Kết quả thi nghề năm học 2021 – 2022

Nhập số báo danh hoặc họ tên vào ô tìm kiếm (bỏ số 0 trước số báo danh)

SBDHọ và tênNgày sinhLý thuyếtThực hànhTrung bìnhĐỗ HỏngXếp loại đỗ
1Trần Hoàng Lan Anh11/11/20049109.8ĐỗGiỏi
2Phạm Hoàng Ngọc Anh20/05/200489.59.1ĐỗGiỏi
3Vũ Trần Phương Anh04/09/20048109.5ĐỗGiỏi
4Lê Thị Quỳnh Anh11/04/20048.5109.6ĐỗGiỏi
5Vũ Thị Quỳnh Anh24/04/20048.5109.6ĐỗGiỏi
6Lại Thị Mỹ Duyên03/08/20049109.8ĐỗGiỏi
7Nguyễn Lê Hương Giang13/04/20049.5109.9ĐỗGiỏi
8Lương Thị Nguyệt Hà25/08/20049109.8ĐỗGiỏi
9Trần Vũ Thu Hà04/09/20049109.8ĐỗGiỏi
10Phạm Thị Minh Hiền20/06/20048.5109.6ĐỗGiỏi
11Nguyễn Thị Hiền25/08/20049.5109.9ĐỗGiỏi
12Nguyễn Thu Hiền05/03/20049109.8ĐỗGiỏi
13Nguyễn Thị Thu Hoài28/03/20048.5109.6ĐỗGiỏi
14Lương Thị Huế19/11/20049.5109.9ĐỗGiỏi
15An Nguyễn Khánh Huyền10/02/20048.5109.6ĐỗGiỏi
16Phạm Thị Trang Huyền06/10/20049109.8ĐỗGiỏi
17Phạm Thị Thanh Hương25/01/20049109.8ĐỗGiỏi
18Đinh Thảo Hương25/10/2004101010ĐỗGiỏi
19Vũ Thị Hương02/03/20049.5109.9ĐỗGiỏi
20Vũ Ngọc Khánh02/09/20049109.8ĐỗGiỏi
21Trần Thị Hương Lan29/03/20049.5109.9ĐỗGiỏi
22Đỗ Mai Lan07/12/2004101010ĐỗGiỏi
23Đinh Thị Ngọc Lan17/05/20048.5109.6ĐỗGiỏi
24Nguyễn Hoài Linh11/08/20049109.8ĐỗGiỏi
25Vũ Thị Khánh Linh23/05/20049.5109.9ĐỗGiỏi
26Đinh Thị Linh13/05/20049109.8ĐỗGiỏi
27Đỗ Thuỳ Linh26/10/2004101010ĐỗGiỏi
28Phạm Thị Thuỳ Linh30/11/20047.5109.4ĐỗGiỏi
29Hoàng Thị Bích Loan02/01/20047.5109.4ĐỗGiỏi
30Lã Khánh Ly05/05/20049109.8ĐỗGiỏi
31Nguyễn Thị Mỵ10/10/20049109.8ĐỗGiỏi
32Nguyễn Hương Nga15/02/20049109.8ĐỗGiỏi
33Đỗ Thị Thanh Ngân30/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
34Lê Hồng Ngọc07/08/20049109.8ĐỗGiỏi
35Trịnh Hồng Ngọc09/04/20048.5109.6ĐỗGiỏi
36Phạm Mai Phương09/11/20048.5109.6ĐỗGiỏi
37Vũ Thuý Quỳnh01/06/2004101010ĐỗGiỏi
38Lê Thị Minh Tâm26/10/20048109.5ĐỗGiỏi
39Nguyễn Thị Thanh Tâm14/10/20049.5109.9ĐỗGiỏi
40Nguyễn Phương Thảo17/12/20047.5109.4ĐỗGiỏi
41Phạm Thị Phương Thảo06/05/20049.5109.9ĐỗGiỏi
42Bùi Thị Thanh Thảo17/06/2004
43Nguyễn Hà Thu14/07/20048.5109.6ĐỗGiỏi
44Vũ Thị Kim Thu22/11/20048109.5ĐỗGiỏi
45Nguyễn Thị Thuý11/05/20049.5109.9ĐỗGiỏi
46Tạ Thị Thư06/09/20049.5109.9ĐỗGiỏi
47Bùi Thị Hiếu Trang11/09/20048.5109.6ĐỗGiỏi
48Tạ Thị Huyền Trang31/07/2004
49Vũ Linh Trang19/09/20047.5109.4ĐỗGiỏi
50Nguyễn Thị Thu Trang10/04/20047.5109.4ĐỗGiỏi
51Chu Thị Tươi28/06/20047.5109.4ĐỗGiỏi
52Tô Hà Vy09/07/20047.5109.4ĐỗGiỏi
53Lê Ngọc Anh13/12/20048109.5ĐỗGiỏi
54Nguyễn Thị Vân Anh19/07/200479.58.9ĐỗKhá
55Điền Quỳnh Chi04/10/20049109.8ĐỗGiỏi
56Nguyễn Quỳnh Chi18/08/200479.58.9ĐỗKhá
57Hoàng Thị Yến Chi18/04/200479.58.9ĐỗKhá
58Nguyễn Thị Chúc26/11/20047109.3ĐỗGiỏi
59Đặng Nguyệt Hà25/06/20047109.3ĐỗGiỏi
60Phạm Thị Thu Hiền22/10/20048.59.59.3ĐỗGiỏi
61Đặng Khánh Huyền01/11/20047109.3ĐỗGiỏi
62Lê Thị Mai Hương01/02/200479.58.9ĐỗKhá
63Nguyễn Thị Ngọc Khánh26/11/20047.5109.4ĐỗGiỏi
64Phạm Thị Hải Linh16/07/20048109.5ĐỗGiỏi
65Hoàng Thị Hương Linh05/12/20048109.5ĐỗGiỏi
66Phạm Tống Khánh Linh02/01/20048.5109.6ĐỗGiỏi
67Phạm Ngọc Linh19/10/20048109.5ĐỗGiỏi
68Đỗ Thùy Linh14/07/20048109.5ĐỗGiỏi
69Trần Thị Loan02/09/20048.5109.6ĐỗGiỏi
70Đặng Thị Hiền Lương06/10/20047.5109.4ĐỗGiỏi
71Tống Khánh Ly17/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
72Nguyễn Hoàng Mai08/07/20048.5109.6ĐỗGiỏi
73Trần Huyền Mai06/02/20048.59.59.3ĐỗGiỏi
74Lê Thị Ngọc Mai11/04/200499.59.4ĐỗGiỏi
75Bùi Xuân Mai30/01/2004109.59.6ĐỗGiỏi
76Nguyễn Thị Huyền My25/04/20049.5109.9ĐỗGiỏi
77Trần Thị Kim Ngân27/12/2004101010ĐỗGiỏi
78Đinh Thị Thúy Ngân18/06/20049.5109.9ĐỗGiỏi
79Lê Bảo Ngọc30/04/2004101010ĐỗGiỏi
80Phạm Thảo Nguyên24/06/20049.5109.9ĐỗGiỏi
81Đào Phương Nhung18/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
82Trần Thị Kim Oanh21/08/20049.5109.9ĐỗGiỏi
83Nguyễn Thu Phương24/12/2004101010ĐỗGiỏi
84Đặng Thị Thu Phương31/01/20049.5109.9ĐỗGiỏi
85Quách Thị Hiếu Thảo19/07/2004101010ĐỗGiỏi
86Đỗ Phương Thảo15/07/20049109.8ĐỗGiỏi
87Nguyễn Huyền Trang06/11/2004
88Hoàng Thị Hải Vân02/06/20049.5109.9ĐỗGiỏi
89Đinh Thị Hải Yến11/09/20049.5109.9ĐỗGiỏi
90Phạm Lê Ngọc Anh10/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
91Cao Thị Ngọc Anh08/02/2004101010ĐỗGiỏi
92Trịnh Ngọc Anh12/05/2004101010ĐỗGiỏi
93Đỗ Phương Anh28/03/2004101010ĐỗGiỏi
94Phạm Vân Anh13/12/2004101010ĐỗGiỏi
95Hoàng Thị Linh Chi05/02/2004101010ĐỗGiỏi
96Nguyễn Thị Hương Cúc19/03/20049.5109.9ĐỗGiỏi
97Nguyễn Thị Thùy Dung27/01/20049.5109.9ĐỗGiỏi
98Quách Thị Thùy Dung25/10/20049.5109.9ĐỗGiỏi
99Nguyễn Thùy Dương25/02/20049109.8ĐỗGiỏi
100Phạm Hà Giang01/06/20049.5109.9ĐỗGiỏi
101Nguyễn Hương Giang27/06/20049.5109.9ĐỗGiỏi
102Nguyễn Thị Hương Giang06/10/20049.5109.9ĐỗGiỏi
103Nguyễn Thị Hà15/09/20049109.8ĐỗGiỏi
104Nguyễn Thị Hồng Hạnh17/02/2004
105Nguyễn Thị Minh Hạnh14/06/20049.5109.9ĐỗGiỏi
106Trần Thị Quỳnh Hoa29/02/20049.5109.9ĐỗGiỏi
107Vũ Ngọc Huyền16/10/20049109.8ĐỗGiỏi
108Hoàng Thị Huyền12/01/2004101010ĐỗGiỏi
109Nguyên Thị Hương Liên27/02/2004101010ĐỗGiỏi
110Lý Huyền Linh21/08/2004101010ĐỗGiỏi
111Lương Khánh Linh17/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
112Đoàn Mai Linh06/12/20049109.8ĐỗGiỏi
113Trần Nguyễn Ngọc Linh22/10/2004101010ĐỗGiỏi
114Phan Ngọc Linh13/11/200499.59.4ĐỗGiỏi
115Đỗ Thùy Linh06/01/20049109.8ĐỗGiỏi
116Đinh Thị Thùy Linh12/11/20049109.8ĐỗGiỏi
117Đỗ Tú Linh06/01/20049109.8ĐỗGiỏi
118Phùng Thị Khánh Ly24/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
119Vũ Nhật Mai04/10/20049.5109.9ĐỗGiỏi
120Đinh Thị Xuân Mai05/03/2004101010ĐỗGiỏi
121Phùng Phương Minh16/09/20049109.8ĐỗGiỏi
122Vũ Thị Thúy Nga08/11/200499.59.4ĐỗGiỏi
123Nguyễn Kim Ngân25/12/20049109.8ĐỗGiỏi
124Nguyễn Ánh Ngọc03/04/2004109.59.6ĐỗGiỏi
125Nguyễn Bích Ngọc29/12/20049109.8ĐỗGiỏi
126Tống Thị Bích Ngọc14/04/2004101010ĐỗGiỏi
127Trần Bích Ngọc06/11/20048.59.59.3ĐỗGiỏi
128Hà Thị Diễm Ngọc02/11/20049109.8ĐỗGiỏi
129Đinh Thị Quỳnh Ngọc18/04/20049109.8ĐỗGiỏi
130Đinh Tuyết Ngọc23/11/200499.59.4ĐỗGiỏi
131Lê Trương Nguyệt Như07/12/200499.59.4ĐỗGiỏi
132Phạm Thu Phương03/03/20049.5109.9ĐỗGiỏi
133Phạm Phương Thanh18/03/20047109.3ĐỗGiỏi
134Đỗ Ngọc Linh Thảo22/12/20047109.3ĐỗGiỏi
135Vũ Thị Thảo22/01/20048.5109.6ĐỗGiỏi
136Dương Minh Thu03/09/20049109.8ĐỗGiỏi
137Nguyễn Thị Thủy22/10/20048.5109.6ĐỗGiỏi
138Bùi Thị Quỳnh Thương25/02/20049109.8ĐỗGiỏi
139Vũ Linh Trang22/11/20049.5109.9ĐỗGiỏi
140Đỗ Thị Minh Tú27/01/20049.5109.9ĐỗGiỏi
141Tạ Thị Tuyết24/11/2004101010ĐỗGiỏi
142Điền Thị Bích Vân23/01/20049109.8ĐỗGiỏi
143Trần Hiếu Vân04/12/200499.59.4ĐỗGiỏi
144Đinh Thị Kim Vân22/06/20049.5109.9ĐỗGiỏi
145Nguyễn Thị Minh Vân05/06/2004101010ĐỗGiỏi
146Hoàng Thị Hải Yến08/10/20049109.8ĐỗGiỏi
147Nguyễn Thị Hải Yến07/01/20049109.8ĐỗGiỏi
148Trần Thị Hải Yến26/04/20049.5109.9ĐỗGiỏi
149Lê Thị Ngọc Yến06/11/20049109.8ĐỗGiỏi
150Nguyễn Thị Mai Anh29/10/20048.5109.6ĐỗGiỏi
151Trần Ngọc Anh11/06/20049109.8ĐỗGiỏi
152Phạm Ngọc Thảo Anh28/10/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
153Đinh Thị Ngọc Bích10/06/20038.5109.6ĐỗGiỏi
154Đỗ Thị Mai Duyên02/02/20048109.5ĐỗGiỏi
155Lê Thị Thu Hằng12/09/2004101010ĐỗGiỏi
156Phạm Thị Thu Huệ20/10/2004101010ĐỗGiỏi
157Đinh Thị Lý10/12/20048109.5ĐỗGiỏi
158Nguyễn Thị Ngọc09/12/2004101010ĐỗGiỏi
159Đỗ Thị Hồng Nhung11/09/20047.5109.4ĐỗGiỏi
160Trần Hồng Nhung24/03/20047.5109.4ĐỗGiỏi
161Phạm Thị Thùy Nhung24/05/20048109.5ĐỗGiỏi
162Trần Thị Mai Oanh27/07/20049109.8ĐỗGiỏi
163Đỗ Thị Hà Phương15/01/20048.5109.6ĐỗGiỏi
164Hoàng Thị Mai Phương24/11/20048.5109.6ĐỗGiỏi
165Vương Nguyễn Như Quỳnh31/10/20048.5109.6ĐỗGiỏi
166Nguyễn Thị Như Quỳnh06/12/20048.5109.6ĐỗGiỏi
167Vũ Phương Thảo04/12/20047109.3ĐỗGiỏi
168Lê Thị Thu Thảo19/02/200499.59.4ĐỗGiỏi
169Đinh Thị Mai Thu17/08/20048.5109.6ĐỗGiỏi
170Phạm Anh Thư04/11/20049109.8ĐỗGiỏi
171Phạm Thị Ánh Tuyết27/02/20049109.8ĐỗGiỏi
172Hà Thị Phương Uyên29/10/20049109.8ĐỗGiỏi
173Nguyễn Thuý An10/02/200499.59.4ĐỗGiỏi
174Nguyễn Hà Anh17/01/20047.59.59ĐỗGiỏi
175Lê Thị Lan Anh10/05/20049109.8ĐỗGiỏi
176Phạm Mai Anh05/08/20048.598.9ĐỗKhá
177Vũ Mai Anh28/12/200479.58.9ĐỗKhá
178Nguyễn Ngọc Anh01/05/20045.59.58.5ĐỗKhá
179Nguyễn Thị Ngọc Anh28/03/200478.58.1ĐỗKhá
180Đào Vân Anh19/10/2004999ĐỗGiỏi
181Lê Thị Ngọc Bích09/08/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
182Đinh Thị Bích15/07/20048.5109.6ĐỗGiỏi
183Chu Nguyễn Thanh Bình28/07/20049.588.4ĐỗKhá
