TB: Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý giáo dục

  • Đối tượng: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng (hoặc dự nguồn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng) các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT đang công tác trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận.
  • Nội dung: Theo chương trình được Ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2012 của Bộ GD&ĐT
  • Thời gian tuyển sinh: Đến hết ngày 04/03/2021.
  • Thời gian đào tạo: Dự kiến 06/03/2021 (học vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần hoặc học trực tuyến qua mạng).