THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG TCCDNN

Căn cứ các Quyết định số 2650/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2020 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng công tác thủ quỹ, Quyết định số 2775/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2023 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ, Quyết định số 2774/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2023 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị thí nghiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ các Công văn 787/CV-HVQLGD, 788/CV-HVQLGD, 789/CV-HVQLGD ngày 24/11/2023 của Học viện Quản lý giáo dục Hà Nội về việc phối hợp với Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Ninh Bình mở các lớp bồi dưỡng cho các cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và các khu vực lân cận.

Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Ninh Bình thông báo tổ chức các khóa bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và các khu vực lân cận. Cụ thể như sau:

I. Lớp bồi dưỡng công tác thủ quỹ dành cho viên chức kiêm nhiệm

1. Đối tượng bồi dưỡng:

Viên chức kiêm nhiệm công tác thủ quỹ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác trong hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Nội dung bồi dưỡng: Theo nội dung được ban hành tại Quyết định số 2650/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2020 của Bộ GD&ĐT.

II. Lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức giáo vụ

1. Đối tượng bồi dưỡng:

Viên chức giáo vụ làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập chưa hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ.

2. Nội dung bồi dưỡng: Theo nội dung được ban hành tại Quyết định số 2775/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2023 của Bộ GD&ĐT.

III. Lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức thiết bị, thí nghiệm

1. Đối tượng bồi dưỡng:

Viên chức thiết bị, thí nghiệm làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập chưa hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm.

2. Nội dung bồi dưỡng: Theo nội dung được ban hành tại Quyết định số 2774/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2023 của Bộ GD&ĐT.

IV. Các thông tin về kinh phí, thời gian và hình thức bồi dưỡng

1. Kinh phí bồi dưỡng: 2.500.000đ/học viên (Tài liệu và chứng chỉ).

2. Thời gian bồi dưỡng: Khai giảng dự kiến tháng 12/2023

3. Hình thức bồi dưỡng: Trực tuyến kết hợp trực tiếp. Kết thúc khóa học, học viên đảm bảo thời lượng tham gia học hơn 80% sẽ được làm bài kiểm tra và viết bài thu hoạch cuối khoá.

4. Cách thức đăng ký bồi dưỡng:

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo – Bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên TH&NN tỉnh Ninh Bình (Ngõ 02 – Đường Tràng An – Phường Tân Thành – TP. Ninh Bình)

Email: daotaoboiduongninhbinh@gmail.com

SĐT liên hệ: Cô Nhung: 0941.020.206; cô Phương 0946.413.886

Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Ninh Bình xin thông báo và mong nhận được sự quan tâm.