184Lê Mỹ Duyên08/03/200499.59.4ĐỗGiỏi
185Đỗ Hương Giang18/08/20045.587.4ĐỗKhá
186Lê Thị Thu Hà20/12/20049109.8ĐỗGiỏi
187Lê Vũ Mỹ Hạnh30/09/20049.5109.9ĐỗGiỏi
188Lê Thị Hạnh29/09/200499.59.4ĐỗGiỏi
189Nguyễn Thị Hiền16/08/20049.5109.9ĐỗGiỏi
190Đào Thị Thu Hiền23/08/20049.5109.9ĐỗGiỏi
191Đinh Thị Linh Hiếu14/08/2004999ĐỗGiỏi
192Lê Thị Thanh Hoa22/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
193Nguyễn Thị Thu Hoài12/04/20049.5109.9ĐỗGiỏi
194Lương Vũ Hồng Huệ01/11/20049.5109.9ĐỗGiỏi
195Hoàng Bích Huyền19/11/20049.588.4ĐỗKhá
196Nguyễn Khánh Huyền27/09/2004109.59.6ĐỗGiỏi
197Đào Thị Ngọc Huyền02/10/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
198Nguyễn Thanh Huyền18/01/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
199Lê Thị Huyền31/05/20049.599.1ĐỗGiỏi
200Nguyễn Thị Huyền01/01/200499.59.4ĐỗGiỏi
201Lê Thị Thu Huyền23/12/20048.598.9ĐỗKhá
202Nguyễn Thị Thu Huyền17/09/20049.5109.9ĐỗGiỏi
203Hoàng Thị Ngọc Kim19/06/20049109.8ĐỗGiỏi
204Hoàng Thị Ngọc Lan06/02/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
205Đinh Thị Lan07/06/20047.598.6ĐỗKhá
206Hoàng Nhật Linh28/06/20049.5109.9ĐỗGiỏi
207Đào Thị Linh15/10/2004101010ĐỗGiỏi
208Đinh Thị Linh01/02/2004101010ĐỗGiỏi
209Vũ Thị Thuỳ Linh12/10/2004109.59.6ĐỗGiỏi
210Trần Thị Mai Loan06/02/20049.588.4ĐỗKhá
211Nguyễn Thị Phương Loan25/06/20049.599.1ĐỗGiỏi
212Bùi Thị Thu Loan17/07/20049109.8ĐỗGiỏi
213Nguyễn Thị Ngọc Mai15/01/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
214Lê Thị Quỳnh Mai30/08/20049109.8ĐỗGiỏi
215Dương Thị Mến18/09/20049.5109.9ĐỗGiỏi
216Hà Thị Trà My09/03/200498.58.6ĐỗKhá
217Phạm Thị Nga27/12/200499.59.4ĐỗGiỏi
218Hà Hải Ngọc15/11/20048109.5ĐỗGiỏi
219Dương Hồng Ngọc14/07/20049109.8ĐỗGiỏi
220Trần Vũ Hồng Ngọc06/01/2004101010ĐỗGiỏi
221Nguyễn Thị Minh Nguyệt19/04/2004109.59.6ĐỗGiỏi
222Phạm Nguyễn Thảo Nhi01/02/2004
223Đặng Hồng Nhung27/09/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
224Dương Thị Hồng Nhung14/05/20049109.8ĐỗGiỏi
225Nguyễn Thị Nhung21/02/2004101010ĐỗGiỏi
226Vũ Thị Thu Phương04/10/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
227Vũ Thị Hồng Quyên30/03/20041099.3ĐỗGiỏi
228Hoàng Đặng Ngọc Quỳnh02/03/2004999ĐỗGiỏi
229Nguyễn Thị Như Quỳnh10/01/20049.5109.9ĐỗGiỏi
230Nguyễn Thị Như Quỳnh29/06/200499.59.4ĐỗGiỏi
231Bùi Thị Thu Quỳnh25/10/20049.5109.9ĐỗGiỏi
232Lương Thị Huyền Thanh18/05/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
233Đinh Phương Thanh13/10/20049109.8ĐỗGiỏi
234Trịnh Thị Hương Thảo16/10/20049109.8ĐỗGiỏi
235Lê Phương Thảo05/12/2004999ĐỗGiỏi
236Nguyễn Thị Phương Thảo20/10/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
237Vũ Thị Thanh Thảo31/01/200499.59.4ĐỗGiỏi
238Hoàng Thị Thạo12/04/20049109.8ĐỗGiỏi
239Nguyễn Thị Lệ Thu29/11/20049109.8ĐỗGiỏi
240Trần Thị Mai Thu22/01/20049109.8ĐỗGiỏi
241Lê Thị Thanh Thu16/03/200499.59.4ĐỗGiỏi
242Đinh Thị Thuỳ04/07/20049.599.1ĐỗGiỏi
243Nguyễn Thị Thanh Thuỷ15/10/20049.588.4ĐỗKhá
244Nguyễn Thanh Thuý29/09/20049.599.1ĐỗGiỏi
245Đinh Thị Thương09/02/20049109.8ĐỗGiỏi
246Nguyễn Thị Thương15/08/200499.59.4ĐỗGiỏi
247Phạm Thị Hà Trang05/01/2004999ĐỗGiỏi
248Đàm Thị Trang18/08/20048.598.9ĐỗKhá
249Hoàng Thị Thuỳ Trang22/05/20048.5109.6ĐỗGiỏi
250Nguyễn Thị Ánh Tuyết13/04/200478.58.1ĐỗKhá
251Phạm Thị Thu Uyên25/05/20048.598.9ĐỗKhá
252Văn Thị Mỹ Vân30/08/20048.59.59.3ĐỗGiỏi
253Trần Thị Tường Vi13/12/200489.59.1ĐỗGiỏi
254Đỗ Thị Thuý Vy11/12/20048.598.9ĐỗKhá
255Trịnh Thị Thanh Xuân28/04/20049109.8ĐỗGiỏi
256Đỗ Thị Yến18/08/200498.58.6ĐỗKhá
257Bùi Hiền Anh27/09/20049.599.1ĐỗGiỏi
258Đỗ Thị Lan Anh26/06/2004101010ĐỗGiỏi
259Trần Lan Anh08/03/2004101010ĐỗGiỏi
260Lê Trần Minh Anh30/08/20049.5109.9ĐỗGiỏi
261Đinh Phương Anh11/09/20049.5109.9ĐỗGiỏi
262Nguyễn Trần Thị Phương Anh19/02/20049.5109.9ĐỗGiỏi
263Lê Quỳnh Anh29/05/20049.5109.9ĐỗGiỏi
264Hà Thị Ngọc Ánh25/04/2004101010ĐỗGiỏi
265Nguyễn Linh Đan19/05/2004101010ĐỗGiỏi
266Đỗ Hồng Hạnh14/10/20049.599.1ĐỗGiỏi
267Nguyễn Thị Hồng Hạnh11/01/20049109.8ĐỗGiỏi
268Nguyễn Thị Hiền29/07/200499.59.4ĐỗGiỏi
269Đinh Thị Kim Hoa18/10/2004109.59.6ĐỗGiỏi
270Trần Phương Hoa13/11/2004109.59.6ĐỗGiỏi
271Nguyễn Thị Hồng Hợp08/07/20041099.3ĐỗGiỏi
272Hà Thị Huyền14/08/2004101010ĐỗGiỏi
273Lã Thị Mỹ Lệ01/05/20049.5109.9ĐỗGiỏi
274Hoàng Khánh Linh09/09/20049.5109.9ĐỗGiỏi
275Phạm Khánh Linh04/10/20049109.8ĐỗGiỏi
276Lê Thị Khánh Linh01/09/20049.5109.9ĐỗGiỏi
277Trần Khánh Linh16/09/2004101010ĐỗGiỏi
278Trần Thị Kiều Linh27/10/20049.5109.9ĐỗGiỏi
279Nguyễn Mai Linh07/01/2004109.59.6ĐỗGiỏi
280Trần Mai Linh21/09/2004101010ĐỗGiỏi
281Vũ Thị Thùy Linh06/01/2004109.59.6ĐỗGiỏi
282Bùi Thị Mai10/10/2004101010ĐỗGiỏi
283Lê Xuân Mai10/01/2004101010ĐỗGiỏi
284Đặng Thị Trà Mi24/04/2004101010ĐỗGiỏi
285Đinh Thị Hồng Minh21/11/20049.5109.9ĐỗGiỏi
286Đinh Thị Trà My17/02/20049109.8ĐỗGiỏi
287Trần Thị Trà My09/08/2004101010ĐỗGiỏi
288Vũ Trà My13/01/20049109.8ĐỗGiỏi
289Lê Thị Hạnh Ngân11/06/20049109.8ĐỗGiỏi
290Đinh Thị Hồng Ngọc15/07/20049.5109.9ĐỗGiỏi
291Trần Thị Hồng Ngọc13/06/20049.5109.9ĐỗGiỏi
292Trần Thị Ánh Nguyệt21/08/2004101010ĐỗGiỏi
293Đinh Thị Yến Nhi05/10/20049.5109.9ĐỗGiỏi
294Trần Lâm Như08/03/2004101010ĐỗGiỏi
295Đặng Thị Hoài Phương22/04/20049.5109.9ĐỗGiỏi
296Nguyễn Thị Minh Phương11/06/20038.5109.6ĐỗGiỏi
297Nguyễn Phan Ngọc Phương16/05/20049.5109.9ĐỗGiỏi
298Lê Thị Anh Phượng16/04/20048.5109.6ĐỗGiỏi
299Bùi Thị Tố Quyên07/03/20049.5109.9ĐỗGiỏi
300Trần Thị Chúc Quỳnh27/10/20049.5109.9ĐỗGiỏi
301Nguyễn Thị Tâm27/08/2004101010ĐỗGiỏi
302Nguyễn Thị Thanh Thảo18/12/20049109.8ĐỗGiỏi
303Đinh Thị Thu Thảo26/04/20049.5109.9ĐỗGiỏi
304Nguyễn Thị Thùy23/06/20049.5109.9ĐỗGiỏi
305Lê Thị Lâm Thủy19/07/20049109.8ĐỗGiỏi
306Trần Thị Thúy26/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
307Nguyễn Hương Tú30/08/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
308Phạm Ngọc Từ Vân04/11/20049.5109.9ĐỗGiỏi
309Hoàng Thị Hải Yến27/04/20049109.8ĐỗGiỏi
310Trương Mai Anh30/12/2004109.59.6ĐỗGiỏi
311Vũ Phương Hạnh07/06/2004101010ĐỗGiỏi
312Phạm Trần Thu Hiền27/07/2004109.59.6ĐỗGiỏi
313Nguyễn Minh Huyền25/06/2004101010ĐỗGiỏi
314Ứng Thị Phương Huyền06/09/2004101010ĐỗGiỏi
315Dương Ngọc Khánh06/11/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
316Phạm Thị Lan06/03/2004101010ĐỗGiỏi
317Hoàng Thị Diệu Linh14/06/20049.5109.9ĐỗGiỏi
318Phạm Thị Diệu Linh23/10/2004109.59.6ĐỗGiỏi
319Phạm Thảo Linh16/01/20041099.3ĐỗGiỏi
320Nguyễn Thị Thùy Linh02/03/20049.588.4ĐỗKhá
321Phạm Trần Nguyệt Minh12/04/20049.588.4ĐỗKhá
322Nguyễn Thị Trang Ngân01/05/20049.599.1ĐỗGiỏi
323Lê Minh Ngọc30/12/2004108.58.9ĐỗKhá
324Nguyễn Thảo Phương15/02/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
325Trương Phương Thảo15/03/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
326Dương Thị Thảo01/02/2004101010ĐỗGiỏi
327Đặng Thị Thu Thùy28/08/2004101010ĐỗGiỏi
328Đỗ Thị Thanh Trà19/02/20041088.5ĐỗKhá
329Trần Thu Trang15/05/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
330Phạm Mỹ An13/08/20041099.3ĐỗGiỏi
331Đặng Quỳnh An31/07/2004101010ĐỗGiỏi
332Nguyễn Châu Anh19/07/20041099.3ĐỗGiỏi
333Dương Kiều Anh21/03/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
334Trần Thị Kim Anh21/11/20049.5109.9ĐỗGiỏi
335Bùi Thị Lan Anh05/02/20049.5109.9ĐỗGiỏi
336Nguyễn Thị Lan Anh06/07/20049.599.1ĐỗGiỏi
337Hà Thị Mai Anh16/01/2004108.58.9ĐỗKhá
338Hà Minh Anh18/01/2004101010ĐỗGiỏi
339Nguyễn Ngọc Anh08/12/200498.58.6ĐỗKhá
340Trần Thị Ngọc Anh07/12/2004101010ĐỗGiỏi
341Vũ Ngọc Anh01/06/2004109.59.6ĐỗGiỏi
342Hoàng Phương Anh02/03/2004101010ĐỗGiỏi
343Đinh Thị Phương Anh15/09/2004101010ĐỗGiỏi
344Vũ Phương Anh11/05/2004108.58.9ĐỗKhá
345Trần Hoài Trâm Anh07/07/2004101010ĐỗGiỏi
346Trịnh Thị Vân Anh18/11/2004101010ĐỗGiỏi
347Nguyễn Thị Hồng Ánh26/09/2004101010ĐỗGiỏi
348Nguyễn Thị Ngọc Ánh17/10/2004
349Trịnh Gia Bảo24/03/2004101010ĐỗGiỏi
350Phạm Như Quỳnh Chi30/05/2004101010ĐỗGiỏi
351Nguyễn Thị Phương Dung24/11/2004101010ĐỗGiỏi
352Đinh Thị Mỹ Duyên28/08/2004101010ĐỗGiỏi
353Phạm Thùy Dương18/10/2004101010ĐỗGiỏi
354Tạ Hương Giang24/11/2004101010ĐỗGiỏi
355Đinh Thị Thu Giang02/05/20049.5109.9ĐỗGiỏi
356Bùi Thị Lệ Hằng07/07/2004101010ĐỗGiỏi
357Điền Thị Thu Hiền08/07/2004101010ĐỗGiỏi
358Vũ Hồng Ngọc Hoa11/02/20049.5109.9ĐỗGiỏi
359Phạm Thị Thúy Hoa22/01/2004101010ĐỗGiỏi
360Tạ Thị Hồng21/04/20049.588.4ĐỗKhá
361Nguyễn Thị Xuân Huê18/09/20041099.3ĐỗGiỏi
