/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng5.5108.9Khá
1060Trịnh Đình Bá10/03/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng7.5109.4Giỏi
1061Lại Quang Cảnh28/08/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng6.5109.1Giỏi
1062Đinh Tiến Cháng17/02/1985Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng3.59.58Trung bình
1063Đỗ Hữu Chiến03/04/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng69.58.6Khá
1064Đỗ Văn Công03/04/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
1065Nguyễn Hữu Công03/02/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng8109.5Giỏi
1066Phạm Hùng Cường10/12/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
1067Tống Hoàng Cường24/11/2001Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng8109.5Giỏi
1068Hà Thị Diễm20/06/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
1069Nguyễn Thị Thùy Dung26/11/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng7.5109.4Giỏi
1070Nguyễn Bình Dương08/11/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng6.5109.1Giỏi
1071Đàm Việt Đức20/10/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng9109.8Giỏi
1072Nguyễn Thế Đức01/11/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
1073Nguyễn Trường Giang30/04/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng7109.3Giỏi
1074Trần Đức Hiệp15/10/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng79.58.9Khá
1075Đỗ Minh Hiếu03/12/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng5.59.58.5Khá
1076Nguyễn Minh Hiếu26/08/2001Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng6.5109.1Giỏi
1077Nguyễn Trung Hiếu24/11/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng7109.3Giỏi
1078Đặng Việt Hoàng30/10/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng8109.5Giỏi
1079Nguyễn Đức Hoàng18/04/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
1080Nguyễn Huy Hoàng23/06/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng7.598.6Khá
1081Mai Văn Hùng18/06/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng9109.8Giỏi
1082Nguyễn Xuân Hùng26/06/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng898.8Khá
1083Phạm Ngọc Hùng05/09/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng79.58.9Khá
1084Vũ Mạnh Hùng31/03/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
1085Bùi Danh Huy05/02/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng898.8Khá
1086Bùi Quang Huy09/06/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng79.58.9Khá
1087Đỗ Văn Huỳnh10/08/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng7.5109.4Giỏi
1088Điền Trần Tuấn Hưng02/10/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng7.5109.4Giỏi
1089Nguyễn Văn Hưng05/06/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
1090Phạm Tiến Hưng08/12/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng7.598.6Khá
1091Đàm Lê Linh Hương05/07/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng9109.8Giỏi
1092Hoàng Ngọc Khánh19/05/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng8109.5Giỏi
1093Lã Hoàng Lan23/03/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
1094Lã Hương Lan19/07/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng9109.8Giỏi
1095Đặng Khánh Linh19/10/1994Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụngBỏ thi
1096Lý Văn Linh19/08/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụngBỏ thi
1097Nguyễn Khánh Linh01/12/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng9109.8Giỏi
1098Hoàng Trương Tuấn Minh04/07/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng898.8Khá
1099Phạm Ngọc Minh09/08/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng8.598.9Khá
1100Đinh Thị Trà My23/10/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng7.59.59Giỏi
1101Nguyễn Đức Nam05/09/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
1102Nguyễn Thành Nam24/07/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng898.8Khá
1103Đinh Hữu Nghĩa04/02/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
1104Đinh Trung Ngọc11/01/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
1105Nguyễn Thị Hoài Ngọc02/06/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng8.598.9Khá
1106Phạm Thị Ngọc03/11/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng101010Giỏi
1107Trần Bảo Ngọc21/08/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng9109.8Giỏi
1108Bùi Thị Thanh Nhàn11/05/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
1109Phạm Quang Phi25/10/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng69.58.6Khá
