SỨC HÚT TỪ PHONG TRÀO “SINH VIÊN 5 TỐT” “HỌC SINH 3 RÈN LUYỆN” “HỌC SINH 3 TỐT”

Ngày 15/9/2022, Tỉnh Đoàn Ninh Bình vừa làm “Hội Nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2021-2022 và tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” “Học sinh 3 rèn luyện” “Học sinh 3 tốt” cho các học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn Tỉnh. Đây là những học sinh có đạo đức tốt, thành tích xuất sắc trong học tập và tham gia tích cực các hoạt động phong trào.

Năm học vừa qua, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin Học và Ngoại Ngữ Tỉnh vinh dự có em Nguyễn Hương Giang học viên lớp 12A đã đạt nhiều thành tích cao cả về học tập lẫn thể dục thể thao. Tiêu biểu, em đã đạt được các thành tích trong năm học 2021 – 2022: – Về văn hoá: em xếp loại học lực: Giỏi; Hạnh kiểm: Tốt. – Về thể thao: em xuất sắc đạt giải nhất bộ môn đá cầu, vẽ tranh sáng tạo. – Em luôn tích cực tham gia mọi công tác phong trào của trung tâm và lớp. Là tấm gương cho các bạn trong lớp noi theo.

Đoàn Thanh Niên Trung Tâm