362Đinh Thị Huệ10/06/2004101010ĐỗGiỏi
363Trịnh Thị Minh Huyền22/12/2004101010ĐỗGiỏi
364Đinh Nguyễn Lan Hương02/12/2004109.59.6ĐỗGiỏi
365Đinh Quỳnh Hương28/08/2004
366Trần Thị Thúy Hường27/01/2004101010ĐỗGiỏi
367Vũ Thị Mỹ Lệ07/03/20049.599.1ĐỗGiỏi
368Trần Thị Diệu Linh11/04/20049.5109.9ĐỗGiỏi
369Vũ Diệu Linh08/03/2004101010ĐỗGiỏi
370Phạm Hà Linh20/10/20041088.5ĐỗKhá
371Tạ Khánh Linh28/07/20049.599.1ĐỗGiỏi
372Lã Thị Mai Linh25/04/2004108.58.9ĐỗKhá
373Đỗ Nguyễn Phương Linh30/01/20041088.5ĐỗKhá
374Điền Thị Linh21/07/200498.58.6ĐỗKhá
375Trần Thu Linh30/10/2004101010ĐỗGiỏi
376Vũ Thị Thùy Linh11/09/2004988.3ĐỗKhá
377Trần Thùy Linh07/07/2004101010ĐỗGiỏi
378Phạm Thị Huyền Mai25/03/2004999ĐỗGiỏi
379Trần Xuân Mai14/02/2004109.59.6ĐỗGiỏi
380Lê Nhật Minh05/10/2004101010ĐỗGiỏi
381Nguyễn Thị Tú Minh18/02/20041088.5ĐỗKhá
382Đặng Trần Thanh Nga30/09/20049.599.1ĐỗGiỏi
383Nguyễn Bảo Ngọc19/08/2004988.3ĐỗKhá
384Nguyễn Bảo Ngọc15/09/20049109.8ĐỗGiỏi
385Lê Thị Bảo Ngọc12/07/20049.5109.9ĐỗGiỏi
386Hà Bích Ngọc14/11/2004999ĐỗGiỏi
387Nguyễn Đoàn Hồng Ngọc22/03/20049.599.1ĐỗGiỏi
388Đỗ Thị Kim Ngọc15/04/2004101010ĐỗGiỏi
389Đinh Thảo Nguyên11/05/20041099.3ĐỗGiỏi
390Trịnh Thị Minh Nguyệt09/06/20048.5109.6ĐỗGiỏi
391Nguyễn Thị Tuyết Nhi04/03/20049.58.58.8ĐỗKhá
392Nguyễn Thị Yến Nhi17/10/2004101010ĐỗGiỏi
393Nguyễn Thị Hồng Nhung24/02/2004101010ĐỗGiỏi
394Đặng Linh Nhung11/10/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
395Lê Kiều Oanh26/07/2004988.3ĐỗKhá
396Nguyễn Bích Phương16/08/2004101010ĐỗGiỏi
397Lê Thị Mai Phương07/12/2004988.3ĐỗKhá
398Đoàn Quyên Quyên14/01/20049.5109.9ĐỗGiỏi
399Đỗ Thị Thanh Thanh09/12/20049109.8ĐỗGiỏi
400Đỗ Thị Phương Thảo29/08/2004101010ĐỗGiỏi
401Phạm Thanh Thảo20/08/2004988.3ĐỗKhá
402Nguyễn Thị Thanh Thảo22/07/20049109.8ĐỗGiỏi
403Phạm Huyền Trang19/07/2004101010ĐỗGiỏi
404Đỗ Thị Huyền Trang24/11/20049109.8ĐỗGiỏi
405Nguyễn Thị Linh Trang13/04/2004101010ĐỗGiỏi
406Đinh Thiên Trang24/10/20047.587.9ĐỗKhá
407Điền Phạm Thùy Trang14/01/2004
408Đinh Thị Thùy Trang05/10/20049.599.1ĐỗGiỏi
409Phạm Nguyễn Kiều Trinh23/08/20046.5109.1ĐỗGiỏi
410Hoàng Thị Thu Uyên01/02/2004
411Lã Thị Mỹ Vân11/10/20049.5109.9ĐỗGiỏi
412Lê Thảo Vân30/03/20048.588.1ĐỗKhá
413Lê Thị Hải Yến23/08/20047.59.59ĐỗGiỏi
414Nguyễn Thị Hoàng Yến25/10/200499.59.4ĐỗGiỏi
415Nguyễn Kim Dung23/09/20049.5109.9ĐỗGiỏi
416Nguyễn Thị Duyên04/06/20049.5109.9ĐỗGiỏi
417Nguyễn Thị Thu Hà06/07/20049.5109.9ĐỗGiỏi
418Nguyễn Hồng Hải21/09/200499.59.4ĐỗGiỏi
419Đinh Thị Hoài23/08/200499.59.4ĐỗGiỏi
420Nguyễn Thị Huế28/01/20049109.8ĐỗGiỏi
421Nguyễn Thị Mai Hương14/08/20049109.8ĐỗGiỏi
422Nguyễn Thị Mỹ Lệ08/08/200499.59.4ĐỗGiỏi
423Trần Thị Ngọc Linh20/05/200499.59.4ĐỗGiỏi
424Dương Thị Thùy Linh21/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
425Đinh Thị Tường Linh09/08/200499.59.4ĐỗGiỏi
426Đỗ Thị Hương Mai31/12/20049109.8ĐỗGiỏi
427Đinh Thị Thu Ngân17/10/2004101010ĐỗGiỏi
428Hà Hoàng Hồng Ngọc25/11/20048109.5ĐỗGiỏi
429Hoàng Bích Nguyệt01/06/20049.5109.9ĐỗGiỏi
430Lương Thị Nhàn07/07/2004101010ĐỗGiỏi
431Lê Hà Oanh 21/02/20048.5109.6ĐỗGiỏi
432Đinh Thị Hà Thi08/11/20048109.5ĐỗGiỏi
433Phạm Thị Thuận10/09/20048109.5ĐỗGiỏi
434Hà Phương Thủy24/12/20049109.8ĐỗGiỏi
435Lê Phạm Thu Uyên07/07/200499.59.4ĐỗGiỏi
436Nguyễn Hà Vi01/08/20049109.8ĐỗGiỏi
437Hoàng Hải Yến19/09/20049.5109.9ĐỗGiỏi
438Phạm Thế An09/09/20048109.5ĐỗGiỏi
439Phạm Ước Bảo Anh19/01/20048109.5ĐỗGiỏi
440Lê Đức Anh24/08/20047.5109.4ĐỗGiỏi
441Phạm Hiếu Anh25/09/20046.5109.1ĐỗGiỏi
442Phạm Nhật Anh25/09/20047.5109.4ĐỗGiỏi
443Hoàng Tuấn Anh12/08/20035108.8ĐỗKhá
444Đinh Văn Ánh10/02/20045.5108.9ĐỗKhá
445Đỗ Gia Bảo09/11/20045.59.58.5ĐỗKhá
446Hoàng Việt Bắc29/01/20046109ĐỗGiỏi
447Đào Đức Bình05/04/20046109ĐỗGiỏi
448Đinh Tiến Bình22/09/20046.5109.1ĐỗGiỏi
449An Văn Cảnh02/01/20046109ĐỗGiỏi
450Hoàng Mậu Cao15/05/20046109ĐỗGiỏi
451Phạm Minh Châu25/09/20045108.8ĐỗKhá
452Vũ Đình Chinh10/08/20046109ĐỗGiỏi
453Đỗ Văn Cương23/11/20045108.8ĐỗKhá
454Trịnh Văn Cường25/12/2004698.3ĐỗKhá
455Nguyễn Việt Cường07/06/20045.5108.9ĐỗKhá
456Nguyễn Quang Diệp22/02/20047109.3ĐỗGiỏi
457Vũ Hoàng Minh Dũng22/06/20048109.5ĐỗGiỏi
458Lê Hải Dương09/01/20045.5108.9ĐỗKhá
459Nguyễn Hữu Dương12/08/20047.5109.4ĐỗGiỏi
460Tạ Đức Đại28/06/20047.5109.4ĐỗGiỏi
461Nguyễn Thành Đạt01/08/2004
462Nguyễn Tiến Đạt11/09/20047.598.6ĐỗKhá
463Vũ Tiến Đạt30/08/20047.598.6ĐỗKhá
464Đỗ Đình Anh Đức07/06/20049109.8ĐỗGiỏi
465Trần Hà Minh Đức18/05/20048.598.9ĐỗKhá
466Nguyễn Minh Đức02/11/20047.598.6ĐỗKhá
467Đỗ Tuấn Em07/07/2004798.5ĐỗKhá
468Nguyễn Văn Giáp26/02/20048109.5ĐỗGiỏi
469Lâm Quang Hà17/06/20048.598.9ĐỗKhá
470Nguyễn Văn Hải20/02/20048109.5ĐỗGiỏi
471Lê Danh Hiền02/03/20049109.8ĐỗGiỏi
472Nguyễn Hoàng Hiệp17/05/20049109.8ĐỗGiỏi
473Vũ Hoàng Hiệp10/04/20047.5109.4ĐỗGiỏi
474Hoàng Trung Hiếu19/08/20048109.5ĐỗGiỏi
475Nguyễn Việt Hoàng18/10/20046.598.4ĐỗKhá
476Đỗ Khắc Học17/06/20049.5109.9ĐỗGiỏi
477Đinh Xuân Hội08/05/20048109.5ĐỗGiỏi
478Hoàng Lâm Hùng25/12/20046109ĐỗGiỏi
479Đỗ Tuấn Hùng08/06/20048109.5ĐỗGiỏi
480Đinh Nguyễn Tuấn Hùng31/03/20047.5109.4ĐỗGiỏi
481Bùi Đức Huy01/10/20047.5109.4ĐỗGiỏi
482Đỗ Đức Huy29/09/2004101010ĐỗGiỏi
483Trần Đức Huy19/03/2004101010ĐỗGiỏi
484Đoàn Quang Huy14/02/20048.5109.6ĐỗGiỏi
485Nguyễn Quang Huy28/03/20049109.8ĐỗGiỏi
486Phạm Quốc Huy28/08/20048109.5ĐỗGiỏi
487Đinh Nguyên Hưng01/01/20046.59.58.8ĐỗKhá
488Vũ Tiến Hưng20/11/20045108.8ĐỗKhá
489Đỗ Khắc Kiên15/03/20046109ĐỗGiỏi
490Lưu Trung Kiên25/02/20046.5109.1ĐỗGiỏi
491Vũ Trung Kiên26/01/20048109.5ĐỗGiỏi
492Nguyễn Tuấn Kiệt24/02/20047109.3ĐỗGiỏi
493Lê Tùng Lâm05/01/20048109.5ĐỗGiỏi
494Đào An Hoàng Long29/05/2004698.3ĐỗKhá
495Đinh Thành Long19/10/20047.598.6ĐỗKhá
496Tống Việt Long25/11/20045.598.1ĐỗKhá
497Phạm Tiến Lực25/09/20045108.8ĐỗKhá
498Nguyễn Đức Mạnh23/05/20048109.5ĐỗGiỏi
499Phạm Quang Minh15/12/20045108.8ĐỗKhá
500Phạm Tiến Minh26/09/2004
501Đào Giang Nam01/08/20044.59.58.3ĐỗTrung bình
502Hà Trung Nguyên20/10/20043.5108.4ĐỗTrung bình
503Nguyễn Thiện Nhân09/01/20045.59.58.5ĐỗKhá
504Nguyễn Trung Nhất04/12/200469.58.6ĐỗKhá
505Đào Nguyên Nhật17/07/20046109ĐỗGiỏi
506Nguyễn Hữu Niên07/03/20047.5109.4ĐỗGiỏi
507Đinh Hồng Phú16/01/20047109.3ĐỗGiỏi
508Nguyễn Đức Phương04/02/20045.59.58.5ĐỗKhá
509Phạm Đức Quang30/04/20046.5109.1ĐỗGiỏi
510Nguyễn Đình Quân13/12/200489.59.1ĐỗGiỏi
511Đinh Hồng Quân09/07/20046.59.58.8ĐỗKhá
512Hoàng Minh Quân21/03/2004397.5ĐỗTrung bình
513Nguyễn Minh Quân21/05/2004999ĐỗGiỏi
514Đào Nhật Quý02/01/20047.5109.4ĐỗGiỏi
515Đinh Ngọc Sơn04/09/20048.5109.6ĐỗGiỏi
516Nguyễn Ngọc Sơn26/12/2004698.3ĐỗKhá
517Hoàng Thanh Sơn17/04/200449.58.1ĐỗTrung bình
518Đào Văn Tài20/01/20046109ĐỗGiỏi
519Đỗ Quốc Thái18/09/20046.5109.1ĐỗGiỏi
520Nguyễn Duy Thành29/12/200489.59.1ĐỗGiỏi
521Nguyễn Trung Thành17/04/200499.59.4ĐỗGiỏi
522Đỗ Đức Thắng07/06/20049.5109.9ĐỗGiỏi
523Nguyễn Hữu Thắng16/04/20049.5109.9ĐỗGiỏi
524Phạm Ngọc Thân04/06/200459.58.4ĐỗKhá
525Nguyễn Đức Thiện19/10/20048109.5ĐỗGiỏi
526Lê Quang Thịnh01/09/20049.5109.9ĐỗGiỏi
527Đinh Đức Thuận30/12/20049109.8ĐỗGiỏi
528Tạ Hữu Thuận17/05/20048.5109.6ĐỗGiỏi
529Chu Đức Tiến02/01/20048.59.59.3ĐỗGiỏi
530Nguyễn Mạnh Tiến01/01/2004977.5ĐỗKhá
531Đinh Minh Tiến22/10/20047.5109.4ĐỗGiỏi
532Vũ Xuân Tình04/01/20048.5109.6ĐỗGiỏi
533Sầm Cao Toàn10/11/20049109.8ĐỗGiỏi
534Hoàng Hữu Toàn14/10/20048.5109.6ĐỗGiỏi
535Trần Việt Toàn14/12/20049.899.2ĐỗGiỏi
536Nguyễn Thành Trung11/09/2004988.3ĐỗKhá
537Hoàng Tuấn Trung09/12/20048.598.9ĐỗKhá
538Trần Như Trường14/03/20048.5109.6ĐỗGiỏi
539Lê Xuân Trường29/11/20048109.5ĐỗGiỏi
540Trần Anh Tú19/02/20049.5109.9ĐỗGiỏi
541Lê Mạnh Tú20/09/20048.5109.6ĐỗGiỏi
542Nguyễn Huy Anh Tuấn07/10/20047.5109.4ĐỗGiỏi
543Nguyễn Quốc Tuấn06/01/20049.5109.9ĐỗGiỏi
544Đinh Thanh Tuấn18/01/20048109.5ĐỗGiỏi
545Nguyễn Duy Tùng20/06/20048.5109.6ĐỗGiỏi
546Nguyễn Đức Việt09/07/20048.598.9ĐỗKhá
547Hà Trung Đức16/07/20038.598.9ĐỗKhá
548Nguyễn Bình An03/10/20048.598.9ĐỗKhá
549Đặng Xuân An02/07/20048.5109.6ĐỗGiỏi
550Hoàng Đức Anh01/03/200489.59.1ĐỗGiỏi
551Nguyễn Lê Đức Anh17/12/20048.588.1ĐỗKhá
552Trần Đức Anh21/02/20048109.5ĐỗGiỏi
553Lê Vũ Hoàng Anh02/08/20048.5109.6ĐỗGiỏi
554Nguyễn Đăng Hùng Anh25/07/200489.59.1ĐỗGiỏi
555Nguyễn Đức Quang Anh11/11/20047.587.9ĐỗKhá
556Đàm Thế Anh28/11/20048109.5ĐỗGiỏi
557Lê Tuấn Anh12/07/20049109.8ĐỗGiỏi