1110Phan Đức Quảng12/05/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
1111Dương Minh Quân14/11/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
1112Nguyễn Văn Hồng Quân03/06/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng9.5109.9Giỏi
1113An Quang Qúy11/04/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng898.8Khá
1114Hoàng Ngọc Sơn20/08/2001Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng6.5109.1Giỏi
1115Vũ Ngọc Sơn16/05/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng8.59.59.3Giỏi
1116Lê Đình Tâm30/01/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng999Giỏi
1117Đinh Công Thành22/10/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
1118Dương Thu Thảo31/12/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng9.5109.9Giỏi
1119Vũ Phương Thảo21/05/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
1120Nguyễn Đức Thắng07/07/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng8.598.9Khá
1121Huỳnh Thị Thu Thủy23/07/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng4.59.58.3Trung bình
1122Lê Thị Thúy06/05/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng9.599.1Giỏi
1123Bùi Thị Thương01/05/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng99.59.4Giỏi
1124Đinh Vũ Tiến05/03/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng7.598.6Khá
1125Hà Đăng Tiến30/09/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng9.599.1Giỏi
1126Nguyễn Đình Tiến21/09/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng8.5109.6Giỏi
1127Nguyễn Thị Huyền Trang08/09/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng9.5109.9Giỏi
1128Lã Anh Trúc19/07/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng89.59.1Giỏi
1129Lê Ngọc Trường24/09/2001Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng6.598.4Khá
1130Trần Anh Tú15/11/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng9.5109.9Giỏi
1131Đặng Văn Tuấn06/03/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng9109.8Giỏi
1132Bùi Minh Tuyến02/12/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng9109.8Giỏi
1133Bùi Ngọc Viện30/04/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng898.8Khá
1134Ngô Trường Xuân11/09/2002Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh NBĐiện dân dụng9109.8Giỏi
1135Mai Xuân An10/07/2002Lương Văn TụyTHVP8.5109.6Giỏi
1136Nguyễn Thu An08/03/2002Lương Văn TụyTHVP89.59.1Giỏi
1137Tống Khang An03/03/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1138Bùi Ngọc Anh13/07/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1139Bùi Nguyễn Mai Anh29/09/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1140Bùi Thị Phương Anh28/12/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1141Cao Ngọc Quỳnh Anh13/06/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1142Chu Thị Lan Anh01/09/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1143Đào Minh Anh13/02/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1144Đinh Tuấn Anh13/12/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1145Đinh Vinh Anh11/10/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1146Đỗ Phương Anh14/04/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1147Đỗ Thị Châu Anh12/06/2002Lương Văn TụyTHVP8.5109.6Giỏi
1148Giáp Thị Vân Anh15/10/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1149Lê Đức Anh28/08/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1150Lê Hà Anh20/09/2002Lương Văn TụyTHVP8.5109.6Giỏi
1151Lê Tuấn Anh30/01/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1152Nguyễn Hải Đức Anh13/11/2002Lương Văn TụyTHVPBỏ thi
1153Nguyễn Hoàng Anh15/12/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1154Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh12/06/2002Lương Văn TụyTHVP89.59.1Giỏi
1155Nguyễn Phương Anh30/04/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1156Nguyễn Quỳnh Anh19/07/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1157Nguyễn Thị Huyền Anh16/11/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1158Nguyễn Thị Kim Anh09/10/2002Lương Văn TụyTHVP855.8Trung bình
1159Nguyễn Thị Mai Anh07/02/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1160Nguyễn Thị Minh Anh16/09/2002Lương Văn TụyTHVP8.588.1Khá
1161Nguyễn Thị Vân Anh05/07/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1162Nguyễn Tiến Anh08/02/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1163Nguyễn Trần Tuấn Anh04/12/2002Lương Văn TụyTHVPBỏ thi
