LIÊN KẾT ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Liên kết đào tạo, bồi dưỡng

1. Liên kết đào tạo liên thông trình độ Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp (các hệ: Tài chính, Kế toán, Luật, Mầm non, Tiểu học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thư viện, Thiết bị, …).

2. Liên kết đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ về chuyên môn như: Quản lý giáo dục (Mầm non, Tiểu học, THPT, …), nâng Hạng, nâng Chuẩn, …

3. Liên kết đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ về nghiệp vụ như: Đấu thầu, thanh tra, giám sát, kế toán, điện tử, tin học, du lịch, may mặc, nấu ăn,…