558Hà Việt Anh01/07/20048109.5ĐỗGiỏi
559Đặng Gia Bảo30/07/20038.5109.6ĐỗGiỏi
560Nguyễn Đức Bình17/11/20038.5109.6ĐỗGiỏi
561Vũ Thế Bình18/06/200499.59.4ĐỗGiỏi
562Hoàng Văn Chính17/06/20048109.5ĐỗGiỏi
563Hà Thành Công25/06/20047.59.59ĐỗGiỏi
564Nguyễn Văn Công19/07/20048109.5ĐỗGiỏi
565Đào Mạnh Cường05/08/20048.598.9ĐỗKhá
566Hoàng Mạnh Cường01/11/2004898.8ĐỗKhá
567Nguyễn Tiến Dũng10/02/20048.5109.6ĐỗGiỏi
568Vũ Mạnh Duy26/02/20048.59.59.3ĐỗGiỏi
569Trịnh Nhật Duy27/04/200489.59.1ĐỗGiỏi
570Nguyễn Tuấn Duy27/08/20048.5109.6ĐỗGiỏi
571Đinh Văn Duy28/08/20049109.8ĐỗGiỏi
572Trịnh Văn Duy17/05/20047.5109.4ĐỗGiỏi
573Nguyễn Xuân Duy04/07/2004687.5ĐỗKhá
574Đặng Xuân Dư15/02/20047.5109.4ĐỗGiỏi
575Phạm Trần Dương10/01/20046.5109.1ĐỗGiỏi
576Nguyễn Văn Đại26/06/2004898.8ĐỗKhá
577Nguyễn Mạnh Đạt20/11/20047109.3ĐỗGiỏi
578Trịnh Quốc Đạt04/09/20048.5109.6ĐỗGiỏi
579Phạm Thành Đạt10/01/2004898.8ĐỗKhá
580Phan Thành Đạt29/09/2004888ĐỗKhá
581Dương Đức Đô01/10/20047.587.9ĐỗKhá
582Mai Anh Đức18/12/20048.598.9ĐỗKhá
583Phạm Hồng Đức23/12/2004898.8ĐỗKhá
584Nguyễn Hoàng Minh Đức01/08/2004798.5ĐỗKhá
585Đinh Trọng Đức02/06/20046109ĐỗGiỏi
586Nguyễn Lương Giang20/10/20049109.8ĐỗGiỏi
587Nguyễn Ngọc Trường Giang13/05/20047.5109.4ĐỗGiỏi
588Vũ Hoàng Giáp22/01/20047.5109.4ĐỗGiỏi
589Đinh Trọng Giáp06/10/20049109.8ĐỗGiỏi
590Đoàn Thế Hải02/09/20047.598.6ĐỗKhá
591Phạm Mạnh Hiến10/01/2004888ĐỗKhá
592Lê Hoàng Hiếu01/10/20047.598.6ĐỗKhá
593Trần Mạnh Hiếu14/08/2004698.3ĐỗKhá
594Đặng Minh Hiếu 05/11/20048.588.1ĐỗKhá
595Nguyễn Tân Hiếu17/12/2004888ĐỗKhá
596Đinh Trung Hiếu22/10/2004777ĐỗKhá
597Nguyễn Lê Trung Hiếu05/11/2004898.8ĐỗKhá
598Tạ Văn Hoan15/03/20049109.8ĐỗGiỏi
599Nguyễn Trường Hoàng04/05/20048.57.57.8ĐỗKhá
600Phạm Hoàng Phương Huy27/03/20048.598.9ĐỗKhá
601Đinh Quang Huy21/02/200499.59.4ĐỗGiỏi
602Nguyễn Trường Huy06/10/200499.59.4ĐỗGiỏi
603Vũ Duy Khánh19/08/20048.5109.6ĐỗGiỏi
604Trần Hoàng Khánh20/07/20049109.8ĐỗGiỏi
605Hoàng Trọng Khánh28/11/20047.57.57.5ĐỗKhá
606Nguyễn Trung Kiên12/10/200487.57.6ĐỗKhá
607Vũ Trung Kiên16/10/20048109.5ĐỗGiỏi
608Nguyễn Tấn Linh25/12/20047.58.58.3ĐỗKhá
609Trần Duy Long19/02/20049109.8ĐỗGiỏi
610Trịnh Phúc Long17/04/2004687.5ĐỗKhá
611Đặng Xuân Lộc12/12/20048.5109.6ĐỗGiỏi
612Nguyễn Thành Luân11/01/20048.598.9ĐỗKhá
613Tạ Kiều Luyến14/09/200479.58.9ĐỗKhá
614Nguyễn Tử Lượng11/12/200499.59.4ĐỗGiỏi
615Hoàng Đức Mạnh12/05/20047.5109.4ĐỗGiỏi
616Đỗ Ngọc Minh28/11/2004898.8ĐỗKhá
617Lê Quang Minh22/10/200478.58.1ĐỗKhá
618Phạm Quang Minh12/10/20046109ĐỗGiỏi
619Trịnh Quang Minh06/01/20048109.5ĐỗGiỏi
620Nguyễn Hà Dương Nam14/08/20048.5109.6ĐỗGiỏi
621Lê Hữu Nghĩa28/11/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
622Hoàng Trọng Nghĩa23/08/200448.57.4ĐỗTrung bình
623Hoàng Sỹ Nguyên02/11/2004109.59.6ĐỗGiỏi
624Nguyễn Thiện Nhân12/12/20037.587.9ĐỗKhá
625Bùi Duy Phương06/10/200489.59.1ĐỗGiỏi
626Nguyễn Sinh Quang10/09/20048.5109.6ĐỗGiỏi
627Đào Anh Quân25/11/20046.59.58.8ĐỗKhá
628Ngô Thanh Qúy09/12/2004109.59.6ĐỗGiỏi
629Tô Xuân Quyền24/10/20047.5109.4ĐỗGiỏi
630Lê Văn Quyết26/09/2004101010ĐỗGiỏi
631Nguyễn Đức Sơn16/11/20045.59.58.5ĐỗKhá
632Đặng Ngọc Sơn10/08/20049.58.58.8ĐỗKhá
633Nguyễn Trường Sơn28/01/20047.587.9ĐỗKhá
634Phạm Đức Tài23/05/20046.59.58.8ĐỗKhá
635Bùi Hữu Tâm02/01/20046109ĐỗGiỏi
636Lâm Trọng Tấn12/10/2004898.8ĐỗKhá
637Đặng Công Thành07/12/200489.59.1ĐỗGiỏi
638Vũ Mạnh Thắng22/09/2004877.3ĐỗKhá
639Hoàng Minh Thắng17/11/200468.57.9ĐỗKhá
640Doãn Đức Thịnh01/01/20048.59.59.3ĐỗGiỏi
641Phạm Quang Thọ29/05/20048109.5ĐỗGiỏi
642Trần Trí Thức22/11/200488.58.4ĐỗKhá
643Nguyễn Đức Tiến02/10/20046.59.58.8ĐỗKhá
644Vũ Đình Toàn21/09/20046109ĐỗGiỏi
645Hoàng Xuân Trường10/12/20047.577.1ĐỗKhá
646Nguyễn Xuân Trường25/01/20047.59.59ĐỗGiỏi
647Nguyễn Đức Tú04/11/20047.5109.4ĐỗGiỏi
648Phạm Minh Tuấn11/06/200469.58.6ĐỗKhá
649Phạm Văn Tùng28/04/200489.59.1ĐỗGiỏi
650Nguyễn Việt Tùng25/09/20049109.8ĐỗGiỏi
651Trịnh Xuân Tùng29/11/2004787.8ĐỗKhá
652Nguyễn Văn Tú03/02/20036109ĐỗGiỏi
653Tống Xuân Thành15/06/20046109ĐỗGiỏi
654Nguyễn Tuấn Anh12/12/2004101010ĐỗGiỏi
655Vũ Việt Anh21/08/20041088.5ĐỗKhá
656Phạm Việt Dũng03/08/20041067ĐỗKhá
657An Viết Hà Duy20/09/20041077.8ĐỗKhá
658Vũ Thành Đạt02/03/2004109.59.6ĐỗGiỏi
659Nguyễn Tiến Đạt07/06/20041077.8ĐỗKhá
660Ngô Minh Đức04/02/2004109.59.6ĐỗGiỏi
661Hà Vũ Minh Đức11/11/20041099.3ĐỗGiỏi
662Đinh Vũ Trung Đức13/04/20041099.3ĐỗGiỏi
663Bùi Quý Giáp06/09/20049.58.58.8ĐỗKhá
664Lê Mạnh Hùng04/03/20041099.3ĐỗGiỏi
665Bùi Minh Hùng02/07/2004108.58.9ĐỗKhá
666Đinh Văn Kiên28/09/20041077.8ĐỗKhá
667Bùi Thanh Lâm03/07/20041067ĐỗKhá
668Đinh Đình Lộc18/05/2004101010ĐỗGiỏi
669Đỗ Trần Bảo Minh10/06/2004101010ĐỗGiỏi
670Phạm Nhật Minh02/06/20049.5109.9ĐỗGiỏi
671Đỗ Hoài Nam08/05/2004108.58.9ĐỗKhá
672Lê Nam Phong23/06/2004108.58.9ĐỗKhá
673Phạm Mạnh Phúc12/03/2004109.59.6ĐỗGiỏi
674Nguyễn Xuân Quý15/09/2004999ĐỗGiỏi
675Tạ Đức Tài13/09/20048.598.9ĐỗKhá
676Trịnh Duy Thái31/01/20048.598.9ĐỗKhá
677Phạm Đình Thịnh26/02/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
678Nguyễn Xuân Toàn25/10/20041088.5ĐỗKhá
679Nguyễn Đức Trường15/01/20049.599.1ĐỗGiỏi
680Bùi Xuân Trường14/11/20041099.3ĐỗGiỏi
681Hà Anh Tuấn08/11/2004101010ĐỗGiỏi
682Nguyễn Đặng Việt Tuấn17/10/2004999ĐỗGiỏi
683Nguyễn Đức Việt23/01/20049.5109.9ĐỗGiỏi
684Phạm Lê An26/10/20048.58.58.5ĐỗKhá
685Hoàng Trọng An13/12/2004
686Nhiếp Văn An12/01/20048.59.59.3ĐỗGiỏi
687Trần Đức Anh11/12/2004898.8ĐỗKhá
688Phạm Đặng Kỳ Anh30/07/20048.598.9ĐỗKhá
689Đinh Quang Anh24/05/2004101010ĐỗGiỏi
690Nguyễn Thế Anh12/10/2004999ĐỗGiỏi
691Nguyễn Việt Anh15/08/200499.59.4ĐỗGiỏi
692Nguyễn Phú Việt Anh03/02/20049109.8ĐỗGiỏi
693Vũ Việt Anh16/08/2004999ĐỗGiỏi
694Hoàng Gia Bảo20/08/2004999ĐỗGiỏi
695Vũ Hữu Bình24/04/200499.59.4ĐỗGiỏi
696Vũ Quốc Bình31/12/2004101010ĐỗGiỏi
697Trần Thanh Bình12/06/200489.59.1ĐỗGiỏi
698Phạm Hoàng Cường17/10/2004898.8ĐỗKhá
699Đoàn Tuấn Cường25/10/20049109.8ĐỗGiỏi
700Phạm Việt Cường12/10/2004999ĐỗGiỏi
701Điền Xuân Cường17/09/20049.5109.9ĐỗGiỏi
702Vũ Việt Dũng07/01/20049109.8ĐỗGiỏi
703Hồ Anh Dũng21/10/20046.5109.1ĐỗGiỏi
704Dương Hoàng Dũng17/11/20045.58.57.8ĐỗKhá
705Hoàng Ngọc Dũng17/07/20048.598.9ĐỗKhá
706Lê Tiến Dũng07/10/20046.598.4ĐỗKhá
707Trần Vũ Dũng13/08/2004988.3ĐỗKhá
708Trần Đức Duy 27/09/200479.58.9ĐỗKhá
709Đinh Hoàng Duy12/03/20047.58.58.3ĐỗKhá
710Nguyễn Tùng Dương07/08/20047.59.59ĐỗGiỏi
711Nguyễn Tùng Dương27/10/20048.58.58.5ĐỗKhá
712Nguyễn Tùng Dương19/01/20046.58.58ĐỗKhá
713Lê Xuân Đại25/04/20045108.8ĐỗKhá
714Hoàng Ngọc Đạt14/07/20048109.5ĐỗGiỏi
715Đặng Lê Phát Đạt28/11/20046109ĐỗGiỏi
716Lê Công Quốc Đạt31/01/20045.598.1ĐỗKhá
717Đào Tiến Đạt25/11/200489.59.1ĐỗGiỏi
718Nguyễn Tiến Đạt15/09/20048.5109.6ĐỗGiỏi
719Phạm Tiến Đạt15/04/20041088.5ĐỗKhá
720Phạm Hải Đăng13/12/20038.588.1ĐỗKhá
721Nguyễn Hữu Đăng30/08/20048109.5ĐỗGiỏi
722Trịnh Anh Đức19/01/2004698.3ĐỗKhá
723Vũ Anh Đức10/12/20044.597.9ĐỗTrung bình
724Quách Duy Đức27/09/20048.59.59.3ĐỗGiỏi
725Ngô Minh Đức27/01/20048.598.9ĐỗKhá
726Đặng Ngọc Đức18/09/20049.588.4ĐỗKhá
727Hoàng Đức Giang23/07/200499.59.4ĐỗGiỏi
728Đỗ Trường Giang16/06/200479.58.9ĐỗKhá
729Trần Văn Giáp04/10/2004898.8ĐỗKhá
730Lê Hồng Hải27/04/2004999ĐỗGiỏi
731Vũ Minh Hải21/01/2004698.3ĐỗKhá
732Nguyễn Ngọc Hải11/09/200478.58.1ĐỗKhá
733Đỗ Thanh Hải09/02/20048.5109.6ĐỗGiỏi
734Bùi Trọng Trí Hải02/09/20048.59.59.3ĐỗGiỏi
735Đinh Xuân Hải30/09/20048.5109.6ĐỗGiỏi
736Nguyễn Hoành Hiệp25/03/20049.599.1ĐỗGiỏi
737Trịnh Phú Hiệp 24/09/2004109.59.6ĐỗGiỏi
738Phạm Đức Hiếu25/10/20048.5109.6ĐỗGiỏi
739Dư Hoàng Minh Hiếu11/02/20047.5109.4ĐỗGiỏi
740Nguyễn Ngọc Hiếu30/10/2004898.8ĐỗKhá
741Phạm Ngọc Hiếu04/10/20048.5109.6ĐỗGiỏi
742Đặng Trung Hiếu04/06/20041099.3ĐỗGiỏi
743Phạm Trung Hiếu14/11/2004109.59.6ĐỗGiỏi
744Đinh Công Hoàn05/03/2004101010ĐỗGiỏi
745Lê Hải Hoàn07/12/2004999ĐỗGiỏi
746Vũ Minh Hoàn05/04/20049109.8ĐỗGiỏi
747Đỗ Huy Hoàng10/09/20049109.8ĐỗGiỏi
748Vũ Huy Hoàng09/04/20049109.8ĐỗGiỏi
749Vũ Huy Hoàng23/04/20049.599.1ĐỗGiỏi
750Đặng Việt Hoàng07/07/200499.59.4ĐỗGiỏi
751Nguyễn Việt Hoàng06/03/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
752Hà Huy Hùng07/02/20041088.5ĐỗKhá
753Vũ Hải Huy03/07/2004888ĐỗKhá
754Nguyễn Hoàng Huy17/04/20049.5109.9ĐỗGiỏi
755Vũ Minh Huy27/09/20049.599.1ĐỗGiỏi
756Nguyên Quang Huy20/11/200499.59.4ĐỗGiỏi
757Nguyễn Quang Huy12/12/20046.598.4ĐỗKhá