1164Phạm Đặng Kiều Anh25/03/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1165Phạm Hoàng Phương Anh27/11/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1166Phạm Ngọc Anh04/11/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1167Tạ Việt Anh09/01/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1168Trần Đức Anh25/04/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1169Trần Thị Vân Anh25/01/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1170Trịnh Châu Anh01/05/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1171Trịnh Thị Mai Anh17/01/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1172Trương Ngọc Anh26/08/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1173Vũ Mai Anh22/08/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1174Vũ Phương Anh01/03/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1175Vũ Tuấn Anh20/04/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1176Vũ Việt Anh05/12/2002Lương Văn TụyTHVP1099.3Giỏi
1177Vũ Hoàng Việt Anh06/07/2002Lương Văn TụyTHVP1099.3Giỏi
1178Đỗ Ngọc Ánh29/01/2002Lương Văn TụyTHVP108.58.9Khá
1179Phạm Ngọc Ánh05/06/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1180Trịnh Thị Hồng Ánh14/04/2002Lương Văn TụyTHVP1099.3Giỏi
1181Phạm Trung Bách23/11/2002Lương Văn TụyTHVPBỏ thi
1182Đinh Gia Bảo28/07/2002Lương Văn TụyTHVP8.598.9Khá
1183Đinh Quốc Bảo25/07/2002Lương Văn TụyTHVP8.598.9Khá
1184Lê Thị Phương Châm18/02/2002Lương Văn TụyTHVP1099.3Giỏi
1185Lê Khánh Thảo Chi08/07/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1186Nguyễn Linh Chi06/06/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1187Tạ Linh Chi14/01/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1188Trịnh Thị Quỳnh Chi03/09/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1189Đào Đức Chiến23/11/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1190Tạ Minh Chiến24/04/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1191Lê Thị Kiều Chinh19/02/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1192Nguyễn Thị Chinh24/04/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1193Đinh Văn Chuẩn22/10/2002Lương Văn TụyTHVP8109.5Giỏi
1194Trần Thành Công26/06/2002Lương Văn TụyTHVPBỏ thi
1195Bùi Việt Cường13/02/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1196Mai Mạnh Cường04/08/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1197Nguyễn Ngọc Anh Cường23/08/2002Lương Văn TụyTHVP988.3Khá
1198Nguyễn Quốc Cường25/05/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1199Phạm Đức Cường06/12/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1200Phạm Vũ Ngọc Diệp06/06/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1201Ngô Thị Thùy Dung04/10/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1202Nguyễn Thị Thùy Dung31/07/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1203Nguyễn Tiến Dũng09/10/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1204Thái Minh Dũng24/12/2002Lương Văn TụyTHVP1088.5Khá
1205Nguyễn Văn Khánh Duy05/01/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1206Tô Khánh Duy09/01/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1207Vũ Đức Duy30/11/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1208Lê Mỹ Duyên11/06/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1209Đặng Thùy Dương02/05/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1210Đồng Xuân Dương12/04/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1211Lê Thùy Dương25/10/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1212Nguyễn Đỗ Thùy Dương14/02/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1213Nguyễn Hoàng Dương27/01/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1214Nguyễn Văn Dương09/02/2002Lương Văn TụyTHVP1099.3Giỏi
1215Phạm Bình Dương01/05/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1216Phạm Thị Thùy Dương14/09/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1217Phạm Thùy Dương12/10/2002Lương Văn TụyTHVP9.58.58.8Khá
1218Ngô Trọng Đạt25/09/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1219Nguyễn Chí Tất Đạt10/12/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1220Ninh Quang Đăng08/09/2002Lương Văn TụyTHVP8.5109.6Giỏi
1221Nguyễn Lê Định06/12/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1222Nguyễn Đức Kim Đồng07/12/2002Lương Văn TụyTHVP98.58.6Khá
1223Lê Minh Đức24/08/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1224Nguyễn Minh Đức30/12/2002Lương Văn TụyTHVP1099.3Giỏi
1225Nguyễn Quang Đức17/05/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1226Nguyễn Việt Đức16/12/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1227Trần Việt Đức30/10/2002Lương Văn TụyTHVP108.58.9Khá
