TB: Đào tạo, bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ

Trung tâm tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ như sau:

1. Tiếng Anh trình độ A2, B1.

2. Tiếng Trung Quốc trình độ A2.

Loader Loading...
EAD Logo Mất quá nhiều thời gian?

Reload Tải lại tài liệu
| Open Mở sang trang mới

Tải về [747.05 KB]

Mẫu đơn đăng kí dự thi:

Mẫu đơn B1 – Tiếng Anh

Loader Loading...
EAD Logo Mất quá nhiều thời gian?

Reload Tải lại tài liệu
| Open Mở sang trang mới

Tải về [104.43 KB]

Mẫu đơn A2 – Cambrigde

Mẫu đơn A2 – Tiếng Trung

Loader Loading...
EAD Logo Mất quá nhiều thời gian?

Reload Tải lại tài liệu
| Open Mở sang trang mới

Tải về [425.51 KB]