Thông báo lịch Thi chứng chỉ CNTT cơ bản ngày 11/10/2020

– Thời gian thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi đến hết 17h ngày 31/09/2020

– Thời gian (dự kiến) tổ chức thi: Ngày 11/10/2020.