1228Bùi Hương Giang21/08/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1229Đỗ Thị Hương Giang14/05/2002Lương Văn TụyTHVP1099.3Giỏi
1230Hoàng Lê Giang13/09/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1231Lê Hương Giang08/06/2002Lương Văn TụyTHVP898.8Khá
1232Nguyễn Hoàng Giang10/02/2002Lương Văn TụyTHVP8109.5Giỏi
1233Nguyễn Hương Giang15/11/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1234Nguyễn Thị Hương Giang08/08/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1235Vũ Nguyễn Hương Giang12/02/2002Lương Văn TụyTHVP8.598.9Khá
1236Bùi Thị Thu Hà06/03/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1237Bùi Việt Hà05/03/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1238Dương Thị Thu Hà08/09/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1239Phạm Thị Thúy Hà23/01/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1240Phạm Thu Hà10/11/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1241Trịnh Thu Hà21/05/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1242Vũ Nguyệt Hà26/01/2002Lương Văn TụyTHVP999Giỏi
1243Đinh Thị Hải17/09/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1244Nguyễn Ngọc Hải29/01/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1245An Hồng Hạnh28/03/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1246Lê Thảo Hạnh01/09/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1247Nguyễn Vũ Hồng Hạnh19/01/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1248Dương Thu Hằng04/06/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1249Đặng Minh Hằng26/11/2002Lương Văn TụyTHVPBỏ thi
1250Ngô Thị Thúy Hằng18/09/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1251Nguyễn Thị Thu Hằng16/09/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1252Phạm Thúy Hằng05/11/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1253Trần Thị Khánh Hằng02/09/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1254Đào Thị Thúy Hiền12/05/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1255Nguyễn Thị Phương Hiền02/11/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1256Nguyễn Thị Thu Hiền28/03/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1257Trương Thị Thúy Hiền22/04/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1258Vũ Thúy Hiền05/03/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1259Vũ Thu Hiền31/07/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1260Tống Minh Hiển20/03/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1261Bùi Hoàng Hiệp04/06/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1262Nguyễn Hoàng Hiệp13/11/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1263An Đức Hiếu05/11/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1264Ngô Minh Hiếu18/08/2002Lương Văn TụyTHVP999Giỏi
1265Nguyễn Viết Hiếu05/12/2002Lương Văn TụyTHVP9.58.58.8Khá
1266Phạm Công Hiếu03/06/2002Lương Văn TụyTHVP9.58.58.8Khá
1267Đinh Thị Thanh Hoa23/09/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1268Nguyễn Đức Hòa13/02/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1269Mai Thị Khánh Hòa21/01/2002Lương Văn TụyTHVP898.8Khá
1270Phạm Thái Hòa07/12/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1271Đặng Thị Thu Hoài30/01/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1272Phạm Văn Hoàn08/09/2002Lương Văn TụyTHVP1088.5Khá
1273Nguyễn Thế Hoàng02/05/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1274Phạm Nguyên Hoàng22/01/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1275Vũ Thái Học04/07/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1276Lê Quang Hợp15/01/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1277Nguyễn Gia Huấn29/09/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1278Nguyễn Thị Huệ01/08/2002Lương Văn TụyTHVP7.5109.4Giỏi
1279Phạm Thị Huệ14/02/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1280Hoàng Mạnh Hùng01/12/2002Lương Văn TụyTHVP1099.3Giỏi
1281Hoàng Minh Hùng27/05/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1282Nguyễn Minh Hùng25/08/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1283Phạm Duy Hùng28/06/2002Lương Văn TụyTHVP999Giỏi
1284Trịnh Minh Hùng17/11/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1285Vũ Mạnh Hùng20/04/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1286Đào Quang Huy07/04/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1287Nguyễn Quốc Huy31/05/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1288Đỗ Ngọc Huyền02/05/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1289Giang Khánh Huyền02/09/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1290Hoàng Thị Xuân Huyền22/03/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1291Lê Thị Mai Huyền25/10/2002Lương Văn TụyTHVP8.5109.6Giỏi
