TB: Khai giảng các lớp bồi dưỡng chức tiêu chuẩn chức danh nghề giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở

  1. Lớp bồi bồi dưỡng chức tiêu chuẩn chức danh nghề giáo viên Mầm non, Tiểu học: Khai giảng 8 giờ 00, thứ 7, ngày 31/10/2020.
  2. Lớp bồi bồi dưỡng chức tiêu chuẩn chức danh nghề giáo viên THCS: Khai giảng 8 giờ 00, Chủ nhật, ngày 01/11/2020.