758Nguyễn Tiến Huy10/05/20048.598.9ĐỗKhá
759Nguyễn Tuấn Huy29/08/2004798.5ĐỗKhá
760Nguyễn Hải Hưng01/08/2004698.3ĐỗKhá
761Giang Tuấn Hưng07/01/20047109.3ĐỗGiỏi
762Phạm Văn Hưng27/10/20046109ĐỗGiỏi
763Đỗ Văn Hưởng20/07/20049.5109.9ĐỗGiỏi
764Nguyễn Công Khải12/11/200499.59.4ĐỗGiỏi
765Nguyễn Duy Khánh12/03/20048.58.58.5ĐỗKhá
766Phạm Đoàn Phúc Lâm16/11/20048.5109.6ĐỗGiỏi
767Phạm Bảo Long06/06/200479.58.9ĐỗKhá
768Nguyễn Hoàng Long06/02/200469.58.6ĐỗKhá
769Dư Thanh Long25/12/200438.57.1ĐỗTrung bình
770Bùi Thành Long24/03/20045.598.1ĐỗKhá
771Trần Mạnh Lực01/04/20045.598.1ĐỗKhá
772Nguyễn Đức Mạnh03/05/20044.59.58.3ĐỗTrung bình
773Phạm Văn Mạnh 25/01/200479.58.9ĐỗKhá
774Lã Xuân Mạnh11/11/20045.57.57ĐỗKhá
775Phạm Đức Minh12/01/20044.587.1ĐỗTrung bình
776Phạm Hoàng Minh05/07/20043108.3ĐỗTrung bình
777Nguyễn Trọng Hoàng Minh28/11/200449.58.1ĐỗTrung bình
778Lê Minh20/04/20046.598.4ĐỗKhá
779Nguyễn Khắc Lê Minh31/07/2004
780Nguyễn Phạm Nhật Minh10/12/20046.576.9ĐỗTrung bình
781Phạm Tuấn Minh14/12/20048.598.9ĐỗKhá
782Mai Đức Nam15/11/2004966.8ĐỗTrung bình
783Lê Hoàng Nam02/05/20049109.8ĐỗGiỏi
784Nguyễn Phú Nhật Nam11/01/20048.588.1ĐỗKhá
785Bùi Thành Nam26/10/20049.599.1ĐỗGiỏi
786Phạm Thế Nam26/03/20048.59.59.3ĐỗGiỏi
787Hoàng Trung Nghĩa28/05/20047.58.58.3ĐỗKhá
788Vũ Triệu Phú16/12/20047.58.58.3ĐỗKhá
789Kiều Hữu Phước08/07/20047.598.6ĐỗKhá
790Hoàng Minh Phương25/04/20046.598.4ĐỗKhá
791Nguyễn Quốc Phương27/08/20049109.8ĐỗGiỏi
792Nguyễn Đình Quang04/05/20048109.5ĐỗGiỏi
793Đinh Nhật Quang12/05/20048109.5ĐỗGiỏi
794Vũ Trần Quang13/09/20048.5109.6ĐỗGiỏi
795Nguyễn Văn Quang04/01/2004898.8ĐỗKhá
796Tạ Hữu Quân02/10/2004898.8ĐỗKhá
797Đinh Minh Quân07/11/20048.58.58.5ĐỗKhá
798Trần Vương Bảo Sơn28/04/2004698.3ĐỗKhá
799Hồ Quang Sơn13/12/20048.598.9ĐỗKhá
800Nguyễn Ngọc Tâm26/05/20048.58.58.5ĐỗKhá
801Mai Nhật Tân31/10/200458.57.6ĐỗKhá
802Đàm Công Thành07/10/200459.58.4ĐỗKhá
803Nguyễn Lê Mạnh Thành09/07/20045.598.1ĐỗKhá
804Phạm Văn Thành22/02/200459.58.4ĐỗKhá
805Lê Viết Thành13/09/2004587.3ĐỗKhá
806Dương Vũ Việt Thắng18/03/20048.5109.6ĐỗGiỏi
807Mai Xuân Thiện06/04/20047109.3ĐỗGiỏi
808Nguyễn Đức Thịnh20/05/20046109ĐỗGiỏi
809Đinh Quang Thọ09/04/2004888ĐỗKhá
810Trần Quốc Thuận10/01/20048109.5ĐỗGiỏi
811Đinh Đức Thủy21/02/20046.5109.1ĐỗGiỏi
812Phạm Hồng Tiến12/01/20045108.8ĐỗKhá
813Phạm Huy Toàn09/01/20047.5109.4ĐỗGiỏi
814Đỗ Minh Trí09/10/20048.58.58.5ĐỗKhá
815Lã Quang Trung13/12/20045.598.1ĐỗKhá
816Nguyễn Quốc Trung21/03/20048.588.1ĐỗKhá
817Bùi Anh Tú19/09/2004787.8ĐỗKhá
818Nguyễn Ngọc Tú04/11/20039.566.9ĐỗTrung bình
819Lê Anh Tuấn13/03/200458.57.6ĐỗKhá
820Hoàng Mạnh Tuấn11/09/200458.57.6ĐỗKhá
821Trần Minh Tùng18/11/20045.58.57.8ĐỗKhá
822Mai Sơn Tùng12/07/200488.58.4ĐỗKhá
823Vũ Sơn Tùng19/06/200499.59.4ĐỗGiỏi
824Nguyễn Thanh Tùng01/03/20049109.8ĐỗGiỏi
825Nguyễn Thanh Tùng27/01/20048109.5ĐỗGiỏi
826Phạm Đại Việt23/02/20044.587.1ĐỗTrung bình
827Tạ Quốc Việt28/04/20046.587.6ĐỗKhá
828Nguyễn Đức Vinh26/03/2004999ĐỗGiỏi
829Trần Quang Vinh18/10/20049109.8ĐỗGiỏi
830Vũ Thị Phương Dung17/03/20048.5109.6ĐỗGiỏi
831Khổng Đức Anh13/02/2004
832Lưu Phan Nhật Anh24/12/20046.59.58.8ĐỗKhá
833Đỗ Tuấn Anh24/04/20045108.8ĐỗKhá
834Đinh Vũ Xuân Bách17/07/20045.598.1ĐỗKhá
835Nguyễn Sỹ Chiến21/06/20044108.5ĐỗTrung bình
836Lã Xuân Chiến15/09/2003598ĐỗKhá
837Vũ Hải Chung23/12/20048.5109.6ĐỗGiỏi
838Đặng Văn Chung17/12/2003598ĐỗKhá
839Lê Cao Cường31/10/20046.5109.1ĐỗGiỏi
840Vũ Quốc Cường01/11/20046109ĐỗGiỏi
841Tạ Văn Doanh29/09/20047109.3ĐỗGiỏi
842Phạm Minh Dũng17/12/20045.59.58.5ĐỗKhá
843Nguyễn Tất Dũng08/11/20045108.8ĐỗKhá
844Nguyễn Văn Dũng04/10/200459.58.4ĐỗKhá
845Lê Đức Duy05/04/200459.58.4ĐỗKhá
846Vũ Ngọc Duy29/09/20046.5109.1ĐỗGiỏi
847Hà Văn Dương21/02/200459.58.4ĐỗKhá
848Đỗ Hoàng Khắc Đại03/05/20044108.5ĐỗTrung bình
849Phạm Tuấn Đạt26/03/200459.58.4ĐỗKhá
850Nguyễn Hải Đăng21/08/20045108.8ĐỗKhá
851Bùi Văn Điệp29/03/20047.5109.4ĐỗGiỏi
852Nguyễn Trường Giang31/01/20044.59.58.3ĐỗTrung bình
853Phạm Đức Hà09/09/200449.58.1ĐỗTrung bình
854Nguyễn Nam Hải24/01/20044.5108.6ĐỗTrung bình
855Nguyễn Sơn Hải24/06/20044108.5ĐỗTrung bình
856Đặng Hoàng Hiệp27/06/20046109ĐỗGiỏi
857Lê Trọng Hoàng26/12/200459.58.4ĐỗKhá
858Nguyễn Ngọc Huân09/09/20044.5108.6ĐỗTrung bình
859Nguyễn Mạnh Hùng26/01/20046.5109.1ĐỗGiỏi
860Bùi Đặng Nhật Hùng04/08/20046.5109.1ĐỗGiỏi
861Đỗ Quang Huy18/08/20044.5108.6ĐỗTrung bình
862Nguyễn Quang Huy12/05/20034108.5ĐỗTrung bình
863Nguyễn Tất Quang Huy22/03/20043.59.58ĐỗTrung bình
864Nguyễn Quốc Khánh17/03/20046109ĐỗGiỏi
865Phạm Quốc Khánh12/05/20044.59.58.3ĐỗTrung bình
866Phạm Minh Kiên17/11/200469.58.6ĐỗKhá
867Quách Trung Kiên09/12/20037.59.59ĐỗGiỏi
868Đỗ Cao Lanh02/01/20046.5109.1ĐỗGiỏi
869Hoàng Mạnh Linh16/01/20044108.5ĐỗTrung bình
870Nguyễn Quang Linh12/02/200469.58.6ĐỗKhá
871Đinh Ngọc Tuấn Linh09/06/2004698.3ĐỗKhá
872Phạm Đức Long13/04/20044.59.58.3ĐỗTrung bình
873Nguyễn Đức Lợi05/12/20046.59.58.8ĐỗKhá
874Tống Nhật Minh24/09/20046.59.58.8ĐỗKhá
875Đỗ Quang Minh15/05/20047.59.59ĐỗGiỏi
876Chu Đức Nam26/11/20044108.5ĐỗTrung bình
877Nguyễn Hoàng Nam10/03/20046.59.58.8ĐỗKhá
878Trần Huy Nam01/09/20046.5109.1ĐỗGiỏi
879Nguyễn Thành Nam27/07/20047.5109.4ĐỗGiỏi
880Mai Ngọc Nghĩa12/08/20046109ĐỗGiỏi
881Ninh Ngọc Nghĩa22/01/20045.5108.9ĐỗKhá
882Nguyễn Kim Ngọc18/03/20046.59.58.8ĐỗKhá
883Vũ Tuấn Ngọc13/10/20047.59.59ĐỗGiỏi
884Nguyễn Hà Ninh23/01/20045.5108.9ĐỗKhá
885Lưu Trọng Phi20/10/20046.5109.1ĐỗGiỏi
886Đỗ Trường Phi14/01/2004798.5ĐỗKhá
887Trần Võ Hữu Phúc23/09/20045.59.58.5ĐỗKhá
888Lê Thanh Phúc16/01/20045.5108.9ĐỗKhá
889Phạm Văn Quang07/08/200469.58.6ĐỗKhá
890Nguyễn Xuân Sơn18/06/200479.58.9ĐỗKhá
891Trần Quang Thái23/09/20047.5109.4ĐỗGiỏi
892Nguyễn Hữu Thắng22/11/20045108.8ĐỗKhá
893Đỗ Quang Thiện24/11/20045.59.58.5ĐỗKhá
894Đinh Văn Thọ27/10/20036.5109.1ĐỗGiỏi
895Vũ Chí Thức21/05/20048.5109.6ĐỗGiỏi
896Ninh Gia Toàn31/07/20044.59.58.3ĐỗTrung bình
897Nguyễn Như Khánh Toàn09/11/20044.597.9ĐỗTrung bình
898Hoàng Xuân Toản18/09/20045108.8ĐỗKhá
899Hà Đăng Tráng27/03/20027109.3ĐỗGiỏi
900Trần Đức Trung07/09/20043.59.58ĐỗTrung bình
901Nguyễn Đức Trường21/10/20044.597.9ĐỗTrung bình
902Nguyễn Văn Trường13/12/20034.59.58.3ĐỗTrung bình
903Trần Văn Trưởng25/08/20049109.8ĐỗGiỏi
904Phạm Ngọc Tuân05/08/20048109.5ĐỗGiỏi
905Đỗ Anh Tuấn11/11/20048.5109.6ĐỗGiỏi
906Đỗ Ngọc Tuấn13/11/20048109.5ĐỗGiỏi
907Đào Xuân Tùng21/06/2004898.8ĐỗKhá
908Đỗ Văn Tuyên28/04/20048.59.59.3ĐỗGiỏi
909Hà Tuấn Việt26/07/20048.5109.6ĐỗGiỏi
910Hoàng Ngọc Xuân15/10/20049109.8ĐỗGiỏi
967Phạm Văn An08/08/2004999ĐỗGiỏi
968Hoàng Việt Anh15/12/20048109.5ĐỗGiỏi
969Phạm Việt Anh03/01/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
970Nguyễn Quốc Bảo22/04/20049109.8ĐỗGiỏi
971Hoàng Văn Bảo02/02/20049109.8ĐỗGiỏi
972Vũ Huy Bộ06/02/20049109.8ĐỗGiỏi
973Vũ Văn Cường12/07/2004101010ĐỗGiỏi
974Lê Trương Hải Đăng16/12/20049109.8ĐỗGiỏi
975Trịnh Việt Đăng24/09/20048.59.59.3ĐỗGiỏi
976Phạm Việt Hà14/11/200499.59.4ĐỗGiỏi
977Phạm Đức Hải07/03/2004109.59.6ĐỗGiỏi
978Trần Nguyễn Lâm Hải26/08/200499.59.4ĐỗGiỏi
979Lê Quang Hải30/04/2004999ĐỗGiỏi
980Đỗ Kim Hiếu19/01/200499.59.4ĐỗGiỏi
981Phạm Thanh Hiếu23/10/20049109.8ĐỗGiỏi
982Hà Huy Hoàng27/05/200489.59.1ĐỗGiỏi
983Hoàng Mạnh Huấn07/12/20049109.8ĐỗGiỏi
984Phạm Hoàng Hùng15/01/20047.5109.4ĐỗGiỏi
985Đỗ Khắc Thế Hưng20/11/200499.59.4ĐỗGiỏi
986Bùi Việt Hưng24/01/20049109.8ĐỗGiỏi
987Vũ Xuân Khang25/08/20049109.8ĐỗGiỏi
988Nguyễn Gia Khánh04/09/20049109.8ĐỗGiỏi
989Phạm Anh Kiên01/12/20049109.8ĐỗGiỏi
990Hoàng Trung Kiên30/09/20049109.8ĐỗGiỏi
991Phạm Gia Lộc18/09/2004
992Phan Tiến Lực08/09/20048.59.59.3ĐỗGiỏi
993Đào Đức Lương09/01/20049.599.1ĐỗGiỏi
994Lê Đức Mạnh21/07/20047109.3ĐỗGiỏi
995Phạm Đức Mạnh27/01/20046.5109.1ĐỗGiỏi
996Nguyễn Duy Minh23/03/20049109.8ĐỗGiỏi
997Đoàn Quang Minh10/06/20047.5109.4ĐỗGiỏi
998Nguyễn Tuấn Minh03/11/2004888ĐỗKhá
999Đinh Hải Nam16/02/20046.5109.1ĐỗGiỏi
1000Trịnh Phương Nam19/09/20048109.5ĐỗGiỏi
1001Phạm Thành Nam20/01/20048109.5ĐỗGiỏi
1002Vũ Thành Nam30/06/20047.5109.4ĐỗGiỏi
1003Nguyễn Đức Nghĩa12/04/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1004Vũ Đức Nghĩa31/01/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1005Đặng Cao Nguyên21/02/20047.598.6ĐỗKhá
1006Hoàng Long Nhật26/01/20047.5109.4ĐỗGiỏi
1007Hoàng Mậu Phong03/08/20049109.8ĐỗGiỏi