1292Lưu Phạm Khánh Huyền29/06/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1293Mai Thu Huyền18/10/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1294Phạm Khánh Huyền18/02/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1295Phạm Ngọc Thanh Huyền10/04/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1296Trần Thị Thu Huyền18/11/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1297Trịnh Thị Mai Huyền14/10/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1298Vũ Ngọc Huyền26/10/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1299Ngô Thế Hưng26/10/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1300Nguyễn Tiến Hưng10/10/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1301Vũ Quý Hưng10/11/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1302Ngô Lan Hương22/08/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1303Nguyễn Thị Lan Hương06/01/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1304Phạm Mỹ Hương13/10/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1305Phạm Quỳnh Hương02/10/2002Lương Văn TụyTHVP999Giỏi
1306Nguyễn Thu Hường21/11/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1307Lâm Minh Khanh21/10/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1308Đinh Quốc Khánh22/08/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1309Lê Duy Khánh21/06/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1310Nguyễn Lê Quốc Khánh27/10/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1311Nguyễn Thị Ngọc Khánh10/06/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1312Nguyễn Vân Khánh05/02/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1313Vũ Khánh06/10/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1314Nguyễn Đình Nguyên Khôi22/01/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1315Nguyễn Thế Khôi09/12/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1316Nguyễn Duy Kiên13/10/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1317Trịnh Trung Kiên18/09/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1318Nguyễn Đình Thạch Lam03/08/2002Lương Văn TụyTHVPBỏ thi
1319Đinh Thị Mai Lan09/06/2002Lương Văn TụyTHVP8109.5Giỏi
1320Trần Vĩnh Lâm02/09/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1321Hoàng Mai Lê27/02/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1322Thái Nhật Lệ19/03/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1323Bùi Thị Thùy Linh25/09/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1324Dương Vũ Thùy Linh09/12/2002Lương Văn TụyTHVP7.598.6Khá
1325Đặng Vũ Mai Linh28/09/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1326Đinh Diệu Linh08/08/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1327Đinh Thị Thùy Linh21/06/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1328Lê Bảo Linh06/07/2002Lương Văn TụyTHVP8109.5Giỏi
1329Lê Thị Linh05/09/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1330Nguyễn Khánh Linh01/02/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1331Nguyễn Khánh Linh06/12/2002Lương Văn TụyTHVP8.5109.6Giỏi
1332Nguyễn Ngọc Linh17/12/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1333Nguyễn Thị Khánh Linh20/02/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1334Nguyễn Thị Nhật Linh25/04/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1335Nguyễn Thị Thùy Linh11/11/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1336Nguyễn Trịnh Mai Linh23/10/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1337Phạm Thùy Linh12/12/2002Lương Văn TụyTHVP7.5109.4Giỏi
1338Phạm Thùy Linh03/09/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1339Phan Thị Linh27/02/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1340Trần Khánh Linh27/08/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1341Trần Khánh Linh16/10/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1342Trần Thị Linh12/04/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1343Trịnh Thùy Linh04/02/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1344Trương Diệu Linh01/12/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1345Trương Khánh Linh10/01/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1346Đỗ Duy Long27/12/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1347Ninh Hải Long11/12/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1348Phạm Tiến Long01/11/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1349Trần Phi Long21/09/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1350Phạm Hữu Lộc31/10/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1351Đỗ Đức Lương08/05/2002Lương Văn TụyTHVP8.598.9Khá
