Phê duyệt kết quả thi CNTT trình độ cơ bản khoá 24 thi ngày 10/11/2019