Thông báo Thi chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản (ngày 18/04/2021)

– Thời gian thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi đến hết 17h ngày 06/04/2021

– Thời gian (dự kiến) tổ chức thi: Ngày 18/04/2021.