1352Đỗ Ngọc Lương11/10/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1353Nguyễn Minh Trường Lưu15/08/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1354Bùi Hương Ly17/02/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1355Hoàng Thị Ly23/03/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1356Thái Cẩm Ly09/01/2002Lương Văn TụyTHVP999Giỏi
1357Trần Phạm Phương Ly12/11/2002Lương Văn TụyTHVP1099.3Giỏi
1358Vũ Thị Phương Ly02/11/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1359Trần Thị Cẩm Ly23/03/2001Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1360Bùi Nhật Mai14/03/2002Lương Văn TụyTHVP999Giỏi
1361Dương Quỳnh Mai04/06/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1362Đào Thị Ngọc Mai16/02/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1363Đặng Hùng Mạnh04/11/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1364Nguyễn Đức Mạnh15/02/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1365Nguyễn Văn Mạnh02/09/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1366Bùi Đoàn Xuân Minh06/05/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1367Dương Thành Minh14/10/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1368Đinh Vũ Ngọc Minh02/07/2002Lương Văn TụyTHVP1099.3Giỏi
1369Lê Tuấn Minh14/12/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1370Nguyễn Hoàng Minh22/07/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1371Phạm Hồng Minh29/12/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1372Phan Ngọc Minh02/04/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1373Phạm Thị Thu Mừng22/02/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1374Lã Thị Hương My24/02/2002Lương Văn TụyTHVP999Giỏi
1375Hoàng Thị Quỳnh Na06/01/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1376Đinh Đại Nam11/11/2002Lương Văn TụyTHVP1099.3Giỏi
1377Đinh Thành Nam10/05/2002Lương Văn TụyTHVP999Giỏi
1378Đinh Thế Nam04/05/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1379Đinh Thế Nam26/03/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1380Đoàn Văn Nam30/08/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1381Nguyễn Thành Nam20/08/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1382Trần Thành Nam22/05/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1383An Thị Hồng Ngát09/01/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1384Bùi Hoàng Ngân29/12/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1385Bùi Thị Hồng Ngân29/03/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1386Dương Thị Ngân06/01/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1387Đỗ Thị Kim Ngân16/01/2002Lương Văn TụyTHVP1099.3Giỏi
1388Phạm Vũ Huyền Ngân14/07/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1389Trần Đại Nghĩa07/11/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1390Đinh Bảo Ngọc29/09/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1391Nguyễn Hồng Ngọc19/07/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1392Nguyễn Minh Ngọc26/08/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1393Nguyễn Thị Bảo Ngọc22/05/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1394Nguyễn Thị Hồng Ngọc07/03/2002Lương Văn TụyTHVP1099.3Giỏi
1395Nguyễn Thị Hồng Ngọc08/08/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1396Phạm Thị Bảo Ngọc13/10/2002Lương Văn TụyTHVP999Giỏi
1397Trần Thị Bích Ngọc13/07/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1398Trần Thị Bích Ngọc19/03/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1399Vũ Bích Ngọc20/06/2002Lương Văn TụyTHVP999Giỏi
1400Vũ Minh Ngọc14/12/2002Lương Văn TụyTHVP8.598.9Khá
1401Bùi Minh Nguyệt18/10/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1402Phạm Thị Minh Nguyệt01/09/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1403Vũ Minh Hải Nguyệt12/08/2002Lương Văn TụyTHVP7.5109.4Giỏi