1008Nguyễn Hoàng Phúc30/10/20047.5109.4ĐỗGiỏi
1009Đoàn Hồng Quang31/10/20048109.5ĐỗGiỏi
1010Văn Đình Quân22/06/20047.5109.4ĐỗGiỏi
1011Nguyễn Xuân Quyết29/09/20048109.5ĐỗGiỏi
1012Đỗ Xuân Sinh20/09/20047109.3ĐỗGiỏi
1013Lê Hoàng Tâm16/06/200489.59.1ĐỗGiỏi
1014Đặng Quang Tâm29/01/2004999ĐỗGiỏi
1015Vũ Ngọc Thạch19/08/2004898.8ĐỗKhá
1016Tạ Đức Thái06/05/20048109.5ĐỗGiỏi
1017Đàm Viết Thái10/01/20047.5109.4ĐỗGiỏi
1018Phạm Ngọc Thành14/01/2004898.8ĐỗKhá
1019Đinh Xuân Thành07/09/20048109.5ĐỗGiỏi
1020Vũ Minh Thuận02/10/20046.5109.1ĐỗGiỏi
1021Hoàng Mạnh Thương25/06/20047.5109.4ĐỗGiỏi
1022Hoàng Văn Tiến21/07/20046.598.4ĐỗKhá
1023Hoàng Gia Trình12/09/20048109.5ĐỗGiỏi
1024Tạ Đức Trung12/03/20047.5109.4ĐỗGiỏi
1025Nguyễn Thành Trung07/09/20048.59.59.3ĐỗGiỏi
1026Hà Quang Trường06/10/20046.5109.1ĐỗGiỏi
1027Đỗ Văn Trưởng14/04/20047109.3ĐỗGiỏi
1028Đào Anh Tú24/09/2004898.8ĐỗKhá
1029Nguyễn Lâm Tùng16/04/20049109.8ĐỗGiỏi
1030Nguyễn Xuân Tùng01/07/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1031Lê Hữu Việt05/02/20049109.8ĐỗGiỏi
1032Nguyễn Quốc Việt17/01/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1033Triệu Quang Vinh22/02/2004101010ĐỗGiỏi
1034Phạm Đức Vượng04/01/2004101010ĐỗGiỏi
1035Lại Bình An03/11/20049109.8ĐỗGiỏi
1036Hoàng Việt An16/01/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1037Trần Xuân Bách29/07/2004101010ĐỗGiỏi
1038Nguyễn Thanh Bình07/04/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1039Trịnh Đăng Chiến01/05/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1040Đinh Mạnh Cường07/03/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1041Nguyễn Đức Duy06/11/20039.59.59.5ĐỗGiỏi
1042Phạm Thế Duy21/12/20049109.8ĐỗGiỏi
1043Nguyễn Minh Dương18/05/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1044Nguyễn Thành Đạt23/02/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1045Nguyễn Tiến Đạt08/05/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1046Nguyễn Trọng Đạt21/09/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1047Dương Đức Đông01/10/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1048Bùi Trần Đức03/03/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1049Phạm Trung Đức09/09/20048.59.59.3ĐỗGiỏi
1050Đỗ Minh Giang30/08/20049109.8ĐỗGiỏi
1051Vũ Việt Hà18/10/20048.59.59.3ĐỗGiỏi
1052Đỗ Lê Trung Hiếu15/07/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1053Phạm Quang Huy21/08/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1054Trần Quang Huy14/03/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1055Đinh Ngọc Lâm12/01/20047.5109.4ĐỗGiỏi
1056Đinh Vũ Phúc Lâm25/08/20049.599.1ĐỗGiỏi
1057Nguyễn Thành Long05/06/20048109.5ĐỗGiỏi
1058Nguyễn Đức Lương13/11/20048.598.9ĐỗKhá
1059Lý Hoàng Anh Minh10/02/20049109.8ĐỗGiỏi
1060Đinh Bảo Minh06/07/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1061Đỗ Việt Bình Minh26/03/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1062Nguyễn Công Minh13/10/2004101010ĐỗGiỏi
1063Vũ Công Minh07/01/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1064Đỗ Hoàng Minh16/01/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1065Mai Hải Nam21/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1066Lê Phương Nam08/10/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1067Đinh Xuân Nam16/04/20048.59.59.3ĐỗGiỏi
1068Đặng Nguyễn Bảo Ngọc24/05/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1069Dương Hoàng Phúc18/06/20049109.8ĐỗGiỏi
1070Đỗ Hoàng Phúc11/10/2004101010ĐỗGiỏi
1071Bùi Đức Phượng08/04/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1072Đặng Hồng Quang04/06/2004101010ĐỗGiỏi
1073Đoàn Hồng Quân10/12/2004101010ĐỗGiỏi
1074Phạm Minh Quân15/09/20049.599.1ĐỗGiỏi
1075Trần Đức Sơn05/08/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1076Lê Huy Sơn01/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1077Lê Thái Sơn04/10/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1078Hoàng Xuân Thành12/10/2004101010ĐỗGiỏi
1079Nguyễn Minh Thưởng21/10/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1080Đào Anh Tiến21/09/20049109.8ĐỗGiỏi
1081Cù Ngọc Tiến28/07/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1082Dương Xuân Trường19/01/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1083Đặng Quang Tú15/08/200489.59.1ĐỗGiỏi
1084Phạm Anh Tuấn26/01/200399.59.4ĐỗGiỏi
1085Nguyễn Hữu Tuấn22/07/20049109.8ĐỗGiỏi
1086Vũ Xuân Bách13/11/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1087Nguyễn Thành Bắc21/09/2004101010ĐỗGiỏi
1088Tống Hồng Công12/02/20049109.8ĐỗGiỏi
1089Nguyễn Thượng Hải18/02/20049109.8ĐỗGiỏi
1090Tống Duy Hùng11/06/20048109.5ĐỗGiỏi
1091Lê Đức Huy30/11/20049109.8ĐỗGiỏi
1092Đỗ Quang Huy10/09/20049109.8ĐỗGiỏi
1093Nguyễn Trọng Huy21/07/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1094Phạm Ngọc Minh21/07/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1095Dương Minh Quang20/01/2004101010ĐỗGiỏi
1096Nguyễn Minh Quân16/12/20048109.5ĐỗGiỏi
1097Nguyễn Viết Quân16/07/2004101010ĐỗGiỏi
1098Nguyễn Duy Anh23/09/20041099.3ĐỗGiỏi
1099Trần Văn Đức Anh29/09/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1100Vương Quốc Anh12/12/20041099.3ĐỗGiỏi
1101Dương Tuấn Anh23/08/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1102Nguyễn Việt Anh01/01/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1103Trần Việt Anh30/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1104Vũ Xuân Bắc09/08/20049109.8ĐỗGiỏi
1105Đỗ Hữu Chỉnh24/10/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1106Nguyễn Đình Mạnh Dũng24/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1107Nguyễn Văn Tiến Dũng22/02/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1108Phạm Đức Duy05/09/20049109.8ĐỗGiỏi
1109Nguyễn Ngọc Dương07/01/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1110Nguyễn Tùng Dương02/11/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1111Tống Đức Đạt25/02/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1112Trương Công Thành Đạt19/05/2004
1113Nguyễn Thành Đạt16/08/20041099.3ĐỗGiỏi
1114Đinh Văn Đạt18/08/2004101010ĐỗGiỏi
1115Dương Duy Đức28/10/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1116Vũ Hoàng Đức07/09/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1117Lê Minh Đức15/07/20041099.3ĐỗGiỏi
1118Tô Phạm Minh Đức21/08/2004101010ĐỗGiỏi
1119Trương Ngọc Hảo19/05/20049.599.1ĐỗGiỏi
1120Trần Dương Trung Hiếu22/12/2004101010ĐỗGiỏi
1121Trần Trung Hiếu01/01/20041099.3ĐỗGiỏi
1122Nguyễn Huy Hoàng16/08/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1123Đỗ Việt Hoàng15/08/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1124Đặng Mạnh Hùng15/07/2004101010ĐỗGiỏi
1125Hoàng Mạnh Hùng24/07/2004101010ĐỗGiỏi
1126Nguyễn Tử Hùng07/06/2004101010ĐỗGiỏi
1127Đinh Hoàng Huy14/08/20049109.8ĐỗGiỏi
1128Nguyễn Bảo Khánh31/08/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1129Trịnh Lê Hoàng Long03/11/2004101010ĐỗGiỏi
1130Vũ Nhật Long27/08/2004101010ĐỗGiỏi
1131Trần Ngọc Lương14/02/20049109.8ĐỗGiỏi
1132Đỗ Thanh Lương23/02/2004101010ĐỗGiỏi
1133Đinh Đức Mạnh28/12/2003101010ĐỗGiỏi
1134Hoàng Anh Minh01/06/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1135Nguyễn Bình Minh06/10/2004101010ĐỗGiỏi
1136Đặng Quang Minh14/03/2004101010ĐỗGiỏi
1137Đỗ Văn Minh23/09/2004101010ĐỗGiỏi
1138Nguyễn Hoài Nam05/02/2004101010ĐỗGiỏi
1139Phạm Quang Nam14/03/20049109.8ĐỗGiỏi
1140Trần Đức Ngọc02/11/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1141Nguyễn Như Ngọc26/10/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1142Mai Đặng Minh Nhật10/08/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1143Lưu Hoàng Phúc27/01/2004101010ĐỗGiỏi
1144Hoàng Đình Quang06/03/2004101010ĐỗGiỏi
1145Phạm Vũ Quý04/08/2004101010ĐỗGiỏi
1146Tô Minh Thành21/11/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1147Lê Nhật Thành17/09/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1148Hà Quốc Thành13/04/2004101010ĐỗGiỏi
1149Phạm Văn Thành03/01/20049109.8ĐỗGiỏi
1150Nguyễn Quang Thắng23/07/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1151Trần Bảo Thiên28/09/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1152Đào Xuân Tiến16/01/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1153Nguyễn Ngọc Toàn15/05/200499.59.4ĐỗGiỏi
1154Nguyễn Tử Toàn17/05/200499.59.4ĐỗGiỏi
1155Phạm Quốc Trí10/12/20049109.8ĐỗGiỏi
