Thông báo kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng Anh ngày 11/01/2020

Trung tâm dự kiển tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh thực hành trình độ A, B,C (tương đương với bậc 1, 2 và 3) của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT – Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam của Bộ GD&ĐT như sau:

1. Thu nhận hồ sơ và dự kiến thi:

– Thời gian thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Đến hết 17h ngày 09/01/2020

– Thời gian (dự kiến) thi: Ngày 11/01/2020.

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi:

+ Cơ sở 1: Ngõ 2, đường Tràn An, phường Tân Thành, TP Ninh Bình;

+ Cơ sở 2:Số 60, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Phúc Thành, Tp Ninh Bình.

(Liên hệ trực tiếp cô Trương Thị Phương – Phòng Đào tạo Ngoại ngữ; Điện thoại: 0229.889.137; Di động: 0984.849595)

Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ trân trọng thông báo (các học viên xem thông tin hoặc đăng ký dự thi trực tiếp trên Website: http:// gdtx-thnn.ninhbinh.vn)./.