1404Đỗ Minh Nhật26/09/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1405Mạch Thị Hỷ Nhi16/06/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1406Nguyễn Trang Nhi27/03/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1407Đào Hoa Nhung20/03/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1408Đinh Thị Thu Nhung11/08/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1409Đinh Thị Trang Nhung10/11/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1410Lê Hồng Nhung22/01/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1411Lê Phương Nhung18/01/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1412Phạm Thị Hồng Nhung20/12/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1413Ninh Thị Quỳnh Như06/01/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1414Nguyễn Hoàng Ninh06/10/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1415Nguyễn Thị Ninh17/01/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1416Đinh Hải Phong10/11/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1417Hoàng Thanh Phong05/07/2002Lương Văn TụyTHVP8.598.9Khá
1418Đỗ Trọng Phụng08/12/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1419Hoàng Hà Phương21/02/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1420Lã Hoài Phương13/08/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1421Lê Trịnh Lan Phương06/12/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1422Nguyễn Diệu Phương24/07/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1423Nguyễn Lan Phương10/08/2002Lương Văn TụyTHVP7.56.56.8Trung bình
1424Nguyễn Minh Phương26/10/2002Lương Văn TụyTHVP7.598.6Khá
1425Nguyễn Thị Lan Phương21/11/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1426Phạm Thanh Phương12/11/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1427Phạm Thị May Phương20/05/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1428Trần Mai Phương19/12/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1429Trương Vũ Việt Phương07/11/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1430Phạm Đăng Quang25/01/2002Lương Văn TụyTHVP9.58.58.8Khá
1431Phạm Minh Quang03/12/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1432Tô Đức Quang02/06/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1433Lý Anh Quân09/10/2002Lương Văn TụyTHVP1088.5Khá
1434Nguyễn Trọng Quân20/11/2002Lương Văn TụyTHVP9.58.58.8Khá
1435Phùng Quý Quốc11/09/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1436Văn Đình Quý31/12/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1437Nguyễn Nhật Quyền19/08/2002Lương Văn TụyTHVP9.588.4Khá
1438Lã Như Quỳnh13/08/2002Lương Văn TụyTHVP988.3Khá
1439Nguyễn Thị Hương Quỳnh20/08/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1440Phạm Thị Như Quỳnh10/09/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1441Phan Thúy Quỳnh12/05/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1442Vũ Thị Như Quỳnh11/09/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1443Trương Ngọc Sang14/01/2002Lương Văn TụyTHVPBỏ thi
1444Dương Như Sơn26/09/2002Lương Văn TụyTHVP999Giỏi
1445Tạ Xuân Sơn30/08/2002Lương Văn TụyTHVP98.58.6Khá
1446Vũ Xuân Sơn02/05/2002Lương Văn TụyTHVP9.545.4Trung bình
1447Cao Đức Tâm06/04/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1448Đặng Thị Như Tâm09/09/2002Lương Văn TụyTHVP898.8Khá
1449Hà Lê Thanh Tâm11/06/2002Lương Văn TụyTHVP9.58.58.8Khá
1450Đỗ Quốc Thái12/04/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1451Nguyễn Thành Thái13/02/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1452Đặng Tất Thành07/05/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1453Đoàn Công Thành23/01/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1454Phạm Tiến Thành13/09/2002Lương Văn TụyTHVP8.5109.6Giỏi
1455Trần Văn Nhật Thành16/05/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1456Bùi Phương Thảo27/12/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1457Đinh Phương Thảo17/03/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1458Đinh Phương Thảo04/12/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1459Lại Trần Linh Thảo18/12/2002Lương Văn TụyTHVP98.58.6Khá
1460Lê Phương Thảo20/11/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1461Lê Phương Thảo26/09/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1462Nguyễn Ngọc Thảo16/08/2002Lương Văn TụyTHVP1099.3Giỏi
1463Nguyễn Phương Thảo10/12/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1464Nguyễn Thị Phương Thảo16/09/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1465Phạm Phương Thảo03/12/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1466Phạm Thị Phương Thảo23/12/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1467Vũ Phương Thảo27/12/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1468Nguyễn Thị Thắm08/01/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1469Phạm Thị Hồng Thắm23/10/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1470Phan Quyết Thắng27/04/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1471Vũ Đức Thắng25/05/2002Lương Văn TụyTHVP1088.5Khá
