Thông báo Thi chứng chỉ công nghệ thông tin và tiếng Anh tháng 12/2019

Căn cứ công văn số 1389/SGDĐT-TCCB ngày 22/10/2019 của Sở GD&ĐT Ninh Bình về hưỡng dẫn quy đổi, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ, trực thuộc Sở GD&ĐT Ninh Bình liên tục tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ về Công nghệ thông tin (CNTT) và ngoại ngữ như sau:

  1. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ:
  2. a) Chứng chỉ CNTT: Theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT trình độ cơ bản và nâng cao được quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ thông tin và Truyền thông.
  3. b) Chứng chỉ tiếng Anh thực hành trình độ A, B, C (tương đương với bậc 1, 2 và 3) của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 – Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ GD&ĐT.
  4. c) Chứng chỉ được cấp: Được in trên phôi chứng chỉ của Bộ GD&ĐT.
  5. Hồ sơ dự thi dự thi, gồm: Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu); Hai (02) ảnh 4 x 6 (chụp không quá 6 tháng trước ngày đăng ký dự thi); Bản sao một trong các giấy tờ: CMTND, thẻ căn cước, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh.
  6. Lệ phí đào tạo, bồi dưỡng, ôn tập và dự thi:

– CNTT trình độ cơ bản: 1.700.000 đồng/học viên;

– Tiếng Anh thực hành trình độ ABC: 1.500.000 đồng/học viên.

  1. Tiếp nhận hồ sơ: Cá nhân có thể đăng ký đào tạo bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ trực tiếp với trung tâm hoặc thông qua phòng GD&ĐT TP Tam Điệp.

Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ trân trọng thông báo (chi tiết xem tại địa chỉ Website: https://gdtx-thnn.ninhbinh.vn)./.

[popup_trigger id=”2281″ tag=”Button”]Đăng kí thi trực tuyến[/popup_trigger]