Tin tức mới nhất
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024

Ngày 25/05/2024, Trung tâm GDTX, TH&NN Ninh Bình đã long trọng tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2023-2024. Tại buổi Lễ có đầy đủ các thày giáo, cô giáo, cán bộ, người lao động, Ban đại diện cha mẹ học...
Lịch công tác tuần
Tuần 32 - Năm học 2023 - 2024
Thứ Hai, ngày 06/05/2024
+ Buổi sáng:
- Chào cờ. Các lớp văn hóa; lớp BD CBQLGD học theo TKB;
- Trực TVTS, tiếp nhận hồ sơ thi CNTT, Tiếng anh.
+ Buổi chiều:
- Học ôn chiều
- Trực TVTS, tiếp nhận hồ sơ thi CNTT, Tiếng anh; lớp CNTT học theo lịch.
Thứ Ba, ngày 07/5/2024
+ Buổi sáng:
- Các lớp văn hóa, lớp BDCBQLGD, lớp CNTT học theo TKB;
- Trực TVTS, tiếp nhận hồ sơ thi CNTT, Tiếng anh, chấm thi Tiếng Anh B
+ Buổi chiều:
- Học ôn chiều
- Trực TVTS, tiếp nhận hồ sơ thi CNTT, T.Anh; lớp CNTT học theo lịch, lên điểm lớp Tiếng Anh B
Thứ Tư, ngày 08/5/2024
+ Buổi sáng:
- Các lớp văn hóa, lớp BDCBQLGD, lớp CNTT học theo TKB;
- Trực TVTS, tiếp nhận hồ sơ thi CNTT, Tiếng anh, chấm thi Tiếng Anh C.
+ Buổi chiều:
- Trực TVTS, tiếp nhận hồ sơ thi CNTT, Tiếng anh; lớp CNTT học theo lịch.
- Lên điểm lớp Tiếng Anh C
Thứ Năm, ngày 09/5/2024
+ Buổi sáng:
- Các lớp văn hóa, lớp BDCBQLGD, lớp CNTT học theo TKB;
- Trực TVTS, tiếp nhận hồ sơ thi CNTT, Tiếng anh.
+ Buổi chiều:
- Học ôn chiều
- Trực TVTS, tiếp nhận hồ sơ thi CNTT, Tiếng anh; lớp CNTT học theo lịch.
Thứ Sáu, ngày 10/5/2024
+ Buổi sáng:
- Các lớp văn hóa, lớp BDCBQLGD, lớp CNTT học theo TKB;
- Trực TVTS, tiếp nhận hồ sơ thi CNTT, Tiếng anh.
- Cấp phát chứng chỉ CNTT, Tiếng Anh
+ Buổi chiều:
- 14h: Họp Lãnh đạo chủ chốt
- 15h: Sinh hoạt CM, họp các tổ phòng
- Trực TVTS, tiếp nhận hồ sơ thi CNTT, Tiếng anh; lớp CNTT học theo lịch.
- Các lớp trung cấp nghề học theo lịch
Thứ Bảy, ngày 11/5/2024
+ Buổi sáng:
- Các lớp trung cấp nghề học theo lịch
+ Buổi chiều:
- Các lớp trung cấp nghề học theo lịch
Chủ nhật, ngày 12/5/2024
- Nghỉ
Lịch phát chứng chỉ

+ Thời gian: vào giờ hành chính các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần

Ngày hội 26.3.2024

Banner Shadow