Phê duyệt kết quả thi CNTT trình độ cơ bản khoá 23 thi ngày 06/10/2019