Thông báo về việc đề nghị báo giá thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11