Thông báo lịch Thi chứng chỉ CNTT cơ bản ngày 23/08/2020 chuyển sang ngày 13/09/2020

– Thời gian thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi đến hết 17h ngày 03/09/2020

– Thời gian (dự kiến) tổ chức thi: Ngày 13/09/2020.