Thông báo Thi chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản (ngày 29/11/2020)

– Thời gian thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi đến hết 17h ngày 18/11/2020

– Thời gian (dự kiến) tổ chức thi: Ngày 29/11/2020.