Thông báo Thi chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản (ngày 23/08/2020)

– Thời gian thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi đến hết 17h ngày 12/08/2020

– Thời gian (dự kiến) tổ chức thi: Ngày 23/08/2020.