THÔNG BÁO kết quả kỳ thi nghề phổ thông năm học 2019 – 2020

  1. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi: Tổng số đăng ký dự thi: 1533 thí sinh. Trong đó:
  • Nghề Cắt may: 138 thí sinh.
  • Nghề Thêu tay: 181 thí sinh.
  • Nghề Điện dân dụng: 406 thí sinh (trong đó có 01 thí sinh tự do).
  • Nghề Điện tử: 150 thí sinh.
  • Nghề Sửa chữa xe máy: 76 thí sinh.
  • Nghề Tin học văn phòng: 582 thí sinh (trong đó có 02 thí sinh tự do).
  1. Số lượng thí sinh vắng thi: 23 thí sinh (nghề Cắt may: 01; nghề Thêu tay: 03; nghề Điện: 07; Điện tử: 01; nghề SCXM: 02; nghề Tin học văn phòng: 09).
  2. Kết quả thi nghề

Click vào đây để xem điểm