Thông báo danh sách thi chứng chỉ ứng dụng CNTT trình độ cơ bản Khóa 24, ngày 09/11/2019