1472Hoàng Văn Thể10/10/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1473Đinh Thị Tho26/03/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1474Vũ Xuân Thông11/06/2002Lương Văn TụyTHVP999Giỏi
1475Phạm Thu Thùy16/06/2002Lương Văn TụyTHVP97.57.9Khá
1476Đặng Thị Bích Thủy03/01/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1477Lê Thị Thu Thủy31/07/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1478Nguyễn Thị Thu Thủy27/11/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1479Vũ Thị Thanh Thúy23/01/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1480Nguyễn Thị Minh Thư31/12/2002Lương Văn TụyTHVP79.58.9Khá
1481Trần Anh Thư18/05/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1482Trần Trí Thức04/09/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1483Phan Công Thực12/09/2002Lương Văn TụyTHVP89.59.1Giỏi
1484Nguyễn Thị Thương Thương28/01/2002Lương Văn TụyTHVP999Giỏi
1485Phan Thị Thương05/10/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1486Lâm Nhật Tiến01/05/2002Lương Văn TụyTHVP7.5109.4Giỏi
1487Đào Trần Hương Trà17/03/2002Lương Văn TụyTHVP1099.3Giỏi
1488Hoàng Thị Thanh Trà28/02/2002Lương Văn TụyTHVP8.598.9Khá
1489Đặng Thu Trang28/01/2002Lương Văn TụyTHVP1099.3Giỏi
1490Đinh Thị Kiều Trang12/01/2002Lương Văn TụyTHVP898.8Khá
1491Đinh Thị Ninh Trang17/03/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1492Đỗ Thị Thu Trang14/04/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1493Hoàng Quỳnh Trang22/01/2002Lương Văn TụyTHVP9.58.58.8Khá
1494Kiều Thị Quỳnh Trang27/01/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1495Lê Nguyễn Quỳnh Trang03/03/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1496Lê Thị Kiều Trang30/04/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1497Nguyễn Phạm Kiều Trang08/08/2002Lương Văn TụyTHVP999Giỏi
1498Nguyễn Quỳnh Trang04/05/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1499Nguyễn Quỳnh Trang27/11/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1500Nguyễn Thùy Trang18/08/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1501Phạm Thị Huyền Trang27/12/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1502Phạm Thị Thu Trang26/02/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1503Phạm Thu Trang14/10/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1504Nguyễn Thành Trung07/10/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1505Nguyễn Xuân Trường08/11/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1506Đào Anh Tú09/11/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1507Đinh Trần Cẩm Tú08/11/2002Lương Văn TụyTHVP9.58.58.8Khá
1508Đào Anh Tuấn08/12/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1509Lê Anh Tuấn07/12/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1510Nguyễn Quốc Tuấn04/06/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1511Phạm Minh Tuấn18/07/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1512Phạm Minh Tuấn10/10/2002Lương Văn TụyTHVP9.58.58.8Khá
1513Đinh Thanh Tùng25/10/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1514Hoàng Đình Tùng02/12/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1515Lưu Việt Tùng17/01/2001Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1516Nguyễn Thanh Tùng01/01/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1517Phạm Thanh Tùng07/07/2002Lương Văn TụyTHVP9.5109.9Giỏi
1518Phạm Việt Tùng23/04/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5Giỏi
1519Nguyễn Thu Uyên03/06/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1520Lê Hoàng Vân02/06/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1521Nguyễn Thị Hồng Vân05/11/2002Lương Văn TụyTHVPBỏ thi
1522Nguyễn Thu Vân25/03/2002Lương Văn TụyTHVP9.599.1Giỏi
1523Nguyễn Yến Vi04/09/2002Lương Văn TụyTHVP109.59.6Giỏi
1524Đặng Anh Vũ02/07/2002Lương Văn TụyTHVP9109.8Giỏi
1525Đinh Duy Vũ24/10/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1526Lã Thiên Vũ29/11/2002Lương Văn TụyTHVP9.588.4Khá
1527Tạ Hữu Vượng26/02/2002Lương Văn TụyTHVP988.3Khá
1528Nguyễn Hà Vy12/12/2002Lương Văn TụyTHVP101010Giỏi
1529Bùi Hải Yến01/04/2002Lương Văn TụyTHVP8.5109.6Giỏi
1530Nguyễn Thị Ngọc Yến05/04/2002Lương Văn TụyTHVP99.59.4Giỏi
1531Điền Vũ Lâm06/11/2002Đinh Tiên HoàngĐiện dân dụng798.5KháTSTD
1532Phạm Thị Mai Linh10/04/2002Đinh Tiên HoàngTHVP7.5109.4GiỏiTSTD
1533Phạm Thị Gấm21/10/2002Lương Văn TụyTHVP9.59.59.5GiỏiTSTD