on-thi-nghe

Video hướng dẫn thực hành phần 1:

 

Video hướng dẫn thực hành phần 2:

Một số hình ảnh:


Bộ câu hỏi ôn thi trắc nghiệm trực tuyến:

Sử dụng tài khoản đăng nhập với một trong các tên sau: onthinghe01; onthinghe02; onthinghe03; onthinghe04; onthinghe05; …… Mật khẩu chung là: 12345678

https://thitn.gdtx-thnn.ninhbinh.vn/public/code/index.php