Kết quả tiếng Anh C, K14

STTSBDHỌ VÀ TÊN NG?Y
SINH
ĐIỂM NGHEĐIỂM ĐỌCĐIỂM VIẾTĐIỂM NÓITỔNG ĐIỂMXẾP LOẠI
1001NGUYỄN HOÀNG ANH12/04/19768.08.08.08.032.0Giỏi
2002ĐỖ HOÀNG ÁNH15/10/19938.08.07.07.030.0Kh?
3003PHẠM XUÂN BÁCH11/04/19916.58.07.57.029.0Kh?
4004PHẠM VĂN BÌNH06/06/19916.58.07.57.029.0Kh?
5005PHẠM VĂN BÌNH03/12/19917.08.07.56.028.5Kh?
6006NGUYỄN PHẠM QUỐC CƯỜNG19/04/19988.58.58.07.032.0Giỏi
7007MAI VĂN DŨNG09/11/19827.08.07.05.027.0Trung b?nh
8008PHẠM MINH ĐỨC04/03/19897.08.07.07.029.0Kh?
9009LƯU THỊ HỒNG GẤM25/04/19868.58.08.57.032.0Giỏi
10010LÊ ĐỨC HẢI19/10/19908.08.08.08.032.0Giỏi
11011PHẠM TUẤN HẢI05/10/19897.58.06.56.028.0Kh?
12012PHẠM ĐỨC HIỆP18/08/19917.08.07.06.028.0Kh?
13013ĐINH QUANG HỢP18/08/19887.08.07.06.028.0Kh?
14014BÙI HỒNG HƯNG16/01/19896.08.07.07.028.0Kh?
15015PHẠM ĐỨC KHOA20/12/19918.08.58.57.032.0Giỏi
16016HOÀNG THANH LIỆU19/11/19848.08.08.08.032.0Giỏi
17017PHẠM ĐĂNG LONG06/04/19877.57.57.06.028.0Kh?
18018PHẠM KHẮC LỘC03/11/19917.57.57.06.028.0Kh?
19019VŨ VĂN LỘC10/09/19887.07.55.55.025.0Trung b?nh
20020ĐỖ HẢI LƯƠNG31/07/19857.07.56.57.028.0Kh?
21021ĐINH VĂN LƯƠNG28/07/19887.07.07.07.028.0Kh?
22022ĐẶNG VIỆT MINH24/12/19937.08.07.05.027.0Trung b?nh
23023LÊ NGỌC MÔN02/02/19858.58.08.57.032.0Giỏi
24024ĐỖ HẢI NAM17/08/19937.08.07.05.527.5Trung b?nh
25025LÊ HỒNG NHUNG24/09/19878.58.58.07.032.0Giỏi
26026LÂM QUANG PHẨM24/06/19907.58.07.57.030.0Kh?
27027PHAN VĂN PHONG26/10/19877.58.08.06.029.5Kh?
28028VŨ HỒNG PHÙNG09/01/19848.08.58.57.032.0Giỏi
29029ĐINH VĂN QUÝ29/12/19828.58.57.55.029.5Trung b?nh
30030NGUYỄN NGỌC SƠN23/01/19916.08.58.07.029.5Kh?
31031VŨ THANH SƠN15/01/19935.58.57.05.526.5Trung b?nh
32032ĐỖ TRIỆU NGỌC TÂN14/02/19916.08.57.56.028.0Kh?
33033PHẠM NGỌC THÀNH17/03/19887.08.07.56.028.5Kh?
34034PHẠM VĂN THÀNH23/12/19786.08.57.06.528.0Kh?
35035TRẦN VĂN THÀNH11/02/19918.58.07.58.032.0Giỏi
36036PHẠM NGỌC THẮNG24/09/19908.58.08.07.532.0Giỏi
37037PHẠM VĂN THỊNH16/09/19887.58.57.58.532.0Giỏi
38038NGUYỄN VĂN THỦY15/03/19847.07.58.05.027.5Trung b?nh
39039PHẠM THỊ THÚY15/08/19918.08.58.57.032.0Giỏi
40040LƯƠNG DƯƠNG TIẾN22/12/19837.08.57.55.028.0Trung b?nh
41041TRẦN THỊ TRANG18/08/19917.07.58.06.028.5Kh?
42042HOÀNG QUỐC TRỊNH20/05/19846.57.57.05.026.0Trung b?nh
43043TRẦN XUÂN TRƯỜNG11/10/19917.08.08.07.030.0Kh?
44044PHẠM MINH TÚ08/08/19906.58.58.05.028.0Trung b?nh
45045VŨ NHẬT TÚ01/04/19917.08.08.06.029.0Kh?
46046TÔ VĂN TÚ12/08/19908.08.08.08.032.0Giỏi
47047NGUYỄN ANH TUẤN17/04/19837.58.08.07.030.5Kh?
48048VŨ ANH TUẤN20/10/19857.57.58.06.029.0Kh?
49049NGUYỄN XUÂN VỊNH25/12/19877.58.06.56.028.0Kh?