1156Lã Thành Trung18/09/20047109.3ĐỗGiỏi
1157Nguyễn Xuân Trường21/02/20049109.8ĐỗGiỏi
1158Phạm Xuân Trường02/09/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1159Lê Trần Tú29/08/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1160Nguyễn Anh Tùng29/06/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1161Lương Hoàng Việt09/10/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1162Dương Thừa Vũ05/11/20049109.8ĐỗGiỏi
1163Đỗ Quang Anh24/12/2004101010ĐỗGiỏi
1164Đào Thế Anh31/05/2004101010ĐỗGiỏi
1165Lâm Đại Bảo24/12/2004101010ĐỗGiỏi
1166Hoàng Lê Gia Bảo26/11/20049109.8ĐỗGiỏi
1167Dương Đức Cương26/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1168Vũ Đức Dũng21/10/2004101010ĐỗGiỏi
1169Nguyễn Trần Đạt31/05/2004101010ĐỗGiỏi
1170Lê Đức Hải02/01/2004101010ĐỗGiỏi
1171Nguyễn Minh Hiệu05/06/2004101010ĐỗGiỏi
1172Đỗ Như Hoàng08/03/2004101010ĐỗGiỏi
1173Nguyễn Vị Hoàng30/09/2004101010ĐỗGiỏi
1174Vũ Chí Hùng18/09/2004101010ĐỗGiỏi
1175Đinh Thanh Hùng17/09/2004101010ĐỗGiỏi
1176Đỗ Quang Minh13/08/2004101010ĐỗGiỏi
1177Vũ Trọng Minh01/08/2004101010ĐỗGiỏi
1178Hoàng Minh Phương02/12/2004101010ĐỗGiỏi
1179Nguyễn Hồng Quang04/09/2004101010ĐỗGiỏi
1180Nguyễn Văn Sinh02/11/2004101010ĐỗGiỏi
1181Hồ Vũ Đức Thành22/01/2004101010ĐỗGiỏi
1182Đỗ Văn Thao30/04/2004101010ĐỗGiỏi
1183Nguyễn Duy Thịnh10/08/2004101010ĐỗGiỏi
1184Nguyễn Văn Trung14/04/2004101010ĐỗGiỏi
1185Vũ Anh Tú02/12/20049109.8ĐỗGiỏi
1186Hoàng Tuấn Việt24/02/2004101010ĐỗGiỏi
1187Đặng Công Vinh04/06/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1188Nguyễn Triệu An03/07/2004101010ĐỗGiỏi
1189Vũ Thị Minh Anh19/11/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1190Lê Ngọc Anh02/05/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1191Phạm Thị Hồng Ánh01/05/2004101010ĐỗGiỏi
1192Đỗ Thị Kim Chi12/02/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1193Hoàng Thị Huyền Diệp26/02/20047.5109.4ĐỗGiỏi
1194Lê Thuỳ Dung18/11/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1195Nguyễn Thị Dương02/08/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1196Nguyễn Thị Hồng Đức13/06/20038.5109.6ĐỗGiỏi
1197Phạm Thị Hải04/09/20049109.8ĐỗGiỏi
1198Bùi Thị Hảo20/11/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1199Vũ Thị Thu Hằng31/03/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1200Lê Thị Hồng Hoa18/09/20048109.5ĐỗGiỏi
1201Vũ Thị Mai Hoa16/08/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1202Ngô Thị Hoa11/04/20048109.5ĐỗGiỏi
1203Tống Thu Hồng27/01/20049109.8ĐỗGiỏi
1204Lê Thị Huế19/04/20049109.8ĐỗGiỏi
1205Đỗ Thị Mỹ Huyền14/10/2004101010ĐỗGiỏi
1206Chu Ngọc Huyền27/06/20049109.8ĐỗGiỏi
1207Nguyễn Vũ Ngọc Huyền01/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1208Trần Thanh Huyền17/10/20049109.8ĐỗGiỏi
1209Đào Thị Huyền22/09/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1210Đào Thị Thu Huyền16/08/20049109.8ĐỗGiỏi
1211Vũ Mai Hương28/02/20049109.8ĐỗGiỏi
1212Trần Thị Hương06/09/20049109.8ĐỗGiỏi
1213Hoàng Ngọc Lan11/08/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1214Vũ Thị Lê13/08/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1215Lê Thị Nhật Lệ21/07/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1216Nguyễn Khánh Linh01/07/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1217Đặng Thị Ngọc Linh05/10/20049109.8ĐỗGiỏi
1218Nguyễn Thị Linh07/09/2004101010ĐỗGiỏi
1219Phạm Lê Thuỳ Linh16/05/20049109.8ĐỗGiỏi
1220Nguyễn Thuỳ Linh25/09/20049109.8ĐỗGiỏi
1221Nguyễn Thuỳ Linh02/05/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1222Phạm Thị Thuỳ Linh16/08/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1223Nguyễn Thị Cẩm Loan29/04/200499.59.4ĐỗGiỏi
1224Phạm Thị Lụa27/09/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1225Bùi Thị Luyên03/05/20049109.8ĐỗGiỏi
1226Đỗ Hương Mai12/10/2004101010ĐỗGiỏi
1227Đỗ Thị Ngọc Mai10/03/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1228Vũ Thị Mận12/11/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1229Đinh Khánh Minh07/03/2004101010ĐỗGiỏi
1230Phạm Thị Năm16/07/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1231Đỗ Thị Hồng Nga31/01/20048109.5ĐỗGiỏi
1232Phạm Hiếu Ngân21/09/20049109.8ĐỗGiỏi
1233Vũ Kim Ngân26/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1234Nguyễn Thị Ngân12/03/20049109.8ĐỗGiỏi
1235Đào Trần Bích Ngọc08/10/200499.59.4ĐỗGiỏi
1236Dương Thị Minh Ngọc07/06/2004101010ĐỗGiỏi
1237Phạm Thị Nhung15/01/200499.59.4ĐỗGiỏi
1238Tạ Thị Nhung29/08/20039109.8ĐỗGiỏi
1239Nguyễn Thị Oanh11/06/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1240Phạm Minh Phương11/10/20049109.8ĐỗGiỏi
1241Nguyễn Thị Như Quỳnh19/11/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1242Nguyễn Thị Thanh Tâm05/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1243Lê Phương Thảo13/02/20049109.8ĐỗGiỏi
1244Ngô Thị Phương Thảo08/02/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1245Vũ Thị Thu Thảo07/03/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1246Mai Thu Thủy14/12/2004101010ĐỗGiỏi
1247Mai Huyền Trang26/08/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1248Phan Thị Kiều Trang11/06/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1249Đào Thị Lê Trang30/07/2004101010ĐỗGiỏi
1250Lê Thị Thanh Tú02/10/2004101010ĐỗGiỏi
1251Phạm Thị Phương Uyên15/10/20049109.8ĐỗGiỏi
1252Đỗ Thị Thanh Vân31/01/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1253Đinh Hà Vy12/12/2004101010ĐỗGiỏi
1254Trần Thanh Xuân07/04/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1255Trịnh Thị Xuân08/08/20049109.8ĐỗGiỏi
1256Phạm Thị Hải Yến03/03/20049109.8ĐỗGiỏi
1257Đinh Thị Hoàng Yến22/10/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1258Đào Thị Yến16/04/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1259Phạm Ngọc Tuyên12/10/2004
1260Nguyễn Mỹ Anh16/12/20049109.8ĐỗGiỏi
1261Vũ Ngọc Anh18/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1262Phạm Phương Anh13/03/20049109.8ĐỗGiỏi
1263Nguyễn Thị Phương Anh26/11/20049109.8ĐỗGiỏi
1264Trần Vân Anh26/10/20048.59.59.3ĐỗGiỏi
1265Nguyễn Ngọc Ánh07/09/20048109.5ĐỗGiỏi
1266Trần Ngọc Ánh06/11/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1267Nguyễn Thị Thanh Chúc03/01/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1268Trịnh Thị Mỹ Dung11/09/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1269Đinh Thị Phương Dung08/02/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1270Đinh Thị Hương Giang19/06/2004101010ĐỗGiỏi
1271Phạm Thị Hương Giang19/08/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1272Trần Thu Hà10/07/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1273Phùng Thị Thanh Hiền13/11/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1274Nguyễn Thị Như Hoa22/02/20049109.8ĐỗGiỏi
1275Vũ Thị Thanh Huyền17/10/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1276Lê Thị Huyền19/10/20048109.5ĐỗGiỏi
1277Tô Thị Thu Hương20/06/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1278Vũ Diệu Khuê07/10/20047109.3ĐỗGiỏi
1279Mai Thị Mỹ Lệ31/05/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1280Hoàng Khánh Linh26/08/20049109.8ĐỗGiỏi
1281Ngô Thị Thùy Linh22/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1282Nguyễn Khánh Ly16/04/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1283An Thị Trà My29/12/20049109.8ĐỗGiỏi
1284Vũ Thanh Nga28/11/20048.59.59.3ĐỗGiỏi
1285Nguyễn Thị Bích Ngọc25/02/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1286Trịnh Như Ngọc03/10/20047.5109.4ĐỗGiỏi
1287Phạm Thị Quỳnh Như13/01/20049109.8ĐỗGiỏi
1288Đặng Thị Minh Phương15/01/20049109.8ĐỗGiỏi
1289Nguyễn Lệ Quyên01/08/200489.59.1ĐỗGiỏi
1290Nguyễn Thị Như Quỳnh06/08/20049109.8ĐỗGiỏi
1291Hoàng Thu Thảo27/10/20048109.5ĐỗGiỏi
1292Trần Thu Thảo06/11/20048109.5ĐỗGiỏi
1293Vũ Thị Hồng Thúy22/10/200489.59.1ĐỗGiỏi
1294Khiếu Thị Thúy21/03/20047.5109.4ĐỗGiỏi
1295Phạm Thị Thùy Trang27/04/200499.59.4ĐỗGiỏi
1296Nguyễn Quốc Hưng30/12/20047.59.59ĐỗGiỏi
1297Đỗ Trần Hải Anh17/06/2004101010ĐỗGiỏi
1298Nguyễn Phương Anh29/08/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1299Nguyễn Thị Phương Anh08/11/2004101010ĐỗGiỏi
1300Trịnh Thị Quỳnh Anh05/09/2004101010ĐỗGiỏi
1301Nguyễn Thị Tú Anh18/09/2004101010ĐỗGiỏi
1302Đỗ Vân Anh27/09/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1303Đinh Quốc Bảo23/11/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1304Đinh Thị Ngọc Bích23/05/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1305Phạm Thị Mai Chi29/05/2004101010ĐỗGiỏi
1306Trần Thị Tuyết Dung06/07/2004101010ĐỗGiỏi
1307Mai Thùy Dương01/01/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1308Phạm Nhật Linh Đan06/09/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1309Phạm Thị Hương Giang17/05/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1310Nguyễn Ngọc Hà18/05/2004101010ĐỗGiỏi
1311Tạ Bích Hồng04/02/2004101010ĐỗGiỏi
1312Nguyễn Thị Thu Hồng28/10/2004101010ĐỗGiỏi
1313Đinh Mai Hương27/01/2004101010ĐỗGiỏi
1314Lê Mai Hương04/10/2004101010ĐỗGiỏi
1315Bùi Thị Mai Khánh25/08/2004101010ĐỗGiỏi
1316Ngô Thùy Linh08/10/2004101010ĐỗGiỏi
1317Phạm Tuyết Mai20/07/2004101010ĐỗGiỏi
1318Vũ Tú Ngân12/09/2004101010ĐỗGiỏi
1319Nguyễn Thị Yến Nhi22/10/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1320Phạm Nguyễn Minh Phương08/11/2004101010ĐỗGiỏi
1321Nguyễn Anh Thơ16/06/20049109.8ĐỗGiỏi
1322Đàm Thị Thanh Thúy12/03/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1323Nguyễn Minh Thư10/02/2004101010ĐỗGiỏi
1324Trịnh Thị Minh Thư25/08/2004101010ĐỗGiỏi
1325Lý Cẩm Tú06/05/2004
1326Đoàn Thị Kim Tú18/04/20048109.5ĐỗGiỏi
1327Đặng Thục Uyên26/09/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1328Lê Anh Xuân21/02/2004
1329Lê Thị Thanh Xuân21/02/20049109.8ĐỗGiỏi
1330Nguyễn Thúy An26/12/20049109.8ĐỗGiỏi
1331Phan Huyền Anh01/11/2004101010ĐỗGiỏi
1332Trần Thị Huyền Anh22/12/2004101010ĐỗGiỏi
1333Trần Đoàn Kiều Anh27/02/2004101010ĐỗGiỏi
1334Ngô Thị Kim Anh13/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1335Phạm Tạ Lan Anh17/10/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1336Nguyễn Mai Anh28/11/2004101010ĐỗGiỏi
1337Mai Thị Ngọc Anh29/07/20048109.5ĐỗGiỏi
1338An Phương Anh10/11/2004101010ĐỗGiỏi
1339Lã Phương Anh17/10/2004
1340Phan Phương Anh15/12/2004101010ĐỗGiỏi
1341Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh08/02/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1342Nguyễn Thị Quỳnh Anh28/08/2004101010ĐỗGiỏi
1343Vũ Quỳnh Anh03/11/2004101010ĐỗGiỏi
1344Đặng Vân Anh16/12/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1345Vũ Thị Ngọc Ánh05/07/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1346Tạ Nguyễn Linh Chi02/04/2004101010ĐỗGiỏi
1347Phạn Thị Linh Chi07/08/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1348Vũ Mai Chi14/02/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1349Nguyễn Quỳnh Chi06/01/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1350Lê Hoàng Yến Chi14/03/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1351Lã Thị Ngọc Dung21/07/2004101010ĐỗGiỏi
1352Nguyễn Trần Thuỳ Dung14/10/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1353Phạm Thị Mỹ Duyên19/08/2004101010ĐỗGiỏi
1354Phạm Thị Thùy Dương15/11/20049109.8ĐỗGiỏi
1355Trịnh Thị Hương Giang16/03/20048.59.59.3ĐỗGiỏi
1356Trần Thị Nguyệt Hà12/09/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1357Nguyễn Thị Thu Hà20/11/200499.59.4ĐỗGiỏi
1358Lưu Minh Hằng03/04/2004101010ĐỗGiỏi
1359Vũ Thị Thanh Hằng20/06/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1360Nguyễn Thúy Hiền10/09/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1361Trần Minh Hồng08/12/20049109.8ĐỗGiỏi
1362Dương Thị Huệ05/04/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1363Nguyễn Thị Thu Huyền21/09/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1364Nguyễn Hoài Hương04/11/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1365Phạm Thu Hương 08/06/200499.59.4ĐỗGiỏi
1366Phạm Thị Lan11/10/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1367Trịnh Thị Mỹ Lệ21/12/200499.59.4ĐỗGiỏi
1368Ninh Đỗ Bảo Linh11/09/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1369Phạm Hương Linh11/12/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1370Nguyễn Thị Mai Linh06/10/200499.59.4ĐỗGiỏi
1371Phạm Ngọc Linh21/10/2004101010ĐỗGiỏi
1372Bùi Trần Phương Linh06/11/20048109.5ĐỗGiỏi
1373Lê Thảo Linh08/01/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1374Nguyễn Thùy Linh25/02/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1375Trịnh Thị Thùy Linh01/02/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1376Phạm Thị Loan01/12/2004101010ĐỗGiỏi
1377Lê Thị Hồng Mai07/11/20049109.8ĐỗGiỏi
1378Phạm Ngọc Minh26/12/20049109.8ĐỗGiỏi
1379Đỗ Trà My25/07/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1380Nguyễn Kim Ngân12/10/20049109.8ĐỗGiỏi
1381Tô Ngọc Ngân12/05/20049109.8ĐỗGiỏi
1382Tô Phương Ngân11/09/2004101010ĐỗGiỏi
1383Phạm Minh Ngọc28/11/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1384Nguyễn Yến Nhi08/07/20048109.5ĐỗGiỏi
1385Phạm Thị Thanh Nhung03/05/20049109.8ĐỗGiỏi
1386Bùi Lê Mai Phương12/01/2004101010ĐỗGiỏi
1387Nguyễn Mai Phương20/07/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1388Nguyễn Như Quỳnh29/08/20049109.8ĐỗGiỏi
1389Trần Minh Tâm08/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1390Nguyễn Thị Mỹ Tâm03/06/2004101010ĐỗGiỏi
1391Chu Phương Thảo21/02/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1392Phạm Phương Thảo04/11/2004101010ĐỗGiỏi
1393Vũ Thị Hoài Thu06/08/20049109.8ĐỗGiỏi
1394Lã Thị Thùy05/02/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1395Điền Minh Trang21/10/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1396Nguyễn Hoàng Thu Trang04/03/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1397Nguyễn Thị Thu Trang03/09/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1398Lê Thùy Trang02/04/2004101010ĐỗGiỏi
1399Nguyễn Ngọc Thùy Trang29/10/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1400Lê Thị Thùy Trang21/09/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1401Nguyễn Minh Tú06/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1402Nguyễn Vũ Mai Uyên04/04/20049109.8ĐỗGiỏi
1403Vũ Thị Khánh Vi30/09/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1404Hoàng Yến Vy20/10/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1405Vũ Thị Yến22/03/20049109.8ĐỗGiỏi
1406Hoàng Mai Linh15/11/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1407Đỗ Quỳnh Anh24/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1408Phạm Tuấn Anh23/01/20049109.8ĐỗGiỏi
1409Phạm Thị Linh Chi19/09/20049109.8ĐỗGiỏi
1410Đinh Thị Thùy Dung23/09/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1411Nguyễn Mạnh Dũng16/12/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1412Nguyễn Tấn Dũng11/12/2004101010ĐỗGiỏi
1413Vũ Đức Duy16/07/2004101010ĐỗGiỏi
1414Trần Ngọc Duy23/03/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1415Tạ Minh Đức07/10/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1416Nguyễn Thành Đức23/11/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1417Lê Thu Hằng08/08/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1418Trần Thị Xuân Hoa27/03/2004101010ĐỗGiỏi
1419Trần Ngọc Khải04/06/2004101010ĐỗGiỏi
1420Trần Xuân Khang13/11/2004101010ĐỗGiỏi
1421Lê Phương Linh28/02/20049109.8ĐỗGiỏi
1422Khương Hữu Lợi05/09/200499.59.4ĐỗGiỏi
1423Hoàng Ngọc Lương09/06/2004
1424Phạm Tuyết Mai18/10/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1425Nguyễn Quang Mạnh30/09/200499.59.4ĐỗGiỏi
1426Nguyễn Tuấn Minh27/10/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1427Đặng Phương Nam29/05/2004109.59.6ĐỗGiỏi
1428Nguyễn Tiến Nam11/08/20049.59.59.5ĐỗGiỏi
1429Thái Thị Bích Ngọc13/08/20049.5109.9ĐỗGiỏi
1430Nguyễn Minh Ngọc09/08/2004101010ĐỗGiỏi
1431Bùi Văn Phúc22/06/20047109.3ĐỗGiỏi
1432Bùi Thị Như Quỳnh09/04/2004101010ĐỗGiỏi
1433Dương Văn Sơn21/08/20047109.3ĐỗGiỏi
1434Dương Ngọc Thành08/05/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1435Trần Phạm Phương Thảo29/02/20048109.5ĐỗGiỏi
1436Bùi Thị Thanh Thảo18/08/20049109.8ĐỗGiỏi
1437Nguyễn Như Thiện27/07/20048.5109.6ĐỗGiỏi
1438Nguyễn Tạ Thanh Thủy09/07/20048109.5ĐỗGiỏi
1439Nguyễn Quốc Tiến17/05/20047.5109.4ĐỗGiỏi
1440Nguyễn Duy Tín22/10/20048109.5ĐỗGiỏi
1441Nguyễn Minh Trang22/06/200489.59.1ĐỗGiỏi
1442Đoàn Đức Trung12/09/20047.598.6ĐỗKhá
1443Đinh Tuấn Trường11/12/20048109.5ĐỗGiỏi
1444Đào Quang Tú13/01/20048109.5ĐỗGiỏi
1445Chu Văn Tư04/10/20048109.5ĐỗGiỏi
1446Chu Đức Việt19/12/20038109.5ĐỗGiỏi
1447Đinh Văn Việt16/06/20047.5109.4ĐỗGiỏi
1448Lã Thùy Dương26/06/20047.5109.4ĐỗGiỏi